Xem Nhiều 12/2022 #️ Bộ Giao Thông Vận Tải Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 36A/Nq / 2023 # Top 15 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 12/2022 # Bộ Giao Thông Vận Tải Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 36A/Nq / 2023 # Top 15 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bộ Giao Thông Vận Tải Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 36A/Nq / 2023 mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thứ hai – 14/03/2016 19:57

Bộ Giao thông vận tải triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết 36A/NQ-CP ngày 14/10/15 của Chính Phủ

Ngày 01 tháng 3 năm 2016, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường đã ký quyết định số 600/QĐ-BGTVT, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 36A/NĐ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử

Quyết định đã cụ thể hóa những nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP; trong đó, tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành Giao thông vận tải (GTVT) để nâng cao hiệu quả quản lý, Điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đưa Bộ GTVT trở thành Bộ dẫn đầu về xây dựng Chính phủ điện tử. Kế hoạch thực hiện nhằm đạt được ba mục tiêu chính:

1. Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin phục vụ quản lý Điều hành kết nối toàn Ngành, tiến tới đến năm 2020 đảm bảo 100% thông tin quản lý Điều hành thực hiện trên môi trường mạng.

2. Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến hết năm 2016, 100% các dịch vụ hành chính công được cung cấp ở mức độ 3.

3. Xây dựng các hệ thống ứng dụng giám sát, quản lý Điều hành giao thông, đảm bảo ATGT và trực tiếp cung cấp thông tin cho người dân.

Để thực hiện được ba mục tiêu đề ra, Bộ Giao thông vận tải cũng đưa ra tám nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong đó giải pháp đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT; ứng dụng CNTT trong quản lý hạ tầng, tổ chức Điều hành giao thông, thu phí không dừng, giám sát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông và phối hợp với UBND hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống Điều khiển tín hiệu giao thông và ứng dụng CNTT trong Điều khiển để giảm thời gian ùn tắc giao thông là những giải pháp quan trọng để thực hiện kế hoạch này. Bộ cũng phân công, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong toàn ngành để tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Tác giả bài viết: Hg

Nguồn tin: Hasitec

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 36A/Nq / 2023

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP NGÀY 14/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định 2765/QĐ-BTC ngày 24/12/2015, số 17663/QĐ-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính, Quyết định 356/QĐ-TCHQ ngày 01/03/2016 của Tổng cục Hải quan về Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP, Quyết định 2151/QĐ-TCHQ ngày 27/06/2017 của Tổng cục Hải quan về Kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến năm 2017 …. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ đạt các kết quả sau:

1- Thực hiện khai hải quan qua hệ thống Hải quan điện tử:

Từ năm 2014, cùng với toàn ngành, đơn vị đã triển khai thành công Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS tại 7/7 Chi cục và 100% doanh nghiệp, nâng mức dịch vụ độ công lên mức cao nhất (mức 4), giảm thời gian, chi phí, hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp và ứng dụng phương thức quản lý tiên tiến, đạt chuẩn trong khu vực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến nay, Hệ thống VNACCS/VCIS liên tục được hoàn thiện, đảm bảo thông quan 24/7.

Thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 26/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020, cùng với toàn Ngành thực hiện chỉ tiêu chung về rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, trong đó, thời gian thông quan hàng hóa XNK là thời gian tổng hợp từ các khâu thực hiện quy trình: doanh nghiệp XNK, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho hàng, logistics, cơ quan cấp phép, cơ quan giám định, cơ quan Hải quan. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai sử dụng phương pháp chọn quãng thời gian ngẫu nhiên làm mẫu đo thời gian thông quan hàng hóa ở khâu thực hiện thủ tục hải quan của đơn vị, kết quả:

+ Hàng luồng xanh được thông quan ngay khi khai báo, hàng luồng vàng có thời gian kiểm tra hồ sơ trung bình là 11 phút, hàng luồng đỏ có thời gian kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa là 53 phút.

+ Đối với hàng hóa xuất khẩu: Hàng luồng xanh được thông quan ngay khi khai báo, hàng luồng vàng có thời gian kiểm tra hồ sơ trung bình là 04 phút, hàng luồng đỏ có thời gian kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa là 41 phút.

Kết quả trên đã góp phần đảm bảo mục tiêu phấn đấu về thời gian thông quan hàng hóa XNK, đúng với lịch trình hội nhập khu vực mà Thủ tướng giao.

Trong năm 2017, đơn vị tiếp tục phấn đấu giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK, đảm bảo yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, cụ thể: hàng nhập khẩu từ 12 ngày giảm xuống còn 90 giờ; hàng xuất khẩu từ 10 ngày giảm xuống còn 70 giờ.

Tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, trong quá trình thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp, các đơn vị đã khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia đúng quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Từ năm 2016, đơn vị đã chính thức triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Đồng Nai, giúp giảm thời gian làm thủ tục, thông quan phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đến 90%. Qua đó, làm tiền đề thông quan nhanh chóng và kịp thời hàng hoá XNK.

Tính đến tháng 8/2017, cơ chế Một cửa Quốc gia đã kết nối chính thức 11 Bộ, ngành với 39 trên tổng số 280 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Từ tháng 9/2015, cơ chế Một cửa Quốc gia của Việt Nam đã kết nối kỹ thuật thành công với 04 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore) để trao đổi thông tin giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ ASEAN. Hiện tại cơ chế Một cửa Quốc gia đang tiếp tục trao đổi thông tin giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D với 04 nước trên thông qua môi trường thử nghiệm.

Để xây dựng và kết nối thành công cơ chế Một cửa ASEAN, cần có Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện cơ chế Một cửa ASEAN với đủ 10 nước thành viên phê chuẩn. Đến nay, đã có 8/10 nước phê duyệt Nghị định thư.

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tiếp tục theo dõi diễn biến, tham gia góp ý, đề xuất và triển khai thực hiện kết nối cơ chế Một cửa ASEAN theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Đến nay, ngành Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bằng phương thức điện tử với 36 Ngân hàng; chính thức trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa tại cảng biển cho 09/14 doanh nghiệp kinh doanh cảng tại Hải Phòng, 01 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và 01 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với toàn ngành, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã triển khai Dự án hiện đại hoá thu nộp ngân sách giữa Hải quan – Kho bạc – Thuế và ngân hàng, theo đó đã triển khai phối hợp thu ngân sách với 23 ngân hàng thương mại trên địa bàn, phục vụ theo dõi nợ thuế, cập nhật dữ liệu tiền thuế vào chương trình, xóa bỏ khoảng thời gian gián đoạn trong quy trình thông quan hàng hóa XNK.

Triển khai các biện pháp đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử theo đúng lộ trình của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã quán triệt và ban hành những văn bản hướng dẫn doanh nghiệp và CBCC, cụ thể:

Ban hành công văn số 859/HQĐNa-GSQL ngày 25/04/2017 gửi các đơn vị trực thuộc lưu ý một số nội dung nhằm đẩy mạnh việc triển khai Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đến các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Ban hành thông báo số 123/TB-HQĐNa ngày 08/05/2017 về việc tổ chức các lớp tập huấn sử dụng Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và công chức Hải quan, mục đích giải đáp các vướng mắc khi thao tác trên hệ thống.

Ban hành công văn số 1063/HQĐNa-CNTT ngày 23/05/2017 gửi các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai, Bình Thuận để thông báo triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (gồm 26 thủ tục cấp Cục, 77 thủ tục cấp Chi cục), về mức độ thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, về địa chỉ truy cập các ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến (http://pus.customs.gov.vn) đối với toàn bộ thủ tục hành chính đang thực hiện.

Từ ngày chính thức triển khai thực hiện đến nay (23/05/2017 đến 31/08/2017), toàn đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 1.555 hồ sơ thủ tục hành chính doanh nghiệp gửi trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đúng quy định về thời gian, quy trình thực hiện theo từng thủ tục.

II- Phương hướng thúc đẩy việc thực hiện chính phủ điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới:

– Đẩy mạnh việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, song song với tiếp tục vận hành có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACSS/VCIS và chuẩn bị các bước cho việc triển khai giai đoạn tiếp theo như lộ trình của Tổng cục Hải quan; thực hiện đầy đủ việc kết nối thông tin giữa các Bộ ngành với Tổng cục Hải quan qua cổng thông tin một cửa quốc gia đạt yêu cầu của Chính phủ.

– Tiếp tục triển khai và mở rộng Dự án hiện đại hóa thu, nộp ngân sách điện tử giữa các cơ quan Thuế – Kho bạc – Hải quan – Tài chính với các Ngân hàng thương mại tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế, rút ngắn thời gian nộp thuế, khai báo hải quan.

– Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện tự động hóa hải quan trong thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN đối với các thủ tục hành chính của các Bộ ngành, trong đó, ưu tiên tập trung phát triển e – Declaration (thủ tục hải quan điện tử), e – Manifest (bản lược khai hàng hóa điện tử), e – Payment (thanh toán điện tử qua Ngân hàng), e – Permit – cấp giấy phép điện tử của các Bộ ngành) và e – C/O (cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử) theo lộ trình triển khai của Tổng cục Hải quan.

– Tiếp tục triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá quy chế phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đã ký kết; nghiên cứu xây dựng, ký kết, triển khai thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác đảm bảo việc thực hiện chức năng quản lý của mỗi cơ quan được chặt chẽ, đồng thời khắc phục chồng chéo, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Link bài viết: http://www.baodongnai.com.vn/raovat/201710/hai-quan-dong-nai-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-2662942/index.htm

Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 36 / 2023

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể, thể chế hóa nghị quyết. Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết. Hội thảo là một trong những hoạt động để thực hiện nhiệm vụ trên.

Hội thảo đã được nghe các chuyên gia, các nhà khoa học cùng tham luận các nội dung về Khung Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ; Bối cảnh, cơ hội, thách thức khu vực và thế giới đối với việc thực hiện Chiến lược; Hợp tác quốc tế về các vấn đề môi trường, sinh thái biển tại Biển Đông.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu khai mạc Hội thảo

Một là, cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược; phương pháp, tiêu chí, cách thức tiến hành xác định các nhiệm vụ, lộ trình thực hiện một cách cụ thể, khả thi theo các giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030.

Hai là, nhận diện đầy đủ bối cảnh, làm rõ các cơ hội và thách thức khu vực và thế giới, trên cơ sở đó để có thể đề xuất các giải pháp hợp lý, khả thi nhằm thực hiện Chiến lược.

Ba là, phân tích, đánh giá về triển khai thực hiện các khâu đột phá phục vụ xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm, trước mắt là phát triển mô hình tăng trưởng xanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong ngành nuôi biển – một ngành kinh tế biển mới nổi và trong ứng phó các thách thức an ninh môi trường biển Đông.

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tại Hội thảo

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội thảo đã thành công tốt đẹp theo chương trình đề ra. Các ý kiến tham luận, trao đổi trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, cởi mở của các đại biểu đại diện cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các chuyên gia, nhà khoa học, …Kết quả của Hội thảo ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn, góp phần quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận, trao đổi của các đại biểu, bế mạc Hội thảo , Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổng hợp toàn bộ các ý kiến tham luận, trao đổi trong Hội thảo để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

2. Khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí làm cơ sở lựa chọn các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để đưa vào Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm nhằm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

3. Tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài của các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời rà soát lại các nhiệm vụ đã làm, chưa làm được mà vẫn mang tính cấp thiết tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, từ đó đánh giá, lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài có tính liên ngành, liên vùng, quan trọng ở cấp quốc gia để đưa vào Kế hoạch.

4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thường xuyên trao đổi, liên hệ với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các Bộ/ngành, địa phương xin ý kiến để công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo đầy đủ, khoa học, khách quan và đúng tiến độ.

Ngoài ra, để đảm bảo tiến độ và chất lượng Kế hoạch sau khi ban hành có tính khả thi, Thứ trưởng cũng trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình cụ thể hóa các nội dung về quan điểm, mục tiêu, định hướng; xác định rõ các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên; đề xuất giải pháp, lộ trình thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong quá trình xây dựng và trình ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và môi trường đã tổ chức lễ khen thưởng và tặng bằng khen cho các đồng chí đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam./.

Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 36 / 2023

Sáng ngày 18/01, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Bối cảnh, cơ hội, thách thức và giải pháp”. Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện cho các ban, bộ, ngành Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.

Ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là “đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển”. Chiến lược cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 cho từng lĩnh vực: về kinh tế biển; về xã hội; về khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cũng như các chỉ tiêu tổng hợp.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh, đây là một chiến lược tổng thể, toàn diện, là nền tảng cho việc phát triển kinh tế biển, quản lý biển, hải đảo của nước ta trong giai đoạn tới với những khâu đột phá hết sức quan trọng và các nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra.

Thứ trưởng cho biết, thực hiện Nghị quyết, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể, thể chế hóa Nghị quyết. Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo hôm nay để trao đổi các nội dung về: Khung Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ; Bối cảnh, cơ hội, thách thức khu vực và thế giới đối với việc thực hiện Chiến lược; Vấn đề phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường – sinh thái tại Biển Đông. “Hội thảo này có ý nghĩa lớn, góp phần quan trọng vào thành công của việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên khẳng định.

Một là, cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược; phương pháp, tiêu chí, cách thức tiến hành xác định các nhiệm vụ, lộ trình thực hiện một cách cụ thể, khả thi theo các giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030;

Hai là, nhận diện đầy đủ bối cảnh, làm rõ các cơ hội và thách thức khu vực và thế giới, trên cơ sở đó để có thể đề xuất các giải pháp hợp lý, khả thi nhằm thực hiện Chiến lược;

Ba là, phân tích, đánh giá về triển khai thực hiện các khâu đột phá phục vụ xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm, trước mắt là phát triển mô hình tăng trưởng xanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong ngành nuôi biển – một ngành kinh tế biển mới nổi và trong ứng phó các thách thức an ninh môi trường biển Đông.

Toàn cảnh Hội thảo

Trong thời gian tới, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham luận, trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ tập trung trí tuệ, nguồn lực để xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW đảm bảo tiến độ và chất lượng; đồng thời, hoàn thiện bộ tiêu chí làm cơ sở lựa chọn các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để đưa vào Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm.

Nhân dịp Hội thảo, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng Nghị quyết số 36-NQ/TW.

BBT 

Bạn đang xem bài viết Bộ Giao Thông Vận Tải Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 36A/Nq / 2023 trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!