Xem Nhiều 1/2023 #️ Giáo Án Ngữ Văn 10 Tiết 1+2 +3+4 Thực Hành Văn Bản Văn Học Và Cách Đọc Hiểu Văn Bản Văn Học # Top 10 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Giáo Án Ngữ Văn 10 Tiết 1+2 +3+4 Thực Hành Văn Bản Văn Học Và Cách Đọc Hiểu Văn Bản Văn Học # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Án Ngữ Văn 10 Tiết 1+2 +3+4 Thực Hành Văn Bản Văn Học Và Cách Đọc Hiểu Văn Bản Văn Học mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

-Củng cố và rèn luyện kỷ năng nhận diện, đọc hiểu văn bản văn học theo yêu cầu bài học lý thuyết:

+Giúp HS hiểu một số khái niệm cơ bản, bước đầu làm quen với các kiến thức lý luận văn học.

+Biết các đọc và tìm hiểu văn bản văn học, vận dụng những hiểu biết ấy vào việc học tập tiết văn học.

Chuẩn bị : Giáo án,sách giáo khoa,sách giáo viên,bài soạn của học sinh

GIÁO ÁN VĂN Bài : THỰC HÀNHVĂN BẢN VĂN HỌC VÀ CÁCH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC Môn : Văn Lớp : 10 Tiết PPCT : 1+2 +3+4 Ngày soạn : A – MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : -Củng cố và rèn luyện kỷ năng nhận diện, đọc hiểu văn bản văn học theo yêu cầu bài học lý thuyết: +Giúp HS hiểu một số khái niệm cơ bản, bước đầu làm quen với các kiến thức lý luận văn học. +Biết các đọc và tìm hiểu văn bản văn học, vận dụng những hiểu biết ấy vào việc học tập tiết văn học. ˜ Chuẩn bị : Giáo án,sách giáo khoa,sách giáo viên,bài soạn của học sinh… B – LÊN LỚP : Thời gian Hoạt động của Thầy và trò Nội dung Ghi chú bổ sung 1 – Ổn định lớp . 2 -Dạy bài mới. + Đưa ra nhiều văn bản cho học sinh nhận diện và giải thích. +Gọi HS tóm tắt lại kiến thức đã học +Hướng dẫn HS phân tích các ví dụ để tìm ra nội dung bài học. +Cho HS làm bài tập thực hành. I – VĂN BẢN VĂN HỌC LÀ GÌ ? +Nhóm ca dao. +Nhóm thơ (trung dại, hiện đại) +Nhóm văn xuôi. +Nhóm những câu danh ngôn. +Văn bản khoa học, hành chính, báo chí… II – MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN THIẾT ĐỂ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC: 1 – Quá trình đọc hiểu một văn bản văn học diễn ra như sau : Đọc ” Hình dung ra thế giới hình tương của tác phẩm ” Phân tích ý nghĩa của hình tượng ” Chỉ ra nghĩa nội dung tư tương, giá trị nghệ thuật của tác phẩm ” Rút ra những suy nghĩ, bài học cho bản thân và mọi người. 2 – Để cảm thụ tốt văn bản văn học, người HS cần có các kiến thức như : +Tiếng Việt ( ngôn ngữ). +Kiến thức về tác giả, tác phẩm. +Kiến thức văn học sử. +Kiến thức lý luận văn học, thi pháp. +Kinh nghiệm sống và tâm hồn nhạy cảm. – Khả năng đọc tốt và đọc nhiều tác phẩm. +HS đọc và phát hiện phân tích, lý giải các giá trị của tác phẩm. a- Vd thơ. b- VD văn xuôi. Bài tập tự làm tại lớp lấy điểm thưởng, bài tập về nhà. Dặn dò : Xem lại bài, chỗ nào chưa rõ trao đổi thêm với thầy, làm bài tập ở nhà. Chuẩn bị cho bài mới: Đọc và hiểu văn học dân gian. Người soạn: NGUYỄN PHÚC HẬU

Giáo Án Ngữ Văn 10 Tiết 1+2 +3+4

-Giúp HS hiểu một số khái niệm cơ bản, bước đầu làm quen với các kiến thức lý luận văn học.

-Biết các đọc và tìm hiểu văn bản văn học, vận dụng những hiểu biết ấy vào việc học tập tiết văn học.

Chuẩn bị : Giáo án,sách giáo khoa,sách giáo viên,bài soạn của học sinh

GIÁO ÁN VĂN Bài : VĂN BẢN VĂN HỌC VÀ CÁCH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC Môn : Văn Lớp : 10 Tiết PPCT : 1+2 +3+4 Ngày soạn : A – MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : -Giúp HS hiểu một số khái niệm cơ bản, bước đầu làm quen với các kiến thức lý luận văn học. -Biết các đọc và tìm hiểu văn bản văn học, vận dụng những hiểu biết ấy vào việc học tập tiết văn học. ˜ Chuẩn bị : Giáo án,sách giáo khoa,sách giáo viên,bài soạn của học sinh… B – LÊN LỚP : Thời gian Hoạt động của Thầy và trò Nội dung Ghi chú bổ sung 1 – Ổn định lớp . 2 -Dạy bài mới. +Hướng dẫn HS đi từ khái niệm văn bản( đã học) để tìm hiệu khái niệm. Kết hợp với việc nêu ví dụ để HS so sánh, phát hiện sự khác nhau giữa một văn bản thông báo bình thương và một tác phẩm văn chương ( ca dao chẳng hạn). +Hướng dẫn HS phân tích các ví dụ để tìm ra nội dung bài học. +Nêu VD minh họa. +Cho HS làm bài tập thực hành. I – VĂN BẢN VĂN HỌC LÀ GÌ ? -Văn bản : Là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Văn bản gồm một hoặc nhiều câu liệt kết chặt chẽ với nhau nhằm nêu lên một nội dung hoàn chỉnh… -Văn bản văn học là văn bản mang tính nghệ thuật, thực hiện mục đích nghệ thuật. Nó xây xựng nên một thế giới hình tượng nghệ thuật để qua đó bộc lộ ý độ nghệ thuật của tác giả. Ví dụ : -Câu rao hàng : Ở đây có bán rêu cua, Hai đồng một bát, ai mua thì vào. -Câu ca dao : Gió đưa cành trúc la đà. Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương… Tây Hồ. II – MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN THIẾT ĐỂ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC: 1 – Quá trình đọc hiểu một văn bản văn học diễn ra như sau : Đọc ” Hình dung ra thế giới hình tương của tác phẩm ” Phân tích ý nghĩa của hình tượng ” Chỉ ráy nghĩa nội dung tư tương, giá trị nghệ thuật của tác phẩm ” Rút ra những suy nghĩ, bài học cho bản thân và mọi người. 2 – Để cảm thụ tốt văn bản văn học , người HS cần có các kiến thức như : +Tiếng Việt ( ngôn ngữ). +Kiến thức về tác giả, tác phẩm. +Kiến thức văn học sử. +Kiến thức lý luận văn học, thi pháp. +Kinh nghiệm sống và tâm hồn nhạy cảm. – Khả năng đọc tốt và đọc nhiều tác phẩm. Dặn dò : Xem lại bài, chổ nà chưa rõ trao đổi thêm với thầy, làm bài tập ở nhà. Chuẩn bị cho bài mới: Thực hành. Người soạn: NGUYỄN PHÚC HẬU

Giáo Án Ngữ Văn 10 Tuần 31: Văn Bản Văn Học

Tr ng THPT Vò 10CBườ (CB) GIÁO ÁN NG VĂN 10Ữ VĂN VĂN CẢ I/ tiêu bài c:ụ Giúp Hs: đc các tiêu chí ch văn văn theo quan ni ngày nay.ắ ượ đc trúc văn văn các ng: ngôn hình ng, hàmắ ượ ượnghĩa. ng nh ng hi bi nói trên tìm hi tác ph văn c.ậ ọII/ Chu 1/ Giáo viên: Nghiên tài li an giáo án.ứ 2/ sinh:ọ SGK an bài tr khi lên p.ọ ướ ớIII/ Ph ng pháp:ươ đáp, trao đi th lu n, làm bài p, tr các câu ờh i.ỏIV/ Ti trình c:ế 1/ đnh p:Ổ 2/ Ki tra bài cũ: TH NG MÌNHỖ ƯƠ Bài i:ớ 3.1/ Vào bài Hàng ngày, chúng ta đc ti xúc, đc nhi lo văn n: miêuượ ảt thuy minh, ngh lu n,… trong đó, có văn đc là văn vănả ượ ảh (VBVH). VBVH là gì? Bài hôm nay, chúng ta tìm hi các tiêu chí đọ ểxác đnh.ị 3.2/ dung bài i:ộ chúng tôi ng THPT Vò 10CBườ (CB)TG HĐ GVỦ HĐ HSỦ DUNGỘHĐ1 HD TÌM HI NGÔNỂNG NGH THU T:Ữ Ậ vào ph chu bự ịbài, và trên sgk. Theoơ ởem, các tiêu chí nh di nậ ệVBVH ngày nay là gì.Gv nh xét, sung:ậ ổNh ng ch nh tình yêu,ữ ưh nh phúc, băn khoăn, đauạkh khát ng đnổ ươ ếchân thi mĩ,… th ngệ ườtr đi tr nh ng chi uở ềsâu và thái khác nhau.ắVD: Truy ng tranhứ(Nguy Minh Châu) suyng con ng và nghẫ ườ ệthu chân chính. Đc bài thậ ơBài th tình ng th yơ ườ ủthủ (Hà Nh t):ậĐêm nay, khi trăng cọTàu anh nh neoẽ ổEm đng iừ ỏVì sao anh ra điCũng đng iừ sinh đc sgk vàọ ọtr i:ả ờ Các văn nả1,2,3,4 là văn nảvăn vì ph nhọ ảhi th khách quanệ ựvà nói lên ngư ưởc con ng ườ I. TIÊU CHÍ CH AỦ ỦVBVH: 1. VBVH là nh ng văn đi sâuữ ảph ánh hi th khách quanả ựvà khám phá th gi tình vàế ảt ng, th mãn nhu uư ưở ầth mĩ con ng i.ẩ ườ2. VBVH đc xây ng ngượ ằngôn ngh thu có tính hìnhừ ật ng, tính th mĩ cao, tính hàmượ ẩsúc, đa nghĩa.3. VBVH đc xây ng theo 1ượ ựph ng th riêng­ nói thươ ểh là VBVH đu thu 1ơ ềth lo nh đnh vàể theo nh ngữquy c, cách th th lo iướ ạđó. Tuy nhiên VBVH ko ch làỉnh ng bi pháp, nh ng kĩ oữ ảngôn mà là sáng tinh th nừ ầc nhà văn.ủDoc24.vnTr ng THPT Vò 10CBườ (CB)Chân tr xa có gì kêu iờ ọAnh bi tếN chân tr có đo trânế ảchâuHay bi xaở ểCó hoa th tìm ra nhụ ạphúcHay có ng gái đp ườ ẹMôi ng nh san hôồ ưCũng ko thểKhi anh xa đc em yêuế ượNh ng em iư ơN có ng trai ch ngế ườ ừqua bão tốCh ng qua thư ượ ửthách gian laoL nào ng tình em?ẽ ớ quan ni tình yêu th yệ ủchung và cách ng nhố ạm …ẽ Hs ghi nh n.ậ HS đc sgk, traoọđi tr i.ổ ở II. TRÚC VBVH:Ấ 1. ng ngôn ng âmầ ữđn ng nghĩa:ế ữDoc24.vnTr ng THPT Vò 10CBườ (CB)­ Ng nghĩa:ữ­ Ng âmữ Ví ng hìnhụ ầt ng:ượ Hình ng cànhượmai Cáo thậ ịchúng Mãn Giácthi bi ngề ượcho ng tu nự Ng nghĩa:+ Nghĩa ngữ ườminh.VD: con chó sói, mùaxuân,… Nghĩa hàm n.ẩVD: lòng lang sói, tu xuân,…ạ ổ­ Ng âm:VD:ữ Tài cao ph th chí khí tậ ấGiang mê ch quên quêồ ơh ng.ươ (T nảĐà) C1 nhi thanh tr cề c,ự ắu tài hoa, anh hùng koấ ẻg th n. C2 nhi thanhềb ng giác ch i, phiêuả ơb ngồ buông xuôi, aự ủcon ng i. ườS ng ng theo trăng ng ngươ ươ ừl ng tr iư ờT ng nâng lòng lên ch i.ươ (XuânDi u)ệ Hai câu th nhi thanhơ ềb ng giác ch i, bângả ơDoc24.vnTr ng THPT Vò 10CBườ (CB)hoàn, ng mãnhứ ốli t, ni tin ng,ệ ưởl quan, yêu đi.ạ ờ HS ghi nh n.ậ khuâng khó hi đangể ẻt ng .ươ HS ghi nh nậ HĐ3: HD TÌM HI CỂ ỤIII SGK Khi nào thì VBVHộtr thành tác ph Văn c.ỏ ọGV: ch ý.ố HS có th tr iể ờtheo kinh nghi mệb thânả Ghi nh n.ậ III. VĂN ĐN TÁCỪ ẾPH VĂN C:Ẩ ỌNhà văn sáng o­ạ VBVH(h th ng kí hi khách quanệ ệng đc tác ph văn c.ườ ọ* Ghi nh (sgk).ớDoc24.vnTr ng THPT Vò 10CBườ (CB)HĐ4 HD LÀM BÀI -ẬLUY P: sgk 121,123Ệ ẬGv chia nhóm th lu n, làmả ậbài p, sau đó hs trình bàyậk qu Gv nh xét choế ậđi m, ch a.ể ửGv nh xét, sung:ậ “N iơd a” là bài th văn xuôi­ bàiự ơth có th ngôn có nh pơ ịđi u, khác ngôn vănệ ừxuôi thông th ng. “N iườ ơd a” th ng ch nh ngự ườ ững ng nh mà nh ngườ ững đu có th aườ ựn ng, nh y. đây có sươ ựđo ng c: ng trả ượ ườ ẻkh “d a” vào đa conỏ ứm bi đi ch ch ng. Anhớ ữb đi dày chi tr nộ ậl “d a” vào già cạ ướt ng run trênừ ướ ẩđng… ườBài 2ậ+ Gi ng n: gi ng đã vùiế ịl p, ko còn nu hòn iỏ ơvào lòng gi ng thì ch ngế Hs thaûo luaännhoùm laøm baøitaäp. Vaø trình baøykeát quaû, nhoùmkhaùc yù kieán boåsung. III. LUY P:Ệ Ậ1. Bài 1:a. trúc gi ng nhau­ đi ngấ ứnhau:­ Câu .ở­ Câu t.ế­ Các nhân đc trình bàyậ ượtheo tính ng ph n.ươ ảb. “N a”­ nghĩa hàm n: iơ ơd tinh th n­ con ng tìmự ườth ni vui và nghĩa cu cấ ộs ng.ố Khuyên chúng ta:+ Ph bi ng tình yêuv iả ớcon cái, cha nh ng ng bẹ ườ ềtrên.+ Ph ng ni hi ng vả ềt ng lai và lòng bi quáươ ơkh .ứ2. Bài “Th gian” (Văn Cao):ờ a. Câu 1,2,3,4: tàn phá aứ ủth gian.ờ­ Chi lá­ ch đi ng i,ế ườDoc24.vnTr ng THPT Vò 10CBườ (CB)có ti ng vang gì. ế+ Th gian qua đi, nh ngờ ữchi lá khô héo ng nh ng nh nh cu điữ ờqua th gi cũng xanh iế ồhéo úa nh chi lá.ư ếBài 3ậ­ sâu th trong tâm nơ ồng đc cũng là đi tu ngườ ợmà ng vi tìm đn khaiườ ếthác, di Vì đi ngễ ượchi lĩnh văn koế ọch là hi th khách quanỉ ựmà quan tr ng là tìnhọ ơc m, ng conả ưở ủng i. :Văn là nhânườ ọh c”­ khoa conọ ềng i. Nhà văn tìm vào tâmườh chính mình hi nồ ồng i. Đó là quan hườ ệt ng thông và ng đng.ươ ươ ồ­ Nhà văn ko nói t, i,ế ờc cho ng đcạ ườ ọc tái i, ngơ ưởt ng thêm, suy nghĩ ngượ ộh th gi ngh thu đcơ ượ ng.ự ố­ ni đi ng theoỉ ườth gian­ Ti ng hòn vàoờ ơlòng gi ng n.ế ạ­ Câu th bài hát bi ngể ượch văn ngh thu t.ỉ ậ­ “Xanh” .ự tinh khôi, tr .ươ ẻ­ “Đôi em”­ đôi ng iắ ườyêu bi ng ch ni tìnhể ượ ệyêu.­ “Gi ng c”: ko ướ nh ngữđi trong mát ng lành.ề b. nghĩa bài th :ơ Th gian xóa nhòa tànờ ảphá cu đi con ng i, tàn pháộ ườs ng. Nh ng ch có Văn cự ọngh thu và ni tình yêuệ ềlà có ng lâu dài.ứ ố.Doc24.vnTr ng THPT Vò 10CBườ (CB)nói trong văn n.ớ ả 1/ Cũng :ố Luy sgk.ệ 2/ dò: bài, làm ti các bài p. So bài Th hành các bi pháp ệtu VI/ Đánh giá và rút kinh nghi ti sau: ạ…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………Doc24.vn

Giáo Án Ngữ Văn 10 Tiết 10: Văn Bản (Tiếp Theo)

VĂN BẢN (Tiếp theo)

– Kiến thức :Củng cố lại kiến thức về khái niệm văn bản và đặc điểm của văn bản. Áp dụng làm bài tập cụ thể.

– Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng phân tích văn bản, liên kết văn bản và hoàn chỉnh văn bản.

-Thái độ: Thaáy ñöôïc vai troø cuûa vaên baûn trong cuoäc soáng.

– Thầy: Đọc tài liệu tham khảo, SGK, SGV, bài tập cho học sinh.

– Trò: Đọc SGK, học bài cũ, soạn bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức ( 1 phút): Kiểm tra sĩ số học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ ( 4 phút): Nêu khái niệm về văn bản, văn bản có đặc điểm như thế nào?

Ngày soạn: 10/09/08 Tiết :10 Bài dạy: Tiếng Việt VAÊN BAÛN (Tiếp theo) I.MỤC TIÊU - Kiến thức :Cuûng coá laïi kieán thöùc veà khaùi nieäm vaên baûn vaø ñaëc ñieåm cuûa vaên baûn. AÙp duïng laøm baøi taäp cuï theå. - Kĩ năng: Reøn luyeän caùc kyõ naêng phaân tích vaên baûn, lieân keát vaên baûn vaø hoaøn chænh vaên baûn. -Thái độ: Thaáy ñöôïc vai troø cuûa vaên baûn trong cuoäc soáng. II. CHUẨN BỊ Thầy: Đọc tài liệu tham khảo, SGK, SGV, bài tập cho học sinh. Trò: Đọc SGK, học bài cũ, soạn bài mới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức ( 1 phút): Kiểm tra sĩ số học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ ( 4 phút): Neâu khaùi nieäm veà vaên baûn, vaên baûn coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo? TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TL Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Muïc tieâu caàn ñaït 40 Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn hoïc sinh luyeän taäp. GV: Yeâu caàu HS ñoïc kyõ ñoaïn vaên, traû lôøi caùc caâu hoûi? - Phaân tích tính thoáng nhaát veà chuû ñeà ñoaïn vaên? - Söï phaùt trieån cuûa chuû ñeà trong ñoaïn vaên? - Ñaët nhan ñeà cho ñoaïn vaên. GV: ñònh höôùng choát vaán ñeà. GV: goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2 vaø saép xeáp laïi thaønh vaên baûn hoaøn chænh. GV: goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 3. GV: Sau khi HS ñoïc ñoaïn vaên cuûa nhoùm. Giaùo vieân söûa chöõa vaø ñònh höôùng cho HS caùch taïo laäp vaên baûn. + Moâi tröôøng: Nöôùc Röøng Khoâng khí + Bò huyû hoaïi nhö theá naøo? + Qua ñoù chuùng ta phaûi laøm gì? GV: höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi baøi taäp 4 SGK trang 38. HS: ñoïc ñoaïn vaên, trao ñoåi thaûo luaän traû lôøi. HS: theo doõi ñoaïn vaên vaø traû lôøi. HS: nhaän xeùt traû lôøi. HS: laøm vieäc theo nhoùm, cöû ñaïi dieän traû lôøi. HS: ñoïc baøi taäp 2. Hoaït ñoäng nhoùm ñöa ra yù kieán traû lôøi. HS: hoaït ñoäng nhoùm, cöû ñaïi dieän ñoïc vaên baûn cuûa nhoùm mình. HS: xaùc ñònh ñuùng vaø traû lôøi theo yeâu caàu cuûa baøi taäp. III. Luyeän taäp: Baøi taäp 1: Phaân tích vaên baûn. a. Tính thoáng nhaát veà chuû ñeà cuûa ñoaïn vaên ñöôïc theå hieän ôû caâu môû ñaàu. b. Söï phaùt trieån cuûa chuû ñeà. - Caâu chuû ñeà: mang yù nghóa khaùi quaùt cho caû ñoaïn. - Caùc caâu coøn laïi: höôùng veà caâu chuû ñeà, cuï theå hoaù yù nghóa cho caâu chuû ñeà. c. Nhan ñeà: Moâi tröôøng vaø söï soáng. Baøi taäp 2: Taïo lieân keát vaên baûn. Coù 2 caùch saép xeáp: - Caùch 1: 1, 3, 5, 2, 4 - Caùch 2: 1, 3, 4, 5, 2 Baøi taäp 3: Hoaøn thieän vaên baûn: Nhan ñeà: Naïn phaù röøng. Moâi tröôøng soáng cuûa loaøi ngöôøi hieän nay ñang bò huûy hoaïi ngaøy caøng nghieâm troïng. Tröôùc heát caàn noùi ñeán naïn phaù röøng ñang hoaønh haønh treân dieän roäng vaø khoâng coù caùch gì ngaên caûn ñöôïc. Röøng coù vai troø cöïc kyø quan troïng ñoái vôùi söï soáng cuûa con ngöôøi nhöng vì lôïi ích tröôùc maét coù khoâng ít keû cöù nhaém maét taøn phaù röøng voâ cuøng khoác lieät. Ngöôøi ta phaù röøng ñeå laøm nöông raãy, ñeå laáy cuûi, nhöng chuû yeáu laø ñeå laáy goã quyù. Nhieàu caùnh röøng nguyeân sinh nay chæ coøn trô ra vôùi nhöõng daõy ñoài troïc, lôû loeùt. Haäu quaû laø haïn haùn, luõ queùt xaûy ra khaép nôi treân theá giôùi. Haøng ngaøn ngöôøi cheát vaø taøn pheá. Haøng chuïc laøng maïc, thaønh phoá bò choân vuøi. Tröôùc loøng tham muø quaùng cuûa con ngöôøi, toå chöùc "Hoaø bình xanh" theá giôùi chæ coøn bieát ñöa ra lôøi caûnh baùo "Phaù röøng laø töï saùt". Baøi taäp 4: Taïo laäp vaên baûn: Ñôn xin pheùp nghæ hoïc. ÑÔN XIN PHEÙP NGHÆ HOÏC Kính göûûi: BGH tröôøng THPT Ngoâ Maây Ñoàng kính göûûi thaày (coâ) giaùo chuû nhieäm vaø caùc thaày coâ giaùo boä moân. Em teân: Nguyeãn Vaên A, hieän laø hoïc sinh lôùp 10A. Hoâm nay, em vieát ñôn naøy kính trình leân caùc thaày, coâ cho pheùp em ñöôïc nghæ hoïc ngaøy 18.9.2008. Vì lyù do, em bò ñau neân khoâng theå ñeán tröôøng ñöôïc. Em xin höùa seõ cheùp baøi vaø laøm ñaày ñuû caùc baøi taäp maø thaày, coâ giao cho. Em xin chaân thaønh caûm ôn! Phuø Caùt, ngaøy 17.09.08 Ngöôøi vieát ñôn - Củng cố, dặn dò ( 1 phút): Nắm được cách thức tạo lập một văn bản. - Bài tập về nhà : Tạo lập một văn bản: " Thông tin về Ngày khai giảng năm học mới" IV. RÚT KINH NGHIỆM. .

Bạn đang xem bài viết Giáo Án Ngữ Văn 10 Tiết 1+2 +3+4 Thực Hành Văn Bản Văn Học Và Cách Đọc Hiểu Văn Bản Văn Học trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!