Xem Nhiều 1/2023 #️ Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hưng Yên Khóa Xvi Tổ Chức Kỳ Họp Thứ Mười Lăm # Top 9 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hưng Yên Khóa Xvi Tổ Chức Kỳ Họp Thứ Mười Lăm # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hưng Yên Khóa Xvi Tổ Chức Kỳ Họp Thứ Mười Lăm mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm

Chiều ngày 22/12/2020, tại Hội trường HĐND – UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVI đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 – Kỳ họp không thường lệ. Dự họp có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các ông, bà trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.

Page Content

 Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Ngọc Quỳnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2016-2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025 và dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025;

Theo đó, trong 05 năm 2016-2020, kinh tế duy trì phát triển ổn định với chất lượng tăng trưởng từng bước được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo giá hiện hành ước đạt 100.038 tỷ đồng, bằng 1,69 lần so với năm 2015. Bình quân giai đoạn 2016-2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,32%/năm (mục tiêu tăng từ 7,5-8%/năm). Thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch Trung ương giao; từ năm 2017 trở thành tỉnh tự cân đối thu chi và có đóng góp với ngân sách Trung ương.

Năm 2020, cơ cấu kinh tế đạt tương ứng: Công nghiệp, xây dựng 61,6% – thương mại, dịch vụ 29,11% – nông nghiệp 9,29%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 78,83 triệu đồng (MT: 75 triệu đồng), bằng 1,6 lần năm 2015; Thu ngân sách nhà nước đạt 15.500 tỷ đồng, trong đó: Thu thuế xuất nhập khẩu 3.500 tỷ đồng; thu nội địa 12.000 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD (MT: 5 tỷ USD). Giá trị thu được bình quân trên 1ha canh tác đạt trên 210 triệu đồng (MT: 210 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,48% (MT: 2%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% (MT: 65%). 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (MT: 100%). Tỷ lệ tăng dân số trên 1% (MT dưới 1%). Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 90,5% (MT: trên 80%). Tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó được dùng nước sạch 90%). Tỷ lệ làng, khu phố văn hoá đạt 88,7% (MT: 87%); gia đình văn hoá đạt 91,5% (MT: 90%). Hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã, đạt nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 41% (MT: 40,5%). Huyện Mỹ Hào được công nhận là thị xã; Khu vực thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm) mở rộng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp được chú trọng và có bước phát triển khá; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2020 tăng 1,15 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 2,87%/năm. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Giai đoạn 2016-2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10%/năm (Mục tiêu: tăng 9-10%); giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 gấp 1,63 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ năm 2020 tăng 1,4 lần so với năm 2015; bình quân giai đoạn 2016-2020: giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 7,02%/năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 9,82%/năm. Công tác thu chi ngân sách được chú trọng thực hiện và đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt 14,8%/năm; tổng thu ngân sách trong giai đoạn 2016-2020 đạt 66.258 tỷ đồng (trong đó thu nội địa chiếm trên 74%), tăng trên 2 lần tổng thu ngân sách giai đoạn 2011-2015. Giai đoạn 2016-2020 tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, tiếp nhận có chọn lọc các dự án; thu hút thêm nhiều dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến. Kết quả đã thu hút được: 844 dự án đầu tư mới tăng 39,04% so với giai đoạn 2011 – 2015 nâng tổng số dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1.996 dự án. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 đạt trên 157.000 tỷ đồng (mục tiêu 150.000 tỷ đồng), góp phần đầu tư phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của địa phương. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư phát triển mạnh. Đến nay, đã hoàn thành đầu tư hơn 1.164 km đường giao thông ở các cấp đường. Văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, quy mô, mạng lưới phát triển cân đối. Toàn tỉnh hiện có 403 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 138 trường so với năm 2015. Công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch có nhiều khởi sắc, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được kế thừa, phát huy. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, đặc biệt đã đạt được thành công bước đầu trong phòng chống dịch Covid-19; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng qua các năm, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,5%. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục phát triển. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được giữ vững. Công tác bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tổ chức thường xuyên các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở địa bàn cơ sở. Hoạt động cải cách hành chính được triển khai đồng bộ và quyết liệt ở tất cả các cấp, các ngành. Các thủ tục hành chính đã được cập nhật, công bố, công khai đầy đủ theo quy định; giai đoạn 2015-2020, tỉnh có 11 phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đề xuất các bộ, ngành Trung ương cắt giảm; Năm 2019 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động với 1.500 thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý rất minh bạch và chuyên nghiệp.

  Về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là: Tích cực đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương; tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch, ưu tiên dự án quy mô lớn, có nhiều đóng góp cho tăng trưởng và thu ngân sách, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; bảo đảm chủ động tự cân đối ngân sách. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, chú trọng hơn ở các khu vực trọng điểm để thúc đẩy lan tỏa phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, hiệu quả kinh tế cao. Quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục cải thiện nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nêu rõ các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, về xã hội, về môi trường và về quản trị hành chính; đồng thời nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện.

Đại diện các Ban Kinh tế – Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày các Báo cáo thẩm tra về các báo cáo, tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp.

Tiếp đó, Kỳ họp tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính do ông Lê Xuân Tiến điều chuyển công tác khác. Đồng thời, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có mặt tại Kỳ họp đã nhất trí bỏ phiếu bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Tải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 100% các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết chuyên đề.

Nhiệm vụ năm 2021 rất nặng nề, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn; đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và Nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 cũng như nhiệm vụ của 5 năm tiếp theo mà HĐND tỉnh vừa thông qua với quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.

Kỳ Họp Thứ Mười Lăm, Hđnd Tỉnh Khóa Xvi

Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XVI

Các đại biểu dự kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu tại kỳ họp

Tiếp đó, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 và Dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020 ước đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, bằng 1,71 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,38%/năm; thu ngân sách hàng năm vượt kế hoạch Trung ương giao, từ năm 2017, tỉnh tự cân đối thu, chi và có đóng góp với ngân sách Trung ương; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 79,57 triệu đồng, bằng 1,62 lần năm 2015; giá trị thu bình quân trên 1ha đất canh tác đạt trên 210 triệu đồng; 100% số xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỉnh Hưng Yên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ đô thị hóa đạt 41%…

Mục tiêu trong 5 năm 2021 – 2025, tỉnh tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội; thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị; quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra về kinh tế, xã hội, môi trường, phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) mỗi năm tăng 2 bậc…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh

Đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày Tờ trình và Dự thảo nghị quyết về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho Dân quân tự vệ và phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025”.

Các Tờ trình và Dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp: Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 131/2017/NQ-HĐND ngày 8.12.2017 của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2021; về việc giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021; về việc thực hiện giao, tạm giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2021; về việc thông qua Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường trục phía Nam Khu đại học Phố Hiến kéo dài (đoạn từ đường bộ nối hai đường cao tốc đến ĐH.72); về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường trục Bắc – Nam Khu đại học Phố Hiến (đoạn từ xã Trung Nghĩa đến tuyến đường trục phía Nam); về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và nhà ở khu công nghiệp Phố Nối trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ.

Các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đã được các Ban của HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Kinh tế – Ngân sách, Pháp chế thẩm tra và báo cáo với các đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản tặng hoa các đồng chí được miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh tại kỳ họp

Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Đức Tải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm của các đại biểu dự kỳ họp. Trên cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan, các vị đại biểu đã thống nhất thông qua 12 nghị quyết  để tiếp tục thể chế các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. Đề cao trách nhiệm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện các nghị quyết để phản ánh, kiến nghị với HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị thời gian tới, HĐND các cấp cần có sự chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ tổng kết hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2021 rất nặng nề, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, chính quyền các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và nhân dân phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 cũng như nhiệm vụ của 5 năm tiếp theo mà HĐND tỉnh vừa thông qua với quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.

Nguồn: baohungyen.vn

Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình Khóa Xvii, Kỳ Họp Thứ 18

NGHỊ QUYẾT

Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới

(NQ số 69/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII-KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới, cụ thể như sau:

1. Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2021, tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau:

a) Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

b) Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh.

c) Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh.

d) Nghị quyết số 65/2020/NQ-HĐND ngày 5-6-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 8-12-2017 và Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2021, tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hải Châu

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh

(NQ số 70/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi tỷ lệ phân chia các khoản thu tại điểm 4.5 và 4.7 Mục 4, phần II, Phụ lục số 01, Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 đã được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 65/2020/NQ-HĐND ngày 05/6/2020 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hải Châu

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

(NQ số 71/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện

HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hải Châu

NGHỊ QUYẾT

(NQ số 72/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020) 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung 03 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được ban hành tại Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý).

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

Điều 2. Điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của 06 dự án đã được thông qua tại Nghị quyết 83/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) cho các dự án quy định tại Điều 1.

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)

Điều 3. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hải Châu

NGHỊ QUYẾT

Giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

(NQ số 73/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020) 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHOÁ XVII – KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

1. Giảm 20% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch: Động Phong Nha,  Tiên Sơn; Điểm du lịch sinh thái Nước Moọc; Động Thiên Đường và Hang Mẹ bồng con; Tuyến du lịch Sông Chày – Hang Tối; Điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật quy định tại Mục I Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NĐ-CP ngày 24/10/2016 và Mục 1 Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh.

(Chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo)

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/3/2021 và từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2. Giảm 50% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch: Tuyến “Động Phong Nha – Khám phá chiều sâu bí ẩn”; tuyến “Rào Thương – hang Én – hang Nước lạnh”; tuyến Thung lũng Sinh Tồn – Hang Thủy Cung; Tuyến “Hang Va, hang Nước Nứt – những trải nghiệm khác biệt”; tuyến du lịch khám phá hệ thống Hang động Tú Làn; tuyến “Chinh phục Sơn Đoòng – Hang động lớn nhất thế giới”; tuyến “Hóa Sơn – hang Rục Mòn”; tuyến “Khám phá thung lũng Hamada – hang Trạ Ang”; tuyến du lịch khám phá hang Đại Ả, Over, Pigmy quy định tại Mục I, Phụ lục số 04 kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016; Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và Mục 1, Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết có Phụ lục 02 kèm theo)

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hải Châu

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024

(NQ số 74/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục II Phụ lục II Bảng giá các loại đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp khác; đất phi nông nghiệp còn lại; đất chưa xác định mục đích sử dụng tại các huyện, thị xã, thành phố.

(Chi tiết có Phụ lục I kèm theo).

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục III Phụ lục IV xác định loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất tại các huyện, thị xã, thành phố.

(Chi tiết có Phụ lục II kèm theo).

Điều 2.Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hải Châu

Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp Tổ Chức Kỳ Họp Thông Qua 14 Nghị Quyết Quan Trọng

Cuộc họp tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: Nguyệt Ánh

Nhằm thực hiện theo đúng chỉ đạo giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đây là lần đầu tiên kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối tại 04 điểm cầu trong tỉnh, tại điểm cầu tỉnh (Hội trường UBND tỉnh) có sự tham dự của Bí thư Tỉnh uỷ – Lê Minh Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ – Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Dương, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Kỳ họp đã thông qua một số Nghị quyết đáng chú ý như: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng UBND cấp xã; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đê bao chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, TP Cao Lãnh;

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 do tỉnh quản lý và phân bổ; giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng cấp xã, giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh đó, đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng đã thông qua các Nghị quyết Phê chuẩn bổ sung Phòng Y tế vào cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã; sửa đổi Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp, trong đó có bổ sung chức danh nhân viên thú y vào chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Ngoài ra, các đại biểu thống nhất bổ sung vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Đồng Tháp là 10 tỷ đồng, tổng số vốn điều lệ sau khi bổ sung là 20 tỷ đồng; làm cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định thông qua Đề án thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và thành lập TP Hồng Ngự.

Bạn đang xem bài viết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hưng Yên Khóa Xvi Tổ Chức Kỳ Họp Thứ Mười Lăm trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!