Xem Nhiều 1/2023 #️ Hướng Dẫn Sử Dụng Dự Toán Escon Theo Quyết Định Số 6632/Ubnd # Top 1 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Hướng Dẫn Sử Dụng Dự Toán Escon Theo Quyết Định Số 6632/Ubnd # Top 1 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Sử Dụng Dự Toán Escon Theo Quyết Định Số 6632/Ubnd mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

+ Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

b/ Cập nhật Bảng giá ca máy theo Quyết định số 6633/UBND-KT ngày 02/10/2020 của UBND Tỉnh Bình Định

– Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm BẢNG GIÁ (1) ; Chọn tỉnh Bình Định (2) ; Đánh dấu dữ liệu GCM_6633_BinhDinh_T10_2020_DongBang và GCM_6633_BinhDinh_T10_2020_QuyNhon và ấn . Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

– Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Bảng tra mức lương năm 2020 (2) và ấn . Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

+ Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

+ Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD ( 2 nhóm nhân công xây lắp).

Lực chọn phương pháp Tính giá Nhân Công và Tính giá ca máy

– Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

– Sau khi đã chọn phương pháp tính giá CM là Nhập trực tiếp, Bạn chọn vào tính năng Chọn bảng giá (1) ; Chọn tỉnh Bình Định (2) ; Chọn Giá ca máy theo Vùng (3) . Phần mềm sẽ áp giá ca máy vào trực tiếp.

– Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

– Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

​​​​​​​

– Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hướng Dẫn Sử Dụng Dự Toán Escon Theo Quyết Định Số 1983/Qđ

+ Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang: Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Quý I, Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

+ Căn cứ Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang: Về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý I, Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

+ Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

b/ Cập nhật Bảng giá ca máy theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang.

– Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm BẢNG GIÁ (1) ; Chọn tỉnh Tiền Giang (2) ; Đánh dấu dữ liệu GCM_Tien Giang1984_2020_Vung II, GCM_Tien Giang1984_2020_Vung III và GCM_Tien Giang1984_2020_Vung IV (3) và ấn . Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

c/ Cập nhật Bảng tra cứu Mức lương năm 2020 để cập nhật Giá nhân công ban hành tại Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang.

– Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Bảng tra mức lương năm 2020 (2) và ấn . Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

+ Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

+ Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD ( 2 nhóm nhân công xây lắp).

Lực chọn phương pháp Tính giá Nhân Công và Tính giá ca máy

– Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

b. Áp dụng giá ca máy theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang.

– Sau khi đã chọn phương pháp tính giá CM là Nhập trực tiếp, Bạn chọn vào tính năng Chọn bảng giá (1) ; Chọn tỉnh Tiền Giang (2) ; Chọn Giá ca máy theo Vùng (3) . Phần mềm sẽ áp giá ca máy vào trực tiếp.

– Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

– Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

– Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Công Văn 686/Ubnd

Văn bản áp dụng.

Công văn số 4689/SXD-QLXD ngày 19/11/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP  ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đâu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn 686/UBND-KT ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đâu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon

Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

2/ Áp dụng mức lương nhân công ban hành tại Công văn 686/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương.

3/ Áp dụng Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

1/ Menu CÔNG CỤ.

– Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.

2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

Lựa chọn phương pháp lập dự toán.

Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

– Lưu ý:

+ Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

2/ Menu GIÁ VẬT TƯ

a. Sheet GIÁ VẬT TƯ

– Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

           + Lựa chọn TT11/2019-HSCN05 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT11/2019-BXD nhưng nhân công máy sẽ tính toán theo TT05/2016-BXD.

– Lưu ý:

b. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

– Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

– Lựa chọn Tỉnh/TP Bình Dương (2), Quận/Huyện .. (3) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (4) để xác nhận áp mức lương tính toán theo Công văn 686/UBND-KT ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh Bình Dương.

           c. Sheet PT MÁY

– Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

– Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

b. Tra cứu hệ số

– Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

– Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

– Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

– Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Mail

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

Hướng Dẫn Lập Dự Toán Hà Tĩnh 2022 Theo Quyết Định 47/Qđ

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 ban hành theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 mới nhất

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020

– Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

– Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

– Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

– Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020 đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III gồm: Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh

Vùng IV gồm: Thị xã Hồng Lĩnh, Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu

Giá xây dựng, giá hợp đồng

Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo công văn số 849/SXD-QLHĐXD ngày 15/04/2020

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hà Tĩnh bao gồm

– Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

– Nhân công lái máy theo Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020 hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Chi tiết nội dung Quyết định 47/QĐ-SXD ngày 27/4/2020 ban hành đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Hỗ trợ: Dương Thắng

Điện thoại: 096 636 0702

Zalo: 090 336 747 9

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Sử Dụng Dự Toán Escon Theo Quyết Định Số 6632/Ubnd trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!