Xem Nhiều 12/2022 #️ Mẫu Văn Bản Bằng Excel / 2023 # Top 21 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 12/2022 # Mẫu Văn Bản Bằng Excel / 2023 # Top 21 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Văn Bản Bằng Excel / 2023 mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu Bảng Xuất Nhập Tồn Bằng Excel, Làm Bảng Cửu Chương Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê Mua Vào, Mẫu Văn Bản Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê Bán Ra, Lập Gia Phả Bằng Excel, Làm Gia Phả Bằng Excel, Mẫu Hóa Đơn Bằng Excel, Mẫu Bảng Excel, Mẫu Bảng Excel Đẹp, Mẫu Gia Phả Bằng Excel, Mẫu Báo Cáo Bằng Excel, Mẫu Cv Bằng Excel, Mẫu Bảng Báo Giá Excel, Mẫu Excel Bảng Kê Mua Vào Bán Ra, Gia Phả Bằng Excel, Làm Báo Cáo Thuế Bằng Excel, Mẫu Bảng Lương Excel, Mẫu Bảng Lương 3p Excel, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Excel, Mẫu Bảng Điểm Excel, Bảng Cửu Chương Excel, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Excel, Biên Bản Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê 05a/bk-tncn, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Bằng Excel, Mẫu Bảng Biểu Excel, Mẫu Excel Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel, Mẫu Báo Cáo Doanh Thu Bằng Excel, File Lập Dự Toán Bằng Excel, Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Bằng Excel, Lập Kế Hoạch Làm Việc Bằng Excel, Hướng Dẫn Quản Lý Kho Bằng Excel, Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Chấm Công, Quản Lý Nhân Sự Bằng Excel, Mẫu Phiếu Nhập Kho Bằng Excel, Mẫu Kế Hoạch Làm Việc Bằng Excel, Bảng Cửu Chương Trong Excel, Bảng Công Thức Excel, Thiết Lập Bảng Tính Trong Excel, Mẫu Tờ Khai Thuế Gtgt Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Thời Khóa Biểu Bằng Excel, Bảng Công Thức Trong Excel, Bảng Công Thức Tính Excel, Soạn Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Excel, Xếp Thời Khóa Biểu Bằng Excel, Làm Danh Bạ Điện Thoại Bằng Excel, ẩn Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Tạo Danh Sách Khách Hàng Bằng Excel, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48 Bằng Excel, Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Viết Chương Trình Quản Lý Bằng Excel, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Bang Excel, Cách Lập Danh Sách Khách Hàng Bằng Excel, Quản Lý Danh Sách Khách Hàng Bằng Excel, Mẫu C2-03/ns Excel, Báo Cáo Excel, Mẫu Sổ Kho Excel, Đề Bài Tập Excel, Sổ Tay Excel, Mẫu C1-07 Ns Excel, Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ Excel, Mẫu 70a Hd Excel, Mẫu C2-02 Ns Excel, Bài Thi Mos Excel, Bài Mẫu Excel, Ms Excel, ôn Thi Excel, Đáp án 26 Bài Tập Excel, Sổ Kho Excel, Cv Excel, Bài Tập ôn Thi Excel, ôn Tập Excel, Mẫu Hóa Đơn Excel, Bài Tập Mẫu Excel, Đề Bài Excel, Hóa Đơn Excel, Mẫu Excel Thu Chi, Bài Thi Excel Cơ Bản, Gia Phả Excel, Bài Thi Excel Mẫu, Excel Cơ Bản, Đề Thi Excel Cơ Bản, In Văn Bản Excel, Thủ Tục Excel, Các Mẫu Báo Cáo Excel Đẹp, Mẫu Excel Đẹp, Excel Bài Tập Cơ Bản, Mẫu Sổ Excel, Mẫu Văn Bản Excel, Mẫu B01-h Excel, Mẫu Bìa Excel, Mẫu Excel, Mẫu Excel Cơ Bản, Văn Bản Excel, Mẫu Bìa Đẹp Excel,

Mẫu Bảng Xuất Nhập Tồn Bằng Excel, Làm Bảng Cửu Chương Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê Mua Vào, Mẫu Văn Bản Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê Bán Ra, Lập Gia Phả Bằng Excel, Làm Gia Phả Bằng Excel, Mẫu Hóa Đơn Bằng Excel, Mẫu Bảng Excel, Mẫu Bảng Excel Đẹp, Mẫu Gia Phả Bằng Excel, Mẫu Báo Cáo Bằng Excel, Mẫu Cv Bằng Excel, Mẫu Bảng Báo Giá Excel, Mẫu Excel Bảng Kê Mua Vào Bán Ra, Gia Phả Bằng Excel, Làm Báo Cáo Thuế Bằng Excel, Mẫu Bảng Lương Excel, Mẫu Bảng Lương 3p Excel, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Excel, Mẫu Bảng Điểm Excel, Bảng Cửu Chương Excel, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Excel, Biên Bản Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê 05a/bk-tncn, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Bằng Excel, Mẫu Bảng Biểu Excel, Mẫu Excel Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel, Mẫu Báo Cáo Doanh Thu Bằng Excel, File Lập Dự Toán Bằng Excel, Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Bằng Excel, Lập Kế Hoạch Làm Việc Bằng Excel, Hướng Dẫn Quản Lý Kho Bằng Excel, Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Chấm Công, Quản Lý Nhân Sự Bằng Excel, Mẫu Phiếu Nhập Kho Bằng Excel, Mẫu Kế Hoạch Làm Việc Bằng Excel, Bảng Cửu Chương Trong Excel, Bảng Công Thức Excel, Thiết Lập Bảng Tính Trong Excel, Mẫu Tờ Khai Thuế Gtgt Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Thời Khóa Biểu Bằng Excel, Bảng Công Thức Trong Excel, Bảng Công Thức Tính Excel, Soạn Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Excel, Xếp Thời Khóa Biểu Bằng Excel,

Mẫu Báo Cáo Bằng Excel / 2023

Mẫu Bảng Xuất Nhập Tồn Bằng Excel, Làm Bảng Cửu Chương Bằng Excel, Mẫu Văn Bản Bằng Excel, Mẫu Cv Bằng Excel, Mẫu Bảng Excel Đẹp, Mẫu Bảng Excel, Mẫu Gia Phả Bằng Excel, Mẫu Hóa Đơn Bằng Excel, Mẫu Bảng Báo Giá Excel, Mẫu Báo Cáo Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê Mua Vào Bán Ra, Lập Gia Phả Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê Bán Ra, Làm Gia Phả Bằng Excel, Làm Hóa Đơn Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê Mua Vào, Gia Phả Bằng Excel, Mẫu Bảng Biểu Excel, Mẫu Excel Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê 05a/bk-tncn, Mẫu Bảng Điểm Excel, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Bằng Excel, Mẫu Bảng Lương Excel, Bảng Cửu Chương Excel, Mẫu Bảng Lương 3p Excel, Làm Báo Cáo Thuế Bằng Excel, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Excel, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Excel, Biên Bản Bằng Excel, Mẫu Báo Cáo Doanh Thu Bằng Excel, Quản Lý Nhân Sự Bằng Excel, Mẫu Kế Hoạch Làm Việc Bằng Excel, Lập Kế Hoạch Làm Việc Bằng Excel, Hướng Dẫn Quản Lý Kho Bằng Excel, Mẫu Phiếu Nhập Kho Bằng Excel, File Lập Dự Toán Bằng Excel, Bảng Cửu Chương Trong Excel, Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Chấm Công, Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Bằng Excel, Bảng Công Thức Excel, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Thời Khóa Biểu Bằng Excel, Xếp Thời Khóa Biểu Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200, Soạn Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Excel, Mẫu Tờ Khai Thuế Gtgt Bằng Excel, Làm Danh Bạ Điện Thoại Bằng Excel, Bảng Công Thức Tính Excel, Thiết Lập Bảng Tính Trong Excel, Bảng Công Thức Trong Excel, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Bang Excel, Tạo Danh Sách Khách Hàng Bằng Excel, Công Thức Trong Bảng Tính Excel, ẩn Công Thức Trong Bảng Tính Excel, Báo Cáo Tài Chính Theo Quyết Định 48 Bằng Excel, Viết Chương Trình Quản Lý Bằng Excel, Quản Lý Danh Sách Khách Hàng Bằng Excel, Cách Lập Danh Sách Khách Hàng Bằng Excel, Bài Thi Excel Mẫu, Mẫu B02-h Excel, Đề Bài Excel, Bài Thi Mos Excel, Mẫu B01-h Excel, Đề Bài Tập Excel, Mẫu 70a Hd Excel, Học Excel, Cv Excel, Sổ Kho Excel, ôn Thi Excel, Báo Cáo Excel Đẹp, Bài Tập ôn Thi Excel, Mẫu Cv Excel, Bài Tập Mẫu Excel, Excel Cơ Bản, Văn Bản Excel Mẫu, Mẫu Excel Thu Chi, ôn Tập Excel, Hóa Đơn Excel, Bài Mẫu Excel, Bài Thi Excel, Ms Excel, Đáp án 26 Bài Tập Excel, Mẫu Excel Đẹp, Bài Thi Excel Cơ Bản, Báo Cáo Excel, Đề Thi Excel Cơ Bản, Vba Excel, Mẫu Bìa Sổ Excel, Mẫu Báo Giá Excel, Mẫu Excel, Mẫu Báo Giá Excel Đẹp, Excel Bài Tập Cơ Bản, Excel Bài Tập, Mẫu Hóa Đơn Excel, Mẫu Sổ Kho Excel, Excel Vba, Mẫu Bìa Đẹp Excel, Mẫu Sổ Excel,

Mẫu Bảng Xuất Nhập Tồn Bằng Excel, Làm Bảng Cửu Chương Bằng Excel, Mẫu Văn Bản Bằng Excel, Mẫu Cv Bằng Excel, Mẫu Bảng Excel Đẹp, Mẫu Bảng Excel, Mẫu Gia Phả Bằng Excel, Mẫu Hóa Đơn Bằng Excel, Mẫu Bảng Báo Giá Excel, Mẫu Báo Cáo Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê Mua Vào Bán Ra, Lập Gia Phả Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê Bán Ra, Làm Gia Phả Bằng Excel, Làm Hóa Đơn Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê Mua Vào, Gia Phả Bằng Excel, Mẫu Bảng Biểu Excel, Mẫu Excel Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Kê 05a/bk-tncn, Mẫu Bảng Điểm Excel, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Bằng Excel, Mẫu Bảng Lương Excel, Bảng Cửu Chương Excel, Mẫu Bảng Lương 3p Excel, Làm Báo Cáo Thuế Bằng Excel, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Excel, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Excel, Biên Bản Bằng Excel, Mẫu Báo Cáo Doanh Thu Bằng Excel, Quản Lý Nhân Sự Bằng Excel, Mẫu Kế Hoạch Làm Việc Bằng Excel, Lập Kế Hoạch Làm Việc Bằng Excel, Hướng Dẫn Quản Lý Kho Bằng Excel, Mẫu Phiếu Nhập Kho Bằng Excel, File Lập Dự Toán Bằng Excel, Bảng Cửu Chương Trong Excel, Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Chấm Công, Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Bằng Excel, Bảng Công Thức Excel, ẩn Công Thức Trong Excel Bằng Vba, Thời Khóa Biểu Bằng Excel, Xếp Thời Khóa Biểu Bằng Excel, Mẫu Excel Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200, Soạn Bài Thi Trắc Nghiệm Bằng Excel, Mẫu Tờ Khai Thuế Gtgt Bằng Excel, Làm Danh Bạ Điện Thoại Bằng Excel, Bảng Công Thức Tính Excel,

Cách Quản Lý Văn Bản Bằng Excel Hiệu Quả / 2023

1. Những văn bản hợp đồng cần quản lý

Văn bản, giấy tờ, hợp đồng, … gọi chung là văn bản trong doanh nghiệp, cơ quan chia làm 3 loại chính:

Văn bản đến: đối tượng gửi bên ngoài gửi văn bản cho chúng ta làm việc

Văn bản đi: Chúng ta gửi văn bản đi cho đối tượng bên ngoài

Văn bản nội bộ: Sử dụng trong nội bộ, đối tượng bên trong các doanh nghiệp, cơ quan,…

Như vậy chúng ta cần quản lý tốt các văn bản nói trên để tăng hiệu quả trong doanh nghiệp cũng như để giúp cho các cán bộ nhân viên chuyên nghiệp hơn trong cách làm việc.

2. Các bước quản lý văn bản bằng excel

Bước 1: Xây dựng quy trình, quy trình quản lý. Việc lập sơ đồ sẽ giúp chúng ta xác định được trình tự thực hiện, thứ tự thực hiện các công việc và thời gian thực hiện. Căn cứ vào sơ đồ chúng ta sẽ biết được văn bản, công việc đang xử lý đến đâu, khi nào hoàn thành.

Bước 2: Xây dựng nhóm đối tượng cần quản lý

Trong công việc này chúng ta làm việc với rất nhiều đối tượng: bên ngoài doanh nghiệp đối tượng nhận công văn đi cá nhân tổ chức là các đối tác ký kết hợp đồng. Hay bên trong cơ quan là các phòng ban, nhân viên.

Để quản lý tốt thì chúng ta cần theo dõi các danh sách này để đảm bảo: không bị trùng lặp, không mắc sai sót trong quá trình nhập dữ liệu trên excel.

Có thể tham khảo mẫu sau:

Với mỗi trạng thái của công văn đến, chúng ta có thể thiết lập trong chức năng Condititional formatting để tự động thông báo công văn nào đang xử lý, công văn nào chưa xử lý, … để chúng ta có kế hoạch ch những việc này.

Bước 4: Xây dựng công thức tính mã văn thư

Mã văn thư hay số hợp đồng là do bộ phận quản lý văn thư, hành chính tự quy định. Tuy nhiên để thống nhất được nội dung này thì chúng ta cần xây dựng công thức tính tự động, thống nhất trong toàn bộ sổ quản lý công văn, hợp đồng.

Trong đó các công thức thường dùng là:

Vlookup: để tham chiếu theo loại văn bản, mỗi loại văn bản phải đánh số khác nhau.

Countif: để đếm số lần xuất hiện văn bản đó trong sổ. Mỗi lần xuất hiện sẽ cộng thêm một đơn vị.

File Excel Mẫu Theo Dõi Và Quản Lý Hợp Đồng Bằng Excel &Amp; Hướng Dẫn / 2023

1. FILE EXCEL THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Excel là công cụ giúp các bạn kế toán, nhân sự tiết kiệm thời gian và sức lực, tiến hành công việc một cách nhanh chóng, chính xác hơn so với thủ công nhiều. ECRM xin chia sẻ file excel quản lí hợp đồng lao động đơn giản nhưng hiệu quả.Hợp đồng lao động theo đúng khuôn dạng MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh.

Chỉ mở được bằng Excel phiên bản từ 2007 trở lên!

– Hãy sử dụng thanh cuộn ở khu vực DashBoard(bảng điều khiển) để cuộn dữ liệu để theo dõi nhân sự cần tạo hợp đồng.

– Chọn nhân sự tương ứng trong khu vực DashBoard.

– Nhấn nút “Tạo HĐLĐ” để tiến hành tạo hợp đồng.

1.2 Video hướng dẫn sử dụng file excel hợp đồng lao động

Video hướng dẫn sử dụng file excel hợp đồng lao động chi tiết nhất, bạn sẽ dễ dàng biết cách sử dụng file excel này dựa vào video chi tiết sau đây:

– Các bạn thêm danh sách nhân sự vào các hàng trống ở cuối danh sách nhân sự demo đang có sẵn. Số lượng nhân sự bổ sung lên tới hơn 1000 thành viên.

2. TỔNG QUAN HỢP FILE EXCEL QUẢN LÍ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Để doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình thực hiện hợp đồng: tình trạng hợp đồng, giá trị hợp đồng, số lượng hàng đã giao cho từng hợp đồng. Đồng thời, trợ giúp các nhà quản trị thông qua hệ thống báo cáo có thể nắm rõ tình hình thực hiện các hợp đồng và doanh thu, chi phí của từng hợp đồng.

Trong hoạt động quản lý sản xuất và kinh doanh, nhiều khi ta phải quản lý việc thực hiện các hợp đồng mua bán là không thể thiếu được. Kế toán làm công tác theo dõi kế hoạch thì cũng nên có chương trình này. Hôm nay mình xin chia sẻ một số file excel theo dõi và quản lí hợp đồng mua bán đơn giản, thuận tiện trong sử dụng.

2.1 File excel số 1 & link tải

Hướng dẫn sử dụng mẫu file excel số 1, video hướng dẫn và cách tải sẽ được chia sẻ chi tiết ngay trong mục này bạn chỉ cần làm theo những tuần tự chi tiết sau đây:

❖ Mật khẩu sử dụng : 123

❖ Với những bạn mới quen, khi mở files nhớ chọn Enab…macros, xin đừng chọn Di… macros mà “”đi”” luôn đó, không sử dụng được đâu

❖ Chương trình cho chi tiết kết quả thực hiện của từng hợp đồng riêng biệt, của tất cả các hợp đồng của một khách hàng riêng biệt và của tất cả các hợp đồng đã ký với công ty

❖ Khi mở chuơng trình, tất cả các hợp đồng nào đã quá thời hạn mà chưa được thanh lý sẽ có hộp thông báo để các bạn biết

❖ Tương tự khi xem kết quả thực hiện của một hợp đồng chi tiết cũng có hộp thông báo tuơng tự”

2.2.1 Lưu ý khi sử dụng file excel để quản lý & theo dõi hợp đồng Chúng tôi không khuyến khích bạn quản lý hợp đồng bằng Excel. Bạn chỉ nên sử dụng cho việc thực tập nghiệp vụ nhân viên. Excel chỉ là ứng dụng giúp bạn lưu trữ và xử lý những bài toán nhỏ của cá nhân và hoạt động kinh doanh hộ gia đình không có định hướng mở rộng trong tương lai. Hãy chú tâm hơn tới việc quản lý khách hàng một cách thực sự. Hiệu quả lợi nhuận mới là mục tiêu của doanh nghiệp hướng tới và việc chăm sóc khách hàng là 1 yếu tố quyết định sự phát triển của công ty.

Quản lý hợp đồng bằng file excel sẽ giúp bạn giải quyết được mọi vấn đề khó khăn trong doanh nghiệp mình một cách tốt nhất bạn có thể Dùng Thử phần mềm ECRM để thử nghiệm những tính năng tuyệt vời và

Đừng quên gửi thông tin cho chúng tôi , Hoặc liên hệ 09 11 12 12 13 để đư ợc tư vấn ngay bây giờ.

2.2.2 Hướng dẫn theo dõi hợp đồng (file số 2)

Chúng tôi lấy một ví dụ để mọi người có cái nhìn rõ nét hơn về cách sử dụng file này: Chúng ta có các Hợp đồng là 1/2008/HĐKT về việc Thi công đường vận hành do công ty A-B-C thi công, giá trị hợp đồng là 5tỷ, ký ngày 12 tháng 6 năm 2008, thuộc gói thầu GXD1

Cách nhập: Đầu tiên chúng ta nhập số hợp đồng vào sheet soHD, như hình:

Tiếp theo nhà thầu làm hồ sơ thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành đợt 1, giá trị nghiệm thu là 2,3 tỷ, cách nhập như hình:

Với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên hy vọng sẽ giúp ích bạn có thêm tài liệu để tham khảo về file quản lý hợp đồng tốt nhất.

Bạn đang xem bài viết Mẫu Văn Bản Bằng Excel / 2023 trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!