Xem Nhiều 2/2023 #️ Mẫu Văn Bản Hiệp Y Bổ Nhiệm Cán Bộ # Top 4 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 2/2023 # Mẫu Văn Bản Hiệp Y Bổ Nhiệm Cán Bộ # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Văn Bản Hiệp Y Bổ Nhiệm Cán Bộ mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu Văn Bản Hiệp Y Bổ Nhiệm Cán Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Hội Liên Hiệp Thanh Niên, Hiệp ước Đầu Tiên Mà Triều Đình Nhà Nguyễn Kí Với Thực Dân Pháp Là Hiệp ước Nào, Hiệp ước Pa Tơ Nốt Khác Hiệp ước Hác Măng ở Điểm Nào, Hiệp ước Khác Hiệp Định Như Thế Nào, Hiệp ước Giáp Tuất Khác Hiệp ước Nhâm Tuất ở Điểm Cơ Bản Nào, Hiệp ước Và Hiệp Định, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Liên Hệ Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Mạng, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Bài Phát Biểu Chỉ Đạo Tổng Kết Nhiệm Kỳ Và Bầu Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ 2020_2022, Báo Cáo Tham Luận Nội Dung “kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chuyên Môn, Nh, Báo Cáo Tham Luận Nội Dung “kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chuyên Môn, Nh, Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Khóa Xvi, Nhiệm Kỳ 2011-2016, Phát Biểu Của Lãnh Đạo Xã Tại Hội Nghị Tổng Kết Nhiệm Kỳ Và Bầu Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ 2017 – 2019, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nhiệm Về ô Nhiễm Môi Trường Trong Chăn Nuôi, Báo Cáo Nhiệm Kỳ Hoạt Động Tổ Dân Phố Nhiệm Kỳ 2018/2019, Con Tôi Hiếp Dâm Tôi, Hiệp ước Với Quỷ, Hiệp ước Dẫn Độ, Hiệp ước Của Quỷ, Hiệp ước Nam Cực, Hiệp ước Là Gì, Hiệp ước Pa Tơ Nốt, Hiệp ước Sắt Đá Lol, Hiệp ước La Hay, Hiệp ước Tpp, Sắc Hiệp, Hiệp ước Véc Xai, Hiệp ước Sắt Đá, Hiệp ước , Hiệp ước Tạm ước, Hiệp ước Sơ Bộ, Hiệp Hội Tàu Dầu, Hiệp ước Xô Đức, Hiệp ước Inf, Hiệp ước 3 Trụ Cột, 4 Hiệp ước, Khế ước 5 Hiệp Sĩ Mod, Khế ước 5 Hiệp Sĩ Pc, Bộ Quy Tắc Hiệp Sĩ, Hiệp ước Abm, Nd Hiệp ước Pa Tơ Nốt, Hiệp ước Doc Là Gì, Hiệp ước 14/9, Hiệp Khí Đạo, Khế ước 5 Hiệp Sĩ, Khế ước 5 Hiệp Sĩ Apk, Hiệp ước Doc, Mẫu Văn Bản Hiệp Y, Hiệp ước Quý Mùi, Hiệp ước Inf Là Gì, Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Từ Chức, Miễn Nhiệm Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Mẫu Tờ Trình Bổ Nhiệm Miển Nhiệm Phó Công An Xã Hội, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quy Chế Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Hiệp ước Paris, Hiệp ước Bắc Kinh, Hiệp ước 6/3/1946, Hiệp ước Afta, Hiệp ước Okinawa, Hiệp ước Oasinhton, Hiệp ước Amsterdam, Hiệp ước Aigun, Hiệp ước Quân Hôn, Hiệp ước Pháp Hoa, Hiệp ước Patonot, Hiệp ước Quân Sự, So Sánh 4 Hiệp ước , Hiệp ước Paris Ký ở Đâu, Tân Hiệp Phát, Hiệp ước Paris Ký ở Đâu Đố Vui, Hiệp ước Ottawa, Hiệp ước Asean, Hiệp ước Patenôtre, Hiệp ước Oslo, Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, ý Nghĩa Hiệp ước Pa Tơ Nốt, Hiệp ước Dẫn Độ Việt Nam, Hiệp ước Dẫn Độ Tội Phạm, Ukraine Ký Hiệp ước Với Eu, Truyện Sắc Hiệp, Hiệp ước Của Asean, Hiệp ước Kyoto, Hiệp ước Cites, Hiệp ước Linh Hồn, Hiệp ước Kanagawa, Hiệp ước Dublin, Hiệp ước Hoán Thân, Hiệp ước Hác Măng, Hiệp ước Geneve, Hiệp ước Hác Măng Lớp 11, Hiệp ước Hacmang,

Mẫu Văn Bản Hiệp Y Bổ Nhiệm Cán Bộ, Báo Cáo Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Hội Liên Hiệp Thanh Niên, Hiệp ước Đầu Tiên Mà Triều Đình Nhà Nguyễn Kí Với Thực Dân Pháp Là Hiệp ước Nào, Hiệp ước Pa Tơ Nốt Khác Hiệp ước Hác Măng ở Điểm Nào, Hiệp ước Khác Hiệp Định Như Thế Nào, Hiệp ước Giáp Tuất Khác Hiệp ước Nhâm Tuất ở Điểm Cơ Bản Nào, Hiệp ước Và Hiệp Định, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Liên Hệ Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Mạng, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Bài Phát Biểu Chỉ Đạo Tổng Kết Nhiệm Kỳ Và Bầu Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ 2020_2022, Báo Cáo Tham Luận Nội Dung “kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chuyên Môn, Nh, Báo Cáo Tham Luận Nội Dung “kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Đảng Gắn Với Nhiệm Vụ Chuyên Môn, Nh, Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii, Đơn Xin Thôi Làm Nhiệm Vụ Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Khóa Xvi, Nhiệm Kỳ 2011-2016, Phát Biểu Của Lãnh Đạo Xã Tại Hội Nghị Tổng Kết Nhiệm Kỳ Và Bầu Trưởng Thôn Nhiệm Kỳ 2017 – 2019, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nhiệm Về ô Nhiễm Môi Trường Trong Chăn Nuôi, Báo Cáo Nhiệm Kỳ Hoạt Động Tổ Dân Phố Nhiệm Kỳ 2018/2019, Con Tôi Hiếp Dâm Tôi, Hiệp ước Với Quỷ, Hiệp ước Dẫn Độ, Hiệp ước Của Quỷ, Hiệp ước Nam Cực, Hiệp ước Là Gì, Hiệp ước Pa Tơ Nốt, Hiệp ước Sắt Đá Lol, Hiệp ước La Hay, Hiệp ước Tpp, Sắc Hiệp, Hiệp ước Véc Xai, Hiệp ước Sắt Đá, Hiệp ước , Hiệp ước Tạm ước, Hiệp ước Sơ Bộ, Hiệp Hội Tàu Dầu, Hiệp ước Xô Đức, Hiệp ước Inf, Hiệp ước 3 Trụ Cột, 4 Hiệp ước, Khế ước 5 Hiệp Sĩ Mod, Khế ước 5 Hiệp Sĩ Pc, Bộ Quy Tắc Hiệp Sĩ, Hiệp ước Abm, Nd Hiệp ước Pa Tơ Nốt, Hiệp ước Doc Là Gì, Hiệp ước 14/9, Hiệp Khí Đạo, Khế ước 5 Hiệp Sĩ,

Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ

Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2018, Quyết Định Bổ Nhiệm 2017, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Phó Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Loại Văn Bản Gì, Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An, Quyết Đinh Bổ Nhiệm Tiengs Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm, Bộ Công An Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Công An, Quyết Định Về Việc Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cá Nhân, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Hiệu Lực Khi Nào, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn Bao Lâu, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Chuyên Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Miễn Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng, Form Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bộ Nhiệm Y Tế Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế, ý Nghĩa Của Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định 37 Bổ Nhiệm Giáo Sư, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Xã, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2019, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2020, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Decision, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Xã, Quyết Định Giao Nhiệm Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng,

Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Xe, Quyết Định Bổ Nhiệm Đội Trưởng Đội Bảo Vệ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Không Bổ Nhiệm Lại,

Hiệp Y Bổ Nhiệm, Chuyển Xếp Lương Cán Bộ, Công Chức Xã Phường, Thị Trấn Thay Đổi Chức Vụ, Chức Danh.

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Liên bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức – bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức – lao động.

1. Thiết lập hồ sơ:

– Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh làm công văn đề nghị Hiệp y bổ nhiệm, xếp lương cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thay đổi các chức vụ, chức danh (kèm theo hồ sơ) gửi về UBND huyện, thành phố (qua phòng Nội vụ đối với cán bộ, công chức) tổng hợp, thẩm định và lập danh sách trình UBND huyện, thành phố ra văn bản đề nghị Sở Nội vụ xem xét danh sách Hiệp y bổ nhiệm, xếp lương cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thay đổi các chức vụ, chức danh.

a. Hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn;

– Văn bản đề nghị của UBND huyện, thành phố;

– Danh sách đề nghị hiệp y bổ nhiệm, xếp lương cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thay đổi các chức danh sau bầu cử;

– Các văn bằng tốt nghiệp chính trị, chuyên môn đố với trường hợp cán bộ chuyển sang chức danh công chức.

– Quyết định phê chuẩn của cấp trên (Chủ tịch UBND cấp huyện đối với thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và uỷ viên UBND cấp xã; Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ đối với Bí thư, Phó bí thư đảng uỷ cấp xã; Trưởng đoàn thể cấp huyện đối với chức danh Trưởng đoàn thể cấp xã theo quy định);

– Các quyết định (xếp lương, nâng lương gần nhất,…).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Xử lý hồ sơ: Toàn bộ văn bản, hồ sơ trên UBND huyện, thành phố chuyển về Sở Nội vụ qua bộ phận “một cửa” kiểm tra tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Nếu có đủ các điều kiện thì chuyển cho phòng chuyên môn để giải quyết hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ không đủ thủ tục theo quy định thì Bộ phận một cửa Sở Nội vụ trả hồ sơ về cho UBND huyện, thành phố hoặc Sở y tế hoàn tất hồ sơ trước khi chuyển về phòng chuyên môn giải quyết theo quy định.

3. Giải quyết:

Nếu đủ các điều kiện phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ, trình Giám đốc Sở hiệp y;

Trường hợp chưa đủ điều kiện phòng chuyên môn trả hồ sơ về bộ phận “một cửa”.

Theo dõi và quản lý hồ sơ: Sau khi danh sách hiệp y được ban hành phòng chuyên môn có trách nhiệm chuyển Danh sách hiệp y của đơn vị đến bộ phận “1 cửa” để trả kết quả và giữ lại 01 bản Danh sách hiệp y kèm theo hồ sơ tại phòng chuyên môn để lưu trữ quản lý theo quy định.

Phòng xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ

Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Từ Chức, Miễn Nhiệm Viên Chức, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Công Văn Thông Tư Hướng Dẫn Việc Bổ Nhiệm, Bĩa Nhiệm Các Chức Danh Về Công An Xã, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ, Đơn Xin Bãi Nhiệm Chức Vụ, Bổ Nhiệm Chức Vụ, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Chức Vụ, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cap ủy, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Bảo Vệ Dân Phố, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chỉ Đội, Đơn Xin Thôi Đảm Nhiệm Chức Vụ, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Mẫu Thông Báo Bái Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Thông Báo Bổ Nhiệm Chức Vụ, Thôi Kiêm Nhiêm Chức Vụ, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Trực Ban Nội Vụ, Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Pct HĐnd, Quy Định Chức Trách Nhiệm Vụ Của Phó Cht-tmt, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Vụ, Chức Trách Chủ Nhiệm Kỹ Thuật, Chuc Trach Nhiem Vụ Nguoi Chi Huy, Chuc Trach Nhiem Vu Cua chúng tôi Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Don Xin Miên Nhiệm Chức Danh, Đơn Xin Thôi Đảm Nhiệm Chức Vụ Chi Hội Trưởng Phụ Nữz, Chức Năng Nhiệm Vụ Nhà Hát Ca Múa Nhạc, Bản Đăng Ký Xét Bổ Nhiệm Chức Danh Pgs, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh, Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ, Nhiệm Kỳ 2018, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Quản Lý Bếp ăn, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Mau Mien Nhiem Chuc Danh Bi Thu Chi Bo, Đơn Xin Từ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc Công Ty, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Ban, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng R&d, Quy Định 104 Về Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Cơ Sở, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Chủ Tịch ủy Ban Nhân Dân , Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Cựu Chiến Binh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Trưởng Sản Xuất, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Dbhd, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức, Mau Don Xin Tu Nhiem Chuc Danh Pho Hieu Truong, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Danh, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Chủ Tịch HĐnd, Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ, Nhiệm Kỳ 2017 – 2020, Qui Dịnh Chức Trách Nhiệm Vụ Của Trực Ban Nội Vụ, Mẫu Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Vụ Ct HĐnd, Tờ Trình Bổ Nhiệm Chức Danh Chỉ Huy Trưởng, Đon Xin Thoi Gu Chuc Vu Pho Chu Nhiem Ubkt Dang Uy, Bản Đánh Giá Kết Quả Thực Thi Nhiệm Vụ Của Viên Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Pct HĐnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Nhà Hát Ca Múa Nhạc Quân Đội, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Phó Hiệu Truong Tiểu Học, Trách Nhiệm Quyền Hạn Cho Từng Chức Danh, Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Đơn Xin Miễm Nhiệm Chức Danh Đại Biểu HĐnd, Mau Don Xin Mien Nhiem Chuc Danh Chu Tich Hdnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Đơn Xin Thôi Giữ Chúc Vụ Phó Chủ Tịch Công Đoàn Nhiệm Kỳ , Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Viên Chức, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Ban Hành Chức Năng Nhiệm Vụ, Tờ Trình Xin Bổ Nhiệm Chức Danh Trưởng Công An Xã, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức Lãnh Đạo, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Chức Năng Nhiệm Vụ Chăm Sóc Khách Hàng, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân,

Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Từ Chức, Miễn Nhiệm Viên Chức, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Dự Thảo Quy Định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm Chức Danh Giáo Sư Phó Giáo Sư, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Công Văn Thông Tư Hướng Dẫn Việc Bổ Nhiệm, Bĩa Nhiệm Các Chức Danh Về Công An Xã, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ, Đơn Xin Bãi Nhiệm Chức Vụ, Bổ Nhiệm Chức Vụ, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Mẫu Đơn Miễn Nhiệm Chức Vụ, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cap ủy, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Bảo Vệ Dân Phố, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chỉ Đội, Đơn Xin Thôi Đảm Nhiệm Chức Vụ, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Mẫu Thông Báo Bái Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Thông Báo Bổ Nhiệm Chức Vụ, Thôi Kiêm Nhiêm Chức Vụ, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Trực Ban Nội Vụ, Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ Pct HĐnd, Quy Định Chức Trách Nhiệm Vụ Của Phó Cht-tmt, Tờ Trình Miễn Nhiệm Chức Vụ, Chức Trách Chủ Nhiệm Kỹ Thuật, Chuc Trach Nhiem Vụ Nguoi Chi Huy, Chuc Trach Nhiem Vu Cua chúng tôi Tờ Trình Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ, Don Xin Miên Nhiệm Chức Danh, Đơn Xin Thôi Đảm Nhiệm Chức Vụ Chi Hội Trưởng Phụ Nữz, Chức Năng Nhiệm Vụ Nhà Hát Ca Múa Nhạc, Bản Đăng Ký Xét Bổ Nhiệm Chức Danh Pgs, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh, Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ, Nhiệm Kỳ 2018, Chức Trách Nhiệm Vụ Của Quản Lý Bếp ăn, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Mau Mien Nhiem Chuc Danh Bi Thu Chi Bo, Đơn Xin Từ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc Công Ty, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Ban, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng R&d,

Bạn đang xem bài viết Mẫu Văn Bản Hiệp Y Bổ Nhiệm Cán Bộ trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!