Xem Nhiều 1/2023 #️ Nội Dung Nghiên Cứu Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12 # Top 6 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Nội Dung Nghiên Cứu Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12 # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Nội Dung Nghiên Cứu Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12 mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Nội dung nghiên cứu học tập nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

VnDoc.com mời các bạn tham khảo Nội dung nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 trong bài viết này để chuẩn bị học tập và làm bài thu hoạch nghị quyết trung ương 6 khóa XII thuận tiện. Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 Giấy mời tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII Toàn văn Nghị quyết Trung Ương 6 khóa 12

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm nêu trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); cụ thể như sau:

– Kết luận số 20-KL/TW, ngày 21/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ” Tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018“.

– Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ” Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả“.

– Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ” Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập “.

– Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ” Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới “.

– Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ” Công tác dân số trong tình hình mới “.

TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1. Lớp cán bộ chủ chốt do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức

– Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Tổng giám đốc (giám đốc), Phó Tổng giám đốc (phó giám đốc) là đảng viên; bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và hội cựu chiến binh cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối và Đoàn thể Khối (trừ các đồng chí đã học các lớp do Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức)

– Tài liệu: Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Đảng ủy Khối sẽ phân bổ cho các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

– Báo cáo viên: Thường trực Đảng ủy Khối

2. Các lớp do cấp ủy cơ sở tổ chức

– Thành phần: toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đồng chí đã được triệu tập tham gia lớp do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tổ chức nhưng chưa tham dự được.

– Tài liệu: Tài liệu dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) dùng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (các cấp ủy cơ sở liên hệ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để đặt mua).

– Báo cáo viên: Bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy, tổ chức đảng.

3. Viết thu hoạch

– Tất cả cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoặc cấp ủy cơ sở triệu tập đều phải viết bài thu hoạch cá nhân.

– Thời gian nộp bài: chậm nhất 10 ngày sau khi tham gia học tập.

– Bài thu hoạch cá nhân được nộp và lưu tại các chi bộ nơi đảng viên đang tham gia sinh hoạt.

+ Chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở tổng hợp, báo cáo về đảng ủy cơ sở.

+ Chi bộ, đảng bộ cơ sở tổng hợp, báo cáo về Đảng ủy Khối.

4. Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện

– Cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy Khối và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

– Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau khi hoàn thành lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoặc cấp ủy cơ sở triệu tập, học viên đều phải viết Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII . Dựa trên mẫu bìa và mẫu giấy bài viết thu hoạch, chúng tôi mời các bạn cùng tham khảo các mẫu bài thu hoạch cho cá nhân mà chúng tôi đã tổng hợp được để có ý tưởng viết bài của mình.

Học Tập, Quán Triệt Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 12

TIN ĐỌC NHIỀU

TIN MỚI NHẬN

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII). Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11-14/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trung ương đã xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo đồng chí Đỗ Ngọc An, đây là những nội dung rất quan trọng, Đảng bộ Ủy ban cần nghiêm túc quán triệu, phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 12 khóa XII tới từng đảng viên, từ đó nêu cao tinh thần thống nhất, đoàn kết và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2020, đồng thời, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đinh Thế Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Năng lượng thông tin chuyên đề về tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 15 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TW về chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu tổng quát của định hướng chiến lược là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ, ổn định năng lượng có chất lượng cao và giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm vững chắc ăn ninh năng lượng quốc gia, hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch.

Toàn cảnh hội nghị

Về Nghị quyết 55, đồng chí Đinh Thế Phúc nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng và tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Ngoài ra, cần phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch.

Thông tin nhanh về kết quả đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Ủy ban, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban cho biết: Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra ở các cấp trong Đảng bộ Ủy ban là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cán bộ đảng viên. Việc tổ chức thành công đại hội của các đơn vị thể hiện sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, qua đó tạo sự yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy trong cơ quan, đơn vị.

Về công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn các tổ chức đảng và kế hoạch đại hội bảo đảm đúng thời gian, tiến độ theo kế hoạch. Đại hội của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Ủy ban đã thực hiện nghiêm quy trình nhân sự, bảo đảm dân chủ, tận trung, công khai, minh bạch. Đến ngày 10/6, toàn Đảng bộ Ủy ban đã có 213/236 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; 100% chi bộ cơ sở và 16/18 đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đan Lê

Kế Hoạch Tổ Chức Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12

Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt hội nghị lần thứ 6

Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung Ương khóa 12

KẾ HOẠCHTổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khaithực hiện Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hànhTrung ương khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số ………………. và sự chỉ đạo của Huyện ủy;

Đảng ủy ………………… xây dựng kế hoạch t chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản trong nghị quyết; tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc không đúng với quan điểm, chủ trương của Đảng.

2- Yêu cầu

Các cấp ủy Đảng cần xác định hình thức tổ chức và nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự học, tự hiểu là chính.

Từng cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch theo đầy đủ, đạt chất lượng theo nội dung gợi ý.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1- Nội dung học tập, quán triệt

– Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

– Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

– Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

– Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

2- Tài liệu học tập, quán triệt

Căn cứ vào tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (các đồng chí mang theo tài liệu đã đặt mua)

3. Tổ chức học tập, quán triệt

– Thành phần: Tất cả đảng viên toàn đảng bộ (Trừ các đồng chí đã học ở lớp cán bộ chủ chốt)

– Thời gian: Bắt đầu lúc … giờ ….., ngày …….

– Địa điểm: Tại Hội trường

* Lưu ý: Nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân; đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bài thu hoạch phải được các chi bộ, đảng bộ thẩm tra và lưu lại các chi bộ để làm cơ sở đánh giá, phân loại cuối năm.

III. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN

Các cấp ủy đảng tổ chức tuyên truyền rộng rãi các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong giáo viên, nhân viên và quần chúng nhân dân bằng hình thức phù hợp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đồng chí ………… chuẩn bị, thực hiện một số công việc sau:

– Gửi thư mời theo thần phần mời;

– Phân công chuẩn bị Hội trường;

– Sau Hội nghị tham mưu lập báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6 Khóa Xi

Sáng 29/1, tại thành phố Tam Kỳ, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI. Đây là hội nghị hết sức quan trọng dành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải dự và có bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Sáng 29/1, tại thành phố Tam Kỳ, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI. Đây là hội nghị hết sức quan trọng dành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải dự và có bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị Trung ương 6 khóa XI đã thông qua 2 nghị quyết và 3 kết luận đó là: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Ba kết luận đó là, kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, tài chính -ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách nhà nước năm 2013. Kết luận thứ hai về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” và kết luận thứ ba là về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Phát tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải yêu cầu các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên phải học tập, quán triệt, nắm vững, hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết và kết luận của Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Hội nghị cũng đã quán triệt Chỉ thị số 20 ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chỉ thị số 21 ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm trẻ em trong tình hình mới; Chỉ thị số 22 ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tại Hội nghị các đại biểu cũng được nghe báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, những định hướng phát triển trong thời gian đến; báo cáo tóm tắt tình hình quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua và dự thảo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực đất đai.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải một lần nữa nhấn mạnh những nội dung của hội nghị lần này cần được học tập quán triệt một cách sâu sắc; tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, nhằm góp phần đưa Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XI của Đảng đi vào cuộc sống.

Văn Trường – Trần Đức

Bạn đang xem bài viết Nội Dung Nghiên Cứu Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12 trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!