Xem Nhiều 12/2022 #️ Quy Định Chi Tiết Về Năng Lực Của Giám Đốc Quản Lý Dự Án / 2023 # Top 12 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 12/2022 # Quy Định Chi Tiết Về Năng Lực Của Giám Đốc Quản Lý Dự Án / 2023 # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Quy Định Chi Tiết Về Năng Lực Của Giám Đốc Quản Lý Dự Án / 2023 mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 59/2015/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 16/2016/TT-BXD

Giám đốc quản lý dự án là người được Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án phân công là người đứng đầu để thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án một dự án đầu tư xây dựng cụ thể. ( Khoản 7 – Điều 2 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

Trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án. ( Khoản 2 – Điều 54 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

Có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. ( Khoản 2 – Điều 54 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

Ngoài điều kiện chung, một Giám đốc Quản lý dự án ở từng cấp hạng cần tuân thủ một trong những điệu kiện cụ thể tương ứng như sau: ( Khoản 2 – Điều 54 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

Hạng I

:

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I

Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I;

Đã từng là Giám đốc Quản lý dự án của 01 dự án nhóm A cùng loại;

Đã từng là Giám đốc Quản lý dự án của 02 dự án nhóm B cùng loại;

Đã từng là Chỉ huy trưởng công trường hạng I.

Hạng II

:

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II;

Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II;

Đã từng là Giám đốc Quản lý dự án của 01 dự án nhóm B cùng loại;

Đã từng là Giám đốc Quản lý dự án của 02 dự án nhóm C cùng loại;

Đã từng là Chỉ huy trưởng công trường hạng II.

Hạng III

:

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III;

Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III;

Đã từng là Giám đốc Quản lý dự án của 01 dự án nhóm C cùng loại;

Đã từng là Chỉ huy trưởng công trường hạng III.

4. Phạm vi hoạt động của từng cấp hạng như thế nào? ( Khoản 3 – Điều 54 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

Hạng I

:

Được làm Giám đốc Quản lý dự án tất cả các nhóm dự án

Hạng II

:

Được làm Giám đốc Quản lý dự án nhóm B, nhóm C

Hạng III

:

Được làm Giám đốc Quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước cần lựa chọn Giám đốc quản lý dự án đảm bảo các yêu cầu kể trên khi áp dụng các hình thức quản lý dự án sau đây: ( Khoản 1 – Điều 54 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực;

Tư vấn quản lý dự án;

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án;

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 năm, khi hết thời hạn phải làm thủ tục cấp lại (Khoản 3 – Điều 44 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên (Điểm a – Khoản 2 – Điều 45 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 năm trở lên (Điểm b – Khoản 2 – Điều 45 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp (Điểm c – Khoản 2 – Điều 45 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại (Điểm c – Khoản 2 – Điều 49 – Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm (Khoản 1 – Điều 8 – Thông tư số 17/2016/TT-BXD).

Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 40 điểm. Cá nhân có điểm sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì kết quả sách hạch về kiến thức pháp luật phải đạt số điểm từ 32 điểm trở lên (Khoản 3 – Điều 8 – Thông tư số 17/2016/TT-BXD).

Đánh giá nội dung bài viết

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.

Điều Kiện Được Bổ Nhiệm Giám Đốc Quản Lý Dự Án / 2023

Căn cứ quy định về điều kiện năng lực của giám đốc quản lý dự án, giám đốc ban quản lý dự án quyết định việc giao nhiệm vụ cho cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án.

Ban quản lý dự án chuyên ngành của ông Minh Phúc (Quảng Bình) làm chủ đầu tư một dự án, theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 đơn vị ông bổ nhiệm chức danh giám đốc quản lý dự án, tuy nhiên ngoài những tiêu chuẩn thì theo Thông tư 16/2016/TT-BXD, giám đốc quản lý dự án được bố trí làm việc tại các phòng (ban) điều hành dự án.

Ông Phúc hỏi, nếu nhân sự bổ nhiệm chức danh giám đốc quản lý dự án không làm phòng điều hành dự án mà vẫn bảo đảm các điều kiện của Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/NĐ-CP và Nghị định 100/2018/NĐ-CP thì có đúng quy định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì “Giám đốc quản lý dự án là chức danh của cá nhân được giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư (trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án) giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cụ thể”.

Do đó, căn cứ quy định về điều kiện năng lực của giám đốc quản lý dự án, giám đốc ban quản lý dự án quyết định việc giao nhiệm vụ cho cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án.

Việc thành lập phòng (ban) điều hành dự án “theo các dự án được giao quản lý” hoặc “theo trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng” như quy định tại Khoản 1, Điều 15 Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được thể hiện trong quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án.

Do đó, đề nghị ông nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn về phòng (ban) điều hành dự án tại Thông tư 16/2016/TT-BXD và quy chế tổ chức, hoạt động của ban quản lý dự án của mình để thực hiện theo đúng quy định pháp luậ

Theo chúng tôi

Link gốc:

Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án 1 Tỉnh Sóc Trăng / 2023

Chiều ngày 02/12, tại Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra buổi lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Khánh – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng. Đến dự có đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Phước Vĩnh – Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ đã thông qua Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 27-11-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khánh – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng với thời hạn 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Nghiệp trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Trọng Khánh

Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Khánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng; đây là sự đánh dấu quá trình phấn đấu, rèn luyện; đồng thời là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Khánh nhưng cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng bộ và chính quyền giao phó. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Khánh tiếp tục phát huy những kết quả công tác để cùng với tập thể Ban Quản lý Dự án 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; tập thể Ban Quản lý Dự án 1 tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để đồng chí Khánh hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Khánh tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và khẳng định trên cương vị mới sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất cách mạng của người cán bộ lãnh đạo, đảng viên; hứa tiếp thu đầy đủ và sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, cùng góp phần với tập thể Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

05 Điểm Quy Định Mới Về Hình Thức Quản Lý Dự Án / 2023

Ngày 03/03/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Xét riêng về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, có rất nhiều quy định mới, sau đây Ban biên tập xin chia sẻ 05 điểm quan trọng:

Thứ nhất, về hình thức quản lý dự án – nới lỏng thế “độc quyền” của Ban?

Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức quản lý dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Trường hợp không áp dụng Ban, Người quyết định đầu tư quyết định các hình thức quản lý dự án còn lại.

Có thể hiểu là sự ưu tiên, chứ không hẳn là bắt buộc?

Thứ hai, yêu cầu năng lực của Ban quản lý dự án – Vẫn không quy định năng lực Giám đốc Ban, nhưng có quy định cá nhân phụ trách.

Khi áp dụng hình thức hình thức quản lý dự án là Ban chuyên ngành/khu vực. Đối với Ban,  vẫn không yêu cầu Giám đốc Ban phải có chứng chỉ hành nghề, ngoại trừ Giám đốc Ban thực hiện vai trò “Giám đốc quản lý dự án” để thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với từng dự án cụ thể.

Ngoài ra, khi áp dụng hình thức hình thức quản lý dự án này, Nghị định chỉ rõ cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát và định giá, không nói chung chung là “có chứng chỉ hành nghề phù hợp” như quy định cũ.

Thứ ba, yêu cầu năng lực của Chủ đầu tư khi tổ chức thực hiện quản lý dự án.

Khi áp dụng hình thức hình thức quản lý dự án là Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án, điều kiện năng lực đã được quy định rõ ràng hơn, cá nhân đảm nhận chức danh “Giám đốc quản lý dự án” phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án (giống quy định của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực), trừ trường hợp dự án chỉ lập Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật.

Quy định rõ, không mơ hồ như các quy định tiền nhiệm là “có đủ điều kiện, năng lực”.

Không còn giới hạn 2 tỷ, 5 tỷ hay 15 tỷ hay bao nhiêu tỷ nữa.

Thứ tư, việc lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án. Khi áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án, Nghị định đã nêu rõ Chủ đầu tư khi lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý dự án, phải tuân thủ pháp luật đấu thầu (phải có kế hoạch, đấu thầu/chỉ định thầu…). Chứ không phải là việc “nội bộ” của Chủ đầu tư như sự chưa rõ ràng trong các quy định tiền nhiệm.

Thứ năm, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án – không còn là “sân chơi riêng” của các riêng các dự nhóm A. Sự khác biệt lớn nhất là quy định về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án.

Hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án không còn là “sân chơi riêng” của các riêng các dự nhóm A có công trình xây dựng cấp đặc biệt, dự án áp dụng công nghệ cao nữa.

Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án để trực tiếp quản lý một hoặc một số dự án thuộc thẩm quyền quản lý.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án có con dấu, tài khoản, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của chủ đầu tư.

Một điểm quan trọng, tại Nghị định này quy định Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án chỉ là tổ chức trực thuộc Chủ đầu tư, được phép sử dụng con dấu riêng chứ không còn là “tổ chức sự nghiệp trực thuộc chủ đầu tư, có tư cách pháp nhân độc lập” như quy định cũ.

Quy định này, rất phù hợp với các ngành dọc như ngành thuế, hải quan…

Phan Việt Hiếu

Thank & Best Regards!

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Bạn đang xem bài viết Quy Định Chi Tiết Về Năng Lực Của Giám Đốc Quản Lý Dự Án / 2023 trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!