Xem Nhiều 1/2023 #️ Soạn Bài Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học Ngắn Gọn Nhất Văn 10: Đề Tài Của Văn Bản Văn Học Là Gì? # Top 7 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Soạn Bài Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học Ngắn Gọn Nhất Văn 10: Đề Tài Của Văn Bản Văn Học Là Gì? # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Soạn Bài Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học Ngắn Gọn Nhất Văn 10: Đề Tài Của Văn Bản Văn Học Là Gì? mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Đề tài của văn bản văn học là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản…

Câu 1: Đề tài của văn bản văn học là gì? Cho ví dụ.

– Đề tài của văn bản văn học là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản.

– Một số ví dụ về đề tài :

+ Đề tài của truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao) là cuộc sống và số phận bi thảm của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.

+ Đề tài của Truyện Kiều (Nguyễn Du) là cuộc đời và số phận bất hạnh của người phụ nữ trong bối cảnh xã hội phong kiến thối nát.

+ Đề tài của bài thơ Đồng chí (Chính Hữu) là tình đồng chí, đồng đội của những anh bộ đội Cụ Hồ trong kháng chiến chống Pháp.

+ Bài Sang thu của Hữu Thỉnh lấy đề tài về mùa thu, cụ thể là thời khắc giao mùa.

Câu 2: Chủ đề là gì? Cho ví dụ.

– Chủ đề là vấn đề cơ bản được nêu ra trong văn bản, thể hiện điều quan tâm cũng như chiều sâu nhận thức của nhà văn đối với cuộc sống.

– Ví dụ :

+ Chủ đề của tác phẩm Chữ người tử tù : Miêu tả tài năng và dũng khí, thiên lương cao cả kết tinh thành vẻ đẹp của Huấn Cao, đồng thời khẳng định tài và tâm, cái đẹp và cái thiện không thể tách rời, có khả năng cảm hóa cái xấu.

+ Chủ đề của truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao) là nhân cách, lòng tự trọng của người nông dân trước cái đói, sự nghèo khổ.

Câu 3: Mối quan hệ giữa cảm hứng và tư tưởng trong văn bản văn học.

Mối quan hệ giữa cảm hứng và tư tưởng trong văn bản văn học : Tư tưởng là linh hồn của văn bản. Cảm hứng nghệ thuật là nội dung tình cảm chủ đạo của văn bản. Qua cảm hứng nghệ thuật, người đọc cảm nhận được tư tưởng, tình cảm của tác giả gửi gắm trong tác phẩm.

Câu 4: Hãy nêu ý nghĩa quan trọng của nôi dung và hình thức trong văn bản văn học.

Ý nghĩa quan trọng của nội dung và hình thức văn bản văn học :

– Chức năng chủ yếu của văn học : nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ và giao tiếp.

Luyện tập: Câu 1: So sánh đề tài của hai văn bản văn học “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố và “Bước đường cùng” của Nguyễn Công Hoan.

So sánh đề tài của hai văn bản Tắt đèn và Bước đường cùng :

Giống nhau

Đều viết về cuộc sống nông thôn, số phận người nông dân trước Cách mạng tháng Tám và sự phản kháng của họ. Mang ý nghĩa tố cáo và thức tỉnh người ý thức đấu tranh của người nông dân.

Khác nhau

miêu tả cuộc sống người nông dân dưới chế độ sưu thuế nặng nề.

miêu tả cuộc sống lầm than cơ cực của người nông dân bị bóc lột, bị địa chủ dùng thủ đoạn vay nặng lãi để lừa cướp đất.

Câu 2: Phân tích tư tưởng bài thơ “Mẹ và quả” của Nguyễn Khoa Điềm (xem bài thơ trong SGK

Tư tưởng bài thơ Mẹ và quả : Công lao to lớn, vất vả của người mẹ trong việc nuôi dạy con cái nên người, cũng như việc mẹ trồng và chăm sóc những mùa quả. Đồng thời cả nỗi “hoảng sợ” của đứa con, ý thức trách nhiệm đền đáp công ơn nuôi nấng, chữ “mẹ” ở đây có thể hiểu rộng ra là Tổ quốc.

Soạn Bài Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học Ngắn Gọn Nhất Văn 10: Đề Tài Của Văn Bản Văn Học

Soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học ngắn gọn nhất Văn 10: Đề tài của văn bản văn học là gì?

Soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Đề tài của văn bản văn học là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản…

Câu 1: Đề tài của văn bản văn học là gì? Cho ví dụ.

– Đề tài của văn bản văn học là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản.

– Một số ví dụ về đề tài :

+ Đề tài của truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao) là cuộc sống và số phận bi thảm của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.

+ Đề tài của Truyện Kiều (Nguyễn Du) là cuộc đời và số phận bất hạnh của người phụ nữ trong bối cảnh xã hội phong kiến thối nát.

+ Đề tài của bài thơ Đồng chí (Chính Hữu) là tình đồng chí, đồng đội của những anh bộ đội Cụ Hồ trong kháng chiến chống Pháp.

+ Bài Sang thu của Hữu Thỉnh lấy đề tài về mùa thu, cụ thể là thời khắc giao mùa.

Câu 2: Chủ đề là gì? Cho ví dụ.

– Chủ đề là vấn đề cơ bản được nêu ra trong văn bản, thể hiện điều quan tâm cũng như chiều sâu nhận thức của nhà văn đối với cuộc sống.

– Ví dụ :

+ Chủ đề của tác phẩm Chữ người tử tù : Miêu tả tài năng và dũng khí, thiên lương cao cả kết tinh thành vẻ đẹp của Huấn Cao, đồng thời khẳng định tài và tâm, cái đẹp và cái thiện không thể tách rời, có khả năng cảm hóa cái xấu.

+ Chủ đề của truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao) là nhân cách, lòng tự trọng của người nông dân trước cái đói, sự nghèo khổ.

Câu 3: Mối quan hệ giữa cảm hứng và tư tưởng trong văn bản văn học.

Mối quan hệ giữa cảm hứng và tư tưởng trong văn bản văn học : Tư tưởng là linh hồn của văn bản. Cảm hứng nghệ thuật là nội dung tình cảm chủ đạo của văn bản. Qua cảm hứng nghệ thuật, người đọc cảm nhận được tư tưởng, tình cảm của tác giả gửi gắm trong tác phẩm.

Câu 4: Hãy nêu ý nghĩa quan trọng của nôi dung và hình thức trong văn bản văn học.

Ý nghĩa quan trọng của nội dung và hình thức văn bản văn học :

– Chức năng chủ yếu của văn học : nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ và giao tiếp.

Luyện tập: Câu 1: So sánh đề tài của hai văn bản văn học “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố và “Bước đường cùng” của Nguyễn Công Hoan.

So sánh đề tài của hai văn bản Tắt đèn và Bước đường cùng :

Giống nhau

Đều viết về cuộc sống nông thôn, số phận người nông dân trước Cách mạng tháng Tám và sự phản kháng của họ. Mang ý nghĩa tố cáo và thức tỉnh người ý thức đấu tranh của người nông dân.

Khác nhau

miêu tả cuộc sống người nông dân dưới chế độ sưu thuế nặng nề.

miêu tả cuộc sống lầm than cơ cực của người nông dân bị bóc lột, bị địa chủ dùng thủ đoạn vay nặng lãi để lừa cướp đất.

Câu 2: Phân tích tư tưởng bài thơ “Mẹ và quả” của Nguyễn Khoa Điềm (xem bài thơ trong SGK

Tư tưởng bài thơ Mẹ và quả : Công lao to lớn, vất vả của người mẹ trong việc nuôi dạy con cái nên người, cũng như việc mẹ trồng và chăm sóc những mùa quả. Đồng thời cả nỗi “hoảng sợ” của đứa con, ý thức trách nhiệm đền đáp công ơn nuôi nấng, chữ “mẹ” ở đây có thể hiểu rộng ra là Tổ quốc.

Soạn Văn 10 Ngắn Nhất Bài: Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học

Bài tập 1: Trang 130 sgk Ngữ Văn 10 tập hai

Đề tài của văn bản văn học là gì? Cho ví dụ

Bài tập 2: Trang 130 sgk Ngữ Văn 10 tập hai

Chủ để là gì? Cho ví dụ.

Bài tập 3: Trang 130 sgk Ngữ Văn 10 tập hai

Mối quan hệ giữa cảm hứng và tư tưởng trong văn bản văn học

Bài tập 4: Trang 130 sgk Ngữ Văn 10 tập 2

Hãy nêu ý nghĩa quan trọng của nội dung và hình thức văn bản văn học

Luyện tập

Bài tập 1: trang 130 sgK Ngữ văn 10 tập 2

So sánh đề tài của 2 văn bản văn học Tắt đèn của Ngô Tất Tố và bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan.

Bài tập 2: trang 130 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Phân tích tư tưởng bài thơ sau của Nguyễn Khoa Điềm:

“Những mùa quả mẹ tôi hái được

Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng

Những mùa quả lặn rồi lại mọc

Khi mặt trời khi như mặt trăng

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên

Còn những bí và bầu thì lớn xuống

Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn

Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi

Và chúng tôi thứ quả ngọt trên đời

Ba mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi

Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?”

(Nguyễn Khoa Điềm)

Hướng dẫn học bài

Bài tập 1: Đề tài là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản. Việc lựa chọn đề tài bước đầu bộc lộ khuynh hướng và ý đồ sáng tác của tác giả.

o Truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao) là cuộc sống và số phận bi thảm của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.

o Truyện Kiều (Nguyễn Du) là cuộc đời và số phận bất hạnh của người phụ nữ trong bối cảnh xã hội phong kiến thối nát.

Bài tập 2: Chủ đề là vấn đề cơ bản được nêu ra trong văn bản. Chủ đề thể hiện điều quan tâm cũng như chiều sâu nhận thức của nhà văn đối với cuộc sống.

Ví dụ: Chủ đề của truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao) là nhân cách, lòng tự trọng của người nông dân trước cái đói, sự nghèo khổ.

Bài tập 3: Mối quan hệ giữa cảm hứng và tư tưởng của văn bản văn học:

Là nội dung tình cảm chủ đạo của văn bản, nó thể hiện những trạng thái cảm xúc, tâm hôn của văn bản.

Qua cảm hứng nghệ thuật, người đọc có thể cảm nhận được tư tưởng, tình cảm của tác giả gửi gắm vào bên trong tác phẩm.

Bài tập 4: Ý nghĩa

Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức trong tác phẩm văn học là mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời nhau. Nội dung phải được thực hiện hóa bằng một hình thức cụ thể và hình thức phải gắn với nội dung nhất định.

Chú ý cả nội dung và hình thức, phải kết hợp cả hai yếu tố.

Luyện tập

Bài tập 1: So sánh đề tài của 2 văn bản văn học Tắt đèn của Ngô Tất Tố và bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan.

Giống nhau: Đều viết về cuộc sống cơ cực của người nông dân ở nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám và sự vùng lên phản kháng tự phát của họ. Đề tài của Tắt đèn và Bước đường cùng có ý nghĩa rất lớn trong việc thức tỉnh người nông dân và ý thức đấu tranh của họ, giục giã họ quyết tâm thay đổi hoàn cảnh sống khi hiểu ra thực trạng bi thảm cuộc sống của mình.

Khác nhau:

Tắt đèn: miêu tả cuộc sống người nông dân trong những ngày sưu thuế nặng nề, nông dân bị áp bức, bóc lột quá mức phải vùng lên phản kháng.

Bước đường cùng: miêu tả cuộc sống lầm than cơ cực của người nông dân trước những thủ đoạn bóc lột bằng hình thức cho vay nặng lãi của bọn địa chủ ở nông thôn. Bị cướp lúa, cướp đất. bị đẩy vào bước đường cùng, không còn lối thoát, họ phải vùng lên chống lại.

Bài tập 2: Phân tích tư tưởng trong bài thơ Mẹ và quả của Nguyễn Khoa Điềm.

Hai khổ thơ đầu nói đến lòng mong mỏi đợi chờ cũng như công phu khó nhọc của người mẹ khi chăm sóc cây trái trong vườn.

Từ chuyện trồng cây chuyển sang chuyện trồng người. Tác giả ví mình như một thứ quả mà người mẹ đã gieo trồng. Phải cố gắng học tập trau dồi để xứng đáng với tấm lòng người mẹ đã cất công nuôi nấng dạy dỗ, và kì vọng vào tương lai của con mình.

Nhưng sau đó, là nỗi “hoảng sợ” của đứa con:” Tôi hoảng sợ …. non xanh” : Nỗi “hoảng sợ” đó là sự lo lắng sâu sắc của đứa con, biểu hiện cao của ý thức trách nhiệm phải đền đáp công ơn người đã nuôi nấng dạy dỗ mình. Chữ “mẹ” ở đây có thể hiểu rộng ra là Tổ quốc. Đó là tư tưởng của bài thơ.

Hướng dẫn học bài

Bài tập 1: Đề tài: lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản, việc lựa chọn đề tài bước đầu bộc lộ khuynh hướng và ý đồ sáng tác của tác giả.

Ví dụ:

1. Truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao).

2. Truyện Kiều (Nguyễn Du.

Bài tập 2: Chủ đề là vấn đề cơ bản được nêu ra trong văn bản, thể hiện điều quan tâm cũng như chiều sâu nhận thức của nhà văn đối với cuộc sống.

Bài tập 3: Mối quan hệ:

– Là nội dung tình cảm chủ đạo của văn bản, thể hiện trạng thái cảm xúc, tâm hồn của văn bản.

– Người đọc có thể cảm nhận được tư tưởng, tình cảm của tác giả gửi gắm vào tác phẩm.

Bài tập 4: Ý nghĩa

Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức là mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời nhau.

Cần có sự thống nhất giữa nội dung tư tưởng cao đẹp và hình thức nghệ thuật hoàn mĩ

Chú ý cả nội dung và hình thức, phải kết hợp cả hai yếu tố.

Luyện tập

Bài tập 1: So sánh đề tài của 2 văn bản văn học

1. Giống nhau:

– Đều viết về cuộc sống cơ cực của người nông dân ở nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám và sự vùng lên phản kháng tự phát của họ.

Đề tài cùng có ý nghĩa rất lớn trong việc thức tỉnh người nông dân và ý thức đấu tranh của họ, giục giã họ quyết tâm thay đổi hoàn cảnh sống khi hiểu ra thực trạng bi thảm cuộc sống của mình.

2. Khác nhau:

Bài tập 2: Phân tích tư tưởng

– Nói đến lòng mong mỏi đợi chờ cũng như công phu khó nhọc của người mẹ khi chăm sóc cây trái trong vườn.

– Từ chuyện trồng cây chuyển sang chuyện trồng người. Ví mình như một thứ quả mà người mẹ đã gieo trồng. Phải cố gắng học tập trau dồi để xứng đáng với tấm lòng người mẹ đã cất công nuôi nấng dạy dỗ, và kì vọng vào tương lai của con mình.

2. Ví dụ:

– Lão Hạc (Cuộc sống và số phận bi thảm của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.)

– Truyện Kiều (Cuộc đời và số phận bất hạnh của người phụ nữ trong bối cảnh xã hội phong kiến thối nát.)

Bài tập 2: Chủ đề là vấn đề cơ bản được nêu ra trong văn bản, thể hiện điều quan tâm cũng như chiều sâu nhận thức của nhà văn đối với cuộc sống.

– Chủ đề của truyện ngắn Lão Hạc

Bài tập 3: Mối quan hệ: Là nội dung tình cảm chủ đạo của văn bản, thể hiện trạng thái cảm xúc, tâm hồn của văn bản, người đọc có thể cảm nhận được tư tưởng, tình cảm của tác giả gửi gắm vào tác phẩm.

Luyện tập

Bài tập 1: So sánh

Giống nhau: Đều viết về cuộc sống cơ cực của người nông dân ở nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám và sự vùng lên phản kháng tự phát của họ, cùng có ý nghĩa rất lớn trong việc thức tỉnh người nông dân và ý thức đấu tranh của họ, giục giã họ quyết tâm thay đổi hoàn cảnh sống khi hiểu ra thực trạng bi thảm cuộc sống của mình.

Bài tập 2: Nói đến lòng mong mỏi đợi chờ cũng như công phu khó nhọc của người mẹ khi chăm sóc cây trái trong vườn, Từ chuyện trồng cây chuyển sang chuyện trồng người. Ví mình như một thứ quả mà người mẹ đã gieo trồng. Phải cố gắng học tập trau dồi để xứng đáng với tấm lòng người mẹ đã cất công nuôi nấng dạy dỗ, và kì vọng vào tương lai của con mình. Nỗi “hoảng sợ” của đứa con:” Tôi hoảng sợ …. non xanh” : Nỗi “hoảng sợ” lo lắng sâu sắc của đứa con, biểu hiện ý thức trách nhiệm phải đền đáp công ơn người đã nuôi nấng dạy dỗ mình. Chữ “mẹ” thể hiểu rộng ra là Tổ quốc.

Soạn Bài Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học Siêu Ngắn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 Câu 1 (trang 130 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

– Đề tài của văn bản văn học là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản.

– Ví dụ:

+ Bài thơ “Đồng chí” viết về đề tài người lính trong kháng chiến chống Pháp.

+ Truyện ngắn “Làng” (Kim Lân) viết về đề tài người nông dân trong đời sống tản cư thời kì trước cách mạng tháng Tám.

Câu 2 Câu 2 (trang 130 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

– Chủ đềlà vấn đề cơ bản được nêu ra trong tác phẩm, thể hiện điều quan tâm cũng như chiều sâu nhận thức của nhà văn đối với cuộc sống.

– Ví dụ:

+ Truyện ngắn “Làng” viết về tình yêu làng và lòng trung thành với cách mạng của người nông dân.

Câu 3 Câu 3 (trang 130 SGK Ngữ văn 10 tập 2) Cảm hứng và tư tưởng trong VBVH có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau:

– Nhờ cảm hứng nghệ thuật, người đọc cảm nhận được tư tưởng một cách dễ dàng hơn, lay động hơn và khắc sâu hơn.

– Nhờ tư tưởng, cảm hứng nghệ thuật đi vào chiều sâu, để lại ấn tượng mạnh mẽ và suy ngẫm sâu xa trong tâm trí người đọc.

Câu 4 Câu 4 (trang 130 SGK Ngữ văn 10 tập 2) Ý nghĩa quan trọng của nội dung và hình thức văn bản văn học:

– Ý nghĩa của nội dung và hình thức VBVH: Nội dung nhân văn, dân chủ và những tư tưởng sâu sắc giúp nâng cao phẩm chất, hoàn thiện tâm hồn con người. Hình thức vừa giúp chuyển tải nội dung vừa đem lại rung cảm thẩm mĩ cho người đọc. Tóm lại, nội dung và hình thức có ý nghĩa quan trọng giúp VBVH thực hiện các chức năng như nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ, giao tiếp…

– Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức VBVH: đây là hai mặt không thể chia tách của VBVH, nội dung nào cũng tồn tại trong một hình thức và hình thức nào cũng mang một nội dung. Sự hài hòa giữa nội dung tư tưởng cao đẹp và hình thức nghệ thuật hoàn mĩ là phẩm chất của các VBVH ưu tú.

Luyện tập Câu 1 (trang 130 SGK Ngữ văn 10 tập 2) So sánh đề tài của “Tắt đèn” (NTT) và “Bước đường cùng” (NCH):

– Điểm giống: đều viết về đời sống lầm than của người nông dân thời kì trước CMT8.

– Điểm khác:

+ “Tắt đèn”: quan tâm phản ánh nỗi khổ của người nông dân trong nạn sưu thuế tàn bạo của bọn thực dân phong kiến.

+ “Bước đường cùng”: quan tâm phản ánh nỗi khổ của người nông dân dưới ách bóc lột và những thủ đoạn xảo trá của bọn địa chủ cường hào.

Câu 2 (trang 130 SGK Ngữ văn 10 tập 2) Phân tích tư tưởng trong bài thơ “Mẹ và quả” (Nguyễn Khoa Điềm):

– Bài thơ viết về tình mẫu tử, một đề tài quen thuộc trong thơ ca nhưng được thể hiện mới mẻ, độc đáo qua lời thơ của Nguyễn Khoa Điềm và bộc lộ những tư tưởng sâu xa:

+ Từ chuyện trồng cây hái quả, nhà thơ gợi đến chuyện “trồng người”, sinh thành dưỡng dục cao cả của mẹ đối với con.

+ Cảm động, biết ơn, ca ngợi tâm huyết và công lao trời bể của người mẹ đối với những đứa con.

+ Nhà thơ tự soi chiếu lại chính mình với nỗi lo lắng không kịp trưởng thành, không kịp thành đạt để mẹ được yên lòng.

chúng tôi

Bạn đang xem bài viết Soạn Bài Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học Ngắn Gọn Nhất Văn 10: Đề Tài Của Văn Bản Văn Học Là Gì? trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!