Xem Nhiều 9/2022 ❤️️ Tài Liệu Tập Huấn Bộ Luật Hình Sự Năm 2022.doc ❣️ Top Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 9/2022 ❤️ Tài Liệu Tập Huấn Bộ Luật Hình Sự Năm 2022.doc ❣️ Top Trend

Xem 26,631

Cập nhật thông tin chi tiết về Tài Liệu Tập Huấn Bộ Luật Hình Sự Năm 2022.doc mới nhất ngày 29/09/2022 trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 26,631 lượt xem.

Điều 175 Bộ Luật Hình Sự Quy Định Về Tội Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản

So Sánh Đối Chiếu Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Giá Rẻ

So Sánh Bộ Luật Hình Sự 1999

Một Số Vấn Đề Về Tội “lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản” Theo Quy Định Của Pháp Luật Hình Sự

Luật Hình Sự Hợp Nhất 2022

Embed Size (px)

CNG

VIN KIM ST NHN DN TI CAO

TI LIU TP HUN

B LUT HNH S NM 2022

H Ni, thng 5/2016

* Lnh o VKSNDTC duyt ti liu:

/c Trn Cng Phn, Ph Vin trng VKSNDTC

* Thnh vin tham gia bin son ti liu:

– /c Nguyn Duy Ging, V trng V THQCT&KST n kinh t, VKSNDTC;

– /c Nguyn T Ton, V trng V THQCT&KST n an ninh, VKSNDTC;

– /c L Th Tuyt Hoa, V trng V THQCT&KST n trt t x hi, VKSNDTC;

– /c Nguyn Minh c, V trng V THQCT&KST n ma ty, VKSNDTC;

– /c Trng Minh Mnh, Ph V trng V THQCT&KST n tham nhng, chc v, VKSNDTC;

– /c T Quang Khi, Ph Vin trng Vin kim st qun s trung ng, VKSNDTC;

– /c Li Vit Quang, Ph Th trng C quan iu tra, VKSNDTC;

– /c Nguyn Xun H, Trng phng V Php ch v Qun l khoa hc, VKSNDTC.

* n v thm nh ti liu:

V Php ch v Qun l khoa hc, VKSNDTC

I. S CN THIT BAN HNH B LUT HNH S NM 2022

1. B lut hnh s (BLHS) hin hnh c Quc hi kha X thng qua ngy 21/12/1999 trn c s k tha truyn thng ca php lut hnh s Vit Nam, pht huy thnh tu ca BLHS nm 1985 ( c sa i, b sung vo cc nm 1989, 1991, 1992 v 1997). Sau hn 14 nm thi hnh, BLHS nm 1999 (c sa i, b sung nm 2009) c nhng tc ng tch cc i vi cng tc phng, chng ti phm, bo v v thc y s pht trin kinh t – x hi ca t nc, gp phn tch cc vo s nghip xy dng v bo v vng chc T quc Vit Nam x hi ch ngha, bo v tt hn quyn con ngi, quyn cng dn, th hin trn mt s im ln nh sau:

Th nht, t khi c ban hnh vo nm 1999, BLHS sm i vo cuc sng v pht huy vai tr, tc dng tch cc l cng c sc bn, hu hiu trong u tranh phng, chng ti phm. Vi nhng quy nh tng i c h thng, ton din v cc nguyn tc x l, ch nh chung ca chnh sch hnh s, v ti phm v hnh pht cng nh vic hnh s ha kh nhiu hnh vi nguy him cao cho x hi, BLHS mt mt th hin c tinh thn ch ng phng nga, kin quyt u tranh phng, chng ti phm, mt khc to c s php l gp phn nng cao hiu qu iu tra, truy t, xt x ti phm, c bit l cc ti xm phm an ninh quc gia; xm phm tnh mng, sc khe, nhn phm, danh d ca con ngi; ti phm v kinh t, ma ty v ti phm tham nhng… qua gp phn kim sot v km ch tnh hnh ti phm, bo m n nh an ninh chnh tr, trt t an ton x hi, bo v v thc y s pht trin kinh t – x hi ca t nc.

Th hai, BLHS c nhiu quy nh th hin tinh thn nhn o, chnh sch khoan hng ca ng v Nh nc ta trong u tranh phng, chng ti phm, c th nh quy nh v khoan hng i vi ngi t th, thnh khn khai bo, t gic ngi ng phm, t nguyn sa cha hoc bi thng thit hi gy ra; v cc trng hp loi tr hoc gim nh trch nhim hnh s; v min trch nhim hnh s, min gim hnh pht c bit, BLHS quy inh cht ch hn cac iu kin ap dung hinh phat t hinh; m rng din i tng khng p dng, khng thi hnh hnh pht t hnh v thu hp cc ti danh c quy nh hnh pht t hnh. Cc quy nh ny gp phn bo v tt hn quyn con ngi, quyn cng dn, nng cao vai tr gio dc, cm ha i vi ngi phm ti, ng thi gio dc ngi dn thc tun th php lut, ch ng phng nga ti phm, bo v quyn v li ch hp php ca chúng tôi ba, BLHS c nhng quy nh ph hp vi xu hng chung ca quc t, to tin quan trng cho vic tng cng hp tc quc t trong u tranh phng, chng ti phm, nht l cc ti phm mang tnh quc t, ti phm c t chc xuyn quc gia nh ti phm v ma ty, mua bn ngi, ra tin, khng b, ti tr khng b; cc ti phm trong lnh vc cng ngh cao qua , gp phn vo vic thc hin c hiu qu ch trng ca ng v Nh nc ta v hi nhp quc t.2. Tuy nhin, k t sau khi BLHS nm 1999 c ban hnh, tinh hinh t nc ta c nhng thay i to ln v mi mt. Vic thc hin ng li, chnh sch ca ng, Nh nc v xy dng nn kinh t th trng nh hng XHCN, xy dng Nh nc php quyn XHCN m ni dung c bn l ghi nhn v bo m thc hin cc quyn con ngi, quyn c bn ca cng dn; chin lc hon thin h thng php lut, chin lc ci cch t php v ch ng hi nhp quc t ca Vit Nam mang li nhng chuyn bin ln, tch cc v kinh t – x hi v i ngoi ca t nc. Bn cnh , tnh hnh ti phm nhn chung vn din bin ht sc phc tp vi nhng phng thc, th on tinh vi, xo quyt. S lng ti phm lun c xu hng gia tng, nghim trng hn c v quy m v tnh cht, nht l trong cc lnh vc kinh t, mi trng. iu ny lm cho BLHS hin hnh tr nn bt cp khng p ng c yu cu ca thc tin. Mc d, nm 2009, Quc hi kho XII sa i, b sung mt s iu ca BLHS, nhng do phm vi sa i ch gii hn trong mt s iu, nn cha th khc phc c y , ton din nhng bt cp ca BLHS trong thc tin. Nhng bt cp, hn ch ca BLHS hin hnh c th hin mt s im ch yu nh sau:

Th nht, nn kinh t th trng nh hng nh hng XHCN ca nc ta c nhng bc pht trin quan trng, tng bc hi nhp su rng vo nn kinh t th gii v mang li nhng li ch to ln, nhng ng thi cng t ra nhiu vn cn phi gii quyt, trong c vn u tranh phng chng ti phm. Cng vi cc lut khc trong h thng php lut nc ta, BLHS phi th hin ng vai tr l cng c hu hiu bo v v thc y s pht trin ca nn kinh t th trng. Tuy nhin, BLHS hin hnh nhn chung vn l sn phm mang m du n ca thi k u ca qu trnh chuyn i t nn kinh t tp trung quan liu, bao cp sang nn kinh t th trng nh hng XHCN, do vy, cha thc s pht huy tc dng trong vic bo v v thc y cc nhn t tch cc ca nn kinh t th trng nh hng XHCN pht trin mt cch lnh mnh. Mt s quy nh ca B lut t ra khng cn ph hp vi iu kin pht trin nn kinh t th trng. Mt khc, nhiu ti phm mi pht sinh trong qu trnh vn hnh nn kinh t cha c kp thi b sung hoc tuy c b sung, nhng cha y , ton din, nht l cc ti phm trong lnh vc sn xut kinh doanh, thng mi, ti chnh, ngn hng, thu, bo him, chng khon, ti phm trong lnh vc mi trng, Nhng hn ch ny nh hng khng nh n s pht trin ca nn kinh t cng nh hiu qu ca cng tc u tranh phng chng ti phm v i hi cn phi tip tc hon thin BLHS gp phn bo v v thc y hn na s pht trin ca nn kinh t th trng nh hng XHCN.

Th hai, do ban hnh t nm 1999, nn BLHS cha th ch ho c nhng quan im, ch trng mi ca ng v ci cch t php c th hin trong Ngh quyt s 08/NQ-TW ngy 02 thng 01 nm 2002 ca B Chnh tr v mt s nhim v trng tm cng tc t php trong thi gian ti (Ngh quyt s 08/NQ-TW); Ngh quyt s 48/NQ-TW ngy 24/5/2005 ca B Chnh tr v Chin lc xy dng v hon thin h thng php lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2022 (Ngh quyt s 48/NQ-TW) v Ngh quyt s 49/NQ-TW ngy 02 thng 6 nm 2005 ca B Chnh tr v Chin lc ci cch t php n nm 2022 (Ngh quyt s 49/NQ-TW). Trong cc ngh quyt ny ng ta ch r cn phi coi trng vic hon thin chnh sch hnh s v th tc t tng t php, cao hiu qu phng nga v tnh hng thin trong vic x l ngi phm ti. Gim hnh pht t, m rng p dng hnh pht tin, hnh pht ci to khng giam gi i vi mt s loi ti phm. Hn ch p dng hnh pht t hnh theo hng ch p dng i vi mt s t loi ti phm c bit nghim trng. Gim bt khung hnh pht ti a qu cao trong mt s loi ti phm. Khc phc tnh trng hnh s ha quan h kinh t, quan h dn s v b lt ti phm. Quy nh l ti phm i vi nhng hnh vi nguy him cho x hi mi xut hin trong qu trnh pht trin kinh t – x hi, khoa hc, cng ngh v hi nhp quc t. ng thi, x l nghim khc hn i vi nhng ti phm l ngi c thm quyn trong thc thi php lut, nhng ngi li dng chc v, quyn hn phm ti. Ngi c chc v cng cao m li dng chc v, quyn hn phm ti th cng phi x l nghim khc lm gng cho ngi khc. y l nhng quan im mi ca ng v Nh nc ta v chnh sch hnh s m BLHS cn phi c th ch ha mt cch y .

c bit, s pht trin ca Hin php nm 2013 v vic ghi nhn v m bo thc hin tt hn cc quyn con ngi, quyn cng dn t ra yu cu phi tip tc i mi, hon thin c h thng php lut, trong c php lut hnh s vi tnh cch l cng c php l quan trng v sc bn nht trong vic bo m v bo v quyn con ngi, quyn c bn ca cng dn. Theo , mt mt, BLHS cn c sa i, b sung theo hng bo m x l nghim cc hnh vi xm hi cc quyn con ngi, quyn c bn ca cng dn; mt khc cn nghin cu, xut sa i theo hng cao hiu qu phng nga v tnh hng thin trong vic x l ngi phm ti; to iu kin thun li ngi b kt n ti ha nhp cng ng. Thc tin cho thy, vn cn tnh trng quyn con ngi, quyn c bn ca cng dn, nht l i vi cc i tng yu th trong x hi vn cha c tn trng mt cch y , ton din. Nhn chung, ngi dn cha thc s cm thy an ton v mi trng sng, vn cn xy ra nhng v git ngi, cp ca tn bo gy chn ng trong d lun v gy tm l hoang mang trong mt b phn nhn dn; ngi dn cha thc s yn tm pht huy tnh sng to trong hot ng sn xut kinh doanh cng nh tch cc, ch ng tham gia phng, chng ti phm v cc vi phm php lut. Tnh trng nhim mi trng, mt v sinh an ton thc phm, mt an ton trong lao ng, trong xy dng, trong khi tham gia giao thng n mc bo ng. i vi ngi b kt n th vic xa n tch, nht l ng nhin c xa n tch hin nay rt phc tp, th tc rm r cha to iu kin thun li cho h ti ha nhp cng ng. V vy, BLHS phi c tip tc hon thin gp phn to ra mt khung php l mnh nhm bo v mt mi trng sng an lnh cho ngi dn; bo v tt hn cc quyn con ngi, quyn t do, dn ch ca cng dn; ng vin khuyn khch mi tng lp nhn dn yn tm tham u tranh phng, chng ti phm, pht trin kinh t, sng to khoa hc.

Th ba, BLHS hin hnh cha cp nht c y , kp thi cc hnh vi vi phm c tnh cht ph bin, nguy him cao cho x hi c bin php x l hnh s thch ng. in hnh c th k ti cc hnh vi lm dng lao ng tr em; chim ot, mua bn tri php m tng, cc b phn c th ngi; vi phm quy nh v an ton giao thng ng b; li dng bn hng a cp chim ot tin, ti sn; cc vi phm trong cc lnh vc ngn hng, chng khon, bo him, mi trng, cng ngh cao. iu ny cha p ng c yu cu u tranh phng, chng ti phm.

Th t, BLHS hin hnh c ban hnh t nm 1999 trong bi cnh nc ta cha hi nhp su vo th gii, nhiu iu c quc t chng ta cha c iu kin gia nhp, do vy, cha phn nh c nhng c im v yu cu u tranh phng, chng ti phm trong iu kin hi nhp quc t, cha to c s php l y , thun li cho vic hp tc quc t trong u tranh phng, chng ti phm. Ngy nay, xu th ch ng hi nhp quc t tr thnh nhu cu ni ti ca Vit Nam. Trn thc t, nc ta tham gia nhiu t chc quc t, t chc khu vc v tr thnh thnh vin ca nhiu iu c quc t a phng, trong c cc cng c v phng chng ti phm. Bn cnh , cng vi qu trnh hi nhp quc t, nc ta cng ang phi i mt vi s gia tng ca cc loi ti phm c t chc xuyn quc gia, cc ti phm do ngi nc ngoi thc hin. iu ny, i hi phi tip tc sa i, b sung BLHS ni lut ha cc quy nh v hnh s trong cc iu c quc t m nc ta l thnh vin nhm thc hin y cc ngha v ca quc gia thnh vin v to c s php l thun li cho vic ch ng v tng cng hp tc quc t trong phng, chng ti phm, c bit l cc ti phm c t chc xuyn quc gia.

Ngoi ra, BLHS hin hnh cng cn nhiu bt cp v mt k thut lp php lin quan n s thng nht gia Phn chung v Phn cc ti phm; cc du hiu nh ti, nh khung ca nhiu ti danh; cc ti ghp; cch thit k khung hnh pht cng nh khong cch khun

Vấn Đề “tín Dụng Đen” Trong Quy Định Của Luật

Hoạt Động Tín Dụng Đen: Thiếu Chế Tài Xử Lý Đủ Mạnh

Tín Đụng Đen Đang Có Sân Chơi Độc Quyền

Vẫn Vướng Trong Xử Lý Tín Dụng Đen

Quy Định Mới Sẽ Giúp Ngăn Chặn ‘cơn Bão’ Tín Dụng ‘đen’ Hoành Hành?

Bạn đang xem bài viết Tài Liệu Tập Huấn Bộ Luật Hình Sự Năm 2022.doc trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2413 / Xu hướng 2503 / Tổng 2593 thumb
🌟 Home
🌟 Top