Xem Nhiều 1/2023 #️ Thực Hiện Đồng Bộ Nghị Quyết Số 26 # Top 2 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Thực Hiện Đồng Bộ Nghị Quyết Số 26 # Top 2 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Thực Hiện Đồng Bộ Nghị Quyết Số 26 mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.

Lời giải cho những vấn đề thực tiễn – Nghị quyết 26-NQ/TƯ có nhiều điểm mới, mang ý nghĩa đột phá, được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng. Đồng chí suy nghĩ gì về điều này?

– Nghị quyết 26-NQ/TƯ được ban hành với những mục tiêu rất cụ thể cùng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là 2 trọng tâm, 5 đột phá cho thấy tính toàn diện, khoa học và đổi mới của Đảng đối với một trong những nhiệm vụ then chốt. Đây là nghị quyết không chỉ thay thế Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn thể hiện một bước tiến mới về tư duy lãnh đạo của Trung ương, là căn cứ, định hướng quan trọng, đồng thời là động lực tiếp thêm sức mạnh cho cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Hai trọng tâm và 5 đột phá mà Trung ương nêu trong nghị quyết theo tôi là hoàn toàn chính xác, cần thiết.

Qua đó thể hiện rõ sự cần thiết, nếu không muốn nói là cấp thiết thôi thúc cần phải có giải pháp để thay đổi. Ví dụ trong trọng tâm đầu tiên được xác định là “có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Trên thực tế, có không ít cán bộ như vậy nhưng lại chịu thiệt thòi vì đụng chạm hoặc sai sót. Để đất nước đổi mới, nâng tầm, không những không thể thiếu được những cán bộ dám nghĩ, dám làm, mà còn phải phát huy, nhân lên ngày càng nhiều những người như vậy. Vì vậy, phải có cơ chế để tạo hành lang, môi trường làm được điều đó.

Hay như đột phá đầu tiên là “Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương” rất cần thiết, vì đây là khâu yếu của chúng ta trong nhiều năm qua. Không đánh giá thực chất, cứ “cào bằng” mãi thì cán bộ giỏi mất động lực cống hiến, cán bộ yếu kém không chịu sức ép phải vươn lên, kết quả công việc làng nhàng, không có đột phá. Không đánh giá thực chất thì không thể lựa chọn “đúng người, đúng việc”, càng không biết chính xác cần đào tạo, bồi dưỡng gì cho cán bộ…

Chủ động thực hiện sớm, có trọng tâm, trọng điểm – Đến thời điểm này, Hà Nội đã và đang làm những gì để cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TƯ, thưa đồng chí?

– Từ quá trình tham gia góp ý xây dựng Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ, chúng tôi đã được Thường trực Thành ủy chỉ đạo sẵn sàng tâm thế để triển khai kịp thời, hiệu quả nghị quyết.

Ngay sau khi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) được thông qua và ban hành, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm tham mưu việc học tập, nghiên cứu, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy được giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ. Dự thảo kế hoạch đã được chúng tôi hoàn thành sớm, trải qua các bước lấy ý kiến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm khoa học, khách quan, dân chủ. Chỉ vài ngày sau khi Ban Bí thư Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, dự thảo kế hoạch đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua tại Hội nghị lần thứ mười bốn.

Trong tháng 7 này, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị, tuyên truyền đến nhân dân. Trên cơ sở kế hoạch của Thành ủy, các cấp ủy sẽ cụ thể hóa gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tổ chức mình. – Xin đồng chí cho biết kế hoạch của Thành ủy có những điểm gì đáng chú ý?

– Phát huy tinh thần đổi mới của Trung ương, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, chúng tôi đã xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết theo hướng cụ thể, thực chất và hiệu quả, đề cao việc xác định rõ nhiệm vụ, công việc cụ thể cần làm; phân công trách nhiệm cho tập thể, cá nhân. Trong đó nêu rõ 20 nhiệm vụ thường xuyên mà cấp ủy toàn thành phố phải thực hiện, là căn cứ để toàn Đảng bộ thành phố soi chiếu vào nhằm kiểm điểm, đánh giá và làm tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

– Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điểm nhấn của nghị quyết lần này là Trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, đồng thời đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền… Thành ủy Hà Nội có giải pháp như thế nào để thực hiện điểm nhấn này, thưa đồng chí?

– Thành ủy Hà Nội đã chủ động triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TƯ thuộc diện sớm nhất cả nước. Nổi bật là Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội thực hiện thống nhất từ ngày 1-7-2018. Đây là giải pháp đột phá của Đảng bộ thành phố nhằm khắc phục tình trạng “cào bằng” trong đánh giá cán bộ lâu nay; là bước đi tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp thành phố sau khi Hà Nội đã thực hiện quyết liệt Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Kinh nghiệm thực hiện tại quận Long Biên, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Tài chính cho thấy, đổi mới đánh giá cán bộ theo Quyết định 3814-QĐ/TU là hoàn toàn khả thi. Để làm tốt việc này đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò người đứng đầu. Với chức trách, nhiệm vụ của mình, Ban Tổ chức Thành ủy cùng các ban đảng Thành ủy sẽ đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như tham mưu với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, giám sát, động viên khen thưởng những nơi làm tốt, chấn chỉnh, phê bình, xử lý kỷ luật những nơi làm chưa tốt.

Cùng với giải pháp đổi mới về công tác đánh giá cán bộ, Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20-9-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp dưới của mình; đào tạo, bồi dưỡng gắn với kiểm tra, sát hạch chặt chẽ. Mục tiêu là để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng ngày càng đảm đương tốt hơn vị trí việc làm được phân công từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Làm tốt giải pháp về đánh giá cán bộ, đào tạo cán bộ sẽ là tiền đề quan trọng, thuận lợi để Thành ủy Hà Nội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp khác của Nghị quyết số 26-NQ/TƯ như kiểm soát quyền lực, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, cải cách chính sách tiền lương…

– Đồng chí dự báo gì về những thay đổi của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, trong những năm tới?

– Rất khó để đưa ra dự báo vào lúc này, nhưng chúng ta đều cảm nhận được rằng, Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ được ban hành rất trúng và đúng. Với những giải pháp toàn diện, vừa bảo đảm tính lý luận, vừa gắn với thực tiễn, có tiếp thu, kế thừa những giải pháp cũ, có những giải pháp mới, mang tính đột phá chắc chắn sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong toàn bộ hệ thống chính trị về xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian tới. – Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 26

Ngày đăng: 26/11/2018 06:18

Cơ quan Khối cấp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức hội nghị cán bộ trực tuyến học tập, quán triệt các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Trên cơ sở Kế hoạch của Thành ủy, ngay sau hội nghị trực tuyến, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại địa phương, đơn vị và yêu cầu đảng viên viết thu hoạch sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết. Tính đến hết tháng 8-2018, 100% các đảng bộ quận, huyện và đảng bộ trực thuộc Thành uỷ hoàn thành việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 30-7-2018 để thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ thành phố. Kế hoạch số 123-KH/TU đề ra 2 mục tiêu: (1) Xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và an ninh – quốc phòng của thành phố. (2) Đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo và xây dựng Hải Phòng thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể được xác định trong Kế hoạch số 123-KH/TU. Đến nay, thành phố đã bố trí 9/15 (60%) bí thư cấp uỷ cấp huyện, 5/15 (33,3%) chủ tịch UBND cấp huyện, 62/223 (27,8%) bí thư đảng uỷ cấp xã, 47/223 (21,1%) chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương; nhất thể hoá bí thư đồng thời là chủ tịch UBND ở 3/15 (20%) cấp huyện, ở 6/223 (2,69%) cấp xã.

Quảng Ninh

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 228-KH/TU ngày 29-8-2018 triển khai thực hiện; tổ chức hội nghị toàn tỉnh trực tuyến đến các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội; cơ sở xã, phường, thị trấn nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Ban Tổ chức đã tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết, phân công thực hiện 15 nhiệm vụ thường xuyên đối với các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; phân công rõ trách nhiệm cụ thể, có lộ trình đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự UBND, các huyện thị thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh và 13 cơ quan, đơn vị của tỉnh. Trong đó, Ban Tổ chức thực hiện 21 nhiệm vụ:

(1) Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết

(2) Tham mưu, rà soát, cụ thể hóa, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về công tác cán bộ: Quy định về quản lý tổ chức và cán bộ; Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy chế đánh giá cán bộ; Quy chế luân chuyển, điều động cán bộ; Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý… bảo đảm đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

(3) Tham mưu, cụ thể hóa thực hiện quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

(4) Tham mưu, cụ thể hóa thực hiện quy định về cơ chế tạo điều kiện, khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

(6) Phối hợp, triển khai quy định về hệ thống cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống dữ liệu quốc gia về công tác cán bộ.

(8) Tham mưu, cụ thể hóa quy định của Trung ương về công tác triển khai đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

(10) Tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị; Xây dựng nội dung, chương trình tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, cấp nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

(11) Tham mưu việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và hướng dẫn thực hiện quy định, quy chế để tiếp tục thực hiện chủ trương bầu trực tiếp bí thư tại đại hội các cấp; thực hiện việc lựa chọn, bầu cử có số dư; ứng viên trước khi bổ nhiệm phải trình bày chương trình hành động và cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ.

(12) Tham mưu tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và các quy định, kết luận về công tác quy hoạch cán bộ; triển khai thực hiện hướng dẫn quy định về quy hoạch cán bộ bảo đảm bảo liên thông giữa các cấp, các ngành.

(13) Tham mưu, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng những cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội đã qua thực tiễn, có triển vọng phát triển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp nhất là đối với cán bộ trẻ.

(14) Phối hợp đề xuất các giải pháp để xây dựng, bảo đảm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

(15) Tham mưu triển khai, cụ thể hóa quy định về quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy viên và lãnh đạo các cấp trong việc tiến cử người có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức; người đứng đầu có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình.

(16) Tham mưu triển khai, cụ thể hóa quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm, từ chức để việc “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” và việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành bình thường, nếp văn hóa ứng xử trong công tác cán bộ.

(17) Tham mưu triển khai, cụ thể hóa quy định về việc thực hiện thí điểm người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; việc thực hiện thí điểm giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

(18) Tham mưu triển khai, cụ thể hóa quy định về tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với chuyên gia.

(20) Tham mưu định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn bảo đảm đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức, biên chế, công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị. Tăng cường công tác nắm, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ quy trình công tác cán bộ của các cấp, các ngành.

(21) Tham mưu, thường xuyên theo dõi, chủ trì, phối hợp kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Long An

Đồng chí Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An trao các quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ ngày 29/10/2018 .

Thực hiện Nghị quyết 26, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trên cơ sở hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết, Tỉnh ủy tổ chức kết nối với 15/15 điểm cầu ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong tỉnh.

Tỉnh ủy đã xây dựng xong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết với mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị tỉnh có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới; bảo đảm có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ tỉnh, đủ sức lãnh đạo đưa tỉnh Long An trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030.

Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2020, đào tạo bảo đảm tiêu chuẩn chức danh quy hoạch về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và các kỹ năng khác cho cán bộ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Khoảng 75% huyện ủy, thị ủy, thành ủy bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương gắn nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 (trong đó có từ 2 đến 3 địa phương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện).

Đến 2025: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) từ 15% trở lên; từ 15 đến 25% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. 100% cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện phải đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên; lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; riêng cấp ủy viên, trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội phải có trình độ lý luận chính trị từ cao cấp và tương đương trở lên. Từ 15 đến 20% cán bộ chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện dưới 40 tuổi. 90% cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học chuyên môn, nghiệp vụ và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

Đến năm 2030: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) từ 15 đến 20%, từ 25 đến 35% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Từ 20 đến 25% cán bộ chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện dưới 40 tuổi. 100% cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học chuyên môn, nghiệp vụ và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác. Nữ là cấp ủy viên các cấp đạt từ 20 đến 25%, nữ là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên 35%.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Kế hoạch, Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

(1) Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ.

(2) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị tỉnh và phù hợp tình hình thực tế của tỉnh.

(3) Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới và sự phát triển của tỉnh.

(4) Kiểm soát chặt chẽ công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; phát huy vai trò của cơ quan dân cử và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và giám sát của nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

Ngọc Thảo – Ban Tổ chức Trung ương

Theo: xaydungdang.org.vn

Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 26

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố dự hội nghị.

10 năm qua, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2008 – 2017 là 3,96%/năm, vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng chăn nuôi thủy sản, giảm dần tỷ trọng trồng trọt. Việc phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn đạt khá. Toàn tỉnh đã quy hoạch 50 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.578,6 ha, trong đó 38 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, tổng diện tích thuê đất là 331 ha; có 294 dự án đầu tư, thu hút đầu tư 31.550 lao động. Nghề và làng nghề được duy trì và phát triển; đã phát triển thêm 28 làng nghề, đưa số làng nghề hiện có toàn tỉnh lên 247 làng nghề; tổng số lao động trong khu vực làng nghề khoảng 150.000 người. Thương mại, dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân ngày càng phát triển.

Thái Bình đã thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 200/263 xã và 1 huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, vượt mức so với chỉ tiêu Nghị quyết; 57 dự án nước sạch nông thôn được đầu tư xây dựng, công suất bảo đảm cung cấp cho 100% xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; 94,2% hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch. Bộ mặt nông thôn được đổi mới ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Đến năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 4,01%, giảm 6,29% so với năm 2008; bình quân thu nhập khu vực nông thôn đạt 37 triệu đồng/khẩu/năm, tăng 3,88 lần so với năm 2008. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, nâng cấp trên 5.500 nhà ở cho người có công, người nghèo; cơ bản hoàn thành xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách. Tỉnh đã thực hiện nhiều cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Từ năm 2008 – 2017, tổng nguồn vốn huy động, phân bổ cho nông nghiệp nông thôn đạt 36.799 tỷ đồng, bình quân 3.680 tỷ đồng/năm. Các hình thức tổ chức sản xuất được đổi mới và phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn được nâng lên. Việc nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ được đẩy mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện rõ nét; điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa được cải thiện, dân chủ được phát huy ngày càng sâu rộng. An ninh trật tự ổn định, chính trị được giữ vững; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa; tạo sự ổn định trong nông thôn và toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Mục tiêu đến năm 2025 và 2030, Thái Bình phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020 đạt 2,5%/năm; giai đoạn 2026 – 2030 đạt 2,0-2,5%/năm; đến năm 2030: tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 17 – 18% trong cơ cấu kinh tế. Về nông dân: đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%, đến năm 2030 đạt trên 85%. Về nông thôn: phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 – 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, địa phương đã tham luận, trao đổi các kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 26, đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn Nghị quyết trong thời gian tới.

Tại hội nghị, 51 tập thể, 10 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Nghị quyết số 26 là một chủ trương đúng có tầm chiến lược, mang tính đột phá cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, làm thay đổi căn bản cục diện sản xuất nông nghiệp, bộ mặt nông thôn Việt Nam. Nghị quyết có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung, những địa phương có tiềm năng lợi thế nói riêng. Đồng chí phân tích, đánh giá rõ hơn những kết quả Thái Bình đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt hơn nữa tinh thần của Nghị quyết số 26 gắn với thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Xác định phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp và chế biến nông sản, sản xuất theo chuỗi sản phẩm. Chú trọng phát triển nghề và làng nghề ở nông thôn để giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn.

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới. Những địa phương đã được công nhận đạt chuẩn cần tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí; đồng thời có kế hoạch khai thác, bảo vệ, duy tu những công trình xây dựng và giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản; chú trọng đẩy mạnh tích tụ đất đai, đổi mới phương thức sản xuất và quản lý, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đối với những xã chưa về đích nông thôn mới xây dựng kế hoạch, lộ trình, rà soát từng tiêu chí, huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả, phấn đấu sớm về đích.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trong việc giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội. Tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế – xã hội nông thôn. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Mạnh Cường

Phải Quyết Tâm Rất Lớn Trong Thực Hiện Nghị Quyết Số 26 Về Công Tác Cán Bộ

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Hôm qua (16/7), Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (QH) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 7, khóa XII.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác cán bộ kể từ sau Nghị quyết TƯ 3, khóa VIII đến nay và những yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược trong tình hình mới, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Nghị quyết số 26 đã kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết TƯ 3, khoá VIII về Chiến lược cán bộ, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong suốt thời gian qua với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Đặc biệt, Nghị quyết 26 đã nhấn mạnh đến 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác cán bộ.

Để thực hiện có kết quả Nghị quyết số 26, Chủ tịch QH yêu cầu, từ trên xuống dưới, phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm, tạo chuyển biến rõ rệt, thu được kết quả cụ thể; cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn thấy được, cảm nhận được.

Trong đó, nửa cuối nhiệm kỳ khoá XII, phải cố gắng phấn đấu hoàn thành một bước việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết thành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, phù hợp với tình hình thực tế; từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; hoàn thành việc rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Bạn đang xem bài viết Thực Hiện Đồng Bộ Nghị Quyết Số 26 trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!