Xem Nhiều 12/2022 #️ Tổ Chức Và Hoạt Động Của Quỹ Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa / 2023 # Top 18 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 12/2022 # Tổ Chức Và Hoạt Động Của Quỹ Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa / 2023 # Top 18 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Quỹ Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa / 2023 mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Theo Nghị định, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV theo quy định; tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn đúng quy định; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định; chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định…

Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại

Theo Nghị định, Quỹ thực hiện cho vay dưới hai hình thức là trực tiếp và gián tiếp. Cho vay trực tiếp là việc Quỹ trực tiếp thực hiện cho vay đối với DNNVV. Cho vay gián tiếp là việc Quỹ thực hiện cho vay đối với DNNVV thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn trực tiếp của Quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1- Đáp ứng quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ DNNVV;

2- Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ mới quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới theo quy định của pháp luật;

3- Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh;

4- Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định.

Đối với DNNVV tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn trực tiếp của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

1- Đáp ứng quy định điều kiện 1,3,4 như đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo;

2- Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng. Việc xác định cụm liên kết ngành thực hiện theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành.

DNNVV tham gia chuỗi giá trị được vay vốn trực tiếp cũng phải đáp ứng các điều kiện 1,3,4 như đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Ngoài ra phải có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị.

Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 04 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá 7 năm.

Quy Định Về Hoạt Động Của Quỹ Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa / 2023

Ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực 01/7/2019.

Địa vị pháp lý của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Quỹ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Quỹ

– Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP;

– Tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn đúng quy định;

– Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

– Mua bảo hiểm tài sản và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn cho Quỹ;

Một số hoạt động của Quỹ

+ Cho vay trực tiếp

– Nguyên tắc cho vay trực tiếp:

Hoạt động cho vay của quỹ được thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa Quỹ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với quy định tại Nghị định này.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn của Quỹ phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích , hoàn trả nợ gốc và tiền lãi vay đầy đủ , đúng thời hạn đã thỏa thuận với Quỹ.

Đồng tiền cho vay và trả nợ là đồng tiền Việt Nam.

– Lãi suất cho vay trực tiếp:

Lãi suất cho vay bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 04 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Mức vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất , kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án , phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của quỹ. Thời gian cho vay tối đa không quá 7 năm.

+ Cho vay gián tiếp

Thời hạn và mức cho vay gián tiếp được thực hiện tương tự với cho vay trực tiếp đã nêu ở trên.

đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 39/2019/NĐ-CP.

+ Hỗ trợ tăng cường năng lực

Quỹ tổ chức các hoạt động hội thảo, truyền thông , đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư, thương mại, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu để tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả, đúng đối tượng.

Tải toàn văn Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Rubi

Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa / 2023

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – quá trình xây dựng

  

Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia giới thiệu với độc giả bài viết của Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Tổ phó Tổ biên tập Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nguyễn Hoa Cương về quá trình xây dựng Dự thảo Luật

Trở về đầu trang

Các tin khác

Nghị quyết của Bộ Chính trị và cơ hội cho doanh nghiệp

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Sửa đổi quy định về kinh doanh trong lĩnh vực thuỷ nội địa

Dự thảo thông tư về mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV

Định dạng dữ liệu giữa hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quản, bảo thuế

Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho đầu tư xây dựng

Một số giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Cách Xác Định Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ / 2023

Tiêu chí xác định Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Siêu nhỏ

Quy định về Doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ như: Tiêu chí xác định xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ, lĩnh vực hoạt động, đặc điểm của Doanh nghiệp, tài liệu chứng minh doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP mới nhất hiện nay.

Theo điều 6, 7, 8, 9, 10, 11 theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/3/2018 quy định cụ thể như sau:

1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

b, Doanh nghiệp vừa, nhỏ sẽ áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 133.

: nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 133/2016/TT-BTC nêu trên với cơ quan thuế khi áp dụng chế độ kể toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, cơ quan thuế chưa có cơ sở để không chấp nhận việc áp dụng chế độ kế toán của doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 133/201 6/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. – Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội nêu tại công văn số 74970/CT-TTHT nêu trên: Doanh nghiệp

Trường hợp có căn cứ xác định doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế toán, cơ quan thuế quản lý trực tiếp chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử phạt theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Chi cục Thuế huyện Đông Anh căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế của từng doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện cho phù hợp với thực tế phát sinh và đúng quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn 803/TCT-CS ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục thuế)

2. Cách xác định lĩnh vực hoạt động của DN:

– Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành.

– Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất. – Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

3. Cách xác định số lao động tham gia BHXH bình quân năm:

– Số lao động tham gia BHXH là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia BHXH theo pháp luật về BHXH. – Số lao động tham gia BHXH bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp BHXH của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan BHXH.

– Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động tham gia BHXH bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

4. Cách xác định Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa:

– Tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế. – Trường hợp doanh nghiệp , tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

5. Cách Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa:

– Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.

– Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định bên trên.

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP để tự xác định và kê khai quy mô là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa . Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.

TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA(Kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ)

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp: …………………………………………… Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………… Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………… Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………… Quận/huyện: …………tỉnh/thành phố: ……………………………… Điện thoại:………………….. Fax:……………. Email: ……………

2. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp: Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ………………………… Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:………………… Tổng nguồn vốn: …………………………………… Tổng doanh thu năm trước liền kề:………………………

3. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng): □ Doanh nghiệp siêu nhỏ □ Doanh nghiệp nhỏ □ Doanh nghiệp vừa Tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc kê khai trên./.

Bạn đang xem bài viết Tổ Chức Và Hoạt Động Của Quỹ Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa / 2023 trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!