Xem Nhiều 1/2023 #️ Tóm Tắt Luận Văn Quy Trình Xây Dựng Văn Bản Luật Ở Việt Nam Hiện Nay # Top 5 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Tóm Tắt Luận Văn Quy Trình Xây Dựng Văn Bản Luật Ở Việt Nam Hiện Nay # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tóm Tắt Luận Văn Quy Trình Xây Dựng Văn Bản Luật Ở Việt Nam Hiện Nay mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY

TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN LUẬT7

1.1. Khái niệm và đặc điểm quy trình xây dựng văn bản luật 7

1.1.1. Khái niệm 7

1.1.2. Đặc điểm của quy trình xây dựng văn bản luật 8

1.1.3. Những nguyên tắc chính trị – pháp lý trong xây dựng và ban

hành văn bản luật10

1.2. Nội dung của quy trình xây dựng văn bản luật 15

1.2.1. Lập chương trình xây dựng luật 17

1.2.2. Xây dựng dự thảo văn bản luật 19

1.2.3. Thẩm tra, thẩm định dự án luật 22

1.2.5. Công bố văn bản luật 27

Chương 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN

BẢN LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY28

2.1. Sáng kiến lập pháp 28

2.1.1. Quy định của pháp luật hiện hành về việc lập dự kiến Chương

trình xây dựng văn bản luật28

2.1.2. Thành tựu đã đạt được trong việc lập dự kiến Chương trình

xây dựng văn bản luật29

2.1.3. Những hạn chế và bất cập trong việc lập dự kiến Chương trình

xây dựng văn bản luật32

2.2. Xây dựng dự thảo văn bản luật 42

2.2.1. Quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng dự thảo văn

2.2.2. Những thành tựu trong xây dựng dự thảo văn bản luật 45

2.2.3. Những hạn chế, bất cập trong việc xây dựng dự thảo văn bảnluật 46

2.3. Hoạt động thẩm tra, thẩm định dự án luật 65

2.3.1. Quy định của pháp luật hiện hành trong hoạt động thẩm tra,

thẩm định dự án luật65

2.3.2. Những thành tựu trong hoạt động thẩm tra, thẩm định dựán luật70

2.3.3. Những hạn chế và bất cập trong hoạt động thẩm tra, thẩm

định văn bản luật74

và thông qua dự án luật76

luật ở kỳ họp của Quốc hội81

dự án luật tại kỳ họp của Quốc hội82

2.5. Công bố văn bản luật 85

2.5.1. Quy định của pháp luật hiện hành trong hoạt động công bố

văn bản luật85

2.5.2. Những thành tựu trong việc công bố văn bản luật 86

2.5.3. Những hạn chế và bất cập trong việc công bố văn bản luật 87

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN

THIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN

LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY89

3.1. Phương hướng hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản luật ở

việt nam hiện nay89

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản luật ở

việt nam hiện nay94

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động ban hành

văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam hiện nay94

3.2.2. Nâng cao năng lực lập pháp của các cơ quan tham gia quy

trình lập pháp105

3.2.3. Giải pháp về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc

hoạch định, đường lối chính sách xây dựng văn bản luật114

3.2.4. Giải pháp về tăng cường sự tham gia của các nhà khoa học,

các tổ chức xã hội và nhân dân trong việc tham gia vào quy

trình xây dựng văn bản luật117

3.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật trong việc xây dựng văn

bản luật119

3.2.6. Tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của nước

ngoài về quy trình xây dựng văn bản luật120

3.2.7. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định pháp luật về

xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật1215 6

3.2.8. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm pháp luật về xây

dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật122

KẾT LUẬN 124

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 125

Xây Dựng Chương Trình Tóm Tắt Văn Bản (Tiếng Việt) Đơn Giản Với Machine Learning

Trong một thời đại mà mỗi ngày, mỗi giờ , mỗi phút đều có một lượng thông tin khổng lồ được sinh ra, nhưng giới hạn về thời gian, về khả năng đọc và tiếp thu của con người là có hạn, việc hiểu và nắm bắt thật nhiều thông tin một cách nhanh chóng không phải là vấn đề đơn giản với bất kỳ ai.

Đã bao giờ bạn tìm kiếm các kiến thức trên internet, hay đọc một cuốn sách mà nội dung của nó dài “lê thê”, khiến cho bạn cảm thấy một chút khó khăn để có thể nắm bắt được nó chưa?

Đứng trước xu hướng con người ngày càng mất nhiều thời gian đọc email, báo điện tử và mạng xã hội, các thuật toán sử dụng machine learning để tự động tóm tắt các văn bản dài một cách gãy gọn và chính xác ngày càng trở nên cần thiết và có vai trò to lớn đối trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Tự động tóm tắt sẽ là một trong những công nghệ quan trọng có thể giúp con người giảm thiểu thời gian đọc email và thông tin, kiến thức mới để dành thời gian cho các công việc khác, mà vẫn có thể nắm bắt được gãy gọn những nội dung của nó.

Như mục tiêu của bài viết đã nói rõ, trong bài viết lần này, mình sẽ cố gắng giới thiệu tới các bạn những phương pháp đơn giản nhất để có thể xây dựng được một chương trình tóm tắt văn bản. Và chương trình của chúng ta sẽ chỉ cần có 5 bước như sơ đồ ở trên

Cụ thể mình mô tả các bước như sau:

Tiền xử lý văn bản: Văn bản đầu vào của chúng ta có thể chứa nhiều ký tự thừa, dấu câu thừa, khoảng trắng thừa, các từ viết tắt, viết hoa, … điều này có thể làm ảnh hưởng tới các bước ở sau này nên chúng ta cần phải xử lý nó trước! Tuy nhiên trong bài lần này, chúng ta sẽ chỉ thử trên một số bài báo đã khá “quy củ” rồi nên mình sẽ chỉ thực hiện 2 phương pháp đó là Biến đổi hết về các chữ cái thường và Loại bỏ các khoảng trắng thừa.

Tách câu trong văn bản: Ở bước này, chúng ta sẽ tách 1 đoạn văn bản cần tóm tắt đã qua xử lý thành 1 danh sách các câu trong nó.

Chuyển các câu sang dạng vector số thực: Để phục vụ cho phương pháp tóm tắt ở bước tiếp theo, chúng ta cần chuyển các câu văn (độ dài ngắn khác nhau) thành các vector số thực có độ dài cố định, sao cho vẫn phải đảm bảo được “độ khác nhau” về ý nghĩa giữa 2 câu cũng tương tự như độ sai khác giữa 2 vector tạo ra. Điều này mình sẽ giới thiệu một phương pháp mình cho là khá đơn giản cũng như giải thích kỹ hơn cho các bạn ở phần sau khi chúng ta đi vào code.

Phân cụm: Với các bạn nghiên cứu về Machine Learning thì đây chắc hẳn là một thuật toán rất quen thuộc (K-Means Clustering). Thuật toán này sẽ giúp chúng ta phân ra những cụm câu có ý nghĩa giống nhau, để từ đó chọn lọc và loại bỏ bớt các câu có cùng ý nghĩa.

Xây dựng đoạn văn bản tóm tắt: Sau khi đã có các cụm, trong mỗi cụm (phân loại theo ý nghĩa), chúng ta sẽ chọn ra 1 câu duy nhất trong cụm đó để tạo nên văn bản được tóm tắt!

Chúng ta cùng nhau thử xây dựng chương trình để tóm tắt mẩu tin sau:

Công sở đậm dư âm Tết trong ngày đầu làm việc. Trong lịch công tác của các bộ ngành 3 ngày đầu năm hầu như không có những cuộc họp. Chương trình làm việc chính của các lãnh đạo là chúc Tết. Một số nơi còn ghi lịch làm việc: lãnh đạo giải quyết công việc thường xuyên tại cơ quan. 9h sáng, hội trường Bộ Giáo dục và Đào tạo rộn tiếng cười đùa, chúc tụng, tiếng ly rượu cụng nhau chan chát. Sau đó các vụ, phòng bắt đầu những cuộc gặp gỡ riêng. Buổi “làm việc” đầu năm kết thúc sớm, với bữa tiệc tân niên tại gia. “Ngày thường, cùng cơ quan đấy nhưng mấy khi có dịp đến nhà nhau. Năm qua, người thì xây nhà mới, người thì có con đầu lòng. Đầu xuân, mọi người trong phòng đến nhà nhau, vừa chúc Tết, thăm hỏi luôn”, anh Tuấn, cán bộ Tổng công ty Dệt may Việt Nam tâm sự. Sau 2 màn tiệc ngọt tại cơ quan, 10h sáng, các thành viên trong phòng của Tuấn “đóng cửa” bắt đầu những cuộc viếng thăm truyền thống. “Hôm nay ai có việc gấp quá thì phải làm nhưng ít người như thế lắm. Cả sếp và nhân viên công ty tôi đều đi chúc Tết. Chúc Tết các phòng xong, chúng tôi đang triệu nhau đến thăm nhà mấy người đồng nghiệp, bạn bè gần đây”, chị Nguyễn Thị Bích Thư, phòng Kỹ thuật, Công ty Thép Miền Nam, 56 Thủ Khoa Huân, quận 1 (TP HCM) hoan hỷ. Rộn ràng trong công sở, không khí xuân còn tràn ngập quanh các hàng quán cà phê. 9h sáng, nhưng các hàng quán trên đường Lý Tự Trọng, quận 1 (TP HCM) vẫn khá đông công chức. Họ kể chuyện chơi Tết, chúc tụng, trao lì xì cho nhau và vui vẻ cười đùa. Anh Hoàng, cán bộ một sở trên đường Lý Tự Trọng cho biết, ngày đầu năm, lãnh đạo sở gặp mặt lãnh đạo các phòng, ban, nhân viên, ăn kẹo, uống chút bia thân mật để động viên, lấy “khí thế” làm việc cho cả năm. Dư vị Tết có lẽ phải kéo dài thêm vài ngày nữa. Trao đổi với VnExpress, Chánh Văn phòng của một bộ cho rằng: “Đầu năm chơi nhiều hơn làm” đã thành lệ khó sửa. Lãnh đạo cơ quan biết nhưng cũng phải thông cảm. “Anh em mời nhau đến nhà chơi, đi làm muộn một chút mình cũng phải thông cảm, quy định cứng nhắc quá thì mất vui. Tuy nhiên, công việc cơ quan vẫn phải đảm bảo”, ông này nói. Cũng có một thực tế là đầu năm, người dân cũng mải vui Tết, chưa đến các cơ quan công quyền. Do vậy, không tạo áp lực công việc đối với công chức. Phòng công chứng số 1 (Hà Nội) ngày thường đông nghịt khách nhưng sáng nay vắng hoe. Anh Nguyễn Chí Thiện, công chứng viên cho biết, cả sáng chỉ có khoảng 30 hồ sơ công chứng, thấp “kỷ lục” trong năm. Vắng khách, sẵn mứt Tết “tồn đọng”, nhân viên quây quần ngồi uống nước, bàn chuyện du xuân. 11h trưa, nhiều công sở ở Hà Nội khá im ắng, các quán ăn thì đông nghẹt khách. “Sáng đi được một tour rồi, trưa tụ họp ở quán ăn lấy sức. Chiều đi vài nhà nữa rồi karaoke”, Ngọc Linh, nhân viên kinh doanh một hãng ôtô lớn hào hứng. Với nhiều công chức, ngày đầu năm đi làm còn. . vui hơn Tết!

1. Tiền xử lý văn bản

Và đây là kết quả chúng ta sẽ thu được

công sở đậm dư âm tết trong ngày đầu làm việc. trong lịch công tác của các bộ ngành 3 ngày đầu năm hầu như không có những cuộc họp. chương trình làm việc chính của các lãnh đạo là chúc tết. một số nơi còn ghi lịch làm việc: lãnh đạo giải quyết công việc thường xuyên tại cơ quan. 9h sáng, hội trường bộ giáo dục và đào tạo rộn tiếng cười đùa, chúc tụng, tiếng ly rượu cụng nhau chan chát. sau đó các vụ, phòng bắt đầu những cuộc gặp gỡ riêng…..

2. Tách các câu trong văn bản

Kết quả thu được:

[‘công sở đậm dư âm tết trong ngày đầu làm việc.’, ‘trong lịch công tác của các bộ ngành 3 ngày đầu năm hầu như không có những cuộc họp.’, ‘chương trình làm việc chính của các lãnh đạo là chúc tết.’, ‘một số nơi còn ghi lịch làm việc: lãnh đạo giải quyết công việc thường xuyên tại cơ quan.’, ‘9h sáng, hội trường bộ giáo dục và đào tạo rộn tiếng cười đùa, chúc tụng, tiếng ly rượu cụng nhau chan chát.’, … ]

3. Chuyển các câu sang vector:

Về phần này, hiện nay có rất nhiều phương pháp training được sử dụng hiệu quả, nhằm biến đổi các câu sang các vector có độ dài cố định mà vẫn giữ được các đặc trưng, ý nghĩa của câu đó. Có thể kể đến phương pháp mà gần đây mình đang nghiên cứu và có vài lần làm thử là SkipThought ( https://github.com/ryankiros/skip-thoughts/tree/master/training). Tuy nhiên mô hình này được training trên tập dữ liệu tiếng Anh và để training lại với dữ liệu tiếng Việt sẽ mất của các bạn thêm chút thời gian nữa. Mô hình này tỏ ra rất hiệu quả, tuy nhiên trong bài viết lần này mình muốn giới thiệu cho các bạn một phương pháp dễ dàng để tiếp cận hơn đó là sử dụng sẵn mô hình đã được huấn luyện chuyển đổi từ ” Từ sang vector” (Word2Vec).

Phương pháp của mình đó chính là sẽ tách nhỏ từng câu thành các từ, sau đó dùng mô hình Word2Vec đã được training cho tiếng Việt, chuyển đổi các từ đó sang các vector số thực có chiều dài cố định. Cuối cùng, vector của 1 câu mà mình chuyển đổi sang sẽ là TỔNG của các vector đại diện cho các từ trong câu!

Mô hình Word2Vec cho tiếng Việt các bạn có thể dễ dàng tìm trên mạng, ở đây mình sử dụng mô hình tại

https://github.com/Kyubyong/wordvectors

Tiếp theo là tách các từ trong câu và lấy tổng để được các vector cho từng câu trong danh sách mà chúng ta vừa có trên kia:

Trong đoạn code ở trên, mình sẽ duyệt qua từng câu trong danh sách câu của chúng ta. Với mỗi câu, mình sẽ tách các từ ra. Ở đây mình dùng thêm 1 thư viện pyvi để tách các từ tiếng Việt. Ví dụ như câu

“công sở đậm dư âm tết trong ngày đầu làm việc”

Chúng ta phải tách thành

[‘công_sở’, ‘đậm’, ‘dư_âm’, ‘tết’, ‘trong’, ‘ngày’, ‘đầu’, ‘làm_việc’, ‘.’]

Thư viện pyVi với hàm ViTokenize sẽ giúp chúng ta ghép các từ có nghĩa trong tiếng Việt lại với nhau nhằm đảm bảo giữ nguyên ý nghĩa của từng từ!

Sau đó, mình khai báo một vector 100 chiều gồm toàn số 0. rồi với mỗi một từ trong câu, mình đều sử dụng hàm word2vec chuyển thành vector rồi cộng nó vào vector này (nếu nó có thể chuyển được thành vector). Cuối cùng sau khi hết mỗi câu, mình thêm nó vào 1 mảng đặt tên là X.

VẬY VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ TẠI SAO CHUYỂN TỪ TỪ SANG VECTOR LẠI VẪN GIỮ ĐƯỢC Ý NGHĨA CỦA TỪNG TỪ?

Điều tuyệt vời nhất nằm ở mô hình Word2Vec chúng ta vừa tải về. Mô hình này được training trên nhiều bài viết bằng tiếng Việt với mô hình khá phức tạp trong khoảng thời gian tương đối lâu để giúp tạo ra 1 vector đại diện cho mỗi từ mà đảm bảo nguyên được sự “sai khác” về ý nghĩa của chúng so với các từ khác, các vector khác.

Quay trở lại viết chương trình đang xây dựng, X chúng ta thu được sẽ là các vector 100 chiều mà mỗi vector đại diện cho 1 câu trong văn bản vừa rồi của chúng ta!

4. Phân cụm

Bài toán phân cụm là 1 nhánh ứng dụng chính của lĩnh vực Unsupervised Learning (Học không giám sát), trong đó dữ liệu được mô tả trong bài toán không được dán nhãn (tức là không có đầu ra). Trong trường hợp này, thuật toán sẽ tìm cách phân cụm – chia dữ liệu thành từng nhóm có đặc điểm tương tự nhau, nhưng đồng thời đặc tính giữa các nhóm đó lại phải càng khác biệt càng tốt.

Và ở đây, chúng ta muốn phân cụm các vector đại diện cho từng câu trong văn bản vừa rồi để biết những câu nào mang ý nghĩa giống nhau.

Thuật toán phân cụm ở đây, mình chọn số cụm (clusters) chính bằng số câu mà chúng ta muốn tóm tắt. Thuật toán này các bạn có thể dễ dàng sử dụng và cài đặt với sklearn

5. Xây dựng đoạn văn bản tóm tắt

Mỗi cụm mà chúng ta phân ra được ở trên, có thể hiểu là đại diện cho một ý nghĩa nào đó ở trong văn bản gốc. Tuy nhiên để tóm gọn lại cả 1 văn bản dài, với mỗi một ý nghĩa chúng ta sẽ chỉ chọn ra 1 câu duy nhất thôi! Và câu được chọn để ĐẠI DIỆN cho 1 cụm đó ở đây, sẽ là câu có khoảng cách gần với trung tâm của cụm nhất. Sau khi đã có được các câu của văn bản tóm tắt, giờ chúng ta quan tâm là sẽ sắp xếp thứ tự như thế nào cho hợp lý. Ở đây, với mỗi ý nghĩa, mình sẽ tính “thứ tự xuất hiện trung bình” của cụm đó.

Ví dụ cụm 1 có các câu 1, 2, 5. thứ tự trung bình sẽ là 8/3.

Làm tương tự với các cụm khác, sau đó chúng ta sẽ lấy các câu đại diện trong các cụm theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của thứ tự xuất hiện trung bình để tạo ra một văn bản tóm tắt! Rất dễ hiểu phải không )

Trong đoạn code trên, mình có sử dụng hàm pairwise_distances_argmin_min của sklearning metric để lấy ra khoảng cách vector giữa các vector và các trung tâm cụm của nó, sau đó chọn ra khoảng cách nhỏ nhất để lấy được câu đại diện. Sau đó tính “thứ tự xuất hiện trung bình” và sắp xếp lại để tạo ra văn bản tóm tắt.

Và kết quả chúng ta thu được đoạn văn bản sau:

‘cũng có một thực tế là đầu năm, người dân cũng mải vui tết, chưa đến các cơ quan công quyền. chúc tết các phòng xong, chúng tôi đang triệu nhau đến thăm nhà mấy người đồng nghiệp, bạn bè gần đây”, chị nguyễn thị bích thư, phòng kỹ thuật, công ty thép miền nam, 56 thủ khoa huân, quận 1 (tp hcm) hoan hỷ. “anh em mời nhau đến nhà chơi, đi làm muộn một chút mình cũng phải thông cảm, quy định cứng nhắc quá thì mất vui”. với nhiều công chức, ngày đầu năm đi làm còn vui hơn tết. 11h trưa, nhiều công sở ở hà nội khá im ắng, các quán ăn thì đông nghẹt khách.’

Thử thêm một số văn bản khác

Văn bản:

Tất cả bánh xu xê đều có hàn the.

Bánh xu xê đang bị phường Nguyễn Trung Trực (Ba Đình, Hà Nội) cấm bán vì việc sản xuất bắt buộc phải dùng hàn the. Tuy nhiên, các cửa hàng trên phố Hàng Than vẫn làm bánh này khi có khách đặt mua làm lễ ăn hỏi. Trong buổi kiểm tra vệ sinh thực phẩm sáng 1/4, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện hàn the – chất bị cấm dùng trong thức ăm – trong mẻ bánh xu xê 100 cái của cửa hàng Hồng Ninh, 79 Hàng Than. Mảnh giấy quỳ ngả màu đỏ sẫm chứng tỏ hàm lượng hàn the rất cao. Theo bà chủ cửa hàng, vài tháng nay khi phường Nguyễn Trung Trực cấm bán bánh xu xê, bà không bày bán mặt hàng này nữa, trừ khi có khách đặt cho đám cưới đám hỏi. Tuy biết hàn the là chất bị cấm nhưng bà vẫn phải dùng vì chất phụ gia thay thế hàn the không làm được bánh xu xê.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch UBND phường, giải thích: Chất phụ gia thay thế hàn the mà ngành y tế cho phép sử dụng tuy rất hiệu quả khi dùng sản xuất giò chả, bánh giò. . nhưng nếu dùng sản xuất bánh xu xê thì không đạt yêu cầu. Bánh xu xê làm từ chất phụ gia này không đủ độ trong, độ dai và không bảo quản được lâu, chỉ để khoảng 2 ngày là chảy nước. Do muốn sản xuất bánh xu xê thì bắt buộc dùng hàn the nên để ngăn ngừa nguy cơ từ chất này đối với sức khỏe, từ vài tháng nay phường Nguyễn Trung Trực đã cấm sản xuất và bán bánh này. Hầu như không cửa hàng nào bày bán nữa nhưng nếu có khách đặt thì vẫn nhận. Theo ông Nghĩa, cấm bán bánh xu xê là một hạ sách, là điều cực chẳng đã vì đây là một mặt hàng truyền thống của phường và rất cần thiết cho lễ ăn hỏi theo phong tục Việt Nam. Tuy nhiên, hiện phường chưa có cách nào để vẫn duy trì mặt hàng này mà không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế, cho biết sẽ đề nghị các cơ quan nghiên cứu tìm ra một chất phụ gia mới an toàn mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về độ ngon miệng, thời hạn bảo quản. . của bánh xu xê.

Tóm tắt:

‘hầu như không cửa hàng nào bày bán nữa nhưng nếu có khách đặt thì vẫn nhận. do muốn sản xuất bánh xu xê thì bắt buộc dùng hàn the nên để ngăn ngừa nguy cơ từ chất này đối với sức khỏe, từ vài tháng nay phường nguyễn trung trực đã cấm sản xuất và bán bánh này. bánh xu xê làm từ chất phụ gia này không đủ độ trong, độ dai và không bảo quản được lâu, chỉ để khoảng 2 ngày là chảy nước. ông lê anh tuấn, giám đốc sở y tế, cho biết sẽ đề nghị các cơ quan nghiên cứu tìm ra một chất phụ gia mới an toàn mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về độ ngon miệng, thời hạn bảo quản. của bánh xu xê.’

Văn bản:

Sân chơi cho trẻ em vẫn chỉ là khẩu hiệu. Mỗi khi hè về, “Tháng hành động vì trẻ em” tới, chuyện sân chơi cho thiếu nhi lại được nhiều người quan tâm hơn. Nhưng hè nào cũng vậy, trẻ vẫn cứ thiếu chỗ chơi. Những đô thị lớn như HN và TP HCM cũng không là ngoại lệ. Thường ngày, các điểm sinh hoạt văn hoá – thể thao dành cho thiếu nhi ở HN đã luôn quá tải. Đặc biệt là ở Cung Thiếu nhi, người ta đã phải tận dụng tối đa cơ sở vật chất, huy động thêm nhiều cộng tác viên, tăng ca học cả buổi tối. Công viên nước Hồ Tây cũng là một điểm thu hút đông trẻ em tới tham gia sinh hoạt, cho dù nơi đây giá vé không phải là “mềm” và không phải các trò chơi đều phù hợp với thiếu nhi. Trong khi đó, công viên Thủ Lệ (hay còn gọi là Vườn thú HN) có diện tích rộng, nhưng lại không “bắt mắt” trẻ, bởi chuồng thú thì hôi, hàng quán choán hết lối đi. Công viên Thống Nhất có địa thế đẹp, gần trung tâm thành phố, dễ tổ chức các khu vui chơi giải trí cho trẻ, nhưng lại rất ít các trò chơi mới. Những trò như: nhà gương, đu quay. . đã nhàm chán. Trong công viên, đây đó còn xuất hiện những chợ cóc bán tạp nham đủ thứ. Cảnh “tình tự” ở nhiều công viên diễn ra vô tư trước mắt trẻ. Các bậc phu huynh rất ngại cho con mình chơi đùa, sợ giẫm phải kim tiêm của dân chích hút. Trong khi các công viên chưa đáp ứng được nhu cầu chính đáng của mọi người dân, đặc biệt là trẻ em, thì hệ thống các nhà văn hoá thiếu nhi ở HN lại rất thiếu, nặng về hình thức. Phần lớn số 1.700 điểm vui chơi cấp phường, xã trên địa bàn HN chưa được xây dựng hoàn chỉnh, hoặc để đất trống. Thậm chí ở nhiều khu dân cư, các điểm vui chơi của trẻ em đã bị thu hẹp lại hoặc bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Tại khu chung cư Thanh Xuân Bắc, đơn vị thi công đã tự ý thay đổi công năng diện tích dành cho thiếu nhi. Rạp Kim Đồng – nơi một thuở chuyên chiếu phim cho thiếu nhi – nay bị chiếm làm quán bán bia. Một vài điểm vui chơi như Sega, Star Bowl, Cosmos. . luôn có nhiều thiếu nhi tới chơi, nhưng chủ yếu là con em gia đình khá giả, bởi giá vé ở đây khá cao. Tại TPHCM hiện cũng chưa một công trình nào được xây dựng đúng nghĩa là sân chơi dành cho thiếu nhi. Nhà văn hoá thiếu nhi thành phố có mặt bằng rộng, thu hút đông bạn nhỏ, đang trở thành quá tải, nhất là trong dịp hè và lễ hội. 24 nhà văn hoá thiếu nhi quận, huyện ngoài việc có dành chỗ cho thiếu nhi sinh hoạt, thì còn cho thuê mướn mặt bằng, hoặc “tranh thủ” mở đủ loại dịch vụ cho người lớn. Trong 4 “Ngày hội tuổi thơ” dịp 1.6, Nhà văn hoá thiếu nhi thành phố có trên 15.000 lượt người đến vui chơi. Trong khi đó, vào ngày thường, nơi đây chỉ đủ đón 1.000-1.500 trẻ. Trung bình mỗi tuần có trên 20.000 lượt trẻ tập trung ở khu vực này. Cũng hằng tuần, từ các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, có hàng đoàn xe chở trẻ em đến Nhà văn hoá thiếu nhi của TP HCM để sinh hoạt, học các môn năng khiếu. Học sinh các huyện Hóc Môn, Củ Chi cũng đổ về đây cuối tuần. Do không đủ chỗ, các em vẫn phải ra ngồi học ở ghế đá. Lớp học chia làm nhiều suất. Phụ huynh phải trải chiếu ngồi đợi con em mình. Thỉnh thoảng, nhà văn hoá thiếu nhi thành phố lại đón trẻ ở các mái ấm, nhà mở về vui chơi, nên càng quá tải hơn. Khi dự án mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thực thi, một phần diện tích không nhỏ của nơi này sẽ bị mất đi. Sân chơi vốn đã chật sẽ càng hẹp hơn. Ban lãnh đạo Nhà văn hoá thiếu nhi đang đề xuất UBND TP cho mở địa điểm ở vùng ven, hoặc xây dựng nhà văn hoá thiếu nhi mới quy mô hơn, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tại quận 1, Nhà văn hoá thiếu nhi khá khang trang, nhưng hội trường chính đã trở thành. . rạp kịch của sân khấu Idecaf. Ở đây chỉ có phòng để học, chứ không có trò chơi hay khoảng sân rộng cho trẻ em vui chơi (khoảng sân này đã được trưng dụng thành bãi để xe và quán cà phê). Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, dù được thiết kế phục vụ an sinh của cộng đồng, nhưng khu vui chơi của trẻ con vẫn thường bị “bỏ quên” trong dự án. Theo kiến trúc sư Võ Thành Lân, ở TPHCM chưa có công trình nào dành cho trẻ em đạt chuẩn. Nhiều dự án nhấn mạnh yếu tố làm sân chơi cho thiếu nhi, nhưng làm hay không là chuyện khác.

Tóm tắt:

‘thậm chí ở nhiều khu dân cư, các điểm vui chơi của trẻ em đã bị thu hẹp lại hoặc bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. trong khi đó, vào ngày thường, nơi đây chỉ đủ đón 1.000-1.500 trẻ. luôn có nhiều thiếu nhi tới chơi, nhưng chủ yếu là con em gia đình khá giả, bởi giá vé ở đây khá cao. khu đô thị mới phú mỹ hưng, dù được thiết kế phục vụ an sinh của cộng đồng, nhưng khu vui chơi của trẻ con vẫn thường bị “bỏ quên” trong dự án. công viên nước hồ tây cũng là một điểm thu hút đông trẻ em tới tham gia sinh hoạt, cho dù nơi đây giá vé không phải là “mềm” và không phải các trò chơi đều phù hợp với thiếu nhi.’

Để cải tiến hơn chương trình này, các bạn có thể tìm hiểu sử dụng một số mô hình sao cho biến đổi được trực tiếp từ câu sang vector (chứ không phải lấy tổng các từ như mình), điều này sẽ làm cho các cụm “ý nghĩa” của các bạn được trở nên chính xác hơn. Ngoài ra, phương pháp phân cụm của mình ở đây cũng là một phương pháp khá đơn giản. Về kỹ thuật tóm tắt khác còn có rất nhiều như tóm tắt trừu tượng (Câu được tự sinh ra chứ không phải là 1 trong số câu trong văn bản), tóm tắt động (Generic) ,.. Các bạn quan tâm có thể tìm hiểu thêm nữa.

Một số nguồn để tham khảo về các phương pháp trong bài viết:

Text Summarize Book: https://www.amazon.com/Advances-Automatic-Text-Summarization-Press/dp/0262133598/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1503872626&sr=8-1&keywords=text+summarization&linkCode=sl1&tag=inspiredalgor-20&linkId=75d9f8d62261d17bdddf5c5c0f43881a

Word to vector: https://radimrehurek.com/gensim/models/word2vec.html

Kmean Clustering: https://machinelearningcoban.com/2017/01/01/kmeans/

Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

All Rights Reserved

Quy Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Quy Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, 4 Giai Đoạn Của Quá Trình áp Dụng Pháp Luật, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2020, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2020, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, ôn Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, ôn Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Có Đáp án, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Hlu, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật K33, Đề Thi Môn Pháp Luật Xây Dựng, Văn Bản áp Dụng Pháp Luật, ôn Tập Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Bộ Xây Dựng, ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng, Yêu Cầu Về Nội Dung Văn Bản Pháp Luật, áp Dụng Pháp Luật, Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng, Thông Tư 01 Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Nội Dung Pháp Luật, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Bãi Bỏ Văn Bản Vi Phạm Nội Dung Pháp Luật, Sách Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Quy Định Pháp Luật Về Thư Tín Dụng, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Giấy Cho Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Mẫu Giấy Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Giấy Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Thực Trạng áp Dụng Pháp Luật Hiện Nay, Pháp Luật Về Tuyeẻn Dung Công Chức, Hỏi – Đáp Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Giáo Trình Xã Hội Học Pháp Luật, Giáo Trình Môn Xã Hội Học Pháp Luật, Bài Thu Hoạch Nội Dung Đường Lối Chính Sách Pháp Luật, Phụ Lục Danh Mục Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Có Nội Dung Liên Quan, Đặc Trưng Của Pháp Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Xây Dựng Chế Định Pháp Luật Về Công Ty Hợp Vốn Đơn Giản ở Việt Nam, Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương, Trình Bầy Về Thừa Kế Theo Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hiến Pháp, Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật, Giáo Trình Môn Pháp Luật Đại Cương, Bài Thuyết Trình Pháp Luật Đại Cương, Giáo Trình Kỹ Năng Tư Vấn Pháp Luật, Giáo Trình Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Cương, Giáo Trình Chính Sách Pháp Luật, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam, Giáo Trình Pháp Luật Đaic Cương, Giáo Trình Luật Công Pháp Quốc Tế, Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Chương Trình Khung Môn Pháp Luật Đại Cương, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Giáo Trình Lý Luận Nha Nước Và Pháp Luật 2019, Chương Trình Khung Môn Pháp Luật Trung Cấp Nghề, Bảo Hộ Chương Trình Máy Tính Theo Pháp Luật Việt Nam, Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế Học Viện Tài Chính, Chương Trình Khung Môn Pháp Luật Hệ Trung Cấp Nghề, Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Tiêu Chí Đánh Giá Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật ở Việt Nam Hiện, Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng Quy Định Của Pháp Luật Và Thực Tiễn áp Dụng, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Giáo Trình Chính Sách Pháp Luật Võ Khánh Vinh, Quy Trình Ban Hành Luật, Pháp Lệnh Lý Luận Và Thực Tiễn, Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bao Cao Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Bộ Tư Pháp Về Dụ án Luạt Phong Chống Ma Tuy (sửa Đổi), Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương Đoàn Công Thức, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Những Nội Dung Chủ Yếu Về Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội G, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi , Nghị Quyết Về Chiến Lược Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt N,

Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Quy Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Giáo Trình Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, 4 Giai Đoạn Của Quá Trình áp Dụng Pháp Luật, Nghị Quyết Về Chương Trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh Năm 2020, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2020, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, ôn Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, ôn Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Có Đáp án, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Thi Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Hlu, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật K33, Đề Thi Môn Pháp Luật Xây Dựng, Văn Bản áp Dụng Pháp Luật, ôn Tập Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Bộ Xây Dựng, ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng, Yêu Cầu Về Nội Dung Văn Bản Pháp Luật, áp Dụng Pháp Luật, Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng, Thông Tư 01 Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Đề Cương ôn Tập Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Nội Dung Pháp Luật, Đề Cương Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Bãi Bỏ Văn Bản Vi Phạm Nội Dung Pháp Luật, Sách Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Quy Định Pháp Luật Về Thư Tín Dụng, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Giấy Cho Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Mẫu Giấy Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Giấy Vay Tiền Đúng Pháp Luật, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Thực Trạng áp Dụng Pháp Luật Hiện Nay,

Soạn Bài: Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

– Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của văn bản gốc theo một mục đích trước.

– Văn bản tóm tắt cần phản ánh trung thực nội dung văn bản gốc.

II. CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Đọc văn bản Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh và trả lời các câu hỏi:

2. Mục đích viết văn bản này của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh là vạch phương hướng cần phải truyền bá chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để gây dựng đoàn thể nhằm hướng tới mục đích giành độc lập tự do.

Điều này được nói rõ ở phần III, phần cuối của đoạn trích. Cũng có thể phát hiện chủ đích trên của tác giả ngay trong phần mở bài cũng như ý khái quát các đoạn văn trong phần thân bài.

3. Để dẫn người đọc đến mục đích ấy, tác giả đã trình bày các luận điếm chính:

– Khác với Âu châu, dân Việt Nam không có luân lí xã hội (không biết đoàn thể, không trọng công ích).

– Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự suy đồi từ vua đến quan, từ quan đến học trò và các viên chức lớn nhỏ.

– Muốn Việt Nam tự do, độc lập, trước hết dân Việt Nam phải có đoàn thể, cần truyền bá chủ nghĩa xã hội (coi trọng lợi ích đất nước, của người khác, bênh vực nhau và cùng nhau đòi công bằng xã hội).

4. Để nêu bật tình trạng đen tối của luân lí xã hội ở Việt Nam, tác giả nêu các luận cứ đối lập giữa Việt Nam và châu Âu.

Nguyên nhân của thực trạng đen tối của luân lí xã hội ở Việt Nam.

+ Học trò, viên chức ham chức tước vinh hoa mà nịnh hót, giả dối, không biết đến dân.

+ Quan lại tham lam nhũng nhiễu, vơ vét, bòn rút của dân, làm tay sai cho thực dân Pháp.

+ Vua thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị.

+ Kẻ có máu mặt trong làng thì tìm mọi cách lo lót kiếm chác chức tước, đè đầu, cưỡi cổ người dân.

5. Học sinh tự viết văn bản tóm tắt theo nội dung đã tìm hiểu.

Để tóm tắt được tốt cần: – Đọc kĩ văn bản gốc. Dựa vào nhan đề, phần mở đầu và kết thúc để lựa chọn những ý, những chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt. Đọc từng đoạn trong phần triển khai để nắm được các luận điểm và luận cứ làm sáng tỏ cho chúng. – Tìm cách diễn đạt lại các luận điểm, luận cứ một cách mạch lạc.

LUYỆN TẬP

a. Sự đa dạng mà thống nhất của In-đô-nê-xi-a.

b. Xuân Diệu – nhà nghiên cứu bình văn học

Bài tập 2

a. Vấn đề nghị luận: Sự lãng phí nước sạch

Mục đích nghị luận: Xin đừng lãng phí nước, hãy tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước quý giá.

– Nước là tài sản hay bị hủy hoại lãng phí nhiều nhất.

– Dân số tăng, nguồn nước cung cấp sẽ không đáp ứng được yêu cầu.

– Một số quốc gia hiện đang thiếu nước, có sự tranh chấp về nguồn nước, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng trầm trọng hơn.

Tóm tắt văn bản

Nhiều quốc gia không có nguồn nước, nhiều nơi xảy ra tranh chấp nguồn nước. Dân số tăng nhanh, công nghiệp phát triển làm cho nguồn nước bị ô nhiễm và nhân loại sẽ thiêu nước nghiêm trọng. Hãy bảo vệ nguồn nước, giữ gìn nước cho chúng ta và cho mai sau.

Bạn đang xem bài viết Tóm Tắt Luận Văn Quy Trình Xây Dựng Văn Bản Luật Ở Việt Nam Hiện Nay trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!