Top #10 ❤️ Luật An Toàn Thông Tin Mạng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Sachkhunglong.com

Luật An Toàn Thông Tin Mạng

Luật An Toàn Mạng Số 86/2015/qh13 Ngày 19/11/2015 Của Quốc Hội

Luật An Toàn Mạng Cập Nhật Sửa Đổi Bổ Sung Chi Tiết Nhất

Luật An Toàn Mạng 2022: Không Được Gửi Tin Bán Hàng Nếu Người Nhận Không Đồng Ý

Trường Cao Đẳng Kiên Giang

Luật Về Mạng (Tóm Tắt Lại)Giúp Tôi Với?? Câu Hỏi 87203

Luật An Toàn Thông Tin Mạng, Dự Thảo Luật An Toàn Thông Tin Mạng, Quy Chế An Toàn Thông Tin Mạng, Quy Dinh An Toan Thong Tin Mang Nam 2022, Bảo Mật An Toàn Thông Tin Mạng, Nghị Định An Toàn Thông Tin Mạng, Thông Tư Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Quy Dinh Bao Dam An Toan Thong Tin Mang Trong Quan Doi, Luật Giao Thông Không Mang Giấy Tờ Xe, Kế Hoạch Phát Triển An Toàn Thông Tin Mạng Quốc Gia, Quy Dinh An Toan Thong Tin Mang Trong Quan Doi 2022, Nghiên Cứu Cải Tiến Tập Luật Trong Hệ Thống Giám Sát An Ninh Mạng, Hãy Chứng Minh Mạng Lưới Giao Thông Vận Tải Của Nước Ta Phát Triển Khá Toàn D, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Luật An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật An Toàn Thông Tin, Luật Giao Thông Thắt Dây An Toàn, Bộ Luật An Toàn Giao Thông, Các Điều Luật Về An Toàn Giao Thông, Các Điều Luật An Toàn Giao Thông, Điều 8 Luật An Toàn Giao Thông, Điều 9 Luật An Toàn Giao Thông, Bài Thu Hoạch Về Luật An Toàn Giao Thông, Điều 71 Luật An Toàn Giao Thông, Điều Luật An Toàn Giao Thông, Toàn Văn Thông Tư 33/2016 Về Luật Dân Quân Tự Vệ, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Luật An Toàn Giao Thông 2014, Thu Hoạch Về Luật An Toàn Giao Thông, Luật An Toàn Giao Thông Năm 2014, Điều 30 Luật An Toàn Giao Thông, Bộ Luật An Toàn Giao Thông 2022, Luật An Toàn Giao Thông Về Đội Mũ Bảo Hiểm, Luật An Toàn Giao Thông 2022, Điều Luật Về An Toàn Giao Thông, Những Điều Luật Về An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông, Bộ Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Năm 2008, Dự Thảo Luật Trật Tự An Toàn Giao Thông, Bqif Thu Hoạch Về Luật An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Điều Luật An Toàn Giao Thông Dành Cho Người Đi Bộ, Bài Thu Hoạch Gáo Dục Pháp Luật Trật Tự An Toàn Giao Thông, Dự Báo Thời Tiếthảo Luật Đảm Bảo An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Luật Hóa Các Biện Pháp Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Đường Bộ, An Toàn Mạng Xã Hội, Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu Địa 11, Luật An Ninh Mạng, Luật An Ninh Mạng Pdf, Luật Mang Thai Hộ, Dự Luật An Ninh Mạng, Tổ Chức Mạng Máy Tính An Toàn, Quy Chuẩn An Toàn Sinh Mạng, Tổ Chức Mạng Máy Tính An Toàn Cho Đơn Vị, Văn Bản Số 5356/bkhĐt-qlĐt Về Việc Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia, Gợi ý Đáp án Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng, Dự Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Điều Luật Mang Thai Hộ, Dự Luật An Ninh Mạng Của Việt Nam, Quy Định Luật An Ninh Mạng, An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Sổ Tay Mạng Lưới An Toàn Vệ Sinh Viên, Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Facebook, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng 2022, Dự Thảo Online Luật An Ninh Mạng, Thông Tư Về Đấu Thầu Qua Mạng, Thông Tư Mới Về Đấu Thầu Qua Mạng, Thông Tư Đấu Thầu Qua Mạng, Bài 12 Kiểm Tra An Toàn Mạng Điện Trong Nhà Violet, Phân Tích An Toàn Trong Mạng Điện 3 Pha, Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Hướng Dẫn Đăng Ký Giải Toán Trên Mạng, Tài Liệu Tham Khảo Luật An Ninh Mạng, Khoản 4 Điều 34 Dự Thảo Luật An Ninh Mạng, Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Bộ Luật Ban Hành Dưới Triều Trần Mang Tên, Thông Tư Đấu Thầu Qua Mạng 2022, Thông Tư Hướng Dẫn Về Đấu Thầu Qua Mạng, Thông Tư Hướng Dẫn Đấu Thầu Qua Mạng, Tài Liệu Tối ưu Mạng Viễn Thông, Thông Tư Quy Định Về Đấu Thầu Qua Mạng, Báo Cáo Thực Tập Mạng Viễn Thông, Tài Liệu Tối ưu Hóa Mạng Viễn Thông, Đáp án Nào Dưới Đây Không Làm Tăng Độ An Toàn Khi Sử Dụng Mạng Wifi, Danh Sách Mạng Lưới An Toàn Vệ Sinh Viên, Yêu Cầu, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Đấu Thầu Qua Mạng 01.09, Thông Tư Hướng Dẫn Đấu Thầu Qua Mạng 2022, Phát Triển Các Mạng Lưới Thông Tin, Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Đấu Thầu Qua Mạng, Thông Tư Hướng Dẫn Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu Qua Mạng,

Luật An Toàn Thông Tin Mạng, Dự Thảo Luật An Toàn Thông Tin Mạng, Quy Chế An Toàn Thông Tin Mạng, Quy Dinh An Toan Thong Tin Mang Nam 2022, Bảo Mật An Toàn Thông Tin Mạng, Nghị Định An Toàn Thông Tin Mạng, Thông Tư Hướng Dẫn Luật An Ninh Mạng, Quy Dinh Bao Dam An Toan Thong Tin Mang Trong Quan Doi, Luật Giao Thông Không Mang Giấy Tờ Xe, Kế Hoạch Phát Triển An Toàn Thông Tin Mạng Quốc Gia, Quy Dinh An Toan Thong Tin Mang Trong Quan Doi 2022, Nghiên Cứu Cải Tiến Tập Luật Trong Hệ Thống Giám Sát An Ninh Mạng, Hãy Chứng Minh Mạng Lưới Giao Thông Vận Tải Của Nước Ta Phát Triển Khá Toàn D, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Luật An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật An Toàn Thông Tin, Luật Giao Thông Thắt Dây An Toàn, Bộ Luật An Toàn Giao Thông, Các Điều Luật Về An Toàn Giao Thông, Các Điều Luật An Toàn Giao Thông, Điều 8 Luật An Toàn Giao Thông, Điều 9 Luật An Toàn Giao Thông, Bài Thu Hoạch Về Luật An Toàn Giao Thông, Điều 71 Luật An Toàn Giao Thông, Điều Luật An Toàn Giao Thông, Toàn Văn Thông Tư 33/2016 Về Luật Dân Quân Tự Vệ, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Luật An Toàn Giao Thông 2014, Thu Hoạch Về Luật An Toàn Giao Thông, Luật An Toàn Giao Thông Năm 2014, Điều 30 Luật An Toàn Giao Thông, Bộ Luật An Toàn Giao Thông 2022, Luật An Toàn Giao Thông Về Đội Mũ Bảo Hiểm, Luật An Toàn Giao Thông 2022, Điều Luật Về An Toàn Giao Thông, Những Điều Luật Về An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông, Bộ Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ Năm 2008, Dự Thảo Luật Trật Tự An Toàn Giao Thông, Bqif Thu Hoạch Về Luật An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông, Dự Thảo Luật Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Điều Luật An Toàn Giao Thông Dành Cho Người Đi Bộ, Bài Thu Hoạch Gáo Dục Pháp Luật Trật Tự An Toàn Giao Thông, Dự Báo Thời Tiếthảo Luật Đảm Bảo An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Luật Hóa Các Biện Pháp Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Giao Thông Đường Bộ, An Toàn Mạng Xã Hội,

Luật An Toàn Mạng Năm 2022

Điều Kiện Kinh Doanh Sản Phẩm, Dịch Vụ An Toàn Mạng

Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghị Định 58 Về Kinh Doanh Mật Mã Dân Sự Và Những Ảnh Hưởng Đến Fpt

Phân Loại Cụ Thể Cấp Độ An Toàn

An Toàn Thông Tin Mạng Là Gì? Nguyên Tắc Bảo Đảm An Toàn Thông Tin Mạng

Nhìn Lại Một Năm Thực Hiện Pháp Luật Về An Ninh Mạng

Luật An Toàn Mạng Có Hiệu Lực Từ 1/7

Công Ty Tnhh Tư Vấn Luật Thiên Đức

Cục Attt Đề Nghị Các Đơn Vị Có Dịch Vụ Thu Thập Khách Hàng Tuân Thủ Luật An Ninh Mạng

Cục Attt: Người Dùng Bị Công Bố Không Phải Do Tấn Công Mạng Vào Hệ Thống Thế Giới Di Động

An toàn thông tin mạng là gì? Những vấn đề cần lưu ý để đảm bảo an toàn thông tin mạng theo quy định pháp luật hiện hành.

1. An toàn thông tin mạng là gì?

Mạng là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua mạng viễn thông và mạng máy tính.

Theo khoản 1 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng năm 2022, An toàn thông tin mạng là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin.

2. Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hoạt động an toàn thông tin mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

– Tổ chức, cá nhân không được xâm phạm an toàn thông tin mạng của tổ chức, cá nhân khác.

– Việc xử lý sự cố an toàn thông tin mạng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, không xâm phạm đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân, thông tin riêng của tổ chức.

– Hoạt động an toàn thông tin mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm để bảo đảm an toàn thông tin mạng

– Ngăn chặn việc truyền tải thông tin trên mạng, can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin trên mạng trái pháp luật.

– Gây ảnh hưởng, cản trở trái pháp luật tới hoạt động bình thường của hệ thống thông tin hoặc tới khả năng truy nhập hệ thống thông tin của người sử dụng.

– Tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an toàn thông tin mạng của hệ thống thông tin; tấn công, chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ thống thông tin.

– Phát tán thư rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo.

– Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân.

– Xâm nhập trái pháp luật bí mật mật mã và thông tin đã mã hóa hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự; sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc.

Bảo Đảm An Toàn, An Ninh Thông Tin

Tranh Luận Về Dự Thảo Luật An Ninh Mạng: Trùng Lắp Với Các Quy Định Pháp Luật Hiện Hành?

【Havip】So Sánh Luật An Toàn Mạng Và Luật An Ninh Mạng

Luật An Toàn Mạng 2022 Đã Được Ban Hành

Luật An Toàn Mạng Hiện Nay

Luật An Ninh Mạng Và An Toàn “thông Tin” Người Dùng

Luật An Ninh Mạng Bảo Vệ Quyền, Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân

Luật An Ninh Mạng: Tin Giả … Trách Nhiệm Thật

Các Hành Vi Bị Nghiêm Cấm Về An Ninh Mạng

Luật An Ninh Mạng Năm 2022 Có Hiệu Lực Từ Ngày 01 Tháng 01 Năm 2022

Luật An Ninh Mạng 2022 Có Hiệu Lực 01/01/2019 Quy Định Những Hành Vi Nào Bị Cấm Khi Sử Dụng Không Gian Mạng?

Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, tuy nhiên theo hiểu biết của mình thì hầu hết các Luật tại Việt Nam, sau khi được thông qua thì sẽ có nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện chi tiết. Luật An ninh mạng quy định khá rộng nên một số người “lo sợ”, ở đây mình muốn nói rõ một số “việc hàng ngày” các bạn vẫn nghĩ là an toàn nhưng thật ra thì KHÔNG.

1. Dùng trình duyệt ẩn danh trên Cốc Cốc, Chrome, Mozilla Firefox, … là an toàn và không ai biết bạn truy cập gì?

Chế độ lướt web ẩn danh hay còn gọi là duyệt web riêng tư – chế độ mà khi sử dụng nó để lướt web, trình duyệt sẽ không lưu lại bất kỳ dấu về nào của bạn. Mục đích của chế độ này là nhằm đảm bảo tính riêng tư khi người dùng sử dụng Internet bằng cách tự động xóa lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, cookies và toàn bộ các thông tin khác. Như vậy ở chế độ ẩn danh, bạn có thể lướt web thoải mái mà không sợ bị người khác nhòm ngó vì sau khi đóng cửa sổ ẩn danh, mọi dấu vết lướt web của bạn sẽ bị xóa hoàn toàn.

Tuy nhiên nếu bạn suy nghĩ rằng dùng trình “Ẩn danh” thì chẳng ai biết bạn làm gì thì suy nghĩ này là “vô cùng sai” vì nhà cung cấp mạng (VNPT, Viettel, …) họ biết tất cả địa chỉ bạn truy cập dù là ẩn danh hay không ẩn danh trên trình duyệt tuy nhiên chẳng ai rảnh mà kiểm tra bạn làm gì coi gì mỗi ngày nếu bạn không làm chuyện phạm pháp.

2. Facebook, Google, Apple, Instgram,… và nhiều công ty khác có thu thập thông tin người dùng?

Hầu hết các hoạt động của bạn trên Facebook đều được ghi chép lại trong Nhật ký hoạt động, từ việc bạn đã LIKE hình ai, BÌNH LUẬN ở đâu và TÌM KIẾM những gì, tất cả đều được ghi chép lại.

3. Bạn có biết nhiều ứng dụng trên điện thoại “ăn cắp” danh bạ của mình ???

4. Chỉ có Việt Nam và Trung Quốc yêu cầu lưu trữ thông tin dữ liệu người dùng trong lãnh thổ quốc gia?

Đến nay, đã có hơn 18 quốc gia thành viên của WTO (trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Pháp ,Brazil ) quy định bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ quốc gia.

5. Facebook, Google hoàn toàn là “miễn phí cho người dùng” ?

6. Sau khi Luật An ninh mạng ra đời liệu Facebook, Google sẽ rời bỏ Việt Nam?

Báo cáo năm 2022 của We are Social, số người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam đạt khoảng 55 triệu người (chiếm tỉ lệ 57% dân số), trong đó lượng người sử dụng mạng xã hội qua điện thoại di động là 50 triệu người. Thời lượng sử dụng Internet và mạng xã hội trong một ngày của người sử dụng Việt Nam đạt tương ứng khoảng 7 giờ và 2,5 giờ. Facebook và YouTube là những trang được sử dụng nhiều nhất, với tỷ lệ là 61% và 59%.

Theo bạn với một thị trường “đầy tiềm năng với dân số đứng 13 trên thế giới” như Việt Nam liệu Facebook và Google sẽ rời đi hay sẽ hợp tác với chính phủ để tiếp tục khai thác. Thông tin thêm với các bạn là ông chủ Facebook- Mark Zuckerberg “thèm” thị trường Trung Quốc đến nỗi sẵn sàng học tiếng Hoa, cùng các cộng sự chạy bộ tại Thiên An Môn và sẵn sàng tạo công cụ kiểm duyệt để Trung Quốc gỡ bỏ lệnh cấm với Facebook.

7. Tại sao họ lại “rần rần” lên vì Luật an ninh mạng?

Họ lo sợ điều 8 và điều 15 của Luật An ninh mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng (có hiệu lực từ 1/1/2019) quy định 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng, điều 15 quy định về việc Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

Trong 6 nhóm hành vi cấm không được hiện trên không gian mạng thì điều họ lo sợ chính là quy định CẤM sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; các hoạt động chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người và xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

8. Khi Luật An ninh mạng được thông qua, tất cả chúng ta đều bị giám sát khi sử dụng mạng ?

Như đã nói ở mục 1, chúng ta làm gì trên mạng thì nhà cung cấp mạng đều biết hết, nhưng không ai rảnh như thằng chủ quán nét canh mình coi phim sex thì kêu tắt cho mạng đỡ “lag” đâu. Luật trao quyền cho cơ quan an ninh điều tra chỉ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thế nên chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng mạng một cách thoải mái miễn là không vi phạm pháp luật. Chỉ có điều khi Luật An ninh mạng có hiệu lực thì lời nói phát ngôn trên mạng trở thành “chính thức”, các hành vi dọa “đánh, đập, giết…” điều là căn cứ xem xét là hành vi phạm tội… Những hành vi chửi bới người khác như “tung tin nói ông này ngủ với bà kia, ông kia thế này bà kia thế nọ” sẽ bị xem xét là hành vi vu khống nếu bạn bị kiện,… Nói chung khi có Luật rồi thì dám nói thì phải dám chịu. Còn giám sát tất cả người dùng thì e rằng nhà nước mình trả lương chưa nổi, khi nào bạn thấy tất cả sinh viên CNTT đều vô nhà nước làm hết, nhà nước bao lô từ khi mới tốt nghiệp thì mới đủ nhân sự để thực hiện.

9. Facebook và Google có phản ứng gì với Luật An ninh mạng?

Tại thời điểm hiện tại, Cả hai đều im re, chưa có phát ngôn chính thức gì hết ! Trước đó Giám đốc Chính sách Công và Quan hệ Chính phủ, Google khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã đến thăm Việt Nam vào tháng 1/2018 với cam kết “tôn trọng và tuân thủ” pháp luật Việt Nam. Cũng trong tháng 1/2018 Giám đốc Chính sách và nhóm pháp lý khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Facebook đã đến thăm Việt Nam với cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Chính phủ Việt Nam để cùng tháo gỡ những vấn đề Chính phủ Việt Nam “quan ngại”. Mình chỉ nói tới đây thôi, còn tương lai thì để tương lai trả lời vậy :3

Mình tham gia Mạng xã hội Facebook và mạng Blogger của Google từ năm 2009, lúc đấy 2 trang này còn bị “cấm không chính thức” ở Việt Nam, tức là méo thấy nhà nước quy định cấm nhưng không thể vào bằng cách thông thường được thôi.

Với chúng ta, những người dùng Internet thông thường để làm việc, để giải trí và để tán trai tán gái… thì việc có Luật hay không có Luật An ninh mạng thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến chúng ta. Tuy nhiên, hãy có thói quen, hãy đọc kỹ trước khi CHIA SẺ bất cứ điều gì trên mạng xã hội, và hãy Phát ngôn thật “chuẩn” và có trách nhiệm với phát ngôn của mình. Hãy là người dùng Internet một cách “đẹp trai đẹp gái” và thật “thông thái”.

Kỳ Họp Thứ 4, Quốc Hội Khóa Xiv: Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Và An Ninh Mạng

Cần Thiết Ban Hành Luật An Ninh Mạng

Quốc Hội Nghe Tờ Trình, Báo Cáo Thẩm Tra Dự Án Luật Sửa Đổi Và Dự Án Luật An Ninh Mạng

“không Gian Mạng Trở Thành Môi Trường Lý Tưởng Cho Âm Mưu “diễn Biến Hòa Bình”

Dự Án Luật An Ninh Mạng: Tăng Cường An Ninh Quốc Gia

Luật An Toàn Thông Tin Mạng: Một Số Quy Định Về Bảo Vệ Thông Tin

Vietnam Security Summit 2022 Sắp Khai Mạc

Luật An Toàn Mạng Hiện Nay

Luật An Toàn Mạng 2022 Đã Được Ban Hành

【Havip】So Sánh Luật An Toàn Mạng Và Luật An Ninh Mạng

Tranh Luận Về Dự Thảo Luật An Ninh Mạng: Trùng Lắp Với Các Quy Định Pháp Luật Hiện Hành?

Luật An toàn thông tin mạng, bộ luật quan trọng sẽ làm nền tảng cho việc triển khai các hoạt động an toàn thông tin tại Việt Nam, đã được Chủ tịch nước chính thức công bố. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) bắt đầu xây dựng từ năm 2011, sau gần 4 năm hoàn thiện, ngày 19/11/2015, trong phiên họp toàn thể tại hội trường của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng với 424/425 đại biểu có mặt tán thành.

Luật An toàn thông tin mạng gồm 8 Chương, 54 Điều, quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng (ATTTM), quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm ATTTM; mật mã dân sự; tiêu chuẩn; quy chuẩn kỹ thuật về ATTTM; kinh doanh trong lĩnh vực ATTTM; phát triển nguồn nhân lực ATTTM; quản lý nhà nước về ATTTM.

Luật An toàn thông tin mạng được ban hành sẽ hướng đến giải quyết các yêu cầu về ATTTM quốc gia, qua đó góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về ATTT theo hướng áp dụng các quy định pháp luật đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành và phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm ATTTM, phát triển lĩnh vực ATTTM đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Luật An toàn thông tin mạng cũng hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ATTTM; đẩy mạnh công tác giám sát, phòng, chống nguy cơ mất ATTTM, đảm bảo hiệu quả công tác thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATTTM; mở rộng hợp tác quốc tế về ATTTM trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Ngay sau khi Luật được thông qua, Chính phủ đã lên kế hoạch xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn dưới Luật vào năm 2022.

Bên cạnh đó, trong thẩm quyền của mình, thời gian tới, Bộ TT&TT cũng sẽ xây dựng các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn chi tiết một số quy định tại Luật An toàn thông tin mạng và xây dựng, đề xuất ban hành hoặc ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về ATTTM; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật.

Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng. Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về mật mã dân sự. Bộ Công an sẽ chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố.

Gồm 7 điều, từ Điều 9 đến Điều 15. Mục này quy định các nội dung sau:

Cơ quan, tổ chức sử dụng thông tin đã phân loại và chưa phân loại trong hoạt động thuộc lĩnh vực của mình phải có trách nhiệm xây dựng quy định, thủ tục để xử lý thông tin; xác định nội dung và phương pháp ghi truy nhập được phép vào thông tin đã được phân loại.

Tổ chức, cá nhân không được gửi thông tin mang tính thương mại vào địa chỉ điện tử của người tiếp nhận khi chưa được người tiếp nhận đồng ý hoặc khi người tiếp nhận đã từ chối, trừ trường hợp người tiếp nhận có nghĩa vụ phải tiếp nhận thông tin theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin gửi thông tin có trách nhiệm: Tuân thủ quy định của pháp luật về lưu trữ thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của tổ chức, cá nhân; Áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý khi nhận được thông báo của tổ chức, cá nhân về việc gửi thông tin vi phạm quy định của pháp luật; Có phương thức để người tiếp nhận thông tin có khả năng từ chối việc tiếp nhận thông tin và Cung cấp điều kiện kỹ thuật và nghiệp vụ cần thiết để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo đảm ATTTM khi có yêu cầu.

Về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý phần mềm độc hại, quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể:

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện phòng ngừa, ngăn chặn phần mềm độc hại theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia triển khai hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời phần mềm độc hại.

– Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử, truyền đưa, lưu trữ thông tin phải có hệ thống lọc phần mềm độc hại trong quá trình gửi, nhận, lưu trữ thông tin trên hệ thống của mình và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có biện pháp quản lý, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn phát tán phần mềm độc hại và xử lý theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên Internet có trách nhiệm quản lý, phối hợp ngăn chặn mất ATTTM xuất phát từ tài nguyên Internet, từ khách hàng của mình; cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phối hợp kết nối, định tuyến để bảo đảm hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam hoạt động an toàn, ổn định.

– Bộ TT&TT có trách nhiệm thực hiện bảo đảm ATTTM cho hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam.

– Ứng cứu sự cố ATTTM được thực hiện theo các nguyên tắc sau: Kịp thời, nhanh chóng, chính xác, đồng bộ và hiệu quả; Tuân thủ quy định của pháp luật về điều phối ứng cứu sự cố ATTTM; Phối hợp giữa cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

– Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp viễn thông, chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia phải thành lập hoặc chỉ định bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố ATTTM. Bộ TT&TT có trách nhiệm điều phối ứng cứu sự cố ATTTM trên toàn quốc, quy định chi tiết về điều phối ứng cứu sự cố ATTTM.

Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTTM quốc gia phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: Tổ chức thực hiện theo phân cấp; Thực hiện tại chỗ, nhanh chóng, nghiêm ngặt, phối hợp chặt chẽ; Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, bảo đảm hiệu quả, khả thi.

Hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTTM quốc gia gồm: Phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTTM quốc gia, mạng của cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội, mạng của địa phương và mạng của doanh nghiệp viễn thông.

– Thủ tướng Chính phủ quyết định hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTTM quốc gia;

– Bộ TT&TT có trách nhiệm chủ trì điều phối công tác ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTTM quốc gia;

Bảo vệ hệ thống thông tin

Gồm 7 điều, từ Điều 21 đến Điều 27. Mục này quy định những nội dung sau:

Hệ thống thông tin được phân loại theo cấp độ an toàn như sau:

– Cấp độ 1 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhưng không làm tổn hại tới lợi ích công cộng, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia;

– Cấp độ 2 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc làm tổn hại tới lợi ích công cộng nhưng không làm tổn hại tới trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia;

– Cấp độ 3 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới sản xuất, lợi ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia;

– Cấp độ 4 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới lợi ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia;

– Cấp độ 5 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia.

Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ ATTT và trách nhiệm bảo đảm ATTT theo từng cấp độ.

Đối tượng giám sát an toàn hệ thống thông tin bao gồm: tường lửa, kiểm soát truy nhập, tuyến thông tin chủ yếu, máy chủ quan trọng, thiết bị quan trọng hoặc thiết bị đầu cuối quan trọng.

Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ATTTM có trách nhiệm phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin trong việc giám sát an toàn hệ thống thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ quản hệ thống thông tin sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này và có trách nhiệm: Có phương án bảo đảm ATTTM được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định khi thiết lập, mở rộng hoặc nâng cấp hệ thống thông tin và chỉ định cá nhân, bộ phận phụ trách về ATTTM.

Về hệ thống thông tin quan trọng quốc gia: Khi thiết lập, mở rộng và nâng cấp hệ thống thông tin quan trọng quốc gia phải thực hiện kiểm định ATTT trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

Về trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin quan trọng quốc gia:

– Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia có trách nhiệm: Thực hiện quy định tại Điều 26 của Luật; Định kỳ đánh giá rủi ro ATTTM. Việc đánh giá rủi ro ATTTM phải do tổ chức chuyên môn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định thực hiện; Triển khai biện pháp dự phòng cho hệ thống thông tin; Lập kế hoạch bảo vệ, lập phương án và diễn tập phương án bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

– Bộ Quốc phòng chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ ATTTM đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia do Bộ Quốc phòng quản lý.

– Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì tổ chức triển khai giải pháp dùng mật mã để bảo vệ thông tin trong hệ thống thông tin quan trọng quốc gia của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia trong việc giám sát ATTTM theo quy định của pháp luật.

Tìm Hiểu Luật An Ninh Mạng Quy Định Lưu Trữ Dữ Liệu, Đặt Chi Nhánh Tại Việt Nam

Hơn 86% Đại Biểu Quốc Hội Tán Thành Thông Qua Luật An Ninh Mạng

‘luật An Ninh Mạng, Bước Lùi Lớn Cho Vn’

Không Thể Xuyên Tạc, Cản Trở Luật An Ninh Mạng Đi Vào Cuộc Sống

Vì Sao Cần Phải Có Luật An Ninh Mạng

🌟 Home
🌟 Top