Top 12 # Nghị Định 155 Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Nghị Định An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm / 2023

Nghị Định An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Nghị Định 178 Về An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định Mới Nhất Về An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm Của Sinh Viên Trên Địa Bàn Hà Nội, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luận án Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thức ăn Đường Phố, Khảo Sát ý Thức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm , Bản Cam Kết Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản Chỉ Đạo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bep An Tap The Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Phảm, Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Hồ Sơ An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Bảo Đảm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh Môi Trường An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Cẩm Nang An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Đơn Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Tổng Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tại Y Tế Xã, Thủ Tục Đăng Ký An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Xử Phạt Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Giấy Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Phương án Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Cấp Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Xin Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Công Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Phương án Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Luận án Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Tạp Chí Kia Học Về Vệ Sinh An Toan Thực Phẩm Đường Phố, Thông Tư An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Giấy ủy Quyền An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Năm 2017, Thủ Tục Xin Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Biểu Mẫu Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bai Tham Luan Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Đường Phố, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bài Thi Trắc Nghiệm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Doanh Nghiệp, Bài Thuyết Trình Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đường Phố, Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Nghiên Cứu Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đường Phố Tỉng Đâk Lắk, Mẫu Giấy Chứng Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Biên Bản Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Trường Học, Quy Định An Toàn Thực Phẩm, Danh Mục Hàng Hoá Nhập Khẩu Phải Kiểm Tra Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Theo Mã Số Hs, Luận Văn Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Và Hàm Lượng Histamin Trong Cá Nục Tại Các Cơ Sở Kinh D, Luận Văn Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Và Hàm Lượng Histamin Trong Cá Nục Tại Các Cơ Sở Kinh D, Quy Định Giới Hạn Tối Đa ô Nhiễm Sinh Học Và Hóa Học Trong Thực Phẩm, Giấy Xác Nhận Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm, Kiến Thức Thái Độ Thực Hành An Toàn Thực Phẩm, Giấy Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Đóng Học Phí, Chi Phí Sinh Hoạt Đối Với Sinh Viên Sư Phạm, Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm Xử Phạt Theo Nghị Định 167, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm, Bài Kiểm Tra Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Thực Hành Vi Sinh Thực Phẩm, Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Phát Sinh Ngoài Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán., Hóa Sinh Học Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về Vệ Sinh Thực Phẩm Dsuwofng Phố, Chỉ Thị An Toàn Thực Phẩm, An Toàn Thực Phẩm Khi Mua Sắm , Đề Tài An Toàn Thực Phẩm, Đồ án An Toàn Thực Phẩm, Đề án An Toàn Thực Phẩm, Dàn Bài An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết An Toàn Thực Phẩm, Chỉ Thị Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản An Toàn Thực Phẩm, Dàn ý An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Đóng Học Phí, Chi Phí Sinh Hoạt Đối Với Sinh Viên Sư Ph, Nghị Định Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Đóng Học Phí, Chi Phí Sinh Hoạt Đối Với Sinh Viên Sư Ph, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ Sinh Phẩm, Mẫu Hợp Đồng An Toàn Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về An Toàn Thực Phẩm, Biên Bản An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Tổng Kết An Toàn Thực Phẩm,

Nghị Định An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Nghị Định 178 Về An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định Mới Nhất Về An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm Của Sinh Viên Trên Địa Bàn Hà Nội, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luận án Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thức ăn Đường Phố, Khảo Sát ý Thức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm , Bản Cam Kết Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản Chỉ Đạo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bep An Tap The Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Phảm, Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Hồ Sơ An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Bảo Đảm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh Môi Trường An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Cẩm Nang An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Đơn Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Tổng Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tại Y Tế Xã, Thủ Tục Đăng Ký An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Xử Phạt Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Giấy Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Phương án Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Cấp Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Xin Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Công Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Phương án Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Luận án Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Tạp Chí Kia Học Về Vệ Sinh An Toan Thực Phẩm Đường Phố, Thông Tư An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Giấy ủy Quyền An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Năm 2017, Thủ Tục Xin Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Biểu Mẫu Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bai Tham Luan Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Đường Phố, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm,

Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm / 2023

1. Thế nào là: thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm,

2. Những văn bản quy phạm pháp luật về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Bằng kinh nghiệm thực tế, bạn hãy cho biết công tác vệ sinh ATTP trong các cơ sở GDMN cần được thực hiện những yêu cầu nào?1. Hoạt động 1: Học viên chia sẻ những hiểu biết của mình về công tác an toàn VSTP* Một số khái niệm:

1 – “Thực phẩm” là những sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản.

2 – “Vệ sinh an toàn thực phẩm” là các điều kiện và biện pháp cần thiết để bảo đảm thực phẩm không gây hại cho sức khỏe, tính mạng của con người.Thông tin phản hồi MƯỜI NGUYÊN TẮC VÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM AN TOÀN1. Lựa chọn thực phẩm tươi, sạch, an toàn2. Thực hiện “ăn chín, uống sôi”, rửa sạch, ngâm kĩ, gọt vỏ rau quả tươi trước khi sử dụng.3. Ăn ngay khi thức ăn vừa được nấu chín.4. Che đậy, bảo quản cẩn thận thức ăn đã được nấu chín.5. Đun kĩ lại thức ăn trước khi sử dụng.* Những khuyến cáo của tổ chức Y tế Thế giới về an toàn thực phẩm6. Rửa tay trước khi chế biến thực phẩm, đặc biệt sau khi đi vệ sinh hoặc tiếp xúc với các nguồn dễ gây ô nhiễm khác.7. Không để lẫn thực phẩm sống với thực phẩm chín, không dùng chung dụng cụ chế biến thực phẩm sống và chín..8. Bảo đảm dụng cụ, nơi chế biến thực phẩm phải khô ráo, gọn gàng sạch sẽ, hợp vệ sinh.9. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm ôi thiu, hỏng mốc, quá hạn.10. Sử dụng nguồn nước sạch, an toàn trong chế biến thực phẩm.1. Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 26 tháng 7 năm 2003

2. Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm”

3. Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống”* Những văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.4. Quyết định số 01/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm”

5. Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT/BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và bộ GD&ĐT ngày 08/7/2008 về việc Hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

6. Nghị định số 79/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/7/2008 về việc Quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm1. Bảo đảm VSATTP trong các CSGD, không để xảy ra ngộ độc TP và các bệnh truyền qua TP.

2. Mỗi HS, SV, nhà giáo, CB và NV trong các CSGD nghiêm túc thực hiện các quy định về VSATTP, tham gia tuyên truyền về VSATTP.

3. Tổ chức tuyên truyền, GD nâng cao nhận thức, thực hành ATVSTP cho HS, SV, nhà giáo, CB và NV trong các CSGD.

4. Xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, khắc phục ngộ độc TP và các bệnh truyền qua TP trong các CSGD.* Nội dung:5. Bảo đảm đủ điều kiện VSATTP đối với các CS SX,kinh doanh thực phẩm trong các CSGD theo quy định, đặc biệt lưu ý các nội dung sau:– Về điều kiện cơ sở vật chất– Về điều kiện thiết bị, dụng cụ– Về điều kiện con người

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tuyên truyền, GD kiến thức về VSATTP cho HS,SV, nhà giáo, CB và NV trong các CSGD.b) Phối hợp với Bộ Y tế ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP trong các CSGD; Chỉ đạo việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP.c) Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức tập huấn kiến thức, khám sức khoẻ cho những người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong các CSGD.2. Bộ Giáo dục và Đào tạod) Chỉ đạo các CSGD có dịch vụ ăn uống bảo đảm đủ điều kiện VSATTP. Kiên quyết không để các CS không đủ điều kiện theo quy định cung ứng các dịch vụ ăn uống cho các CSGD.đ) Đưa nội dung VSATTP vào chương trình GD các cấp học.e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về VSATTP, biểu dương kịp thời các gương tốt và xử lý nghiêm các vi phạm về VSATTP theo thẩm quyền.g) Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động công tác bảo đảm VSATTP về Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế) theo quy định.2. Hoạt động 2:Học viên chia sẻ hiểu biết về thực hiện vệ sinh ATTP trong các cơ sở GDMN

Bằng kinh nghiệm thực tế, bạn hãy cho biết công tác vệ sinh ATTP trong các cơ sở GDMN cần được thực hiện như thế nào?Thông tin phản hồi1. Điều kiện về cơ sở * Địa điểm, môi trường: – Chọn vị trí chế biến TP.– Khu vực chế biến thực phẩm phải bố trí cách xa:+ Nơi có môi trường ô nhiễm và các hoạt động công nghiệp, sinh hoạt có nhiều khả năng gây ô nhiễm TP.+ Khu vực dễ bị ứ nước, ngập lụt…+ Khu vực dễ bị sinh vật gây hại phá hoại; khu vực có các chất thải…– Đường nội bộ trong khu chế biến thực phẩm phải được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, có cống rãnh thoát nước tốt, khép kín, không gây ô nhiễm, bảo đảm vệ sinh.– Vị trí bảo đảm có đủ nguồn nước sạch, thuận tiện về đi lại.– Khu vực chế biến TP thiết kế theo quy tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng để tránh ô nhiễm.* Yêu cầu thiết kế, bố trí nhà bếp– Có sự cách biệt giữa các khu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia SP với khu VS, khu thay trang phục, khu nhà ăn để tránh ô nhiễm chéo.– Kho chứa đựng và bảo quản TP thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng loại TP và tránh sự xâm nhập của côn trùng, động vật gây hại.– Thiết kế, bố trí nhà bếp phù hợp…* Kết cấu nhà bếp– Kho, bếp thiết bị cần bố trí phù hợp và thuận lợi và dễ áp dụng các biện pháp VS: Trần nhà, sàn nhà, tường và góc tường nhà, cửa ra vào, cửa sổ…– Các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với TP: phải bền vững, dễ lau chùi, dễ duy tu, bảo dưỡng và tẩy trùng, được làm bằng các vật liệu nhẵn, không thấm nước, không thôi nhiễm ra TP, không bị bào mòn bởi các chất tẩy rửa, tẩy trùng trong những điều kiện bình thường.– Hệ thống thông gió:+ Thiết kế phù hợp + Hướng thông gió bảo đảm: gió không được thổi từ khu vực nhiễm bẩn sang khu vực sạch.+ Thiết kế an toàn, dễ bảo dưỡng và kiểm tra, có lưới bảo vệ bằng các vật liệu không gỉ, dễ tháo rời để làm vệ sinh.– Hệ thống chiếu sáng:+ Cung cấp đủ ánh sáng, cường độ ánh sáng phù hợp với tính chất thao tác.+ Nguồn sáng cần được che chắn an toàn để tránh bị vỡ và bảo đảm trong trường hợp vỡ, các mảnh vỡ không rơi vào thực phẩm.– Có dụng cụ chứa chất thải và vật phẩm không ăn được.* Hệ thống cung cấp nước– Có các phương tiện để lưu trữ, phân phối nước, Thiết bị chứa nước được thiết kế phù hợp cho việc dự trữ và sử dụng hợp VS.– Nước phải sạch và không chứa các chất ô nhiễm khác, bảo đảm tiêu chuẩn VSAT nước để uống và sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế.* Hệ thống xử lý chất thải– Hệ thống thoát nước và phương tiện đổ chất thải phải thiết kế và bố trí hợp lý – Thiết kế cửa riêng biệt để lấy các chất thải, rác.* Có phòng thay bảo hộ lao động riêng biệt, thiết kế hợp lý để nhân viên thay trang phục bảo hộ lao động trước khi vào làm việc.* Nhà vệ sinh– Hệ thống nhà VS phải đầy đủ, được bố trí ở các vị trí thuận tiện và có đầy đủ thiết bị bảo đảm VS.

– Rửa tay sau khi: Đi vệ sinh, tiếp xúc với thực phẩm sống, xì mũi, đụng tay vào rác, gãi ngứa, ngoáy tai, ngoáy mũi hoặc đụng tay vào các bộ phận của cơ thể, quần áo, hút thuốc, đụng tay vào súc vật sau mỗi lần nghỉ.– Rửa tay trước khi chế biến, tiếp xúc với thực phẩm.– Lau khô tay sau khi rửa bằng khăn bông sạch hoặc máy thổi khô, không chùi vào quần áo, váy, tạp dề.– Rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước sạch (cả gan bàn tay, mu tay, cổ tay, các khe ngón tay và các nếp móng tay).– Không để móng tay dài, nếu có vết xước ở bàn tay và ngón tay thì cần được băng bó bằng gạc không thấm nước và đi găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm.* Đối với khách thăm quan cơ sở GDMN– Không mắc các bệnh đường hô hấp cấp tính.– Mặc quần áo bảo vệ và thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh cá nhân.3. Hoạt động 3:Giới thiệu mẫu giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường MNHƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMCỦA NHÂN VIÊN NHÀ BẾP VÀ VỆ SINH KHU VỰC NHÀ BẾP(Sử dụng cấp trường)MẪU GIÁM SÁT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMCỦA CÔ GIÁO MẦM NON VÀ VỆ SINH KHU VỰC LỚP(Sử dụng tại trường mầm non)1. Kiểm tra, giám sát công tác VS an toàn TP của nhân viên nhà bếp và khu vực bếp 2. Kiểm tra, giám sát công tác VS an toàn TP của cô giáo MN và vệ sinh khu vực lớp.Xin trân trọng cám ơn!Thank You !

Mẫu Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm / 2023

Luật an toàn thực phẩm 2010;

Nghị định 38/2012/NĐ-CP (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm);

Nghị định 63/2012/NĐ-CP (quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế);

Thông tư 48/2015/TT-BYT.

Nghị định 115/2018/NĐ-CP

Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nơi bày bán thức ăn:

Nơi bày bán đồ ăn phải cách biệt nguồn gây ô nhiễm, gây độc hại;

Đồ ăn phải được bày bán trên bàn, kệ, giá, phương tiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tránh ảnh hưởng tới mỹ quan đường phố;

Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, nguyên liệu và người kinh doanh:

Nguyên liệu sử dụng chế biến đồ ăn đường phố phải đảm bảo vệ sinh attp và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

Dụng cụ nấu nướng, ăn uống, chứaa đựng thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ;

Báo gói đựng thực phẩm và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn không được gây ô nhiễm, thôi nhiễm thực phẩm;

Phải có dụng cụ che mưa, che nắng, bụi bẩn, công trùng và động vật gây hại;

có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh;

Tuân thủ nghiêm ngặt quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Đặc biệt khi bố trí kinh doanh ở khu vực công cộng như khu du lịch, bến ga, bến tàu, khu lễ hội, hè đường phố,… thì nơi bày bán phải cách biệt khu ô nhiễm và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cũng như không được thải rác, gây ô nhiễm xung quanh. Đối với trường hợp bán rong phải thiết kế khoang chứa đựng, bảo quản đồ ăn, thức uống an toàn vệ sinh; phải chống được nắng mưa, bụi bẩn, ruồi nhặng. Về trang thiết bị, phải có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản, bày bán riêng thức ăn sống và thức ăn đã được chế biến.

Trách nhiệm quản lý của các Ủy ban nhân dân các cấp

Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng, cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn để bảo đảm việc quản lý được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.

Mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Khi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng sẽ thực hiện kiểm tra các nội dung sau:

Kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Phải có giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ sở hữu, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Thực hiện lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu chế biến thực phẩm để kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.

Mẫu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố sẽ bao gồm những nội dung sau:

BIÊN BẢN KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CƠ SỞ KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ

(Kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

Thực hiện Quyết định số /QĐ-…. ngày …. tháng … năm …. của …. về việc kiểm tra an toàn thực phẩm ………, hôm nay vào hồi….. giờ…. ngày …. tháng …. năm ….. Đoàn kiểm tra theo Quyết định số…….của …… tiến hành kiểm tra tại Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố ……

ĐT: ……… Fax: ……

(1). …… chức vụ: Trưởng đoàn

(2). …… Thành viên

(1). …… chức vụ:

(1). …… chức vụ:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: (Có/Không)……………

– Số người lao động: …… Trong đó: Trực tiếp: …… Gián tiếp: ……

– Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: ……

– Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm ……

– Các nội dung khác:…

II. Điều kiện an toàn thực phẩm:

1. Tổng diện tích bày bán: ………

2. Địa điểm, môi trường kinh doanh: ……

3. Thiết kế, bố trí kinh doanh:

a) Nơi để nguyên liệu: ……

b) Nơi sơ chế, chế biến: ……

c) Nơi bày bán, kinh doanh, ăn uống: ……

d) Nơi để dụng cụ vệ sinh, thu gom chất thải: ……

đ) Khoang chứa đựng, bảo quản thức ăn ngay (đối với bán hàng rong): ……

4. Nguồn nước sử dụng, nước đá uống: ……

5. Nguồn gốc thực phẩm: ……

6. Trang thiết bị, dụng cụ:

a) Thiết bị bảo quản nguyên liệu: ……

b) Dụng cụ chế biến thức ăn sống: ……

c) Dụng cụ chế biến thức ăn chín: ……

d) Dụng cụ ăn uống: ……

đ) Dụng cụ chứa đựng thức ăn: ……

e) Thiết bị dụng cụ bày bán thức ăn (bàn, ghế): ……

g) Trang thiết bị vận chuyển thức ăn: ……

h) Thiết bị bảo quản thực phẩm: ……

i) Bao bì chứa đựng thức ăn: ……

k) Thiết bị vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ: ……

l) Phòng chống côn trùng và động vật gây hại: ……

m) Găng tay ni lông dùng 1 lần: ……

7. Điều kiện đối với người kinh doanh thức ăn đường phố:

a) Trang phục, vệ sinh cá nhân: ……

b) Tình trạng sức khỏe: ……

Các nội dung khác:……

Lấy mẫu kiểm nghiệm:

III. Kết luận, kiến nghị và xử lý

1.1. Các nội dung cơ sở thực hiện tốt: ……

1.2. Những mặt còn tồn tại: ……

2.1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra đối với cơ sở

2.2. Kiến nghị của cơ sở với Đoàn kiểm tra

Biên bản kiểm tra được lập xong hồi …… giờ….. ngày ….. tháng ….. năm ……; biên bản đã được đọc lại cho những người tham gia làm việc và đại diện cơ sở được kiểm tra cùng nghe, công nhận nội dung ghi trong biên bản là đúng và ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, 01 bản được giao cho cơ sở được kiểm tra, 01 bản Đoàn kiểm tra lưu giữ (Trường hợp đoàn kiểm tra liên ngành thì số lượng biên bản sẽ tùy theo số cơ quan tham gia kiểm tra)./.

Lưu ý: Trong quá trình cơ quan chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phát hiện cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện về vệ sinh attp sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 115/2018/NĐ-CP như sau:

Nếu vi phạm quy định an toàn thực phẩm bị phạt tiền từ 500.00 vnđ đến 1.000.00 vnđ đối với các trường hợp sau đây:

Không có bàn, kệ, giá, tủ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định của pháp luật để bày bán thức ăn;

Thực phẩm không được che đậy, chắn bụi cẩn thận; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập và thức ăn;

Không đeo găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn sử dụng ngay;

Cơ sở kinh doanh bị phạt từ 1.000.000 vnđ – 3.000.000 vnđ đối với các hành vi sau:

Sử dụng chế biến thức uống, đồ ăn; vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật ban hành;

Người đang mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh theo quy định của pháp luật không được trực tiếp tham gia vào quá trình kinh doanh thức ăn;

Sử dụng phụ gia thực phẩm không phù hợp với quy định của pháp luật để chế biến thức ăn, đồ uống;

Vi phạm các quy định khác về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong nội dung kinh doanh thức ăn đường phố, trừ các hành vi quy định tại Khoản 1; Điểm a,b,c,d Khoản 2 Điều 16 của Nghị định 115/2018/NĐ-CP.

Ngoài việc bị xử phạt theo quy định các cơ sở kinh doanh phải có biện pháp khắc phục hậu quả, và bắt buộc tiêu hủy thực phẩm, đồ uống không đảm bảo vệ sinh an toàn theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 16 của Nghị định 115/2018/NĐ-CP.

Luật Mới Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm / 2023

Người kinh doanh thực phẩm cần biết Luật mới về vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ ngày1/7/2016 sẽ bỏ tù người sản xuất, kinh doanh “thực phẩm bẩn”. Khung hình phạt tối đa hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể bị xử phạt tù tới 20 năm. Đây được coi là một lời tuyên chiến với vấn nạn thực phẩm “bẩn”. Vấn đề này đang diễn ra hàng ngày, gây lo lắng trong cộng đồng thời gian qua.

Ngày 1/7/2016 tới đây, Bộ Luật Hình sự được Quốc hội thông qua sẽ bắt đầu có hiệu lực. Điều 317 quy định chi tiết về “Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm”. Theo đó, người sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm. Người bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm sẽ bị phạt tiền từ 50 – 200 triệu đồng. Ngoài ra, có thể bị phạt tù từ 1 – 5 năm.

Như vậy, người chỉ cần có hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm sẽ đều bị xử lý hình sự, phạt tù mà không cần phải có hậu quả xảy ra như chết người hay gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng như luật cũ quy định.

Điều 193 đã quy định chi tiết “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”. Bên cạnh mặt hàng lương thực, thực phẩm đã được quy định trong BLHS hiện hành. Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm sẽ bị phạt tù ít nhất 2-5 năm. Không tính đến số lượng và giá trị hàng hóa.

Vì sao phải cần một Bộ Luật mới về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tình trạng ung thư trong những năm gần đây liên tục gia tăng. Theo thống kê, năm 2000, tại Việt Nam chỉ có khoảng 69.000 ca mới mắc bệnh ung thư. Nhưng cho đến năm 2015, số ca mới mắc ung thư tăng lên hơn gấp đôi. Có đến xấp xỉ 150.000 ca. Ước tính đến năm 2020, số ca mắc mới ung thư sẽ lên đến gần 200.000 ca. Việt Nam có thể trở thành một trong những nước có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới. Tỷ lệ người mắc ung thư do sử dụng thực phẩm “bẩn” gây ra chiếm tỷ lệ khoảng 35%. Hút thuốc lá chiếm khoảng 30%. Còn lại là yếu tố di truyền khoảng 10% và một số nguyên nhân khác.

Người tiêu dùng và xã hội kỳ vọng, với chế tài Luật mới về vệ sinh an toàn thực phẩmtrong Bộ luật Hình sự, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng từ Trung ương tới địa phương. Tình trạng vi phạm VSATTP trong thời gian tới sẽ được loại bỏ triệt để.

(Nguồn tin tổng hợp từ Tuổi trẻ Thủ đô)