Top 8 # Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ

Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Dự Thảo Tờ Trình Đề Nghị Xây Dựng Luật Giao Thông Đường Bộ (sửa Đổi), Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Điều 14 Thông Tư 65 Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ, 200 Cau Hoi Luat Giao Thong Duong Bo, Luật Giao Thông Đường Bộ ô Tô, Luật Giao Thông Đường Bộ 600 Câu, Luật Giao Thông Đường Bộ Cho ô Tô, Đáp án Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Sắt, Luật Giao Thông Sai Làn Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ Khi Xảy Ra Tai Nạn, Luật Giao Thông Đường Bộ Xe ô Tô, Luật Giao Thông Đường Bộ Là Gì, Luật Giao Thông Đường Bộ Mới, Luật Giao Thông Đường Bộ Cho Xe Máy, Dự Luật Giao Thông Đường Bộ Sửa Đổi, 1 Số Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Ra Đời Năm Nào, Luật Giao Thông Và Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ 450 Câu, Góp ý Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Lỗi Đi Sai Làn Đường, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường, Luật Giao Thông Đi Sai Làn Đường, 600 Câu Hỏi Về Luật Giao Thông Đường Bộ, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ Pdf, Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường B, Luật Giao Thông Đường Bộ 15/10, Luật Giao Thông Về Phí Đường Bộ, 171/ Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Khi Qua Đường, Luật Giao Thông Học Đường, Luat Giao Thong Duong Bo, Luật Giao Thông Về Làn Đường, Điều 31 Mục 1 Luật Giao Thông Đường Bộ, Bài Giảng Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 31 Luật Giao Thông Đường Bộ, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ 2017, Tài Liệu 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 4 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 32 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 38 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luat Giao Thong Duong Bo 2001, Luật Giao Thông Dường Bộ Năm 2008, Sửa Đổi Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, Điều 36 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 35 Luật Giao Thông Đường Bộ, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ 2016, Điều 34 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 33 Luật Giao Thông Đường Bộ, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ 2017 Pdf, Điều 30 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 8 Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Khoản 2 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 10 Luật Giao Thông Đường Bộ, Powerpoint Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 1 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 8 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 86 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Điều 87 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 9 Luật Giao Thông Đường Bộ, Câu Hỏi Cấu Tạo Sửa Chữa Luật Giao Thông Đường Bộ, Góp ý Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa, Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Sắt, Hướng Dẫn ôn Tập Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều Luật Giao Thông Đường Bộ, 5 Điều Của Luật Giao Thông Đường Bộ, ý Nghĩa Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 12 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 13 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 14 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 30 Của Luật Giao Thông Đường Bộ,

Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Dự Thảo Tờ Trình Đề Nghị Xây Dựng Luật Giao Thông Đường Bộ (sửa Đổi), Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Điều 14 Thông Tư 65 Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ, 200 Cau Hoi Luat Giao Thong Duong Bo, Luật Giao Thông Đường Bộ ô Tô, Luật Giao Thông Đường Bộ 600 Câu, Luật Giao Thông Đường Bộ Cho ô Tô, Đáp án Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Sắt, Luật Giao Thông Sai Làn Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ Khi Xảy Ra Tai Nạn, Luật Giao Thông Đường Bộ Xe ô Tô, Luật Giao Thông Đường Bộ Là Gì, Luật Giao Thông Đường Bộ Mới, Luật Giao Thông Đường Bộ Cho Xe Máy, Dự Luật Giao Thông Đường Bộ Sửa Đổi, 1 Số Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Ra Đời Năm Nào, Luật Giao Thông Và Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ 450 Câu, Góp ý Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Lỗi Đi Sai Làn Đường, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường, Luật Giao Thông Đi Sai Làn Đường,

Nghị Định 46 Luật Giao Thông

Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Quy Định Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Quy Định Tốc Độ, Luật Giao Thông Quy Định, Luật Giao Thông Quy Định Về Tốc Độ, Luật Giao Thông Quy Định Về Xe Chính Chủ, Luật Giao Thông Quy Định Xe Chính Chủ, Luật Giao Thông Quy Định Về Nồng Độ Cồn, Quy Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Quy Định Đội Mũ Bảo Hiểm, Luật Giao Thông Quy Định Nồng Độ Cồn, Quy Định Luật Giao Thông 2020, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Dự Thảo Tờ Trình Đề Nghị Xây Dựng Luật Giao Thông Đường Bộ (sửa Đổi), Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định Giao Thông 2020, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Thông Tư Quy Định Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống Kê Về Việc Quyết Định Kế Hoạch Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật , Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 14 Thông Tư 65 Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ, Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Các Nghị Định Thi Hành Luật Đất Đai, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Thông Tư 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Thông Tư 01, Thông Tư 02 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Giao Thông Đường Bộ, Giáo án Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo án Một Số Luật Giao Thông 3 Tuổi, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 77/2012/tt-bca Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Của Cảnh, Thông Tư 73/2012 Của Bộ Công An Quy Định Về Quy Trình Điều Tra Giỉa Quyết Các Vụ Giao Thông Đường Th, Thông Tư 73/2012/tt-bca Về Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy Nội, Thông Tư 72 Quy Định Về Điều Tra Tai Nạn Giao Thông Đường Thủy, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Thông Tư Quy Định Chế Độ Nghỉ Của Quân … Tại Thông Tư Số 179/2013, Phương án Không Quy Định Trách Nhiệm Điều Khiển Giao Thông Của Cảnh Sát Giao Th, Luật Giao Thông Mới Ra, Luật Giao Thông ở úc, Luật Giao Thông ở Đức, Luật Giao Thông Bắn Tốc Độ, Luật Giao Thông Khi Gây Tai Nạn, Luật Giao Thông ở ấn Độ, Luật Giao Thông Xe Máy, Học Luật Giao Thông 450 Câu Hỏi, Luật Giao Thông Xe Tải, Luật Giao Thông Hoa Kỳ, Luật Giao Thông Bây Giờ, Luật Giao Thông Học Lái Xe, Luật Giao Thông Xe Quá Tải, Luật Giao Thông Hà Nội, Học Luật Giao Thông 450 Câu, Luật Giao Thông B2, Luật Giao Thông 450, Dạy Luật Giao Thông Cho Trẻ Em, Luật Giao Thông 450 Câu, Luật Giao Thông ô Tô,

Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định Luật Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Luật Giao Thông, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Quy Định Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Quy Định Tốc Độ, Luật Giao Thông Quy Định, Luật Giao Thông Quy Định Về Tốc Độ, Luật Giao Thông Quy Định Về Xe Chính Chủ, Luật Giao Thông Quy Định Xe Chính Chủ, Luật Giao Thông Quy Định Về Nồng Độ Cồn, Quy Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Quy Định Đội Mũ Bảo Hiểm, Luật Giao Thông Quy Định Nồng Độ Cồn, Quy Định Luật Giao Thông 2020, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Dự Thảo Tờ Trình Đề Nghị Xây Dựng Luật Giao Thông Đường Bộ (sửa Đổi), Nghị Định 100 Về Giao Thông, Nghị Định Giao Thông, Nghị Định Số 71 Về Giao Thông, Giao Thông Nghị Định 100, Nghị Định Giao Thông Mới, Nghị Định Số 34 Về Giao Thông, Nghị Định Mới Về Giao Thông, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Giao Thông Mới Nhất, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định Phạt Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Giao Thông, Nghị Định Giao Thông 2020, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ,

Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ

Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Dự Thảo Tờ Trình Đề Nghị Xây Dựng Luật Giao Thông Đường Bộ (sửa Đổi), Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Điều 14 Thông Tư 65 Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ, 171/ Luật Giao Thông Đường Bộ, Dự Luật Giao Thông Đường Bộ Sửa Đổi, Luật Giao Thông Về Làn Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ 600 Câu, Luật Giao Thông Đường Bộ Cho ô Tô, Luật Giao Thông Đường Bộ 15/10, Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường B, 600 Câu Hỏi Về Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Sai Làn Đường, Đáp án Luật Giao Thông Đường Bộ, Góp ý Luật Giao Thông Đường Bộ, Luat Giao Thong Duong Bo, 200 Cau Hoi Luat Giao Thong Duong Bo, Luật Giao Thông Và Đường Bộ, 1 Số Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Về Phí Đường Bộ, Luật Giao Thông Đi Sai Làn Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ 450 Câu, Luật Giao Thông Đường Bộ Cho Xe Máy, Luật Giao Thông Khi Qua Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ Khi Xảy Ra Tai Nạn, Luật Giao Thông Đường Bộ Là Gì, Luật Giao Thông Lỗi Đi Sai Làn Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ Mới, Luật Giao Thông Đường Bộ Xe ô Tô, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường Sắt, Luật Giao Thông Đường Bộ ô Tô, Luật Giao Thông Đường Bộ Ra Đời Năm Nào, Luật Giao Thông Đường, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ Pdf, Luật Giao Thông Học Đường, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ 2016, Điều 68 Luật Giao Thông Đường Bộ, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 6 Luật Giao Thông Đường Bộ, Văn Bản Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 56 Luật Giao Thông Đường Bộ, Tài Liệu 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 55 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 171 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 20 Luật Giao Thông Đường Bộ, Khảo Sát Về Luật Giao Thông Đường Bộ , Điều 58 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 59 Luật Giao Thông Đường Bộ, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ 2017, Điều 61 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 8 Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ Mới Nhất, Điều 8 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 86 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 38 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 87 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 9 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 78 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 60 Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 60 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 62 Luật Giao Thông Đường Bộ, Bộ Luật Giao Thông Đường Bộ 2017 Pdf, Điều 65 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 67 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 7 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 70 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 59 Của Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 15 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 31 Mục 1 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 48 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 49 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 14 Luật Giao Thông Đường Bộ,

Luật Giao Thông Đường Bộ Nghị Định 71, Nghị Định 71 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 72 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 91 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 46 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Luật Giao Thông Đường Bộ, Dự Thảo Tờ Trình Đề Nghị Xây Dựng Luật Giao Thông Đường Bộ (sửa Đổi), Nghị Định Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Mới Nghị Định 100, Nghị Định 71 Luật Giao Thông, Nghị Định Mới Luật Giao Thông, Luật Giao Thông Nghị Định 71, Luật Giao Thông Nghị Định 100, Luật Giao Thông Nghị Định 46, Nghị Định 100 Luật Giao Thông, Nghị Định 46 Luật Giao Thông, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ 2020, Giáo Trình Môn Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Điều 14 Thông Tư 65 Luật Giao Thông Đường Bộ, Giáo Trình Luật Giao Thông Đường Bộ, 171/ Luật Giao Thông Đường Bộ, Dự Luật Giao Thông Đường Bộ Sửa Đổi, Luật Giao Thông Về Làn Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ 600 Câu, Luật Giao Thông Đường Bộ Cho ô Tô, Luật Giao Thông Đường Bộ 15/10, Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Đường B, 600 Câu Hỏi Về Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Sai Làn Đường, Đáp án Luật Giao Thông Đường Bộ, Góp ý Luật Giao Thông Đường Bộ, Luat Giao Thong Duong Bo, 200 Cau Hoi Luat Giao Thong Duong Bo, Luật Giao Thông Và Đường Bộ, 1 Số Luật Giao Thông Đường Bộ, Luật Giao Thông Về Phí Đường Bộ, Luật Giao Thông Đi Sai Làn Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ 450 Câu, Luật Giao Thông Đường Bộ Cho Xe Máy, Luật Giao Thông Khi Qua Đường, Luật Giao Thông Đường Bộ Khi Xảy Ra Tai Nạn,

Áp Dụng Nghị Định 46 Của Chính Phủ Về Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông Đường Bộ

(AGO) – Trước đây, Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu bảo đảm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Đường sắt năm 2005, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Tuy nhiên, một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Cụ thể, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn ngày càng cao. Số vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia gây ra trên toàn quốc trung bình mỗi năm chiếm từ 16-20% và tăng đều hàng năm; nghiêm trọng cả về tính chất lẫn mức độ thiệt hại về người và tài sản, đe dọa ATGT đối với người khác và cả hệ thống giao thông. Tình trạng xe chở hàng quá tải trọng vẫn còn tồn tại, nhất là tại các điểm đầu nguồn hàng, khu vực mỏ vật liệu, kho, cảng, bến bãi…, có khi quá tải 100-300% tải trọng cho phép, bị xử phạt rồi vẫn tái phạm. Hành vi điều khiển xe ô tô đi trên hè phố; điều khiển xe (đưa xe) qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy; người điều khiển xe ô tô kéo theo máy trộn bê tông; tổ chức thu phí gây ùn tắc giao thông… chưa có quy định về chế tài xử phạt. Một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, hoạt động trong lĩnh vực đường sắt; về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, cần phải quy định bổ sung chế tài xử phạt. Gặp khó khăn, còn nhiều tranh cãi trong việc xác định đối tượng chủ phương tiện bị xử phạt theo quy định tại Điều 30 của Nghị định. Một số hành vi vi phạm mới phát sinh khi Việt Nam chính thức gia nhập Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 (có hiệu lực từ 15-8-2014 ở Việt Nam), trong đó có việc cấp, sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế… Trước những bất cập nêu trên, Nghị định 46/2016/NĐ-CP ra đời là cần thiết.

Tuyên truyền Nghị định 46 trong đội ngũ hoạt động vận tải đường bộ

Theo Công an tỉnh, ở An Giang, tình hình trật tự ATGT được giữ vững; tai nạn giao thông được kéo giảm trên 3 tiêu chí. 6 tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 38 vụ (giảm 37,7%), làm chết 32 người (giảm 34,5%), bị thương 22 người (giảm 59,3% so cùng kỳ năm 2015). Tuy nhiên, công tác đảm bảo trật tự ATGT nói chung, hoạt động vận tải đường bộ nói riêng cũng còn tồn tại nhiều hạn chế. Do cạnh tranh không lành mạnh, một số doanh nghiệp chưa chấp hành pháp luật triệt để, quản lý nhân viên, lái xe chưa chặt chẽ. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của đội ngũ lái xe chưa cao. Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng phần đường, làn đường, không nhường đường cho xe ưu tiên, chở quá tải, kể cả hàng cấm… thường xuyên xảy ra. Đây là những hành vi gây bức xúc trong Nhân dân. “Đối với một bộ phận người thiếu ý thức, chỉ khi tác động vào túi tiền của người điều khiển phương tiện và chủ xe thì họ mới tự giác chấp hành pháp luật. Với mức phạt nặng như Nghị định 46 đã quy định, tôi nghĩ rằng, trước khi vi phạm, bản thân họ cũng cảm thấy e dè, lo lắng, không ngang nhiên xem thường pháp luật như trước nữa” – ông Nguyễn Văn Minh, ngụ phường Đông Xuyên (Long Xuyên), bày tỏ.

Tại hội nghị tuyên truyền, triển khai Nghị định tại Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an tỉnh vừa qua, đa số đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động vận tải đường bộ trong tỉnh đồng tình khi Nghị định 46 chính thức đi vào cuộc sống. Ông Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải An Giang cho biết, công ty đã nghiên cứu, triển khai trước một số điểm quan trọng của Nghị định đến người lao động trong công ty để chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, ông băn khoăn: “Trong quá trình xử phạt, cần phải xác định rõ trách nhiệm giữa chủ xe và cá nhân. Những hành vi nào lỗi do chủ xe gây ra thì chủ xe phải chịu trách nhiệm. Những hành vi nào do tài xế cố ý thực hiện, không thuộc quyền kiểm soát của chủ xe thì tài xế phải chịu phạt. Không thể yêu cầu chủ xe liên đới trong trường hợp này”. Đó là một trong những ý kiến thắc mắc, đóng góp của các doanh nghiệp, đơn vị vận tải đối với một số quy định trong Nghị định 46. Qua đó, Thường trực Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trao đổi thông tin, góp phần tháo gỡ vướng mắc, chưa rõ để các đơn vị, doanh nghiệp yên tâm thực hiện theo quy định.

Mọi mức phạt chỉ mang tính chất răn đe, phòng ngừa vi phạm là chính. Nếu chẳng may, một trong những hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện gây ra tai nạn giao thông, làm tử vong ai đó, thì bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp lại được sự mất mát lớn lao ấy. Sinh mạng con người là vô giá. Chấp hành nghiêm từng quy định nhỏ về ATGT, cũng có nghĩa chúng ta đang tôn trọng sự vô giá ấy, tôn trọng chính sinh mạng của bản thân mình.

KHÁNH HƯNG

(còn tiếp)

Kỳ cuối: Không bao che, dung túng cho hành vi vi phạm