Top 2 # Nghị Định Mới Về Biển Số Xe Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Nghị Định Mới Về Xe Công Nghệ

Nghị Định Mới Về Xe Công Nghệ, Nghị Định Dừng Thí Điểm Xe Công Nghệ, Nghị Định Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin, Nghị Định 56 ưu Đãi Nghề, Nghị Định 56 Về ưu Đãi Nghề, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết 20 Về Khoa Học Công Nghệ, Nghị Quyết 6 Về Khoa Học Và Công Nghệ, Nghị Quyết 36 Về Công Nghệ Thông Tin, Nghị Quyết Về Khoa Học Công Nghệ, Thủ Tục Thẩm Định Công Nghệ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Quy Định Về Quản Lý Đề Tài Khoa Học Và Công Nghệ Cấp Bộ, Quy Định Quản Lý Các Đề Tài, Dự án, Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ, Nghị Định Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện, Tối ưu Hóa Trong Công Nghệ Thực Phẩm- Hoàng Đình Hòa, Định Nghĩa Nào Xác Đáng Nhất Về Công Nghệ Thông Tin, Giáo Trình Các Quá Trình Và Thiết Bị Trong Công Nghệ Thực Phẩm- Công Nghệ Sinh Học. Tập 2, Các Quá, Giáo Trình Các Quá Trình Và Thiết Bị Trong Công Nghệ Thực Phẩm- Công Nghệ Sinh Học. Tập 2, Các Quá , Quy Định Về Tổ Chức Thực Hiện Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp Công Nghệ Sinh Học, Bài Tham Luận Đại Hội Đoàn Về Thanh Niên Vươn Tới Đỉnh Cao, Tiến Quân Vào Khoa Học Công Nghệ, Bài Tham Luận Đại Hội Doan Ve Thanh Nien Vuon Toi Dinh Cao, Tien Quan Vao Khoa Hoc Cong Nghe Chi Đoà, Bài Tham Luận Đại Hội Doan Ve Thanh Nien Vuon Toi Dinh Cao, Tien Quan Vao Khoa Hoc Cong Nghe Chi Đoà, Địa Chỉ Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội, Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Công Nghệ ô Tô, Thực Tập Tốt Nghiệp Nghề Công Nghệ ô Tô, Chương Trình Đào Tạo Nghề Công Nghệ ô Tô, 50 Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Công Nghệ ô Tô, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả. , Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả., Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quy Định Chi Cho Hoạt Động Khuyến Nông Và Chuyển Giao Công Nghệ Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Gia La, Năng Lực Nghề Nghiệp Và Truyền Thống Nghề Nghiệp Gia Đình, Nghị Định Công An Xã, Nghị Định Công Tác Văn Thư, Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 110 Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định 77 Bộ Công An, Nghị Định Đầu Tư Công, Nghị Định Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 34 Về Phụ Cấp Công Vụ, Nghị Định Phụ Cấp Công Vụ, Nghị Định 73 Về Công An Xã, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, Nghị Định Số 29 Về Khu Công Nghiệp, Nghị Định 31 ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Số 34 Phụ Cấp Công Vụ Năm 2012, Nghị Định Quản Lý Tài Sản Công, Nghị Định Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Nghị Định Khu Công Nghiệp, Nghị Định Dịch Vụ Công ích, Nghị Định Về ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Dịch Vụ Công, Nghị Định ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Công An Xã Chính Quy, Nghị Định Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Bộ Công Thương, Kế Hoạch Triển Khai Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ, Nghi Dinh Moi Phoi Hop Cong An Quan Su, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Số 45 Của Chính Phủ Về Khuyến Công, Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định Đánh Giá Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Số 04/2013 Về Công Chứng, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Đánh Giá Công Chức, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Trong Cách Mạng Công Nghệ 4.0, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Kết Quả Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ+báo Cáo Nội Dung/công Việc, Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2017, Nghị Định Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công 2019, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Cán Bộ Công Chức, Nghị Định 77 Phối Hợp Giữa Công An Và Quân Sự, Nghị Định 77/2010 Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định ưu Đãi Người Có Công Với Cách Mạng, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Góp ý Nghị Định Chống Người Thi Hành Công Vụ, Nghị Định Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Nghị Định Đầu Tư Theo Hình Thức Đối Tác Công Tư, Nghị Định Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghi Dinh 03 Phoi Hop Cong An Quan Su 2019, Nghị Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình, Nghị Định Dịch Vụ Công Trực Tuyến,

Nghị Định Mới Về Xe Công Nghệ, Nghị Định Dừng Thí Điểm Xe Công Nghệ, Nghị Định Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin, Nghị Định 56 ưu Đãi Nghề, Nghị Định 56 Về ưu Đãi Nghề, Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết 20 Về Khoa Học Công Nghệ, Nghị Quyết 6 Về Khoa Học Và Công Nghệ, Nghị Quyết 36 Về Công Nghệ Thông Tin, Nghị Quyết Về Khoa Học Công Nghệ, Thủ Tục Thẩm Định Công Nghệ, Các Thông Tư, Nghị Định Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Quy Định Về Quản Lý Đề Tài Khoa Học Và Công Nghệ Cấp Bộ, Quy Định Quản Lý Các Đề Tài, Dự án, Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ, Nghị Định Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện, Tối ưu Hóa Trong Công Nghệ Thực Phẩm- Hoàng Đình Hòa, Định Nghĩa Nào Xác Đáng Nhất Về Công Nghệ Thông Tin, Giáo Trình Các Quá Trình Và Thiết Bị Trong Công Nghệ Thực Phẩm- Công Nghệ Sinh Học. Tập 2, Các Quá, Giáo Trình Các Quá Trình Và Thiết Bị Trong Công Nghệ Thực Phẩm- Công Nghệ Sinh Học. Tập 2, Các Quá , Quy Định Về Tổ Chức Thực Hiện Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp Công Nghệ Sinh Học, Bài Tham Luận Đại Hội Đoàn Về Thanh Niên Vươn Tới Đỉnh Cao, Tiến Quân Vào Khoa Học Công Nghệ, Bài Tham Luận Đại Hội Doan Ve Thanh Nien Vuon Toi Dinh Cao, Tien Quan Vao Khoa Hoc Cong Nghe Chi Đoà, Bài Tham Luận Đại Hội Doan Ve Thanh Nien Vuon Toi Dinh Cao, Tien Quan Vao Khoa Hoc Cong Nghe Chi Đoà, Địa Chỉ Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội, Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Công Nghệ ô Tô, Thực Tập Tốt Nghiệp Nghề Công Nghệ ô Tô, Chương Trình Đào Tạo Nghề Công Nghệ ô Tô, 50 Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Công Nghệ ô Tô, Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả. , Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả., Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quy Định Chi Cho Hoạt Động Khuyến Nông Và Chuyển Giao Công Nghệ Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Gia La, Năng Lực Nghề Nghiệp Và Truyền Thống Nghề Nghiệp Gia Đình, Nghị Định Công An Xã, Nghị Định Công Tác Văn Thư, Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 110 Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định 77 Bộ Công An, Nghị Định Đầu Tư Công, Nghị Định Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 34 Về Phụ Cấp Công Vụ, Nghị Định Phụ Cấp Công Vụ,

Thủ Tục Đăng Ký Biển Số Xe Ô Tô

Quy trình thủ tục đăng ký biển số xe Ô Tô mới và Ô Tô cũ tại chúng tôi

Thủ tục đăng ký biển số xe Ô tô nếu được nắm rõ được quy trình cụ thể thì người mua xe sẽ rút ngắn được thời gian và công sức trong quá trình đăng ký, xin cấp biển số.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách hàng chi tiết quy trình – thủ tục đăng ký biển số xe ô tô mới và cũ để khách hàng không phải bỡ ngỡ khi cũng như xe du lịch, xe mới cũng như xe cũ.

Ngoài ra chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách mua xe tải giá trị các khoản phí, thuế mà người mua xe phải đóng.

Các bước người mua xe cần thực hiện trong quá trình thực hiện giấy tờ đăng ký xe theo nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009, gồm có 3 thủ tục chính là:

Đóng Thuế trước bạ ô tô

Đăng ký ô tô (kèm biển số)

Đăng kiểm ô tô ( Các giấy tờ cần thực hiện và khoản phí cho từng thủ tục ).

I. Quy trình – thủ tục đăng ký biển số xe Ô Tô – Xe Tải mới 100%.

Theo quy định hiện hành, mức phí thuế trước bạ dành cho xe ô tô du lịch được áp dụng:

10% giá trị xe mới cho các dòng xe du lịch (sedan, hatchback, SUV, CUV, MPV, Sport…)

2% giá trị xe mới cho xe bán tải với thời hạn sử dụng 25 năm (biển số C)

Địa điểm người mua phải đến để đóng thuế trước bạ:

Phòng thuế Quận/Huyện nơi có hộ khẩu thường trú đối với khách hàng cá nhân

Phòng thuế Quận/Huyện nơi có giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất đối với khách hàng công ty tư nhân, doanh nghiệp tư nhân.

Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng do nhà sản xuất xe cung cấp ( bản photo để đóng thuế – mang theo bản gốc để đối chiếu )

Hóa đơn mua bán giữa đại lý và người mua xe ( bản gốc )

Hóa đơn mua bán giữa nhà sản xuất xe và đại lý bán xe (bản photo)

Bản photo CMND và Hộ khẩu đối với người mua xe là cá nhân (nên đem theo bản chính để đối chiếu)

Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người xe là công ty tư nhân

Bản photo Giấy phép đầu tư đối với người mua xe là công ty liên doanh nước ngoài.

Ngoài ra khi người mua đến đóng thuế cần viết tờ khai theo mẫu của cơ quan đóng thuế, lưu ý là tờ khai đóng thuế này ở mỗi tỉnh, quận huyện là khác nhau. Nên phải lấy đúng tờ khai nơi đóng thuế để được chấp nhận.

Quy trình đóng phí trước bạ xe ô tô – xe tải

Người mua chuẩn bị toàn bộ hồ sơ trên đến phòng thuế kèm một bản sao:

Đối với người mua xe đứng tên cá nhân có thể nhận tờ khai thuế trước bạ ngay tại phòng thuế.

Đối với người mua xe là công ty, doanh nghiệp trong nước và liên doanh, người nước ngoài/VPĐDNN nên thực hiện tờ khai, ký tên người đại diện công ty, đóng dấu công ty trước khi đóng thuế, kèm với giấy giới thiệu của công ty đến phòng thuế.

Sau khi đủ bộ hồ sơ nộp thuế cần thì nộp vào vị trí thu thuế trước bạ xe và đơi gọi tới tên giải quyết.

Sau khi đến lượt, người mua xe đóng tiền và nhận lại tờ biên lai đóng thuế và tờ khai thuế trước bạ.

Lưu ý quan trọng : người mua xe nên kiểm tra kỹ tờ biên lai các số khung và số máy của xe có trùng khớp với các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe tải – xe ô tô hay không, nếu sai phải yêu cầu chi cục thuế sửa chữa và đóng dấu vị trí sửa chữa ngay. Tránh cho việc đem biên lai sai đi đăng ký biển số.

Gửi lại phòng thuế 1 bộ hồ sơ bản sao.

Thủ tục, quy trình đăng ký xe, cấp biển số ô tô – xe tải mới

Mức phí dành cho thủ tục đăng ký biển số xe ô tô mới, bấm biển số ô tô mới được quy định:

Khu vực I (gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh): 2 triệu đồng

Khu vực II (gồm các thành phố thuộc tỉnh, các thị xã và các thành phố trực thuộc Trung Ương, trừ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh): 1 triệu đồng

Khu vực III (gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và II): 200.000 đồng

Địa điểm người mua phải đến để đăng ký xe:

Phòng cảnh sát giao thông đường bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt trong trường hợp người mua xe là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó.

Các giấy tờ, thủ tục đăng ký biển số xe ô tô – xe tải mới

Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng do nhà sản xuất xe cung cấp (bản gốc)

Hóa đơn mua bán xe giữa đại lý và người mua xe (bản gốc)

Hóa đơn mua bán xe giữa nhà sản xuất xe và đại lý bán xe (bản photo)

Bản photo CMND và Hộ khẩu đối với người mua xe là cá nhân (nên đem theo bản chính để đối chiếu)

Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người xe là công ty tư nhân

Bản photo Giấy phép đầu tư đối với người mua xe là công ty liên doanh nước ngoài

Tờ khai thuế trước bạ và biên lai đóng phí trước bạ

Tờ khai đăng ký xe mới có dán số sườn, số máy.

Tờ khai đăng ký xe mới có dán số sườn, số máy được thực hiện hại phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ đối với các nhân, khi đi đăng ký xe. Đối với công ty phải ký tên và đóng dấu công ty trên tờ khai trước khi đi đăng ký và người đi đăng ký phải có giấy giới thiệu của công ty đến phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ.

Đưa xe cùng bộ hồ sơ đăng ký biển số nói trên đến phòng Cảnh sát giao thông đường bộ;

Nộp hồ sơ đăng ký biển số xe ô tô.

Chờ kiểm tra xe.

Nộp tiền lệ phí đăng ký.

Bốc số tự động.

Lấy biển số và giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe.

Mức phí dành cho việc đăng kiểm xe ô tô – xe tải mới được quy định:

Xe ô tô du lịch dưới 7 chỗ ngồi: 260.000 đồng

Người mua xe sau khi đăng ký xong sẽ mang xe đến các trung tâm đăng kiểm để đăng kiểm và cấp chứng nhận đăng kiểm xe ô tô mới phải có các loại giấy tờ.

Theo quy định mới nhất của bộ giao thông vận tải Việt Nam thì hiện tại, tất cả các dòng xe tải mới – xe du lịch có đăng ký kinh doanh vận tải phải gắn thị thiết bị định vị khi lưu hành trên đường.

Giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản photo).

Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn đăng ký (bản chính).

Bộ số sườn, số máy.

Giấy giới thiệu đăng ký vào đơn vị vận chuyển (đối với xe kinh doanh vận chuyển hành khách).

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Ngoài ra khách hàng cần có tờ khai thiết bị định vị đối với Xe ô tô có đăng ký kinh doanh vận tải.

Mang xe đã được gắn biển số đến Trung tâm đăng kiểm xe.

Nộp hồ sơ, đóng lệ phí đăng kiểm.

Chờ gọi tên, đưa xe vào để kiểm tra: Thắng, gầm, đèn, khí thải…

Chờ dán tem & nhận Sổ chứng nhận đăng kiểm.

Mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc:

Từ 400.000 VND đến hơn 4 triệu đồng tuỳ theo từng loại xe.

Đối với xe có kinh doanh vận tải phải thực hiện đăng ký vào hợp tác xã vận tải hoặc vào công ty vận tải, đối với vấn đề nay tôi sẽ có một bài viết riêng.

II. Quy trình – thủ tục đăng ký biển số xe ô tô – xe tải cũ

Chúng tôi sẽ bổ sung kiến thức cho người mua xe những kiến thức về sang tên xe cũ như sau đây:

Để tránh những rắc rối sau khi mua xe, người mua phải thật cẩn thận đồng thời yêu cầu người bán chuẩn bị giấy tờ đầy đủ và thực hiện các thủ tục để phục vụ cho việc sang tên đổi chủ.

Với bên bán xe:

Giấy đăng ký, thủ tục đăng ký biển số xe.

Sổ đăng kiểm ô tô

Bảo hiểm ô tô (nếu có)

Giấy CMND

Sổ hộ khẩu

(Để tránh các tranh chấp dân sự về sau, tùy vào từng trường hợp mà một số nơi sẽ đòi hỏi phải có giấy xác nhận độc thân hoặc giấy đăng ký kết hôn).

– Hợp đồng mua bán xe sẽ diễn ra tại phòng công chứng tư hoặc nhà nước. Hai bên có thể đến bất kỳ phòng công chứng nào, miễn là thuận lợi cho cả hai.

– Phòng công chứng sẽ hướng dẫn các thủ tục làm hợp đồng mua bán xe ô tô và soạn thảo hợp đồng mua bán. Hai bên ký vào hợp đồng mua bán xe. Phòng công chứng xác nhận Hợp đồng, đóng dấu và thu phí (phí công chứng dựa trên % giá trị chiếc xe được mua bán).

– Hợp đồng sẽ được làm thành 3 bản chính, mỗi bên giữ 1 bản. Việc mua bán xe coi như đã hoàn tất.

Lưu ý: Trường hợp 2 bên mua bán ở 2 tỉnh khác nhau, người mua cần yêu cầu người bán rút toàn bộ hồ sơ gốc của xe tại cơ quan công an nơi ôtô đó đang đăng ký. Điều này là bắt buộc, nếu không người mua sẽ không thực hiện đăng ký sang tên đổi chủ được. Đây gọi là thủ tục chuyển vùng.

– Người mua xe mang toàn bộ giấy tờ xe và Hợp đồng mua bán ôtô đã công chứng đến Chi cục thuế Quận/ Huyện nơi mình sinh sống để nộp thuế trước bạ.

– Tỷ lệ tính lệ phí trước bạ dựa trên thời gian sử dụng xe kể từ năm sản xuất (năm sản xuất được tính là 1 năm) theo tỷ lệ phần trăm giá trị xe mới cùng loại. Người mua xe có thể tham khảo tỷ lệ tính lệ phí trước bạ theo thời gian sau đây để tính toán được khoản phí trước bạ phải trả.

Thời gian sử dụng – Tỷ lệ giá trị

– Người mua mang toàn bộ hồ sơ và hóa đơn thuế trước bạ đến địa điểm đăng ký xe ô tô tại địa phương lưu trú để làm thủ tục đăng ký.

– Thủ tục và giấy tờ đăng ký hoàn toàn giống với đăng ký cấp biển số xe ô tô – xe tải mới.

Tờ khai đăng ký xe ô tô sẽ do 2 bên mua bán ký vào (Tờ khai này cần chữ ký của người bán xe, do đó người mua cần thương thảo trước với người bán về việc này)

– Người mua thực hiện các công việc cà số khung, số máy để dán vào tờ khai và nộp cho cơ quan công an, và đợi khoảng 10 ngày để lấy đăng ký xe mới.

– Nếu thuộc dạng chuyển vùng, xe sẽ được cấp ngay biển số mới và được hẹn ngày tới lấy đăng ký xe.

Đăng kiểm và đổi sổ đăng kiểm đối với xe cũ

– Nếu người mua và người bán có hộ khẩu thường trú tại cùng tỉnh/ thành phố (xe vẫn giữ nguyên biển số) thì người mua có thể sử dụng xe đến hết thời hạn lưu hành ghi trên sổ đăng kiểm và tem kiểm định, khi gần hết hạn thì đi đăng kiểm lại.

– Nếu thuộc dạng chuyển vùng, sau khi đã nhận được đăng ký ô tô mới mang tên mình, người mua đến trạm đăng kiểm đổi sổ lưu hành và khám lưu hành xe. Thủ tục để đăng kiểm hoàn giống như xe mới, không có gì khác.

– Đến đây, chiếc xe tải cũ đã chính thức thuộc về bạn. Nhớ bảo dưỡng và chăm sóc xe thường xuyên để việc sử dụng được tốt hơn.

Qua đây bạn có thể thấy quy trình thủ tục đăng ký biển số xe hoàn toàn gần nhưu tương đồng với thủ tục cấp biển số xe ô tô – xe tải mới.

Điều khác biệt duy nhất giữa 2 hình thức này là vị trí chủ thể bán xe, hay còn gọi là người bán xe.

Khi mua ô tô mới khách hàng sẽ được công ty bán xe có dịch vụ đăng ký trọn gói, chỉ cần trả phí nên thủ tục đăng ký biển số xe sẽ nhanh chóng thuận tiện hơn nhiều.

Trong khi mua xe cũ thì cá là chủ xe thì việc đăng ký, rút hồ sơ xe sẽ gặp đôi chút khó khăn, vì có thể cả hai bên đều không rành về các quy định thủ tục cấp biển số mua bán xe ô tô – xe tải mới và cũ.

Vì vậy hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để sử dụng dịch vụ đăng ký biển số – đăng kiểm xe với giá cả hợp lý.

SDT : 0909.486.271

Nghị Định Về Xe Chính Chủ

Đề Nghị Kết Luận Tiêu Chuẩn Chính Chị Theo Quy Định 126 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Xe ô Tô, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Số 29 Của Chính Phủ, Nghị Định 56 Của Chính Phủ, Nghị Định Mới Về Xe Chính Chủ, Nghị Định Về Xe Chính Chủ, Nghị Định Của Chính Phủ, Nghị Định Số 204 Của Chính Phủ, Nghị Định Xe Chính Chủ, Nghị Định 16 Của Chính Phủ, Nghị Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị, Nghi Dinh So 77 Cua Chinh Phu, Nghị Định 67 Của Chính Phủ, Nghị Định Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Định 71 Của Chính Phủ, Nghị Định Mới Của Chính Phủ, Nghị Định Số 158 Của Chính Phủ, Nghị Định 76 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 100 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 157 Của Chính Phủ, Nghị Định 31 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 155 Của Chính Phủ, Nghị Định Chính Phủ, Nghị Định Số 108 Của Chính Phủ, Nghị Định 34 Của Chính Phủ, Nghị Định Chính Phủ 100, Nghị Định 100 Của Chính Phủ, Nghị Định 42 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 130 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 35/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 155 Năm 2018 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 12/2000/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định 48 Về Thủ Tục Hành Chính, Tại Nghị Định 100 Năm 2019 Của Chính Phủ, Nghị Định 77 Của Chính Phủ Năm 2010, Nghị Định Số 112 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 115/2005/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Số 12 2010 NĐ Cp Của Chính Phủ, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghi Dinh 122 Cua Chinh Phu Nam 2015, Nghị Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nội Dung Của Nghị Định Chính Phủ, Nghị Định 34 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Định Số 16 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Định 64 Năm 1993 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 03/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Xe Không Chính Chủ, Nghị Định Số 204 Năm 2004 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 04 2014 NĐ Cp Của Chính Phủ, Nghị Định 63 Thủ Tục Hành Chính, Hướng Dẫn Nghị Định 43 Về Tự Chủ Tài Chính, Nghị Định Số 6 2010 NĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 100 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Định 03 Của Chính Phủ Năm 2019, Nghị Định Chính Phủ Số 23/2013/nĐ-cp, Nghị Định Chính Phủ Covid 19, Nghị Định 77/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 39/2011/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Số 158 Năm 2005 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 77/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 12 2006 NĐ Cp Của Chính Phủ, Nghị Định Số 50/cp Năm 1997 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 32/2009/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Công An Xã Chính Quy, Nghị Định Số 01/2017/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Số 158 Năm 2007 Của Chính Phủ, Nghị Định 28/2020 Của Chính Phủ, Nghị Định 148 Năm 2018 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, 10. Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Của Chính Phủ Ban Hành Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Qui Định Những Ngườ, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Đóng Học Phí, Chi Phí Sinh Hoạt Đối Với Sinh Viên Sư Ph, Nghị Định Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Đóng Học Phí, Chi Phí Sinh Hoạt Đối Với Sinh Viên Sư Ph, Nghị Định Số 01/2018/nĐ-cp Ngày 06/8/2018 Của Chính Phủ Quy Định Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn V, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng, Nghi Dinh 77ngay 12/7/2010 Cua Chinh Phu, Nghị Định Xử Phạt Xe Không Chính Chủ, Điều 3 Nghị Định 161 Năm 2018 Của Chính Phủ, Nội Dung Nghị Định 77/2010 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 81 Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Theo Nghị Định 204 Năm 2004 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 45 Của Chính Phủ Về Khuyến Công, Tờ Trình Chính Phủ Về Dự Thảo Nghị Định, Nghị Định Xử Phạt Hành Chính, Nghị Định Phạt Xe Không Chính Chủ, Nghị Định 63 Rà Soát Thủ Tục Hành Chính, Điều 9 Nghị Định 146 Năm 2007 Của Chính Phủ, Nghị Định Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Của Chính Phủ Về Giao Dịch Bảo Đảm, Nghị Định Số 159/2016/nĐ-cp Ngày 29/11/2016 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Mộ, Danh Mục Nghị Định Chính Phủ Lĩnh Vực Xây Dựng,

Đề Nghị Kết Luận Tiêu Chuẩn Chính Chị Theo Quy Định 126 Của Bộ Chính Trị, Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Xe ô Tô, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Nghị Định Số 29 Của Chính Phủ, Nghị Định 56 Của Chính Phủ, Nghị Định Mới Về Xe Chính Chủ, Nghị Định Về Xe Chính Chủ, Nghị Định Của Chính Phủ, Nghị Định Số 204 Của Chính Phủ, Nghị Định Xe Chính Chủ, Nghị Định 16 Của Chính Phủ, Nghị Định 126 Về Bảo Vệ Chính Trị, Nghi Dinh So 77 Cua Chinh Phu, Nghị Định 67 Của Chính Phủ, Nghị Định Của Chính Phủ Là Gì, Nghị Định 71 Của Chính Phủ, Nghị Định Mới Của Chính Phủ, Nghị Định Số 158 Của Chính Phủ, Nghị Định 76 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 100 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 157 Của Chính Phủ, Nghị Định 31 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 155 Của Chính Phủ, Nghị Định Chính Phủ, Nghị Định Số 108 Của Chính Phủ, Nghị Định 34 Của Chính Phủ, Nghị Định Chính Phủ 100, Nghị Định 100 Của Chính Phủ, Nghị Định 42 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 130 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 35/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định 155 Năm 2018 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 12/2000/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định 48 Về Thủ Tục Hành Chính, Tại Nghị Định 100 Năm 2019 Của Chính Phủ, Nghị Định 77 Của Chính Phủ Năm 2010, Nghị Định Số 112 Năm 2011 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 115/2005/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghị Định Số 12 2010 NĐ Cp Của Chính Phủ, Nghị Định 03/2019/nĐ-cp Của Chính Phủ, Nghi Dinh 122 Cua Chinh Phu Nam 2015, Nghị Định Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nội Dung Của Nghị Định Chính Phủ, Nghị Định 34 Của Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Định Số 16 Của Thủ Tướng Chính Phủ,

Cục Csgt: Đổi Biển Số Xe Ô Tô Sang Màu Vàng Rất Đơn Giản

Việc đổi biển số xe từ màu trắng sang màu vàng rất đơn giản. Các chủ phương tiện không phải đem xe đến cơ quan công an và cũng không phải cà số máy số khung.

Xung quan chủ trương bắt buộc xe kinh doanh vận tải phải chuyển từ biển trắng sang màu vàng, VietNamNet đã có cuộc trao đổi với Trung tá Phạm Việt Công, Trưởng phòng quản lý phương tiện – Cục CSGT (Bộ Công an).

Trung tá Phạm Việt Công

Thông tư 58 của Bộ Công an quy định các xe kinh doanh vận tải sẽ phải chuyển đổi biển kiểm soát từ màu trắng sang màu vàng từ ngày 1/8. Xin ông cho biết chủ trương này xuất phát từ đâu?

Việc bắt buộc các xe kinh doanh vận tải chuyển đổi từ biển trắng sang màu vàng là thực hiện Nghị quyết 12 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông.

Việc đổi biển số xe này tạo sự đồng bộ thống nhất trong quản lý các phương tiện vận tải; Giúp cơ quan quản lý đánh giá tác động của hạ tầng cũng như điều hành tổ chức giao thông hợp lý, tránh ùn tắc và tai nạn giao thông.

Đặc biệt, việc bắt buộc xe kinh doanh vận tải chuyển từ biển trắng sang màu vàng sẽ đảm bảo sự công bằng trong quá trình kinh doanh vận tải của các loại hình vận tải.

Hiện nay có nhiều đơn vị vận tải thực hiện nghiêm, nhưng có đơn vị thực hiện chưa tốt nên xảy ra tình trạng cạnh tranh thiếu công bằng, gây thất thoát thuế của Nhà nước.

Thủ tục đơn giản, không phải cà số khung, số máy

Chủ phương tiện kinh doanh vận tải lo ngại thủ tục chuyển đổi biển số xe sang màu vàng mất thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Ông nói rõ hơn về thủ tục chuyển đổi như thế nào?

Tôi cho rằng thủ tục chuyển đổi biển xe ô tô sang màu vàng rất đơn giản. Bộ Công an đã quy định rõ trong các thông tư, theo đó các chủ phương tiện không phải đem xe đến cơ quan công an và cũng không phải cà số máy, số khung.

Chủ phương tiện chỉ cần thông báo cho cơ quan công an danh sách biển số xe cần đổi, trên cơ sở đó cơ quan công an tiếp nhận và thực hiện các công tác nghiệp vụ để đổi biển số; cập nhật trên hệ thống đăng ký xe và hẹn lịch chủ xe về thời gian thích hợp đến đổi biển.

Hiện nay Bộ Công an đã đã chỉ đạo công an địa phương tới các huyện, xã phối hợp với các doanh nghiệp, chủ phương tiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết cấp lại một cách nhanh nhất. Trong quá trình cấp đổi các phương tiện vẫn hoạt động bình thường.

Có chủ xe đang thế chấp ngân hàng lo lắng khi đổi biển số xe từ màu trắng sang màu vàng sẽ ảnh hưởng đến các giao dịch thế chấp?

Thực ra đây chỉ đổi nền biển từ màu trắng sang vàng chữ đen, còn số xe vẫn giữa nguyên; đăng ký xe cũng không phải đổi. Điều này sẽ thuận tiện và không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến các giao dịch thế chấp ngân hàng của phương tiện.

Hiện nay xe taxi công nghệ hoạt động thời gian ngắn cũng phải đổi sang biển số màu vàng. Khi không còn kinh doanh, chủ xe phải đến các điểm đăng ký xe làm thủ tục cấp đổi sang biển trắng như ban đầu. Nhiều tài xế phản ánh, thủ tục đổi biển như vậy có rườm rà, gây tốn kém cho chủ xe?

Như tôi đã nói, việc đổi biển số sang màu vàng có 2 mục tiêu để đánh giá tổng thể công tác quản lý giao thông và công tác điều hành giao thông hợp lý, tránh ùn tắc và tai nạn.

Thứ hai là để đảm bảo môi trường kinh doanh vận tải bình đẳng. Khi các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải phải có sự nhận biết, nhận diện và chấp hành các quy định kinh doanh vận tải.

Bộ Công an cũng quy định rất rõ, đối với các phương tiện khi không tham gia kinh doanh vận tải nữa thì sẵn sàng đổi trả lại biển cũ, không thay đổi giấy phép đăng ký xe nên thủ tục rất gọn nhẹ, nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ phương tiện.

Về mức phí chuyển đổi, có ý kiến cho rằng trong điều kiện doanh nghiệp khó khăn như hiện nay, nhà nước nên miễn giảm cho chủ xe. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Mức phí cấp đổi biển số xe được quy định rõ tại Thông tư 29 của Bộ Tài chính. Hiện nay mỗi phương tiện đổi biển sẽ phải nộp 100.000 đồng.

Thống kê cho thấy số lượng phương tiện đổi biển không nhiều, chỉ hơn 820.000 phương tiện nên kinh phí cũng không lớn.

Trước khi mất, nữ lao công kịp viết biển số ô tô gây tai nạn ngay tại vị trí mình đang nằm trên đường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.