Top #10 ❤️ Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Cơ Quan Ngang Bộ Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Sachkhunglong.com

Nghị Định Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ

Nhiều Bất Ngờ Về Nghị Định Phạt Nặng Rượu, Bia

Nghị Định 100 Rượu Bia

Thực Thi Nghị Định 100/2019: Tác Động Mạnh Đến Ý Thức Người Cầm Lái?

Nghị Định Kinh Doanh Rượu

Nghị Định Rượu Bia 2022

Nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. NGHỊ ĐỊNH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ); chế độ làm việc và quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng).

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ thực hiện theo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ.

3. Các quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ tại Chương III Nghị định này không áp dụng đối với cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

4. Tên của Bộ và tên của các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ được dịch tiếng nước ngoài để giao dịch quốc tế theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Vị trí và chức năng của Bộ

Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước; quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực.

2. Người giữ chức vụ cấp phó của Bộ trưởng (sau đây gọi chung là Thứ trưởng) là người được giao phụ trách, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện một hoặc một số lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Khi Bộ trưởng vắng mặt, một Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy nhiệm thay Bộ trưởng điều hành và giải quyết công việc của Bộ và Bộ trưởng.

3. Số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ không quá 04 người. Đối với Bộ quản lý Nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng Thứ trưởng có thể nhiều hơn 04 người do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quy Định Số Lượng Cấp Phó

Bắc Giang: 51 Phòng Chuyên Môn Có Số Lượng Cấp Phó Nhiều Hơn Quy Định

Đề Xuất Bổ Sung Quy Định Về Số Lượng Cấp Phó Của Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Những Điểm Mới Trong Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2022

Bộ Công An: Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An

Bộ Công An Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức; Sơ Kết Công Tác Công An 6 Tháng Đầu Năm 2022

Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Bộ Công An

Nghị Định Mới Của Chính Phủ Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức.

Chính Phủ Phân Công Soạn Thảo Văn Bản Quy Định Chi Tiết Thi Hành 6 Luật

Hoàn Thiện Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện

20:25 07/08/2018

Chiều ngày 7-8, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và chỉ đạo hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo TAND tối cao, Viện KSND tối cao; các bộ, ngành cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam báo cáo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng, lực lượng Công an đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại đất nước. Trong 6 tháng, phạm pháp hình sự cả nước giảm 0,17%, điều tra, khám phá án đạt 79,5% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao là 70%). Qua đó, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 54.944 vụ phạm tội (trong đó có 20.516 vụ phạm pháp hình sự, 8.875 vụ tội phạm tham nhũng, 12.877 vụ vi phạm môi trường… Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, số vụ tội phạm ma túy bị bắt giữ tăng 10% so cùng kỳ, lượng ma túy thu được gần bằng cả năm 2022.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã công bố Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Trong nghị định của Chính phủ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi nhưng tổ chức bộ máy được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Theo Nghị định, tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ Công an gồm các đơn vị cấp Cục, so với bộ máy tổ chức cũ giảm được 6 Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng. Ở Công an địa phương sáp nhập 20 Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp Phòng, gần 1.000 đơn vị cấp Đội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT đất nước; khẳng định lực lượng CAND đã đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Ngoài nhiệm vụ giữ vững ANQG, bảo đảm TTATXH đất nước, Bộ Công an là một trong những Bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6, 7 (khóa XII), sớm nghiên cứu xây dựng, thực hiện Đề án 106 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” một cách bài bản, khoa học, thận trọng, khách quan, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Đảng ủy CATW, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 106, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an trong thời gian tới.

tin bài cùng chuyên mục:

Bế Mạc Hội Nghị Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An; Sơ Kết Công Tác Công An 6 Tháng Đầu Năm 2022

Thành Lập Ban Soạn Thảo, Tổ Biên Tập Thông Tư Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Của Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Định Số 37/2015/nđ

Nghị Định Mới Của Chính Phủ Về Công Tác Phòng Cháy, Chữa Cháy .công An Tra Vinh

Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Định 56/2012/nđ

Quy Chế Dân Chủ V/v Thực Hiện Nđ 04/nđ

Bộ Công An Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức; Sơ Kết Công Tác Công An 6 Tháng Đầu Năm 2022

Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Bộ Công An

Nghị Định Mới Của Chính Phủ Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức.

Chính Phủ Phân Công Soạn Thảo Văn Bản Quy Định Chi Tiết Thi Hành 6 Luật

Hoàn Thiện Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện

Thủ Đoạn Chống Phá Việc Thi Hành Luật An Ninh Mạng Của Các Thế Lực Thù Địch

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội…; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội…

Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã công bố Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an… Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi, tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế; tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở… Nghị định cũng nêu rõ, tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ Công an gồm các đơn vị cấp Cục, so với bộ máy tổ chức cũ giảm 06 Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng. Ở Công an địa phương sáp nhập 20 Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp Phòng, gần 1.000 đơn vị cấp Đội…

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, nêu rõ: Lực lượng CAND đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị lớn của đất nước. Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm (phạm pháp hình sự giảm 0,17%); điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (79,5%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 9,5%). Đã điều tra, xử lý 54.944 vụ phạm tội (trong đó, tội phạm hình sự: 20.516 vụ; tội phạm kinh tế: 8.875 vụ; tội phạm tham nhũng, chức vụ: 230 vụ; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: 12.877 vụ, đặc biệt là tội phạm ma túy, do ta tấn công trấn áp mạnh, đánh trúng được nhiều đường dây, đối tượng cộm cán về ma túy, số vụ bắt giữ 6 tháng đầu năm 2022 tăng gần 10%, lượng ma túy thu được gần bằng cả năm 2022, đã phát hiện, xử lý 12.446 vụ, trong đó triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Công tác thi hành án hình sự, công tác tạm giữ, tạm giam có chuyển biến tích cực; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và thu được những kết quả cụ thể, rõ rệt. Công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần – kỹ thuật CAND đạt được những kết quả tích cực…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước; khẳng định lực lượng CAND đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra; giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Đặc biệt, đồng chí Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước, Bộ Công an là một trong những Bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII, sớm nghiên cứu xây dựng, thực hiện Đề án 106 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” một cách bài bản, khoa học, thận trọng, khách quan, bước đầu đạt được những kết quả cụ thể, quan trọng. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đảng ủy CATW, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 106, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an trong thời gian tới.

Theo chúng tôi

Bộ Công An: Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An

Bế Mạc Hội Nghị Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An; Sơ Kết Công Tác Công An 6 Tháng Đầu Năm 2022

Thành Lập Ban Soạn Thảo, Tổ Biên Tập Thông Tư Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Của Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Định Số 37/2015/nđ

Nghị Định Mới Của Chính Phủ Về Công Tác Phòng Cháy, Chữa Cháy .công An Tra Vinh

Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Định 56/2012/nđ

Bế Mạc Hội Nghị Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An; Sơ Kết Công Tác Công An 6 Tháng Đầu Năm 2022

Bộ Công An: Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An

Bộ Công An Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức; Sơ Kết Công Tác Công An 6 Tháng Đầu Năm 2022

Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Bộ Công An

Nghị Định Mới Của Chính Phủ Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức.

Chính Phủ Phân Công Soạn Thảo Văn Bản Quy Định Chi Tiết Thi Hành 6 Luật

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích, kết quả công tác mà Công an các đơn vị, địa phương và toàn lực lượng CAND đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết năm 2022 đã được nêu trong báo cáo sơ kết.

Nhấn mạnh một số nội dung thuộc những vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đảm bảo hậu cần; công tác nắm tình hình, thực hiện chức năng tham mưu; công tác đảm bảo an ninh; công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tổ chức thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác đã đề ra; theo đó với mô hình tổ chức bộ máy mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nhất là các đơn vị sáp nhập khẩn trương ổn định tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, đúng trình độ, năng lực, sở trường để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu thành lập. Chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong quá trình triển khai Đề án 106 và thực hiện Nghị định mới của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Các cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị, Công an địa phương trong Công an phải tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lựa chọn những vấn đề cấp thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác này; đặc biệt quan tâm các hình thức động viên, khích lệ tinh thần quyết tâm, ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra; tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết trong từng đơn vị, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và an ninh của đất nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quyết định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác cán bộ, nhất là công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; khắc phục những tồn tại trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Rà soát, chấn chỉnh, tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ lực lượng. Chủ động bảo đảm hậu cần – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác thường xuyên và chiến đấu của toàn lực lượng. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ phải chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước. Tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm ANTT và hoạt động của lực lượng Công an…

Công an các địa phương phải làm tốt chức năng tham mưu trong cấp ủy, chính quyền về tình hình ANTT nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Tập trung giải quyết những thách thức đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; tổ chức đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm hình sự có tổ chức, các băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen… Mục tiêu cao nhất là xây dựng một xã hội trật tự, an toàn để người dân thực sự yên tâm, sống trong môi trường yên bình; do vậy, yêu cầu đặt ra là phải tập trung phát hiện, triệt phá và không để hình thành, tồn tại băng, ổ nhóm tội phạm dưới mọi hình thức, không để tội phạm “lộng hành”, gây bức xúc dư luận. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT.

Về tổ chức thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác đã đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương mọi chủ trương, chính sách, pháp luật, mệnh lệnh công tác đều phải được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện, có sự phân công, trách nhiệm cụ thể của từng lực lượng, đơn vị, cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc nhất là ở cơ sở, không để kéo dài, vướng mắc của cấp dưới mà không được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời…

Thành Lập Ban Soạn Thảo, Tổ Biên Tập Thông Tư Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Của Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Định Số 37/2015/nđ

Nghị Định Mới Của Chính Phủ Về Công Tác Phòng Cháy, Chữa Cháy .công An Tra Vinh

Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Định 56/2012/nđ

Quy Chế Dân Chủ V/v Thực Hiện Nđ 04/nđ

Kiểm Tra Kết Quả Thực Hiện Nghị Định Số 04 Của Chính Phủ

🌟 Home
🌟 Top