Top #10 ❤️ Nghị Định Quy Định Số Lượng Cấp Phó Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Sachkhunglong.com

Quy Định Số Lượng Cấp Phó

Nghị Định Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ

Nhiều Bất Ngờ Về Nghị Định Phạt Nặng Rượu, Bia

Nghị Định 100 Rượu Bia

Thực Thi Nghị Định 100/2019: Tác Động Mạnh Đến Ý Thức Người Cầm Lái?

Nghị Định Kinh Doanh Rượu

Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quy Định Về Thời Hạn, Hạng Mục, Khối Lượng Thí Nghiệm Định Kỳ Các Thiết Bị Nhất Thứ Của Evn, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Dự Thảo Quy Định Về Kiểm Định Chất Lượng Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Định Tính Và Định Lượng Alkaloid, Định Lượng Ure Máu, Quy Định Hệ Số Lương, Quy Định Số Lượng Phó Bí Thư Chi Bộ, Quy Định Về Số Lượng Cấp ủy Chi Bộ, Quy Định Số Lượng Cấp Phó, Quy Định âm Lượng Còi ô Tô, Văn Bản Quy Định Về Số Lượng Cấp Phó, Quy Định Về âm Lượng Còi ô Tô, Văn Bản Quy Định Số Lượng Cấp Phó, Quy Định Số Lượng Cấp ủy Chi Bộ, Quy Định Lương Làm Thêm Giờ, Quy Định Số Lượng Cấp ủy, Quy Định Về Số Lượng Cấp Phó, Quy Định Về Sai Số Trong Đo Lường, Quy Định Số Lượng Cọc Thí Nghiệm, Quyết Định Lên Lương, Quyết Định Lương, Cân Băng Tải Định Lượng, Cân Băng Định Lượng, Quy Định 7 Bảng Lương, Định Lý Xung Lượng, Nghị Định Hệ Số Lương, Quy Định Lương Thử Việc, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu, Định Nghĩa ước Lượng, Quy Định Số Lượng Phó Phòng, Quy Định Số Lượng Nhà Vệ Sinh, Quyết Định Hệ Số Lương, Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro Qra, Báo Cáo Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro Qra, Quyết Định Hạ Bậc Lương, Quy Định Về Tiền Lương, Xác Định Hàm Lượng Ph Trong Mỹ Phẩm, Có Quyết Định Hưởng Lương Hưu, Quyet Dinh Nâng Lương Cho Cán Bộ , Quy Định Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Led, Bảng Lương Số 4 Nghị Định 204, Khóa Luận Định Lượng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương, Quy Định Số Lượng Phó Phòng Cấp Huyện, Quyết Định Tăng Lương, ý Nghĩa Định Lượng Hbsag, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Nâng Bậc Lương, Năng Lượng Mặt Trời Cho Gia Đình, Quy Định Số Lượng Phó Chủ Tịch Ubnd Cấp Xã, Quy Định Số Lượng Phó Trưởng Phòng, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Quy Định Số Lượng Phó Chủ Tịch Ubnd Các Cấp, Quyết Định Hệ Số Lương Công An, Kiểm Định Chất Lượng, Cong Thuc Định Lượng Món An, Quy Định Về Số Lượng Lãnh Đạo Cấp Phòng, Định Luật Đương Lượng, Xác Định Hàm Lượng Các Chất B-agonist, Địa Chỉ Trường Đại Học Lương Thế Vinh Nam Định, Bảng Lương Số 5 Nghị Định 204, Căn Cứ Xác Định Sản Lượng Điện Hợp Đồng, Quyết Định Nâng Lương, Biên Bản Xác Định Tỷ Lệ Chất Lượng Còn Lại, Thông Tư Quy Định Mức Lương Chuyên Gia, Định Nghĩa Xung Lượng, Quy Định Số Lượng Công Chức Cấp Xã, Quy Định Số Lượng Đoàn Chủ Tịch Đại Hội Chi Bộ, Nghị Định Lương Cơ Sở 2022, Định Nghĩa Xung Lượng Của Lực, Các Bước Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro Qra, Nghị Định Hệ Số Lương Cơ Bản 2011, Nghị Định Lương Cơ Sở 2022, Quy Định Số Lượng Đại Biểu Dự Đại Hội Đảng, Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Mẫu Bảng Lương Quyết Định 48, ý Nghĩa Định Lượng Hemoglobin, Quy Định Số Lượng Đoàn Chủ Tịch Đại Hội, Quy Định 4 Vùng Lương Tối Thiểu, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hạ Bậc Lương, Quy Định Số Lượng Lãnh Đạo Cấp Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Và Xếp Lương, Nghị Định Lương 2022, Định Nghĩa Nhiệt Lượng, Nghị Định Số 204 Về Chế Độ Tiền Lương, Mẫu Đơn Quyết Định Tăng Lương, Quyết Định Giảm Lương, Hóa 8 Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Bài Tập, Thông Tư Quy Định Về Phân Cấp Và Lập Báo Cáo Tài Nguyên, Trữ Lượng Dầu Khí, Thông Tư Số 19 Kiểm Định Chất Lượng, Quyết Định Số 51 Về Dán Nhãn Năng Lượng, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Thông Tư Số 18 Kiểm Định Chất Lượng, Bài 5 Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng, Thông Tư Số 17 Kiểm Định Chất Lượng,

Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quy Định Về Thời Hạn, Hạng Mục, Khối Lượng Thí Nghiệm Định Kỳ Các Thiết Bị Nhất Thứ Của Evn, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Dự Thảo Quy Định Về Kiểm Định Chất Lượng Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2022, Nghị Định Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng, Định Tính Và Định Lượng Alkaloid, Định Lượng Ure Máu, Quy Định Hệ Số Lương, Quy Định Số Lượng Phó Bí Thư Chi Bộ, Quy Định Về Số Lượng Cấp ủy Chi Bộ, Quy Định Số Lượng Cấp Phó, Quy Định âm Lượng Còi ô Tô, Văn Bản Quy Định Về Số Lượng Cấp Phó, Quy Định Về âm Lượng Còi ô Tô, Văn Bản Quy Định Số Lượng Cấp Phó, Quy Định Số Lượng Cấp ủy Chi Bộ, Quy Định Lương Làm Thêm Giờ, Quy Định Số Lượng Cấp ủy, Quy Định Về Số Lượng Cấp Phó, Quy Định Về Sai Số Trong Đo Lường, Quy Định Số Lượng Cọc Thí Nghiệm, Quyết Định Lên Lương, Quyết Định Lương, Cân Băng Tải Định Lượng, Cân Băng Định Lượng, Quy Định 7 Bảng Lương, Định Lý Xung Lượng, Nghị Định Hệ Số Lương, Quy Định Lương Thử Việc, Quy Định Mức Lương Tối Thiểu, Định Nghĩa ước Lượng, Quy Định Số Lượng Phó Phòng, Quy Định Số Lượng Nhà Vệ Sinh, Quyết Định Hệ Số Lương, Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro Qra, Báo Cáo Đánh Giá Định Lượng Rủi Ro Qra, Quyết Định Hạ Bậc Lương, Quy Định Về Tiền Lương, Xác Định Hàm Lượng Ph Trong Mỹ Phẩm, Có Quyết Định Hưởng Lương Hưu, Quyet Dinh Nâng Lương Cho Cán Bộ , Quy Định Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Led, Bảng Lương Số 4 Nghị Định 204, Khóa Luận Định Lượng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương, Quy Định Số Lượng Phó Phòng Cấp Huyện, Quyết Định Tăng Lương,

Bắc Giang: 51 Phòng Chuyên Môn Có Số Lượng Cấp Phó Nhiều Hơn Quy Định

Đề Xuất Bổ Sung Quy Định Về Số Lượng Cấp Phó Của Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Những Điểm Mới Trong Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2022

Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Công Chức

Bắc Giang: 51 Phòng Chuyên Môn Có Số Lượng Cấp Phó Nhiều Hơn Quy Định

Quy Định Số Lượng Cấp Phó

Nghị Định Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ

Nhiều Bất Ngờ Về Nghị Định Phạt Nặng Rượu, Bia

Nghị Định 100 Rượu Bia

Thực Thi Nghị Định 100/2019: Tác Động Mạnh Đến Ý Thức Người Cầm Lái?

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ Nội vụ, việc quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số cơ quan, tổ chức sử dụng vượt chỉ tiêu, sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không đảm bảo quy định.

Việc tiếp nhận trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn thanh tra đã tiếp nhận đối với 86 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP vào các năm 2022 và 2022. Qua kiểm tra cho thấy 5 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng không đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Một số viên chức trước khi xét chuyển thành công chức đã được thủ trưởng các cơ quan tổ chức điều động đến công tác tại cơ quan hành chính nhà nước, không có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Hội đồng thẩm tra sát hạch có số lượng thành viên vượt quá quy định.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, qua kiểm tra 417 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (50 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, 367 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức), một số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại còn chậm, chưa bảo đảm theo đúng quy định.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, tại thời điểm thanh tra, 1 cơ quan, tổ chức có 4 phó giám đốc sở là không đúng theo quy định. Đáng chú ý, có 51 phòng chuyên môn thuộc 17 cơ quan, tổ chức có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng quy định tại Đề án vị trí việc làm.

Về hướng xử lý, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó. Tỉnh rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với 5 trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt mà tại thời điểm ban hành quyết định tuyển dụng công chức chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 1 trường hợp dự thi nâng ngạch nhưng hồ sơ chưa thể hiện bảo đảm điều kiện theo quy định. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức rà soát, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 27/12/2017 và 5 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Sắp xếp, kiện toàn số lượng cấp phó trưởng phòng đảm bảo theo đúng quy định.

Đề Xuất Bổ Sung Quy Định Về Số Lượng Cấp Phó Của Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Những Điểm Mới Trong Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2022

Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Công Chức

Nghị Định 32_2015_Nđ_Cp Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng

Ban Pháp Chế Hđnd Tỉnh Đắk Lắk Khảo Sát Về Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Của Hđnd Tỉnh Quy Định Chức Danh, Số Lượng, Hệ Số Phụ Cấp…

Hđnd Tỉnh Thảo Luận, Thông Qua Các Nội Dung Quan Trọng

Hđnd Tỉnh Thảo Luận Thông Qua Các Tờ Trình, Dự Thảo Nghị Quyết Quan Trọng

Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Gia Lai

Dự Thảo Nghị Quyết Hđnd Tỉnh Khánh Hòa

Hđnd Tỉnh Cà Mau Họp Bất Thường Thông Qua 11 Nghị Quyết

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Lắk khảo sát về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở

Trong thời gian qua, trên cơ sở các quy định của Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010, Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, buôn, tổ dân phố. Việc bố trí cán bộ không chuyên trách cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ không chuyên trách được nâng cao, tăng hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương.

Tại buổi làm việc, UBND các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, Nghị quyết số 146 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Hiện nay, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã được giao là 172 người, thực hiện 152 người; người hưởng sinh hoạt phí cấp xã được giao 40 người, thực hiện 17 người; có 06/8 xã, thị trấn bố trí chức danh kiêm nhiệm. Số lượng người hoạt động không chuyên trách và hưởng sinh hoạt phí ở thôn, buôn, tổ dân phố là 809 người, có 30/74 thôn, buôn, tổ dân phố bố trí chức danh kiêm nhiệm.

Ông Phạm Hát – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu Kết luận

Kết thúc buổi làm việc, ông Phạm Hát – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những nội dung đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Krông Ana. Đồng thời, sẽ tổ chức họp Đoàn khảo sát để xem xét, tổng hợp đề xuất, kiến nghị của UBND huyện để báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh./.

Đưa Nghị Quyết Của Hđnd Tp Hà Nội Đi Vào Cuộc Sống

Kỳ Họp Thứ 14 Hđnd Tỉnh Bình Phước: Thông Qua Nhiều Nghị Quyết Quan Trọng

Bế Mạc Kỳ Họp Thứ 7 Hđnd Tỉnh Bắc Giang Khóa Xviii: Thông Qua 22 Nghị Quyết Quan Trọng

Nghị Quyết Hđnd Thành Phố Hà Nội

Kỳ Họp Thứ 12, Hđnd Tỉnh: Thông Qua 4 Nghị Quyết Quan Trọng

Hđnd Tỉnh Quy Định Số Lượng Chức Danh, Một Số Chế Độ Đối Với Người Hoạt Động Không Chuyên Trách Ở Cấp Xã, Thôn, Tổ Dân Phố

Lai Châu: Cụ Thể Hóa Nghị Quyết Số 30/2016/nq

Nghị Quyết Về Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Quyết Số 15/2013/nq

Nghị Quyết 25/2016/qh14 Kế Hoạch Tài Chính 5 Năm Quốc Gia Giai Đoạn 2022 2022

Nghị Quyết 25/2016/qh14 Về Kế Hoạch Tài Chính 5 Năm Quốc Gia Giai Đoạn 2022

Nghị Quyết 27/2016/qh14 Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022

BHG – Ngày 7.12.2018 Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đã ký ban hành Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND về việc Quy định số lượng chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND nêu rõ: Mỗi xã có 15 chức danh, được bố trí tối đa 08 người; mỗi thị trấn có 16 chức danh được bố trí tối đa 09 người; mỗi phường có 18 chức danh, được bố trí tối đa 11 người. Các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự được bố trí thêm 01 người để đảm nhiệm chức danh Công an viên thường trực. Đối với thôn, tổ dân phố: Mỗi thôn có 12 chức danh, được bố trí tối đa 07 người; mỗi tổ dân phố thuộc thị trấn có sản xuất nông nghiệp có 11 chức danh, được bố trí tối đa 06 người; tổ dân phố thuộc phường và thị trấn không có sản xuất nông nghiệp có 10 chức danh, được bố trí tối đa 05 người.

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố, ngoài mức phụ cấp của chức danh phụ trách chính, được kiêm nhiệm tối đa thêm 02 chức danh khác và hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm, trong đó cấp xã kiêm nhiệm thêm 01 chức danh được hưởng 60% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm; kiêm nhiệm 02 chức danh được hưởng 80% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm có hệ số phụ cấp cao nhất. Đối với thôn và tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% phụ cấp của mỗi chức danh kiêm nhiệm.

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia đóng Bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức đóng bằng 22% mức lương cơ sở, trong đó Nhà nước đảm bảo 14%, người lao động đóng 8% mức lương cơ sở. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, chưa được hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế theo các chương trình, dự án ưu tiên đối với các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành… Để xem cụ thể Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND bạn đọc kích xem đường link dưới.

Tạo Sự Chuyển Biến Căn Bản, Toàn Diện Về Giáo Dục Và Đào Tạo

Kế Hoạch Hành Động Của Ngành Giáo Dục Triển Khai Chương Trình Hành Động Của Chính Phủ Thực Hiện Nghị Quyết Số 29

Chuyên Đề: “vận Dụng Các Thành Tố Tích Cực Của Mô Hình Trường Học Mới Việt Nam Vào Dạy Học Chương Trình Hiện Hành.”

Mỗi Giáo Viên Phải Là Người Tiên Phong Trong Tiến Trình Đổi Mới

Nghị Quyết 29 Về Đổi Mới Căn Bản Và Toàn Diện Gd

🌟 Home
🌟 Top