Top 19 # Nghị Quyết 786/Nq-Ubtvqh / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Hội Nghị Công Bố Nghị Quyết Số 786/Nq / 2023

Chiều ngày 28/11/2019, tại Hội trường UBND phường Đông Sơn, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Bỉm Sơn.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã và Trưởng các Tổ chức Chính trị – Xã hội thị xã; Trưởng các phòng, ban UBND thị xã; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Đồng chí Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã khai mạc Hội nghị.

Tại Lễ công bố, Trưởng phòng Nội vụ UBND thị xã đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, nhập toàn bộ 6,20 km2 diện tích tự nhiên, 3.572 người của xã Hà Lan vào phường Đông Sơn. Sau khi sáp nhập, phường Đông Sơn có 21,01 km2 diện tích đất tự nhiên và quy mô dân số 12.634 người. Phường Đông Sơn giáp các phường: Ba Đình, Bắc Sơn, Lam Sơn, xã Quang Trung; các huyện Hà Trung, Nga Sơn và tỉnh Ninh Bình. Đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ chính thức hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày 1/12/2019; trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND được bố trí tại công sở phường Đông Sơn; Trụ sở làm việc của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội được bố trí tại công sở xã Hà Lan (cũ); Riêng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của đơn vị hành chính cấp xã mới được bố trí tại hai địa điểm, một điểm tại trụ sở xã Hà Lan (cũ) và một điểm chính tại trụ sở phường Đông Sơn để tạo thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Mai Thế Trị – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn về Thành lập Đảng bộ phường Đông Sơn; Quyết định Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Chỉ định chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn. Các đại biểu cũng được nghe Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các Tổ chức chính trị – xã hội thị xã công bố các Quyết định về bố trí, sắp xếp cán bộ của Uỷ ban MTTQ, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Đông Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Thị ủy tín nhiệm phân công, chỉ định vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và giới thiệu bầu các chức danh chính quyền phường Đông Sơn. Để sớm ổn định bộ máy tại đơn vị hành chính mới, ổn định đời sống nhân dân địa phương, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường Đông Sơn khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền và các tổ chức chính trị theo quy định, sớm đưa bộ máy, hệ thống chính trị đi vào hoạt động hiệu quả, không làm gián đoạn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thị ủy cũng đề nghị các ngành chức năng tiếp tục giành sự quan tâm để phường Đông Sơn phát triển toàn diện.

Nguyễn Tới

Chiều ngày 28/11/2019, tại Hội trường UBND phường Đông Sơn, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Bỉm Sơn.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã và Trưởng các Tổ chức Chính trị – Xã hội thị xã; Trưởng các phòng, ban UBND thị xã; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Đồng chí Bùi Huy Hùng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã khai mạc Hội nghị.

Tại Lễ công bố, Trưởng phòng Nội vụ UBND thị xã đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, nhập toàn bộ 6,20 km2 diện tích tự nhiên, 3.572 người của xã Hà Lan vào phường Đông Sơn. Sau khi sáp nhập, phường Đông Sơn có 21,01 km2 diện tích đất tự nhiên và quy mô dân số 12.634 người. Phường Đông Sơn giáp các phường: Ba Đình, Bắc Sơn, Lam Sơn, xã Quang Trung; các huyện Hà Trung, Nga Sơn và tỉnh Ninh Bình. Đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ chính thức hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày 1/12/2019; trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND được bố trí tại công sở phường Đông Sơn; Trụ sở làm việc của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội được bố trí tại công sở xã Hà Lan (cũ); Riêng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của đơn vị hành chính cấp xã mới được bố trí tại hai địa điểm, một điểm tại trụ sở xã Hà Lan (cũ) và một điểm chính tại trụ sở phường Đông Sơn để tạo thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Mai Thế Trị – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn về Thành lập Đảng bộ phường Đông Sơn; Quyết định Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Chỉ định chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Sơn. Các đại biểu cũng được nghe Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các Tổ chức chính trị – xã hội thị xã công bố các Quyết định về bố trí, sắp xếp cán bộ của Uỷ ban MTTQ, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Đông Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Thị ủy tín nhiệm phân công, chỉ định vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và giới thiệu bầu các chức danh chính quyền phường Đông Sơn. Để sớm ổn định bộ máy tại đơn vị hành chính mới, ổn định đời sống nhân dân địa phương, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường Đông Sơn khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền và các tổ chức chính trị theo quy định, sớm đưa bộ máy, hệ thống chính trị đi vào hoạt động hiệu quả, không làm gián đoạn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thị ủy cũng đề nghị các ngành chức năng tiếp tục giành sự quan tâm để phường Đông Sơn phát triển toàn diện.

Nguyễn Tới

Huyện Như Thanh Công Bố Nghị Quyết Số 786/Nq / 2023

Trong 2 ngày 29 và 30-11-2019, Huyện Như Thanh đã lần lượt tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và Quyết định thành lập Đảng bộ xã Cán Khê, thị trấn Bến Sung và xã Xuân Phúc.

Tại những nơi diễn ra lễ công bố, UBND huyện Như Thanh đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16-10-2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa đối với các xã, thị trấn thuộc huyện Như Thanh; Triển khai kế hoạch của UBND huyện Như Thanh về thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, huyện Như Thanh thực hiện sắp xếp 6 đơn vị hành chính thành 3 đơn vị hành chính, cụ thể: Nhập toàn bộ 18,91 km2 diện tích tự nhiên, 2.271 người cùa xã Xuân Thọ vào xã Cán Khê. Sau khi nhập, xã Cán Khê có 39,29 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.944 người. Nhập toàn bộ 17,12 km2 diện tích tự nhiên, 3.700 người của xã Hải Vân vào thị trấn Bến Sung. Sau khi nhập, thị trấn Bến Sung có 21,92 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 10.251 người. Nhập toàn bộ 17,44 km2 diện tích tự nhiên, 2.230 người của xã Phúc Đường vào xã Xuân Phúc. Sau khi nhập, xã Xuân Phúc có 42,50 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.935 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Như Thanh có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Cũng tại những nơi diễn ra buổi lễ, Huyện ủy Như Thanh đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thành lập tổ chức Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ các xã Cán Khê, Thị trấn Bến Sung, xã Xuân Phúc và các chủ trương của Ban Thường vụ Huyện uỷ Như Thanh về kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ.

Đoàn Dũng

Nghị Quyết Ubtvqh Về Sáp Nhập / 2023

Nghị Quyết Ubtvqh Về Sáp Nhập, Nghị Quyết Của Ubtvqh Về Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết 629 Ubtvqh, Nghị Quyết Ubtvqh, Nghị Quyết 653 Ubtvqh, Nghị Quyết 326 Ubtvqh, Nghị Quyết Liên Tịch Của Ubtvqh, Nghị Quyết Sáp Nhập Tổ Dân Phố, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Chuyên Đề Vè Sáp Nhập Xóm, Phố, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Số 7 Về Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Huyện Xã, Nghị Quyết Số 06-nq/tw Về Thực Hiện Có Hiệu Quả Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Công Văn Số 717/ubtvqh 13, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Sáp Nhập Xã Tỉnh Quảng Trị, Giấy Đề Nghị Nhập Kho, Giấy Đề Nghị Nhập Vật Tư, Mẫu Đơn Đề Nghị Nhập Hộ Khẩu, 4 Nguồn Thu Nhập Quyết Định Bạn Giàu Hay Nghèo, Quy Định Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, To Khai Quyet Toan Thue Thu Nhap Ca Nhan, Báo Cáo Quyết Toán Thuế Xuất Nhập Khẩu, Mẫu Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Hướng Dẫn Về Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Thu Nhập, Nghị Định ô Tô Nhập Khẩu, Nghị Định Nhập Khẩu ô Tô, Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Giấy ủy Quyền Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Là Gì, Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất, Mẫu Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2017, Văn Bản Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2016, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2016, Mẫu Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Mẫu Quyết Định Sáp Nhập Chia Tách Chi Đoàn Cơ Sơ Thôn, Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Văn Bản Đề Nghị Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Chưa Nhập Hộ Khẩu, Giấy Đề Nghị Gia Nhập Đoàn Luật Sư, Mẫu Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2016, Mẫu Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2017, Nghiên Cứu Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Thực Phẩm Nhập Khẩu, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2016, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Giấy Đề Nghị Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về,

Nghị Quyết Ubtvqh Về Sáp Nhập, Nghị Quyết Của Ubtvqh Về Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết 629 Ubtvqh, Nghị Quyết Ubtvqh, Nghị Quyết 653 Ubtvqh, Nghị Quyết 326 Ubtvqh, Nghị Quyết Liên Tịch Của Ubtvqh, Nghị Quyết Sáp Nhập Tổ Dân Phố, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Chuyên Đề Vè Sáp Nhập Xóm, Phố, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Số 7 Về Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Huyện Xã, Nghị Quyết Số 06-nq/tw Về Thực Hiện Có Hiệu Quả Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Công Văn Số 717/ubtvqh 13, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Quyết Định Sáp Nhập Xã Tỉnh Quảng Trị, Giấy Đề Nghị Nhập Kho, Giấy Đề Nghị Nhập Vật Tư, Mẫu Đơn Đề Nghị Nhập Hộ Khẩu, 4 Nguồn Thu Nhập Quyết Định Bạn Giàu Hay Nghèo, Quy Định Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, To Khai Quyet Toan Thue Thu Nhap Ca Nhan, Báo Cáo Quyết Toán Thuế Xuất Nhập Khẩu, Mẫu Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Hướng Dẫn Về Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Thu Nhập, Nghị Định ô Tô Nhập Khẩu, Nghị Định Nhập Khẩu ô Tô, Dự Thảo Nghị Định Sáp Nhập Các Sở, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Giấy ủy Quyền Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Là Gì, Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất, Mẫu Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2017, Văn Bản Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2016, Biểu Mẫu Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2016, Mẫu Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Mẫu Quyết Định Sáp Nhập Chia Tách Chi Đoàn Cơ Sơ Thôn, Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Văn Bản Đề Nghị Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Nghị Định Kiểm Soát Tài Sản Thu Nhập, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Chưa Nhập Hộ Khẩu,

Nghị Quyết 382 Nq Đuqstw / 2023

Nghị Quyết 382 Nq Đuqstw, Nghị Quyết Số 382/nq-Đuqstw, Nghị Quyết 513/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết 513/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết 382/nq-Đuqstw, Dung Nghị Quyết 382-nq/Đuqstw, Nghị Quyết 382 / Nq-Đuqstw Ngày 29-11- 2007, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Quyet 85 – QĐ/Đuqstw, Quyết Định 85-qĐ/Đuqstw, Chỉ Thị 37/ Ct-Đuqstw Của Thường Vụ Đuqstw, 86/nq-Đuqstw , Chỉ Thị Số 37 Ct Đuqstw, Chỉ Thị 37 Duqstw, Chi Thi 37 Cua Duqstw, Chỉ Thị 37/ct-Đuqstw, 382/nq-Đuqstw, 37/ct-Đuqstw, 85-qĐ/duqstw, Quy Định 87 QĐ Đuqstw, Quy Dinh 85 Cua Duqstw, Quy Định Số 87-qĐ/Đuqstw, Quý Định 104 Của Đuqstw, Chỉ Thị Số 37 Ct Đuqstw Ngày 14/4/1993, Noi Dung Chỉ Thi So 37/ct- Duqstw Ngay 14/41993, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trạng Thái, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), Nghị Quyết 28-nq/tw Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ Tám (khóa Xi) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ , Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Khóa 12quyết Đại Hội Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Thời Gian Hội Nghị Chi Bộ Ra Nghị Quyết Chuyển Trang Thái Sscd Từ Thường Xuyên Lên Cao, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghi Quyet 10 Hoi Nghi Lan Thu5 Ban Chap Hanh Trung Khoa 12th January 2017, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương Lần Thứ 6 Khóa Xiii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa 12, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 5 Khóa Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Khác Quyết Định, Nghị Quyết Khác Gì Quyết Định, Nghị Quyết Khác Quyết Định Như Thế Nào, Nghi Quyet Giai Quyet Ton Đong Đat Đai, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Hội Nghị Hoc Tap Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa X, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 10 Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Trung ương 11 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4,

Nghị Quyết 382 Nq Đuqstw, Nghị Quyết Số 382/nq-Đuqstw, Nghị Quyết 513/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết 513/nq-Đuqstw, Nội Dung Nghị Quyết 382/nq-Đuqstw, Dung Nghị Quyết 382-nq/Đuqstw, Nghị Quyết 382 / Nq-Đuqstw Ngày 29-11- 2007, Nghị Quyết Số 86/nq-Đuqstw, Về Công Tác Giáo Dục Đào Tạo Trong Tình Hình Mới, Quyet 85 – QĐ/Đuqstw, Quyết Định 85-qĐ/Đuqstw, Chỉ Thị 37/ Ct-Đuqstw Của Thường Vụ Đuqstw, 86/nq-Đuqstw , Chỉ Thị Số 37 Ct Đuqstw, Chỉ Thị 37 Duqstw, Chi Thi 37 Cua Duqstw, Chỉ Thị 37/ct-Đuqstw, 382/nq-Đuqstw, 37/ct-Đuqstw, 85-qĐ/duqstw, Quy Định 87 QĐ Đuqstw, Quy Dinh 85 Cua Duqstw, Quy Định Số 87-qĐ/Đuqstw, Quý Định 104 Của Đuqstw, Chỉ Thị Số 37 Ct Đuqstw Ngày 14/4/1993, Noi Dung Chỉ Thi So 37/ct- Duqstw Ngay 14/41993, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Hướng Dẫn 1031 Của Tcct “một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của Các Cấp, Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung ương 6, Sự Cần Thiết Ban Hành Các Nghị Quyết Quyết Hội Nghị Trung ương 5, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Nghị Quyết Bãi Bỏ Nghị Quyết Trái Pháp Luật, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 6 Khóa 12. Nghị Quyết 18, 19, 20, 21, Huong Dẫn Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Quyết Định Số 51 Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 11, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Viii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii Về Một Số Vấn Đề Về Tiếp Tục Đổi M, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii,