Top #10 ❤️ Nghị Quyết Hội Đồng Trường Giữa Năm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Sachkhunglong.com

Nghị Quyết Hội Đồng Trường

Mẫu Sổ Nghị Quyết Hội Đồng Trường

Một Số Điểm Mới Của Nghị Quyết 02/2018/nq

Mẫu Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Năm 2022

Quyết Định / Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần

Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Quy Định Về Xóa Án Tích

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT

I. Thời gian:

13 giờ 30 phút ngày tháng 09 năm 2022

II. Thành phần:

– Đoàn Chúc Lịch (chủ trì cuộc họp)

– Các thành viên trong hội đồng trường: 6/6 đ/c.

III. Địa điểm: Văn phòng trường tiểu học Trịnh Tường số 1.

IV. Nội dung:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2022.

2. Phân công nhiệm vụ đầu năm học 2022 – 2022.

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2022.

4. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2022 – 2022.

5. Ý kiến đóng góp bổ sung của các thành viên trong hội đồng trường.

V. Cụ thể:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2022.

1. Số lượng, chất lượng học sinh năm học 2014- 2022.

Khối lớp

Tổng số HS

Quá trình học tập

Năng Lực

Phẩm chất

58

83

77

82

2.Giáo viên.

– Tổng số CBQL, GV : 39 đ/c

+ Cán bộ quản lý. Tổng số: 03 đồng chí.

– Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 02 đồng chí đạt 66,7%

+ Đội ngũ giáo viên tổng số: 36 đồng chí

– Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 25 đồng chí đạt 59,5%

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 13 đồng chí đạt 31 %

– Hoàn thành nhiệm vụ:4 đồng chí đạt 9.5%

* Năng lực chuyên môn:

– Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 26 GV.

– Giáo viện dạy giỏi cấp huyện: 9. GV.

– Giáo viện dạy giỏi cấp tỉnh : 1. GV.

1.3. Cơ sở vật chất:

– Tổng số phòng học: 28 phòng

+ Phòng kiên cố : 6 phòng

+ Phòng bán kiên cố : 19 phòng

+ Phòng tạm: 3 phòng

+ Bàn nghế học sinh tổng số 218 bộ = 436 chỗ ngồi

– Các điểm trường đều có đủ các công trình vệ sinh và đảm bảo cho việc dạy và học.

1.4. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2014- 2022.

a. Ưu điểm nổi bật:

* Công tác chỉ đạo:

– Chuyên môn nhà trường đã triển khai thực hiện nhiệm năm học của Bộ GD&ĐT, SGD&ĐT, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo đồng bộ xuyên suốt các hoạt động Giáo dục từ điểm trường chính đến các điểm trường.

– Tổ cốt cán cấp trường, xây dựng kế hoạch giúp đỡ, chia sẻ về phương pháp dạy học VNEN, Tiếng Việt CNGD, Vận dụng phương pháp VNEN vào dạy lớp ghép, PP bàn tay nặn bột, sinh hoạt chuyên môn mới và HĐ ngoài giờ lên lớp có chất lượng.

– Tổ chức các chuyên đề, hội thảo về Phương pháp dạy học, đánh giá học sinh Tiểu học theo TT 30 đạt hiệu quả.

– Đổi mới phương pháp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban giám hiệu nhà trường, kiểm tra đột xuất để kịp thời nắm bắt tồn tại hạn chế từ đó có các biện pháp tháo gỡ, đặc biệt là chất lượng học sinh chưa đạt chuẩn KTKN.

– Các hội thi chuyên môn của giáo viên và học sinh được đầu tư và thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao.

– Duy trì bền vững kết quả PCGDTH – CMC và PCGDTH ĐĐT mức độ 2;

– Duy trì lớp xóa mù ( Tại điểm Bản Tàng).

* Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới sinh hoạt chuyên môn

– Tích cực chuẩn bị các điều kiện cụ thể để triển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống. Chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Đặc biệt có các giải pháp cụ thể kiểm soát chất lượng dạy và học nhằm giảm tỉ lệ học sinh yếu, tăng tỉ lệ học sinh phát triển một cách toàn diện.

– Đội

Nghị Quyết 103/2015/qh13 Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự

Tổng Hợp Văn Bản Phục Vụ Môn Luật Tố Tụng Dân Sự

5 Hướng Dẫn Mới Về Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2022

Nghị Quyết Hướng Dẫn Áp Dụng Một Số Quy Định Về Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự

Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Phần Quyết Định Của Bản Án Sơ Thẩm

Quyết Nghị Của Hội Đồng Trường Thcs Vạn Hòa Năm Học 2022

Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 6 Cuối Năm Học 2022

Kế Hoạch Hoạt Động Của Hội Đồng Trường

Biên Bản Họp Hội Đồng Trường Lần 3

Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 9 Cuối Năm Học 2022

Hội Nghị Hội Đồng Trường Phiên Thường Kỳ Lần Thứ Vii, Nhiệm Kỳ 2022

Căn cứ Điều 20 về việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường của Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Biên bản họp thống nhất của Hội đồng trường THCS Vạn Hòa ngày 17 tháng 9 năm 2022; Hội đồng trường trường THCS Vạn Hòa nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

– Các TV.HĐT

– Lưu VT.

Phùng Thị Dung

Trường Hợp Được Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời

Hội Thảo Về Áp Dụng, Thay Đổi, Hủy Bỏ Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Tại Tand

Xem Xét Yêu Cầu Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Đồng Thời Với Việc Nộp Đơn Khởi Kiện

Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Quá Trình Giải Quyết Vụ Án Dân Sự

Nghị Quyết Số 20 Của Hđnd Tỉnh Yên Bái

Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 4 Đầu Năm Học 2022

Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần 1 Nghi Quyet Hd Truong 1 Doc

Biễn Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 3 Năm Học 2022

Nghị Quyết 01/2013 Của Hđtp Tandtc Hướng Dẫn Về Án Treo

Khi Nào Thì Được Hưởng Án Treo

Hướng Dẫn Về Thời Điểm Bắt Đầu Tính Thời Gian Thử Thách Với Người Cho Hưởng Án Treo

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Số: 77/NQ-HĐT-MNMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2022 – 2022

Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005;

Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2022 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 20 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về việc thành lập Hội đồng trường Trường Mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2022 – 2022;

Căn cứ tờ trình của Hiệu trưởng nhà trường về định hướng hoạt động của trường trong năm học 2022 – 2022,

Hội đồng trường Trường Mầm non Mỹ Hưng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất định hướng hoạt động của trường trong năm học 2022 – 2022 theo tờ trình của Hiệu trưởng nhà trường. Trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm:

1. Nhiệm vụ chung:

1.1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; củng cố và phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng thích ứng cuộc sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục. Xây dựng quy tắc ứng xử văn minh – thân thiện các mối quan hệ trong nhà trường; nhà trường và xã hội.

1.2. Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp “Lấy trẻ làm trung tâm”. Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi, nhân viên giỏi”, theo quy định của Bộ GD&ĐT.

1.3. Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình dạy học, tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh Mầm non; tích hợp các nội dung giáo dục (an toàn giao thông, kỹ năng sống, giáo dục môi trường,…) vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Bảo đảm các điều kiện và triển khai chương trình GDMN. Sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học.

1.4. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình, phương pháp dạy học trong trường có học sinh khuyết tật học hòa nhập.

1.5. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Phấn đấu xây dựng “Trường đạt chuẩn Quốc gia” đầu năm học 2022-2018 theo quy định của Bộ GD&ĐT; Giữ vững danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Thực hiện nghiêm túc quy chế về tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

1.6. Đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong nhà trường, thông qua các hoạt động hàng ngày của trẻ. Tích cực đưa nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường như trò chơi dân gian, âm nhạc dân tộc, các hoạt động thể dục thể thao gắn với bản sắc dân tộc.

1.7. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, “ba công khai”, phát triển đội ngũ, đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên, nhân viên và CBQL. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, thực hiện hồ sơ sổ sách, thống kê số liệu, báo cáo, v.v.

2. Nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể:

2.1. Danh hiệu thi đua tập thể:

– Chi bộ : ”

Nghị Quyết Họp Hội Đông Trường Năm Học 2022

Bí Thư Đảng Ủy Làm Kiêm Luôn Chủ Tịch Hội Đồng Trường?

Kiến Nghị Bí Thư Đảng Ủy Làm Chủ Tịch Hội Đồng Trường Đại Học

Hiệu Trưởng Và Chủ Tịch Hội Đồng Trường: Ai Nắm Thực Quyền?

Nghị Định Hướng Dẫn Đã Làm Vô Hiệu Hóa Vai Trò Hội Đồng Trường

Nghị Quyết Họp Hội Đông Trường Năm Học 2022

Biên Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 4 Đầu Năm Học 2022

Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần 1 Nghi Quyet Hd Truong 1 Doc

Biễn Bản, Nghị Quyết Họp Hội Đồng Trường Lần Thứ 3 Năm Học 2022

Nghị Quyết 01/2013 Của Hđtp Tandtc Hướng Dẫn Về Án Treo

Khi Nào Thì Được Hưởng Án Treo

PHÒNG GD& ĐT HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG

Số: 01/NQ-HĐT-THMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2022

(Lần thứ nhất)

Thực hiện chương trình công tác của Hội đồng trường trong năm học 2022- 2022. Hội đồng trường Tiểu học Mỹ Hưng đã họp phiên kỳ họp lần thứ nhất.

Thành phần tham dự: Chủ trì Hội nghị: đ/c Lê Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng trường.Các thành viên trong Hội đồng trường;

Nội dung phiên họp:

– Nghe Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 – 2022. Các thành viên của Hội đồng trường đóng góp ý kiến và thống nhất kế hoạch nhiệm vụ năm học .

– Thống nhất các khoản thu- chi.

– Thống nhất quy chế khen thưởng.

– Phân công trách nhiệm cho các đoàn thể trong nhà trường.

Sau khi nghe các ý kiến bổ sung, góp ý của các thành viên trong hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng trường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học:

1. Về công tác tư tưởng chính trị:

– 100% cán bộ,viên chức, hợp đồng lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành, của nhà trường. Quy ước nơi cư trú và được bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Nêu cao ý thức xây dựng, giữ gìn tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác, cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm học 2022 – 2022.

– 100% cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động tiếp tục tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua của các cấp phát động. Tích cực thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

– 100% cán bộ, viên chức hợp đồng lao động phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua đầu năm.

– 100% cán bộ, viên chức hợp đồng lao động tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng quy chế công khai dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ.

– 100% cán bộ, viên chức hợp đồng lao động tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng tác phong và quy chế chuyên môn của ngành, thực hiện đúng quy tắc ứng xử nơi công sở. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn và thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp huyện. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc học sinh.

* Biểu quyết: 100%.

2. Công tác chuyên môn và công tác thi đua:

*Công tác thi đua:

– Công tác duy trì sĩ số: Chỉ đạo duy trì sĩ số đạt 100% trở lên, duy trì nề nếp học tập, sinh hoạt nội và ngoại khóa.

– Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong các ngày lễ kỉ niệm còn lại trong năm.

– 100% cán bộ,giáo viên, hợp đồng lao động thực hiện viết sáng kiến kinh nghiệm như đã đăng kí đầu năm. Mỗi cán bộ,giáo viên hợp đồng lao động phải đổi mới trong giảng dạy, trong quản lý…

– Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch của nhà trường để cuối năm tập thể nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu: Tập thể Lao động Tiên tiến.

– Các đoàn thể trong nhà trường tiếp tục làm tốt nhiệm vụ để cuối năm đạt:

+ Chi bộ đạt Trong sạch Vững mạnh.

+ Công đoàn vững mạnh cấp Huyện

+ Trường đạt Cơ quan văn hóa

+ Trường Xanh – Sạch – Đẹp

+ Liên đội mạnh cấp Thành phố

+ Trường đạt VSCĐ

– Tiếp tục phấn đấu để có:

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05d/c

+ Lao động Tiên tiến: 35đ/c

+ GVG cấp huyện: 02 đ/c

* Chuyên môn:

– Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra chuyên môn và thực hiện quy chế chuyên môn.

– Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, quy định mỗi giáo viên dự giờ đồng nghiệp: 27 tiết/năm học (14 tiết của học kì I, 13 tiết của học kì II).

– Mỗi giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, duy trì sĩ số học sinh đến lớp.

– Tiếp tục mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có. Tự làm ĐDDH phục vụ tốt cho giảng dạy(trong đó cấp trường: 30, cấp Huyện: 01)

* Chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành chương trình lớp học đạt 99%

* Biểu quyết: 100%

– Tiếp tục giữ vững danh hiệu Thư viện Tiên Tiến.

– Tiếp tục quản lý tốt trang thiết bị, khai thác sử dụng tối đa thư viện hiện có. Thực hiện kế hoạch thư viện, kế hoạch mượn trả sách đã xây dựng và vệ sinh thư viện thường xuyên. Định kì kiểm tra 2 tháng/lần, có biên bản xác nhận, sửa chữa, bảo dưỡng (nếu có) kèm theo.

4. Công tác kiểm định chất lượng.

– Tiếp tục duy trì công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục.

– Tiếp tục tăng cường thu thập minh chứng, thực hiện lộ trình theo kế hoạch đã xây dựng về tự đánh giá và kiểm định chất lượng năm học 2022 – 2022.

– Chủ tịch HĐT thông qua dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học 2022-2018.

– Thực hiện công tác thu – chi đúng mục đích, đúng quy định của ngành và đúng theo kế hoạch thu – chi của nhà trường.

– Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

* Biểu quyết: 100%.

6. Quy chế khen thưởng:

Thống nhất thực hiện công tác khen thưởng theo đúng quy chế.

* Biểu quyết: 100%.

Điều II. Trách nhiệm của Nhà trường – Công đoàn, Đoàn, Đội, Viên chức, LĐHĐ.

1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng tổ chuyên môn; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới trong quá trình tổ chức thực hiện các kế hoạch. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ,viên chức hợp đồng lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tổ chức, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách tiền lương, tiền thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ,viên chức,hợp đồng lao động. Thực hiện công khai tài chính, quỹ phúc lợi trước tập thể đơn vị, tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo pháp luật và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo Luật Công Đoàn hiện hành. Phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Quy chế dân chủ nhà trường và Nghị quyết Hội nghị cán bộ,viên chức hợp đồng lao động của đơn vị và định ra kế hoạch tiếp tục thực hiện.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn, Đội:

– Tiếp tục phối hợp với BGH nhà trường duy trì phong trào thi đua do cấp trên phát động. Tổ chức các đợt thi đua theo kế hoạch, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao. Cùng Nhà trường quản lý các hoạt động của đơn vị theo điều lệ Công đoàn, Đoàn, Đội. Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

– Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức hợp đồng lao động . Phát hiện và kiến nghị với Ban giám hiệu biện pháp giải quyết và thực hiện tốt nội dung nghị quyết hội nghị. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật, chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ,viên chức, hợp đồng lao động . Định kỳ mỗi học kỳ Ban chấp hành công đoàn cùng với Ban giám hiệu kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ,viên chức, hợp đồng lao động và các phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của đơn vị được biết.

3. Trách nhiệm của cán bộ,viên chức, hợp đồng lao động :

Tiếp tục xây dựng sự đoàn kết trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển. Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công. Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn luyện, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung. Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn.

Bí Thư Đảng Ủy Làm Kiêm Luôn Chủ Tịch Hội Đồng Trường?

Kiến Nghị Bí Thư Đảng Ủy Làm Chủ Tịch Hội Đồng Trường Đại Học

Hiệu Trưởng Và Chủ Tịch Hội Đồng Trường: Ai Nắm Thực Quyền?

Nghị Định Hướng Dẫn Đã Làm Vô Hiệu Hóa Vai Trò Hội Đồng Trường

Tổng Liên Đoàn Có Chấp Hành Nghị Quyết 19

🌟 Home
🌟 Top