Top #10 ❤️ Nghị Quyết Tw 8 Khóa Xi Về Giáo Dục Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Sachkhunglong.com

Triển Khai Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8 (Khóa Xi) Về Giáo Dục

Nghị Quyết 973/2015/ubtvqh13 Sửa Đổi Bảng Phụ Cấp Chức Vụ Đối Với Cán Bộ Lãnh Đạo Của Nhà Nước Và Đại Biểu Quốc Hội Hoạt Động Chuyên Trách, Bảng Lương Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Ngành Tòa Án, Ngành Kiểm Sát Kèm Theo Nghị Quyết 730/2004/nq

Công Bố 7 Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Học Tập Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khóa Xii) Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng

Hội Đồng Thẩm Phán Tandtc Hướng Dẫn Áp Dụng Pháp Luật Về Lãi, Lãi Suất, Phạt Vi Phạm Trong Hợp Đồng Vay Tài Sản.

LCĐT – Sáng nay (12/3), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

GS.TS Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Nghị quyết 29.

Tại hội nghị, chúng tôi Phạm Vũ Luận, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp triển khai Nghị quyết số 29, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Theo đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là quá trình diễn ra theo từng bước, sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đổi mới giáo dục trước hết phải đổi mới tư duy, nhận thức về giáo dục. Đồng chí Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo những năm qua, đặc biệt là những đổi mới giáo dục, thể hiện ở việc triển khai những mô hình giáo dục mới phù hợp, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết 29, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động số 153 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. Trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với sự nghiệp giáo dục; đổi mới công tác quản lý và nâng cao vai trò chủ động tham mưu của ngành giáo dục – đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục và xây dựng xã hội học tập; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục; xây dựng các đề án, dự án, ban hành các chính sách đặc thù của tỉnh phù hợp với thực tiễn giáo dục. Theo đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 và Chương trình hành động 153 của Tỉnh ủy phải thực sự linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn của từng địa phương, từng cấp học để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả, tạo sự đột phá ở mỗi địa phương, đơn vị. Đối với mỗi cán bộ, giáo viên, tùy theo vị trí công tác, cần nỗ lực hết mình, phát huy vai trò, trách nhiệm trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo.

Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa Xi Về Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo

Tỉnh Ủy Tiền Giang Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”.

Huyện Uỷ Giồng Trôm: Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khoá Ix) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”

Quy Định Về Trách Nhiệm Nêu Gương Của Cán Bộ, Đảng Viên Trước Hết Là Ủy Viên Bộ Chính Trị, Ủy Viên Ban Bí Thư, Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 8 Hoàn Thành Chương Trình Đề Ra

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 8 Khóa Xi

Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa Xi

Kế Hoạch Triển Khai Học Tập Nghị Quyết Tw 8 Khóa Xi

Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ 8 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xi)

Bài Thu Hoạch Nqtw8 Khóa 11

Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa 11 Ve Bao Ve To Quoc

Phòng GD-ĐT BÌNH SƠN

Trường THCS BÌNH MINH

Bài Thu Hoạch

HỌC TẬP NQTW 8- KHÓA XI

Câu hỏi :

Qua học tập nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế, theo anh (chị) cần làm gì để thực hiện công tác giáo dục trong địa bàn huyện và địa phương đơn vị mình công tác sinh hoạt.

* Qua học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng

( khoá XI), các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới GD&ĐT đáp ứng yêu cầu CNHHĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế như sau:

I- Quan điểm chỉ đạo:

1- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

2- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản lý của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.

Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.

3- Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

4- Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.

5- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo.

6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo.

7- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

II. Nhiệm vụ sẽ thực hiện trong thời gian tới.

– Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo toàn diện, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN.

– Hoạt động giáo dục cần nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy với tốc độ nhanh hơn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội.

– Thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới toàn diện Giáo dục và Đào tạo ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.

– Mỗi cá nhân không ngừng phấn đấu thực hiện tốt sự chỉ đạo của Nghị quyết các cấp từ trung ương đến địa phương, cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn học tập đổi mới theo đường lối

Ghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Qua 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”

Nghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khoá Ix) Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Tiếp Tục Đổi Mới Việc Triển Khai Các Nghị Quyết Trung Ương 6, 7 (Khóa 12)

Kế Hoạch Triển Khai Học Tập Nghị Quyết Tw 8 Khóa Xi

Thông Báo Hội Nghị Lần Thứ 8 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Xi)

Bài Thu Hoạch Nqtw8 Khóa 11

Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa 11 Ve Bao Ve To Quoc

Quán Triệt Nghị Quyết Tw 8 Về Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8 (Khóa Xi)

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa XI);

Kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy

Thực kiện Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 07/01/2014 của Huyện ủy Tân Châu về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa XI); Kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy, Chi bộ trường THPT Tân Đông xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện như sau:

– Giúp cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên đơn vị hiểu sâu, nắm được các nội dung cơ bản và mới về chủ trương, quan điểm của Đảng trong các kết luận, Nghị quyết hội nghị Trung ương 8; Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa XI); Kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy.

– Tăng cường công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

– Kiểm tra, giám sát, tổng kết kịp thời kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo việc học tập, quán triệt và triển khia thực hiện nghị quyết nghiêm túc.

– Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nhiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

– Kết luận số 73-KL/TW, ngày 11/10/2013 của của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

– Kết luận số 74-KL/TW, ngày 17/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.

– Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

– Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

– Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

– Kết luận số 23-KL/TU, ngày 02/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội IX Đảng bộ tỉnh (2010-2015).

– Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2014.

– Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trường THPT Tân Đông

– Hình thức: Tập trung học tập, quán triệt

– Thời gian học tập:

Đảng viên: hoàn thành trước ngày 23/03/2014

Đoàn viên, hội viên: hoàn thành trước ngày 25/04/2014

– Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở.

– Tài liệu Hỏi – Đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI dùng cho cán bộ, hội viên các đoàn thể chính trị, xã hội và tuên truyền rộng rãi trong nhân dân..

– Chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa XI); Kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy, đồng thời kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về cấp ủy cấp trên.

– Theo Hướng dẫn số 73-HD/BTGHU, ngày 06/02/2014, chi bộ không xây dựng chương trình hành động đối với các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận mà căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị để vận dụng thực hiện và tham mưu cho cấp trên có hiệu quả.

Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa Xi

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw 8 Khóa Xi

Ghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Qua 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khóa Ix) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”

Nghị Quyết Trung 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xi Nghi Quyet Tw 4 Khoa Xi Ppt

Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Số 18 Nghị Quyết Trung Ương 6

Cán Bộ Là Cái Gốc Của Mọi Công Việc

Không Cần Ban Hành Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Thu Từ Cph, Thoái Vốn Nhà Nước

Không Ban Hành Nghị Quyết Về Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Thu Từ Cổ Phần Hóa

Sự Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa 12

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4

(Khóa XI)

“MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY”

Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Thứ nhất, xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, sự phát triển của đất nước

+ Sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; công tác xây dựng Đảng luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta

+ Đổi mới, chỉnh đốn Đảng đã trở thành quy luật phát triển của Đảng trong mọi điều kiện, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền

Những thuận lợi đối với Đảng cầm quyền

Đảng hoạt động một cách công khai, hợp pháp, hợp hiến

Đảng có Nhà nước, một công cụ đắc lực, mạnh mẽ và sắc bén để Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội

Đảng có quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân quốc tế, đảng cấm quyền khác trên thế giới

Nguy cơ đối với Đảng cấm quyền

Một là sai lầm về đường lối

Hai là, sự suy thoái, biến chất của bộ phận cán bộ, đảng viên

* Xác định 4 nguy cơ đối với Cách mạng Việt Nam

– Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế

– Nguy cơ sai lầm về đường lối

– Nguy cơ về sự suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ đảng viên và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí

– Nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Thứ hai, xuất phát từ những hạn chế, yếu kém mà nếu không được sữa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục.

Thứ ba, từ yêu cầu chấp hành nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đặt ra.

Về

sự cần thiết,

tiêu đề,

cấu trúc:

2. Cấu trúc của Nghị quyết:

Gồm 4 phần:

(l) Tình hình và nguyên nhân.

(2) Mục tiêu và phương châm

(3) Giải pháp.

(4) Tổ chức thực hiện.

A

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NGƯỜI SÁNG LẬP, LÃNH ĐẠO VÀ RÈN LUYỆN ĐẢNG TA

Đời đời sống mãi cùng non sông, đất nước

NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Thành

tựu:

+ Thành tựu của công tác xây dựng Đảng vừa qua “đạt được nhiều kết quả tích cực”.

+ Khẳng định kết quả công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới đến nay là “to lớn và có ý nghĩa lịch sử”.

+ Vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định

* Về chính trị:

+ Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng

không ngừng được nâng cao

+ Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới

+ Vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững

* Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

+ Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng

+ Niềm tin của nhân dân với Đảng được cũng cố

* Về tổ chức cán bộ

+ Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt.

2. Hạn chế,

yếu kém

Và Nguyên nhân:

– Kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và têu cầu phát triển đất nước

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, an ninh, mội trường còn nhiều hạn chế, yếu kém gây bức xúc xã hội

Tình trạng suy thoái chính trị và tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn diễn biến phức tạp.

2. Hạn chế,

yếu kém:

– Sự phân hóa giàu nghèo và sự yếu kém trong quản lý điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sụ ổn định, phát triển của đất nước

Những vấn đề nêu trên chưa được ngăn chặn đẩy lùi không chỉ cản trở sự phát triển đất nước, mà còn đe đọa vai trò lãnh đạo của đảng, sự tồn vong của chế độ

Nguyên nhân khách quan

Do ảnh hưởng bởi mặt trái của quá trình đổi mới

Việc thực hiện đổi mới kinh tế phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, chưa lường hết được những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế

Còn thiếu những cơ chế, chính sách đồng bộ, khoa học để chủ động ngăn chặn những vi phạm

Do sự chống phá của các thế lực thù địch

2.2 Nguyên

nhân

b. Nguyên nhân chủ quan

Một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân

Việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị…ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói ko đi đôi với làm hoặc làm chiếu lệ.

Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi bị buông lõng

2.2 Nguyên

nhân

Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế chính sách, pháp luật, thích ứng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể.

Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nễ nang, cục bộ, chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức

Công tác kiểm tra giám sát, giử gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, ráo riết, đấu tranh với những vi phạm còn nễ nang, không nghiêm túc. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội chưa được phát huy, hiệu quả chưa cao

2.2 Nguyên

nhân

3.1 những vấn đề nỗi lên

Thứ nhất: một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đọa đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…

3. Một số

vấn đề

cấp bách về

xây dựng

Đảng

hiện nay:

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị thể hiện:

Phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa;

dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu;

thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh;

phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc;

không có ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao;

không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

Một số

vấn đề

Cấp bách

Xây dựng

Đảng

hiện nay :

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chổ:

sống ích kỷ, cực đoan, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí;

Dĩ hòa vi quý, nói dựa, lấy lòng nhau; tư duy nhiệm kỳ, bệnh thành tích

bè phái, cục bộ, mất đoàn kết;

lối sống xa hoa, hưởng lạc.

Một số

vấn đề

cấp bách về

xây dựng

Đảng

hiện nay:

Có hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng.

phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân;

Thiếu gương mẫu trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị.

một số

vấn đề

cấp bách về

xây dựng

Đảng

hiện nay:

Trong những biểu hiện đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm… ở một bộ phận đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đương chức, hoặc thôi chức.

Vấn đề thứ hai, đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng nhưng chưa được xây dựng một cách cơ bản.Công tác quản lý cán bộ mới tập trung thực hiện ở địa phương, chưa thực hiện ở cấp trung ương, dẫn đến sự hụt hững chắp vá, không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác bố trí, phân công cán bộ. Một số trường hợp đánh giá bố trí chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước

Một số

vấn đề

cấp bách về

xây dựng

Đảng

hiện nay:

Thành tựu của 25 năm đổi mới tạo dựng niềm tin, đồng lòng nhất trí của toàn dân.

– Tuy nhiên, nhìn nhận một cách nghiêm túc, thẳng thắn, sự nghiệp đổi mới có thể tiến xa hơn, đạt được thành tựu to lớn hơn nếu những quyết sách của Trung ương kịp thời, đúng đắn hơn.

Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược, tác động đến tầm vĩ mô rất quan trọng, nhưng chưa có sự chuẩn bị xây dựng một cách căn cơ. Quy hoạch cán bộ mới thực hiện được ở cấp dưới, chưa thực hiện được ở cấp Trung ương. Cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước cũng chưa được chuẩn bị, quy hoạch, đào tạo một cách chặt chẽ nên còn thiếu tính chủ động, thiếu vững chắc..

Vấn đề thứ ba, Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữ tập thể và cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm.

Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, tạo kẻ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Một số

vấn đề

cấp bách về

xây dựng

Đảng

hiện nay:

Thực tế một số vụ việc vi phạm xảy ra ở Trung ương và cấp tỉnh vừa qua là do không rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, dẫn đến một số trường hợp thiếu trách nhiệm, ỷ lại vào tập thể, hoặc lạm quyền, vượt quyền; mặt khác một số quy định không rõ, làm cho người lãnh đạo không đủ quyền năng để hành động, làm cho cơ quan, đơn vị trì trệ kéo dài, bè cánh, mất đoàn kết nội bộ.

Một số

vấn đề

cấp bách về

xây dựng

Đảng

hiện nay:

Đây là khâu yếu “nút thắt” trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Nếu tháo gở điểm nút này sẽ góp phần tạo ra bước chuyển về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cũng như sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các tổ chức trong hệ thống chính trị

Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị và mối quan hệ với thẩm quyền trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền thật sự là một việc cấp bách, cần làm ngày.

3. 2. Ba vấn đề cấp bách:

Một là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

3. Các vấn

đề cấp bách

cần tập

trung giải

quyết

Hai là: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Ba là: Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

3. Các vấn

đề cấp bách

cần tập

trung giải

quyết

II. Mục tiêu, Phương châm

1. Mục tiêu

2. Phương châm

Khách quan, trung thực:

– Nhìn thẳng và sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh.

– Nói đi đôi với làm.

* Cách làm phải khoa học, hiệu quả.

– Các giải pháp phải bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất.

Xác định rõ lộ trình thực hiện, làm từng bước vững chắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Năm là, cán bộ chủ chốt cấp uỷ đảng phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Cương quyết đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng, khắc phục sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

VĨ ĐẠI !

XIN CẢM ƠN!

Chủ Tịch Quốc Hội Nêu 4 Lý Do Cần Thiết Ban Hành Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii

Nội Dung Nghị Quyết 102 Năm 2022 Qh13 Ban Hành Nội Quy Kỳ Họp Quốc Hội

Nghị Quyết 102/2015/qh13 Của Quốc Hội Ban Hành Ngày 24/11/2015

Tandtc Cần Ban Hành Thêm Án Lệ, Nghị Quyết Hướng Dẫn Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự

Áp Dụng Án Lệ Để Tránh Oan Sai

🌟 Home
🌟 Top