Top 3 # Quyết Định Khen Thưởng Trong Công An Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Quyết Định Khen Thưởng Công Đoàn

V/v khen thưởng CĐV đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2016

– Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

– Căn cứ Biên bản họp ngày 01/10/2016 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường TH Đại lãnh 2;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tặng thưởng cho 07 Công đoàn viên đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2016 (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của Công đoàn Trường TH Đại Lãnh 2.

Số tiền: 200.000 đồng cho mỗi cá nhân.

Điều 3: Bộ phận tài vụ Công đoàn và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

– Như điều 3;

– Lưu VPCĐ.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN THƯỞNG CĐV XUẤT SẮC NĂM HỌC: 2016-2017 (Danh sách này có 07 người) Người lập bảng chúng tôi CĐCS Nguyễn Thị Hoàng Nữ

Huỳnh Văn Khoa @ 16:35 09/11/2016 Số lượt xem: 1868

Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An

Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Bch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mau Quyet Dinh Khen Thuong , Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thao, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Và Kỷ Luật, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Xã, Quyết Định Khen Thưởng Dân Vận Khéo, Quyết Định Khen Thưởng Đại Hội Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Nông Dân, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh Mầm Non, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh 20/11, Quyết Định Khen Thưởng Đột Xuất, Quy Trình Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq, Quyết Định Khen Thưởng Thủ Khoa, Quyết Định Khen Thưởng Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Khen Thưởng Thể Dục Thể Thao, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Bóng Đá, Quyết Định Khen Thưởng 2017, Quyết Định Khen Thưởng 2016, Quyết Định Khen Thưởng 2014, Quyết Định Khen Thưởng Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể, Quyet Dinh So 57 Ve Mức Thi Dua Khen Thuong, Quyết Định Khen Thưởng Vở Sạch Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Violet, Quyết Định Khen Thưởng Viết Chữ Đẹp, Quyết Định Khen Thưởng Văn Nghệ, Quyết Định Khen Thưởng Ubnd, Quyết Định Khen Thưởng Của Chính Phủ, Quyết Định Khen Thưởng Trường Mầm Non, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Và Cá Nhân, Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2012, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2015, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2014, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ 2 Giỏi, Quyết Định Khen Thưởng Năm 2013, Quyết Định Khen Thưởng Nữ Hai Giỏi, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Khuyến Học, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh, Quyết Định Khen Thưởng Mới Nhất, Quyết Đinh Khen Thưởng Hội Nông Dân Cấp Xa,

Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An, Mẫu Công Văn Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Ty, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Công An, Quyết Định Khen Thưởng Của Bch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Khen Thưởng Của Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Công Đoàn, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Công Chức, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng D Viên Công Đòan Xuất Sắc Nhất Thế Giới, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Quyet Định Khen Thưởng Cho Đoàn Viên Công Đoàn Phường, Quyết Định Khen Thưởng Đoàn Viên Công Đoàn Xuất Sắc, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Quyết Định Khen Thưởng Chỉ Thị 03, Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Cán Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Cấp Xã, Quyết Định Khen Thưởng Chi Bộ, Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Y Tế, Quyết Định Khen Thưởng Hội Phụ Nữ, Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Số 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Của Hội Phụ Nữ, Quyết Định 58 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 58 Về Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Mầm Non, Quyết Định 48 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định 48 Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Hội Thi, Một Số Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Trẻ Mầm Non, Quyết Định 42 Về Khen Thưởng, Quyết Định 42 Khen Thưởng, Mẫu Đơn Quyết Định Khen Thưởng, Mẫu Ra Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Phụ Nữ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định 39 Về Thi Đua Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng.doc, Quyết Định Khen Thưởng Pdf, Quyết Định Chi Quỹ Khen Thưởng, Quyet Định Khen Thuong Trẻ, Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể Lớp, Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng, Quyết Định Khen Thưởng Thi Nấu ăn, Quyết Định Khen Thưởng Mẫu, Quyết Định 42 Về Thi Đua Khen Thưởng, Mau Quyet Dinh Khen Thuong ,

Quyết Định Khen Thưởng Công Đoàn (Diệu Thúy)

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC PHÚ BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG ĐOÀN THCS KHA SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 06/QĐ – KTCĐ Kha sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNHKHEN THƯỞNG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN THCS KHA SƠN

Căn cứ quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành theo Quyết định số 777/ QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam.Căn cứ vào quy chế chi tiêu và nghị quyết của BCH công đoàn trường THCS Kha sơn.Căn cứ vào việc xét đề nghị của ba tổ công đoàn họp ngày 16 tháng 10 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1:Khen thưởng đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm ngày PNVN 20/10. ( Gồm các đ/c có danh sách kèm theo )Điều 2:Kinh phí khen thưởng trích từ quỹ 1% hoạt động của Công đoàn.Mức khen thưởng 50.000đ / đ/c.Điều 3:BCH công đoàn và cá nhân có tên tại điều 1 chịu thi hành quyết định này.

TM/BCH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Diệu Thúy

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CÓ THÀNH TÍCH TRONG ĐỢT THI ĐUA 20/10/2013

STTHọ và tênMức khen thưởng

1Nguyễn Thị Chiến50.000đ

3Hoàng Thị Diệu Thúy50.000đ

( Danh sách này gồm 4 đồng chí) Tổng số tiền khen thưởng: 200.000đ ( Hai trăm nghìn đồng)

Ngày 20 tháng 10 năm 2013. chúng tôi CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Diệu Thúy

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC PHÚ BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG ĐOÀN THCS KHA SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 07/QĐ – KTCĐ Kha sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNHKHEN THƯỞNG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN THCS KHA SƠN

Căn cứ quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành theo Quyết định số 777/ QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam.Căn cứ vào quy chế chi tiêu và nghị quyết của BCH công đoàn trường THCS Kha sơn.Căn cứ vào việc xét đề nghị của ba tổ công đoàn họp ngày 16 tháng 11 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1:Khen thưởng đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013. ( Gồm các đ/c có danh sách kèm theo )Điều 2:Kinh phí khen thưởng trích từ quỹ 1% hoạt động của Công đoàn.Mức khen thưởng 50.000đ / đ/c.Điều 3:BCH công đoàn và cá nhân có tên tại điều 1 chịu thi hành quyết định này.

TM/BCH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Diệu Thúy

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CÓ THÀNH TÍCH TRONG ĐỢT THI ĐUA 20/11/2013

STTHọ và tênMức khen thưởng

1Nguyễn Văn Luân50.000đ

4Nguyễn Thị Dung50.000đ

( Danh sách này gồm 5 đồng chí) Tổng số tiền khe thưởng: 250.000đ ( Một trăm năm mươi nghìn đồng)

Ngày 20 tháng 11 năm 2013 chúng tôi CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Diệu Thúy

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC PHÚ BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG ĐOÀN THCS KHA SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 08/QĐ – KTCĐ Kha sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNHV/V khen thưởng hoạt động tập thể kỷ niệm ngày 20/11/2013

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN THCS KHA SƠN

Căn cứ quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành theo Quyết định số 777/

Công An Tỉnh Công Bố Quyết Định Khen Thưởng Của Bộ Công An

(QBĐT) – Ngày 30-11, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an và Thư khen của đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thừa ủy quyền của đồng chí Thứ trưởng đã trao quyết định khen thưởng và tặng quà cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định khen thưởng cho Phòng Cảnh sát giao thông.

Thư khen của đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhiệt liệt biểu dương thành tích của Tổ tuần tra giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, đã kiên quyết truy đuổi, bắt giữ đối tượng đi xe ô tô mang biển số giả, vi phạm Luật giao thông, vận chuyển trái phép 11 bánh cần sa có trọng lượng gần 11kg và 55 viên ma túy tổng hợp, tại địa bàn xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Sau khi bị đón dừng kiểm tra, đối tượng đã đưa 10 triệu đồng đề nghị Tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm. Tổ công tác đã lập biên bản cảnh cáo hành vi hối lộ. Đối tượng điều khiển xe ô tô bỏ chạy, đâm thẳng vào Tổ tuần tra, hất đồng chí Nguyễn Ngọc Tân lên nắp capô xe…

Đây là chiến công thể hiện sự liêm khiết và tinh thần kiên quyết, dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình. Cùng với thư khen, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã quyết định thưởng cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương. Qua đó, kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nói chung và Phòng Cảnh sát giao thông nói riêng, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Ngô Quang Văn