Top 9 # Quyết Định Nghỉ Việc Của Viên Chức Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Quy Định Về Nghỉ Lễ, Tết Và Nghỉ Việc Riêng Của Viên Chức

12/10/2015

Luật sư Dương Châm

Hỏi tư vấn: Bạn em là giáo viên dạy cấp 2,bạn ấy muốn biết trong năm minh được nghỉ phép như thế nào, vì bạn ấy nói sao qui định mỗi trường mỗi khác.nếu nghỉ quá 3 ngày có phép thì không xét thi đua hoặc chỉ được nuôi người thân bệnh nằm viện chỉ được nghỉ 3 ngày để nuôi, nếu nghỉ nhiều hơn cũng không xét.vậy cho e hỏi về ngày giờ công của giáo viên có hướng dẫn cụ thể nào không?

Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy mỗi năm người bạn đó sẽ được nghỉ 10 ngày nghỉ lễ và tết. Nghỉ việc riêng tùy theo loại việc mà người bạn đó sẽ được nghỉ, tối đa ba ngày, tối thiểu 1 ngày. Việc trường đó quy định nếu nghỉ quá 3 ngày có phép thì không xét thi đua hoặc chỉ được nuôi người thân bệnh nằm viện chỉ được nghỉ 3 ngày để nuôi, nếu nghỉ nhiều hơn cũng không xét là trái quy định của pháp luật .Mặc dù mỗi trường sẽ có nội quy quy định riêng nhưng các quy định này không được trái quy định của pháp luật. Để bảo vệ quyền lợi của mình thì bạn của bạn nên khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng ! CV Nguyễn Nhung – Công ty Luật Minh Gia

Viên Chức Xin Nghỉ Việc

31/07/2020

Nguyễn Ngọc Ánh

1. Luật sư tư vấn về viên chức

Trong quá trình làm việc, viên chức có thể làm đơn tự nguyện xin nghỉ việc và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản hoặc viên chức nghỉ việc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Vậy khi thôi việc, viên chức được cơ quan, đơn vị chi trả các chế độ gì? Cơ quan bảo hiểm có chi trả chế độ gì cho viên chức không? Để tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này bạn hãy liên hệ tới Công ty Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

+ Thỏa thuận xin thôi việc của viên chức;

+ Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức;

+ Các chế độ, trợ cấp khi viên chức thôi việc;

2. Các chế độ được hưởng khi viên chức nghỉ việc

Câu hỏi: Xin chào luật sư. Xin tư vấn giúp tôi vấn đề như sau: Tôi hiện là giáo viên của một trường THCS tại Hà Nội. Tôi đã tham gia đóng BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật đối với công chức ngành giáo dục từ 1/11/2011 đến nay. Giờ nếu tôi xin nghỉ việc thì theo quy định của pháp luật tôi sẽ được hưởng chế độ như thế nào? Liệu tôi có thể tham gia tiếp tục đóng BHXH tự nguyện đến khi đủ điều kiện nghỉ hưu được không? Tôi phải hoàn tất những thủ tục gì? Xin chân thành cảm ơn!

Theo quy định tại điều 45 Luật Viên chức 2010 quy định về chế độ thôi việc như sau:

“Điều 45. Chế độ thôi việc1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:a) Bị buộc thôi việc;b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này “.

Nếu chị xin nghỉ việc, và việc xin nghỉ việc đúng với quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 29 Luật Viên chức 2010 thì chị sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm thất nghiệp và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

” Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này “.

– Thứ nhất, về khoản trợ cấp thôi việc.

” Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc“.

Do chị không cung cấp đầy đủ thông tin, nên chị đối chiếu với trường hợp của chị để tính trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, chị cần chú ý tới ” thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc” để tính chính xác khoản trợ cấp này.

Thời gian thực tế người lao động làm cho người sử dụng lao động như sau:

” a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội”.– Thứ hai, về chế độ bảo hiểm thất nghiệpNgười thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.”.

Chị đóng bảo hiểm xã hội từ 1/11/2011 tới nay, vì vậy, chị đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, khoản trợ cấp này chị sẽ không được hưởng nếu chị không tìm kiếm việc làm sau khi thôi việc. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vẫn được bảo lưu để được hưởng khi chị hoàn thiện hồ sơ và tiếp tục tìm kiếm việc làm nhưng không tìm được hoặc để đóng tiếp khi chị tiếp tục làm việc ở nơi làm việc mới.

– Thứ ba, về thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

“Điều 57. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hộ i”.

Tiếp theo, bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định như sau:

“Điều 69. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí

Bảo hiểm xã hội tự nguyện áp dụng đối với người lao động quy định tại khoản 5 Điều 2 của Luật này “.

Khoản 5 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội quy định các trường hợp sau:

” 5. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này“.

Như vậy, nếu chị trong độ tuổi lao động, và đã xin nghỉ việc thì chị có quyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đợi khi đủ điều kiện hưởng chế độ.

Trình tự, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

* Hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (mẫu số 01-TN)

– Bản sao giấy khai sinh

– Sổ BHXH;

– Bản quá trình đóng BHXH (do cơ quan BHXH nơi đi cấp);

– CMND để đối chiếu với sổ BHXH.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, chị nộp tại cơ quan BHXH tại địa phương. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người tham gia BHXH tự nguyện, tổ chức BHXH có trách nhiệm cấp Sổ BHXH; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ Tục Viên Chức Xin Nghỉ Việc

– Mình tên chúng tôi là bác sĩ điều trị của bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh BD, hiện là viên chức và đã công tác ở bệnh viện được 8 năm, nay mình nộp đơnxin nghỉ với lý do “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, có con còn nhỏ, thườngđi công tác xa ngoài tỉnh, gia đình phải chuyển chỗ ở sang nơi khác xachỗ làm. Vì thế không có điều kiện tiếp tuc công việc hiện tại”

– Hiện tại mình đang thi đỗ sau đại học “Chuyên khoa 1 hệ tập trung củatrường ĐH Y Dược TP HCM” do một cơ sỏ y tế khác xác nhận cho đi học, vìmình có làm việc bán thời gian ở đây và củng là cơ quan của anh, chịmình, kinh phí đi hoc do mình tự túc.

– Nhưng khi ming nộp đơn xin nghỉ việc cho BVĐK tỉnh BD thì giám đốc BV gọi lên nói rằng đặt 2 trường hợp giải quyết như sau

1/ Nếu tôi chịu làm cam kết không đi học sau 2 năm BV sẽ giải quyết chonghỉ, và đồng thời sẽ gởi công văn xuống trường để hủy kết quả thi củatôi.

2/ BV giải quyết đơn của tôi với điều kiện tôi phải chịu kỹ luật vì viphạm quy chế bênh viện và buộc tôi phải thôi việc, đồng thời BV củng gởi công văn xuống trường để hủy kết quả thi của tôi.

– Việc giám đốc BV can thiệp sâu vào việc học tiến thân của tôi là quáđáng, trong khi nội dung đơn xin nghỉ việc của tôi không đề cập việc học mà chỉ nêu do hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục công tác, việc hămdọa can thiệp xuống trường để hủy kết quả của tôi là quá ác, quá thấtđức.

– Trong trường hợp này tôi phải làm như thế nào để được nghỉ việc màkhông trể đợt học sau đại học sắp tới, tôi chỉ cần nghỉ không cần BVphải giải quyết chế độ trợ cấp.

Xin luật sư chỉ dẫn giúp, tôi xin chân thành cảm ơn!

Về câu hỏi của bạn Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

Điều 38. Giải quyết thôi việc – Nghị định 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức “1. Viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau: a) Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản; b) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật Viên chức; c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vớiviên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức.” Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc – Luật viên chức “4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn cóquyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày;trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liêntục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày. 5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặckhông được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồnglàm vifệc; b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc; c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động; d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng; đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh; e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. 6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợpđồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tạiđiểm d khoản 5 Điều này.”

Nếu bạn đã viết đơn tự nguyện thôi việc theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP và không được giám đốc bệnh viện đồng ý, bạn có thể thực hiện thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 38 và phải tuân thủ thời hạn báo trước theo quy định tại Điều 29 – Luật viên chức .

Nếu đã thực hiện đúng theo các quy định trên mà bạn vẫn không được giảiquyết thôi việc đúng theo quy định của pháp luật thì bạn có thể làm đơngửi ra phòng lao động thương binh xã hội nơi bệnh viện có trụ sở để yêucầu giải quyết. Việc giám đốc bệnh viện buộc bạn làm cam kết và canthiệp vào kết quả thi của bạn là chưa phù hợp với quy định của phápluật.

Vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng làm việc của viên chức được thực hiện theo các quy định tại và Điều 30. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng làm việc – Luật viên chức và Chương Chương XIV. Giải quyết tranh chấp lao động – Bộ luật lao động

Nếu cần tư vấn thêm, xin vui lòng gọi vào số 1900 6665 gặp tư vấn viên để được hỗ trợ

Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang

Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng Nhân Viên Cơ Quan, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Thủ Tục Thôi Việc Cho Nhân Viên, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Cho Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 46, Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 108, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Nhân Viên Y Tế, Thông Báo Cho Nhân Viên Tự Nghỉ Việc, Quyết Định Xã Bãi Ngang, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Đơn Đề Nghị Về Việc Xác Nhận Hộ Gia Đình Cá Nhân Trực Tiếp Sản Xuất Nôn, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Quyết Định Nghỉ Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc, Bản Tường Trình Về Việc Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Trễ Hạn, Luận Văn Về Thời Giờ Làm Việc Thời Giờ Nghỉ Ngơi, Liên Hệ Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Cá Nhân Gắn Với Nghị Quyết 55, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Quyết Định Nghỉ Việc Tiếng Anh, Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Hưu Trí, Mẫu Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Giấy Quyết Định Nghỉ Việc, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Biểu Nhân Dân Bàn Về Việc Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Khu Dân, Quyết Định Nghỉ Việc Không Lương, ý Nghĩa Của Việc Quy Định Thời Hiệu Thời Hạn, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyết Định Giao Xe ô Tô Cho Nhân Viên, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Đơn Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Mẫu Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Y Tế, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Văn Bản Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Quyết Định Về Việc Nghỉ Không Hưởng Lương, Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương, Đơn Xin Nghỉ Việc Trong Thời Gian Thử Việc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Sa Thải Nhân Viên, Biểu Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Việc Ba, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Về Việc Ba, Đơn Xin Thôi Viêc ủy Viên Bch Hội Ccb Xã, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Khiển Trách Nhân Viên, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc, Đơn Xin Nghỉ Việc Sau Thời Gian Thử Việc, Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Thủ Tục Xin Thôi Việc Của Giáo Viên, Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên, Thủ Tục Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Viên Chức Có Đơn Xin Thôi Việc, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên Mầm Non, Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên, Đơn Xin Thôi Việc Giáo Viên Mầm Non, Thủ Tục Cho Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Công An Viên, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Viên Chức,

Quyết Định Thôi Việc Cho Nhân Viên Nghỉ Ngang, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Cho Nhân Viên Nghỉ Việc, Mẫu Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Do Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Nghỉ Việc Tạm Thời, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Viên Chức, Quyết Didjnhj Sa Thải Nhân Viên Tự ý Nghỉ Việc, Quyết Định Về Việc Khen Thưởng Nhân Viên Cơ Quan, Quy Trình Giải Quyết Cho Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời, Vào Học Lại Và Thôi, Thủ Tục Thôi Việc Cho Nhân Viên, Thủ Tục Giải Quyết Thôi Việc Đối Với Viên Chức, Đơn Xin Thôi Việc Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Cho Thôi Việc, Đơn Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc, Mẫu Giấy Quyết Định Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Đơn Quyết Định Buộc Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Cho Thôi Việc, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 46, Đơn Xin Thôi Việc Theo Nghị Định 108, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc Công Chức, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Nhân Viên Y Tế, Thông Báo Cho Nhân Viên Tự Nghỉ Việc, Quyết Định Xã Bãi Ngang, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Đơn Đề Nghị Về Việc Xác Nhận Hộ Gia Đình Cá Nhân Trực Tiếp Sản Xuất Nôn, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Quyết Định Nghỉ Việc, Mẫu Đơn Quyết Định Nghỉ Việc, Bản Tường Trình Về Việc Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức Trễ Hạn, Luận Văn Về Thời Giờ Làm Việc Thời Giờ Nghỉ Ngơi, Liên Hệ Việc Thực Hiện Nhiệm Vụ Cá Nhân Gắn Với Nghị Quyết 55, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Quyết Định Nghỉ Việc Tiếng Anh, Quyết Định Nghỉ Việc Hưởng Chế Độ Hưu Trí, Mẫu Giấy Quyết Định Nghỉ Việc,