Top #10 ❤️ Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Sachkhunglong.com

Thủ Tục Hủy Bỏ Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã:

Tìm Việc Làm Kế Toán, Kiểm Toán Tại Timviec365.vn

Mẫu Đăng Tin Tuyển Dụng Hay Nhất

Điều Kiện Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức ? Các Trường Hợp Được Ưu Tiên Khi Tuyển Dụng Viên Chức ?

Quy Định Mới Về Thi, Xét Tuyển Viên Chức

Quy Định Về Thời Hạn Thông Báo Kết Quả Tuyển Dụng Viên Chức

UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định và nộp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Văn phòng Sở Nội vụ.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh và trả lại hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ: nhận và hẹn ngày trả kết quả.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính.

* Thời gian giao trả kết quả: Trong giờ hành chính và theo ngày hẹn.

– Tờ trình đề nghị hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức của UBND cấp huyện (nêu rõ quan điểm và lý do cụ thể) (Bản chính)

– Tờ trình của UBND cấp xã về việc đề nghị hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức (nêu rõ lý do) (Bản chính)

– Biên bản họp của Đảng ủy, UBND xã về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức cấp xã (Bản chính)

– Nhận xét, đánh giá của người được phân công hướng dẫn công chức tập sự (Bản chính)

– Báo cáo kết quả tập sự của công chức được tuyển dụng (Bản sao)

– Bản sao quyết định tuyển dụng.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

– Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Liên tịch Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; – Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. – Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; – Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụHướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Hủy Bỏ Kết Quả Tuyển Dụng Viên Chức Một Huyện

Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Chuyên Ngành Hộ Tịch, Tư Pháp

Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp

Công Chức Tư Pháp, Hộ Tịch

Điều Kiện, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Công Chức Tư Pháp

Một Số Quy Định Mới Về Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã

4 Điều Doanh Nghiệp Tìm Kiếm Khi Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán

Lễ Trao Quyết Định Công Nhận Kết Quả Trúng Tuyển Kỳ Xét Tuyển Viên Chức Các Đơn Vị Trực Thuộc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Năm Học 2022

Quy Trình Công Tác Tuyển Dụng

Tổng Cục Thuế Thông Báo Thời Gian Và Địa Điểm Tổ Chức Thi Tuyển Công Chức Tổng Cục Thuế Năm 2022 – Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp

Quy Định Mới Về Thời Hạn Nhận Việc Khi Trúng Tuyển Công Chức

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy chế áp dụng cho 7 chức danh công chức cấp xã gồm: Trưởng Công an xã, Chỉ huy Trưởng Quân sự, Văn phòng – Thư ký, Địa chính – Xây dựng – Đầu tư và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Tài chính – Kế toán, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2019, một số nội dung cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (khoản 3 Điều 4):

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

– Các điều kiện khác theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ và quy định tại khoản 2, Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội Vụ.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (khoản 5 Điều 4):

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

3. Đối tượng không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (khoản 4 Điều 4):

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.

– Những người thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại Điều 52 Luật Kế toán năm 2022 không được đăng ký dự thi chức danh công chức Tài chính – Kế toán cấp xã.

4. Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã (khoản 2 Điều 8):

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội Vụ.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu chức danh công chức dự tuyển quy định tại Điều 5 Quy chế kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/02/2019; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Chứng thực giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có).

– Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển cấp xã lần sau.

5. Đối tượng được xuyết tuyển công chức cấp xã (Điều 31):

– Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và trưởng Công an xã.

– Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài và người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng được xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

+ Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

+ Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Việc xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khác trở lên ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp hoặc xếp loại tại giấy chứng nhận tốt nghịêp của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp chưa được nhận bằng tốt nghiệp); trường hợp bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp không xếp loại thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp của người đó để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

– Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 112/2011NĐ-CP của Chính phủ được xem xét  tiếp nhận vào công chức cấp xã không thông qua thi tuyển, nếu có các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

+ Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc phù hợp với yêu cầu chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng (không kể thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở cấp xã, thời gian tập sự, thử việc; nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

6. Các môn thi, hình thức thi, thời gian thi, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển (Điều 9):

            – Các môn thi và hình thức thi, thí sinh tham gia thi tuyển phải dự thi đủ các môn thi:

            + Môn kiến thưc chung: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện không xây dựng được các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị Sở Nội vụ xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, bảo đảm phù hợp với yêu cầu chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

+ Môn Tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên máy tính thời gian 30 phút. Người đăng ký dự tuyển công có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên được miễn thi môn tin học văn phòng.

– Cách tính điểm

+ Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

+ Môn kiến thức chung: tính hệ số 1.

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2: bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1.

+ Môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

+ Kết quả thi là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành và cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

– Xác định người trúng tuyển:

+ Người trúng tuyển phải có đủ điều kịên sau đây: Có đủ các bài thi của các môn thi; có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả điểm bài thi môn tin học nếu không được miễn thi và điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2).

+ Kết quả trúng tuyển lấy theo điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng chức danh công chức cấp xã.

+ Trường hợp có từ 02 người có kết quả bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: Người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định người trúng tuyển.

+ Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển lần sau./.

 

Đính kèm: Tải về

 

                                    Phòng Tư pháp quận Tân Phú – Phòng PBGDPL

 

Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm Hàng Trăm Cán Bộ Công Chức

Kế Hoạch Tuyển Dụng Lao Động Hợp Đồng Theo Nghị Định Số 68/2000/nđ

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Xử Lý Đối Với Những Trường Hợp Có Sai Phạm Trong Công Tác Tuyển Dụng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Tuyên Quang: 46 Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Không Bị Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng

Thời Hạn Ra Quyết Định Tuyển Dụng Và Nhận Việc Công Chức Cấp Xã Được Quy Định Như Thế Nào?

Quyết Định Quy Chế Tuyển Dụng Công Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân 2022

Trình Tự, Thủ Tục Thi Tuyển Dụng Công Chức

06 Bước Thực Hiện Thủ Tục Thi Tuyển Công Chức Theo Quyết Định 1065/qđ

Thi Tuyển Công Chức Tổng Cục Thuế: Bắt Đầu Thu Hồ Sơ Từ Đầu Tháng 11

Tổng Cục Thuế Thông Báo Tuyển Dụng Hơn 4.200 Công Chức Thuế

Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc công chức cấp xã đã được quy định cụ thể tại Điều 20 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn.

Theo đó, thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc công chức cấp xã được quy định như sau:

1. Đối với các chức danh Văn phòng – thống kê, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính – kế toán, Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội:

Căn cứ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tuyển dụng công chức cấp xã.

2. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã:

Căn cứ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định:

a) Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện;

b) Bổ nhiệm Trưởng Công an xã theo đề nghị bằng văn bản của Trưởng Công an cấp huyện sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

3 Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức cấp xã phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thời gian xin gia hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận việc quy định tại khoản này.

4. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức cấp xã.

Trân trọng!

Thời Hạn Ra Quyết Định Tuyển Dụng Và Nhận Việc Trong Tuyển Công Chức Ngành Kiểm Sát Nhân Dân

Quá Trình Đưa Ra Một Quyết Định

Ra Quyết Định Tuyển Dụng

Thủ Tục Quyết Định Công Nhận Kết Quả Và Tuyển Dụng Công Chức

Thế Nào Là Quy Chế, Quy Định, Quy Trình?

Lễ Trao Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức Năm 2022

Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức Tổng Cục Du Lịch Năm 2022

Các Phương Thức Tuyển Dụng Mà Một Chuyên Viên Nhân Sự Nên Biết

Tải Mẫu Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Tuyển Dụng

‘chưa Ai Trong Số 137 Trường Hợp Có Quyết Định Tuyển Dụng Của Sở Nội Vụ Tỉnh Lai Châu’

Tổng Cục Thuế Tuyển Dụng Công Chức Năm 2022

Tham dự buổi lễ còn có ông Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Bộ và các công chức, viên chức mới được tuyển dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng các công chức, viên chức mới vừa vượt qua kỳ thi để có mặt tại Lễ trao quyết định hôm nay.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Trung Hiếu)

“Với sự quan tâm sâu sát của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đối với công tác tuyển dụng của Bộ và bản thân tôi trong hai kỳ tuyển dụng vừa qua cũng là người đã trực tiếp chỉ đạo, theo sát từng diễn biến của kỳ thi nên tôi hiểu rõ đây là kỳ thi được tổ chức hết sức công phu, chặt chẽ, minh bạch”.

“Chúng tôi đã đặt ra những yêu cầu rất cao với mục tiêu tìm kiếm, sàng lọc và lựa chọn những bạn trẻ xuất sắc để bổ sung vào lực lượng kế tiếp của ngành Ngoại giao. Do đó, các bạn hoàn toàn có quyền tự hào vì mình đang ở đây, đang đứng trong hàng ngũ những cá nhân xuất sắc nhất đã vượt qua được thử thách của kỳ thi này và chính thức trở thành những công chức, viên chức ngoại giao trẻ”, Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ngành Ngoại giao Việt Nam vinh dự có Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bộ trưởng đầu tiên, đã có những đóng góp rất vẻ vang trong cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Ngày nay, ngành Ngoại giao cũng có vai trò vô cùng quan trọng, là một trong những lực lượng đi đầu trong việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

“Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới ngày càng biến đổi phức tạp và khó lường, sức ép lên nhiệm vụ đối ngoại ngày càng nhiều, trách nhiệm đặt trên vai những cán bộ ngoại giao ngày càng lớn hơn. Trách nhiệm lớn yêu cầu phải được đặt trên những đôi vai vững chắc. Do đó, cán bộ ngoại giao phải là những người có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để đảm đương và gánh vác trách nhiệm này. Đó chính là những điều chúng tôi rất mong chờ nơi các bạn”, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Thứ trưởng cho biết, kỳ tuyển dụng năm nay, Bộ Ngoại giao đã tuyển chọn được 77 gương mặt xuất sắc trong 6 chuyên ngành khác nhau (quan hệ quốc tế, luật, kinh tế, báo chí, kế toán và công nghệ thông tin).

Thứ trưởng yêu cầu các cán bộ trẻ hãy cố gắng rèn luyện trình độ chuyên môn thật tốt, sức khỏe thể lực tốt và bản lĩnh trong công việc thật vững vàng; cần phải luôn bồi đắp thái độ nghiêm túc, tinh thần kỷ luật và cầu thị trong công việc, coi trọng và có ý thức trách nhiệm cao đối với mỗi công việc mình được giao cho.

Anh Hoàng Thanh Liêm, đại diện cho 77 công chức, viên chức mới được tuyển dụng phát biểu bày tỏ niềm tự hào to lớn khi được đứng trong hàng ngũ cán bộ Ngoại giao Việt Nam, với bề dày lịch sử 73 năm hình thành và phát triển.

Anh Hoàng Thanh Liêm, đại diện cho 77 công chức, viên chức mới phát biểu. (Ảnh: Trung Hiếu)

“Trở thành cán bộ ngoại giao là một vinh dự to lớn. Nhưng vinh dự to lớn ấy cũng đi kèm với những trách nhiệm to lớn, đó là làm sao để tiếp nối truyền thống đáng tự hào của lớp lớp thế hệ đi trước, làm sao để thực sự trở thành những chiến sĩ trên mặt trận đối ngoại, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thay mặt 77 công chức, viên chức trẻ, anh Liêm cam kết sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các công chức, viên chức mới tại cổng chính Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CPquy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Công đoàn Bộ Ngoại giao tổ chức Ngày hội hiến máu cứu người

Sáng 28/11, các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao đã tham gia phong trào “Hiến máu cứu người” do Công đoàn …

Bộ Ngoại giao trao quyết định phân công công tác

Sáng 5/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Tô Anh Dũng đã …

3 Trường Hợp Người Dự Tuyển Bị Hủy Kết Quả Trúng Tuyển Công Chức

Bất Thường Quyết Định Hủy Kết Quả Tuyển Dụng Ở Học Viện Khcn & Đổi Mới Sáng Tạo

Biểu Mẫu Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức

Trao Quyết Định Tuyển Dụng 2 Viên Chức Bộ Ngoại Giao

Quy Định Về Thời Hạn Thông Báo Kết Quả Tuyển Dụng Viên Chức

🌟 Home
🌟 Top