Top 3 # Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương

Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty May 10, Tiểu Luận Môn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Tiểu Luận Xây Dựng Thang Bảng Lương, Thông Tư Hướng Dẫn Đăng Ký Thang Bảng Lương, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Mẫu Bảng Lương 6 Tháng, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Thang Bảng Hệ Số Lương, Mẫu Bảng Lương Tháng 13, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 3 Tháng, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Thang Bảng Lương 2021, Mẫu Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Thủ Tục Đăng Ký Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Tiểu Luận Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Hệ Thống Thang Bảng Lương Năm 2019, Mẫu Biểu Đăng Ký Thang Bảng Lương Lần Đầu, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Hồ Sơ Đăng Ký Thang Bảng Lương 2020, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương 2013, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương Công Ty Sản Xuất Hạt Điều, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Bang Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Câp Bậc Hàm, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương Mới Nhất, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2018, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2019, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2019, Xây Dựng Thang Lương, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2018, Huong Dan 357/hd_ct Ve Thang Quan Ham, Nang Luong, Bang Ma Ngach Luong Thong Dung, ảnh Hưởng Của Mạ Băng Tôm Đến Chất Lượng Tôm, Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng Tháng 5 Năm 2017 Tỉnh Quảng Nam, Xây Dựng Bảng Lương Theo Đánh Giá Giá Trị Công Việc, Hướng Dẫn Sử Dụng Thang Máy, Xây Dựng Phương Pháp Định Lượng Rotundin Trong Củ Bình Vôi Tươi Bằng Sắc Ký Lớp Mỏng Kết Hợp Đo Mật, Xây Dựng Phương Pháp Định Lượng Rotundin Trong Củ Bình Vôi Tươi Bằng Sắc Ký Lớp Mỏng Kết Hợp Đo Mật , Tình Huống Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Xây Dựng, Con Lắc Đơn Dao Động Nhỏ Trong Một Điện Trường Đều Có Phương Thẳng Đứng Hướng Xuống, Vật Nặng Có Điệ, Con Lắc Đơn Dao Động Nhỏ Trong Một Điện Trường Đều Có Phương Thẳng Đứng Hướng Xuống, Vật Nặng Có Điệ, Hướng Dẫn Sử Dụng 6d Bằng Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng 60d Bằng Tiếng Việt, Noi Dung Hướng Dẫn 87 Của Tổng Cục Chính Trị Ngày 15/1/2015 Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đảng, Huong Dan Xay Dung Ke Hoạch Mơ Rong Luc Luong Dqtv Trong Các Trạng Thai San Sang Chien Dau, Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 4 Bằng Tiếng Việt, Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 5 Bằng Tiếng Việt, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Về Sử Dụng Bằng Giả Trong Giáo Dục, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Tại Hà Nội, Một Máy Đang Phát Sóng Điện Từ. Xét Một Phương Truyền Có Phương Thẳng Đứng Hướng Lên, Xét Một Phương Truyền Có Phương Thẳng Đứng Hướng Lên, Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Phân Tích Lượng Giá Trị Hàng Hóa Và Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Lượng Giá T, 3 Tháng Luong, Thang Lương, Sao Ke 3 Thang Luong, Đơn Xin Xác Nhận Lương 3 Tháng, Đơn Xin Xác Nhận Mức Lương 3 Tháng, Tờ Trình Lương Tháng 13, Năng Lương Thăng Cap Bac Ham, Tăng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng, Mẫu Phiếu Lương Tháng, Nâng Lương Thăng Quân Hàm, Mẫu Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất, Giấy Xác Nhận 3 Tháng Lương, Mẫu Đơn Xin Nghỉ 1 Tháng Không Lương, Mẫu Xác Nhận Lương 6 Tháng Gần Nhất, Ban Kiem Diem Thang Luong , Mẫu Xác Nhận Mức Lương 3 Tháng Gần Nhất, Đơn Xin Nghỉ 1 Tháng Không Lương, Mẫu Thông Báo Thưởng Lương Tháng 13, Đơn Xin Nghỉ Không Lương 3 Tháng, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất, Thông Báo Thưởng Lương Tháng 13, Bản Kiểm Điểm Thăng Cấp, Nâng Lương, ản Tự Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Kiểm Điểm Nâng Lương, Thăng Hàm, Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Chương Trình Đào Tạo Chất Lượng Cao Đại Học Tôn Đức Thắng, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Tự Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Hàm, Mẫu Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bật Hàm, Bản Tư Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Hàm, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Không Lương 1 Tháng, Bản Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm, Bản Tự Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Cấp Bậc Hàm,

Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty, Xây Dựng Thang Bảng Lương Công Ty May 10, Tiểu Luận Môn Xây Dựng Thang Bảng Lương, Tiểu Luận Xây Dựng Thang Bảng Lương, Thông Tư Hướng Dẫn Đăng Ký Thang Bảng Lương, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Quy ước Mã Số Của Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 6 Tháng, Mẫu Bảng Lương 6 Tháng, Mã Số Quy ước Của Thang Bảng Lương, Thang Bảng Hệ Số Lương, Mẫu Bảng Lương Tháng 13, Mẫu Bảng Sao Kê Lương 3 Tháng, Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng, Thang Bảng Lương 2021, Mẫu Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Thủ Tục Đăng Ký Thang Bảng Lương, Mẫu Bảng Sao Kê 6 Tháng Bảng Lương, Tiểu Luận Vai Trò Của Thang Bảng Lương, Hệ Thống Thang Bảng Lương Năm 2019, Mẫu Biểu Đăng Ký Thang Bảng Lương Lần Đầu, Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Hồ Sơ Đăng Ký Thang Bảng Lương 2020, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Mẫu Xác Nhận Bảng Lương 6 Tháng Gần Nhất, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương 2013, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Thang Bảng Lương Công Ty Sản Xuất Hạt Điều, Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất, Bang Kiểm Điểm Nâng Lương Thăng Câp Bậc Hàm, Biểu Mẫu Đăng Ký Thang Bảng Lương Mới Nhất, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2018, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2019, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2019, Xây Dựng Thang Lương, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2019, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2018, Huong Dan 357/hd_ct Ve Thang Quan Ham, Nang Luong, Bang Ma Ngach Luong Thong Dung, ảnh Hưởng Của Mạ Băng Tôm Đến Chất Lượng Tôm, Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng Tháng 5 Năm 2017 Tỉnh Quảng Nam, Xây Dựng Bảng Lương Theo Đánh Giá Giá Trị Công Việc, Hướng Dẫn Sử Dụng Thang Máy, Xây Dựng Phương Pháp Định Lượng Rotundin Trong Củ Bình Vôi Tươi Bằng Sắc Ký Lớp Mỏng Kết Hợp Đo Mật, Xây Dựng Phương Pháp Định Lượng Rotundin Trong Củ Bình Vôi Tươi Bằng Sắc Ký Lớp Mỏng Kết Hợp Đo Mật ,

Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương

Xây dựng thang bảng lương là điều bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên các quy định về xây dựng thang bảng lương thì dày đặc mà không phải kế toán nào mới vào nghề cũng có thể thực hiện. Để đơn giản hóa việc xây dựng thang bảng lương chúng tôi có bài hướng dẫn cụ thể như sau:

Văn bản pháp luật về thang bảng lương

Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương

Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Quy định khi xây dựng thang bảng lương

Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương được quy định tại điều 7 nghị định 49/2013/NĐ-CP, khi thực hiện xây dựng thang bảng lương cần chú ý các nội dung sau:

Điều 7. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.4. Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.5. Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ – Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

Với mức lương tối thiểu trong thang bảng lương phải đáp ứng mức lương tối thiểu theo quy định pháp luật đề ra.

Một số lưu ý:– Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.– Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.– Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

Hồ sơ xây dựng thanh bảng lương

1. Công văn đề nghị xác nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương(Căn cứ Luật Lao Động, nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013, nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015, Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 Trên công văn ghi rõ địa chỉ, người liên hệ, ngành nghề được cấp phép kinh doanh, tổng số lao động trong công ty,…)Chú ý: Thông tin về giấy ĐKKD phải là lần ĐKKD đầu tiên và lần cuối cùng

3. Bản quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh nghề công việc trong thang lương, bảng lươngBao gồm các nội dung sau:– Quy định rõ các tiêu chuẩn và điều kiện về trình độ chuyên môn, vi tính, ngoại ngữ….– Nội dung công việc đối với từng chức danh công việc trong công ty.

4. Ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn lâm thời(Được thể hiện bằng văn bản riêng). Trường hợp nếu đơn vị không có ban chấp hành Công đoàn thì phải có biên bản họp toàn công ty thông qua hệ thống thang lương, bảng lương và có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên trong công ty tham gia.

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( photo )

Miễn gửi thang bảng lương cho doanh nghiệp dưới 10 lao động

Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 và hiệu lực ngày 01/11/2018 có quy định miễn gửi thang bảng lương cho doanh nghiệp dưới 10 lao động. Nghị định này sửa đổi nghị định 49/2013/NĐ-CP

2. Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau:“Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

Do vậy, từ ngày 01/11/2018 các doanh nghiệp dưới 10 lao động không cần gửi thang bảng lương, đây là một điểm mới có lợi rất nhiều cho các doanh nghiệp

Mức phạt khi không đăng ký thang bảng lương

Với trường hợp không đăng ký thang bảng lương mức phạt được quy định tại nghị định 88/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 13. Vi phạm quy định về tiền lương1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định.2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:a) Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động hoặc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định pháp luật;b) Sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định khi đã có ý kiến sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện;c) Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng;d) Không thông báo cho người lao động biết trước về hình thức trả lương ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện.3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Hướng Dẫn Đăng Ký Xây Dựng Thang Bảng Lương 2022 Mới Nhất

Các bước xây dựng thang bảng lương 2020

Theo quy định mới nhất năm 2020, doanh nghiệp tiến hành xây dựng bảng lương theo các bước sau:

Bước 1: Cập nhật mức lương tối thiểu theo từng vùng

Thang bảng lương được xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu theo từng khu vực, từng vùng khác nhau. Chính Phủ có đưa ra những quy định cụ thể về mức lương tối thiểu này. Trong Nghị định 157/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp cần phải xem xét và áp dụng mức lương tối thiểu trong việc xây dựng bảng lương, Đồng thời, tiến hành cập nhập lương tối thiểu luôn là điều cần thiết.

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU : Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 4.258.600 đồng (Vì ở Vùng 1)

II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

Đơn vị tính: Việt nam đồng

Bước 2: Thống kê các chức vụ, công việc chuyên môn của từng nhân viên trong doanh nghiệp

Tùy vào từng chức vụ, công việc chuyên môn khác nhau, mức lương dành cho nhân viên cũng không giống nhau. Hơn nữa, khi tính lương, doanh nghiệp cũng cần xét đến yếu tố khác như thâm niên kinh nghiệm, khả năng làm việc, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,…

Bước 3: Xây dựng mức lương tương ứng

Khi đã thiết lập được các nhóm chức vụ, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, doanh nghiệp có thể tính được mức lương thưởng tương ứng. Mức lương này có thể có sự phân biệt cao thấp không giống nhau.

Bước 4: Tham khảo ý kiến của công đoàn

Sau khi đã xây dựng xong bảng lương, doanh nghiệp cần tham khảo ý kiến của công đoàn và công bố công khai tại nơi làm việc. Nếu không có bất kỳ vấn đề gì, bảng lương sẽ được áp dụng.

Bước 5: Gửi thang bảng lương đến Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội

Cuối cùng, doanh nghiệp gửi thang bảng lương đến Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội sở tại của trụ sở doanh nghiệp. Sau khi được thông qua, sẽ tiến hành tính và phát lương theo đúng số liệu.

Lưu ý là khi có sự thay đổi về mức lương hoặc doanh nghiệp mới thành lập thì phải xây dựng lại thang bảng lương nhé để nộp cho Phòng lao động lương binh xã hội Quận, huyện.

Việc xây dựng thang bảng lương là vấn đề rất quan trọng của các doanh nghiệp. Để có thể xây dựng bảng lương chính xác, theo đúng quy định, tốt nhất các bạn nên áp dụng theo đầy đủ 5 bước làm trên.

Hồ Sơ Xây Dựng Thang Bảng Lương 2022 Theo Mẫu Mới Nhất

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

QUY ĐỊNH (V/v: tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với  chức danh trong công ty)

-  Căn cứ vào Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 theo hướng dẫn của Chính Phủ. -  Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty. 1/ Công ty quy định tiêu chuẩn trừng chức danh trong công ty như sau.  

STT

Chức danh

Trình độ

Công việc phải làm

1

Giám đốc

– Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhiệm. sức khỏe tốt, trình độ năng lực quản lý, có khả năng lãnh đạo. – Là người đại diện theo pháp luật của công ty, có đủ năng lực hành vi nhân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý theo quy định của luật doanh nghiêp….

Là người quản lý cao nhất và chịu trách nhiệm cuối cùng với công ty về việc triển khai chiến lược kinh doanh , hệ thống quản lý và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

2

Phó giám đốc

 - Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhiệm. sức khỏe tốt, trình độ năng lực quản lý, có khả năng lãnh đạo.

– Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

– Sử dụng tốt Tiếng Anh. Thành thạo Microsoft Ofice và các phần mềm ứng dụng trong công việc.

– Có kỹ năng truyền đạt, thuyết phục, trình bày, đào tạo, huấn luyện.

– Có kỹ năng quản lý. 

– Tự tin, chững chạc, phong thái chuyên nghiệp.

– Nhạy bén trong đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh.

– Có khả năng làm việc với áp lực công việc cao, có khả năng đi công tác.

 - Chịu trách nhiệm chung về điều hành, giám sát các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực kinh doanh, marketing.

– Tham mưu, đề xuất những chính sách, chế độ đối với thị trường, khách hàng, dịch vụ sau bán hàng cho Giám đốc đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời trong sản xuất, kinh doanh.

– Hoạch định và thực hiện phát triển nguồn nhân lực trong kinh doanh. Tổ chức hướng dẫn, đào tạo và quản lý nghiệp vụ kinh doanh trong toàn Công ty.

 

3

Kế toán trưởng

– Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kế toán. – Có chứng chỉ kế toán trưởng – Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán. – Thành thạo tin học văn phòng

– Tham mưu cho ban giám đốc trong lĩnh vực tài chính kế toán của công ty. – Giải quyết các công việc được giám đốc ủy quyền…

4

Kế Toán Viên

– Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghành kế toán.

– Có kinh nghiệm 1 năm làm kế toán tổng hợp.

– Chịu được áp lực công việc cɑo.

– Nhɑnh nhẹn và nhiệt tình trong công việc.

– Giɑo tiếp tốt – Trung thực, cận thận.

– Ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Thực hiện và đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách trong mọi lĩnh vực kế toán.

– Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán Thuế theo qui định.

– Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán Trưởng.

5

Nhân viên

Kinh doanh

– Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

– Thành thạo Vi tính văn phòng.

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

– Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc và có trách nhiệm.

– Tìm kiếm các thông tin về khách hàng. 

– Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về dịch vụ của công ty.

– Chăm sóc khách hàng, lấy ý kiến của khách hàng về chất lượng dịch vụ.

 

6

Nhân viên Văn Phòng

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ngành nghề phù hợp với công việc được đảm nhận…. – Kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt – Thành thạo tin học văn phòng

Làm việc theo sự phân công trực tiếp của giám đốc….

  2/ Chế độ nâng lương -         Khi người lao động làm việc trong công ty từ 01 năm trở lên được công ty xét duyệt nâng lương. -         Tiêu chuẩn nâng bậc:

+ Có ít nhất 01 năm làm việc tại công ty. + Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên + Hoàn thành tốt các công việc được giao

-         Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên, hàng năm ban giám đốc công ty tổ chức xét duyệt nâng lương. Thời hạn nâng lương đúng, trước hoặc có thế chậm lại phụ thuộc và yếu tố năng lực công tác và mức độ hoàn thiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân. -         Những người có sang kiến chất lượng đem lại lợi ích đáng kế cho công ty sẽ được xét nâng lương trước thời hạn.

 Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2021

GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên)