Top 3 # Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc

Mẫu Khai Nhận Thừa Kế Theo Di Chúc, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc, Mau Van Ban Khai Nhan Thua Ke Theo Di Chuc, Luận Văn Thừa Kế Theo Di Chúc Theo Qui Định Của Pháp Luật Việt Nam, Thừa Kế Theo Di Chúc Theo Qui Định Của Pháp Luật Việt Nam, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Theo Di Chúc, Vụ án Về Người Lập Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc Khi Bị Mất Năng Lực Hành Vi Dân Sự, Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Tài Sản Thừa Kế, Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Thừa Kế, Hướng Dẫn Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Đơn Khai Nhận Hàng Thừa Ke, Mẫu Thông Báo Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Tờ Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Tờ Khai Từ Chối Nhận Di Sản Thừa Kế, Đơn Đề Nghị Tách Thửa Hoặc Hợp Thửa Theo Mẫu Số 11/Đk, Khái Niệm Nào Sau Đây Chỉ Cái Được Công Nhận Là Đúng Theo Quy Định Hoặc Theo, Ban Khai Ca Nhan Theo Qd 49, Bản Khai Nhân Khẩu Theo Mẫu Nk5, Bản Khai Nhân Khẩu Theo Mẫu Nk1, Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 290, Mẫu Bản Khai Thân Nhân Theo Quyết Định 62, Mẫu Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 62, Ban Khai Than Nhan Theo Quyet Dinh 49, Ban Khai Ca Nhan Theo Quyet Dinh 49, Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 24/2016, Mau Ban Khai Than Nhan Da Tu Tran Theo Quyêt Dinh62, Mẫu Bản Khai Thân Nhân Theo Quyết Định 49/2015, Mẫu Tờ Khai Thân Nhân Theo Quyết Định Số 49/2015/qĐ-ttg …, Mẫu Số 1b Bản Khai Thân Nhân Theo Quyết Định 49/2015, Bản Khai Cá Nhân Mẫu 1a Theo Quyết Định 49/2015, Mẫu Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 24/2016, Ban Khai Nhân Mẫu 1b Theo Quyết Định 49/2015, Bản Khai Của Thân Nhân Hưởng Mai Táng Phí Theo QĐ49c, Mẫu Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 49/2015, Mẫu 1a Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 49/2015, Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 49/2015, Bản Khai Cá Nhân Mẫu 1b Theo Quyết Định 49/2015, Bản Khai Cá Nhân Đề Nghị Trợ Cấp 1 Lần Theo Quyết Định 40/2015 , Tờ Khai Chứng Nhận/hợp Pháp Hoá Lãnh Sự Theo Mẫu Số Ls/hph-2012/tk, Bản Khai Của Thân Nhân Hưởng Mai Táng Phí Theo QĐ49/2015/nĐ-cp, Bản Khai Cá Nhân Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Một Lần Theo Quyết Định, Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Logo Độc Quyền (theo Mẫu), Bản Kê Khai Kinh Nghiệm Của Tổ Chức Cá Nhân Thiết Kế, Mẫu Bản Khai Của Thân Nhân Đề Nghị Hưởng Chế Độ Mai Táng Phí Theo Quyết Định Số 49/2015, Hướng Dan Khai So Yếu Ly Lịch Công Nhân Viên Chuc, Module 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ Làm, Module 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ Làm , Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Modun 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ Em Là, Thừa Kế Theo Pháp Luật, Nội Dung Module Gvmn 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Lấy Trẻ, Modun: Gvmn 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ, Modun 12tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ Em Làm, Modun: Gvmn 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ, Mẫu Bản Di Chúc Thừa Kế Đất Đai, Mẫu Lập Di Chúc Thừa Kế Tài Sản, Mẫu Di Chúc Thừa Kế, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Đất Đai, Mẫu Văn Bản Di Chúc Thừa Kế Tài Sản, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Đất, Mẫu Bản Di Chúc Thừa Kế, Mẫu Di Chúc Tài Sản Thừa Kế, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Tài Sản Cho Con, Mẫu Văn Bản Di Chúc Thừa Kế, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Nha Dat, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Tài Sản, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Nhà, Trình Bầy Về Thừa Kế Theo Pháp Luật, Bản Kê Khai Di Sản Thừa Kế, Khai Thừa Kế, Mẫu Tờ Khai Thừa Kế, Mẫu Tờ Khai Di Sản Thừa Kế, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Viết Tay, Mẫu Di Chúc Chia Tài Sản Thừa Kế, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Mới Nhất, Mẫu Viết Di Chúc Thừa Kế, Bài Thảo Luận 7 Thừa Kế Theo Pháp Luật, Bài Thảo Luận Thứ Bảy Thừa Kế Theo Pháp Luật, Bài Thảo Luận Dân Sự 7 Thừa Kế Theo Pháp Luật, Mẫu 04 Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Thừa Kế Theo Pháp Luật Của Cháu, Chắt Th, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất, Tải Mẫu 04 Giấy Đề Nghị Rút Tiền Theo Thừa Kế Pháp Luật, Thừa Kế Thế Vị Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Hành, Tai Mau Giay De Nghi Rut Tien Thua Ke Theo Phap Luat, Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật Mẫu 04, Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Mẫu 04 Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Mẩu Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Theo Mẫu Số 01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 15, Mẫu Đơn Kê Khai Dei Sản Thừa Kế, Mẫu Di Chúc Chia Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất, Bản Khai Cá Nhân Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp 1 Lần Theo Quyết Định Số 49/2015 Ttg Ngày 14/10/2015 Của Thủ, Bảng Khai Cá Nhân Hưởng Chế Độ Trợ Cấp 1 Lần Theo Quyết Định Số 49/2015/qĐ-ttg Ngày 14/10/2015, Thoi Hieu Khoi Kien Chia Di Thua Ke Khong Di Chuc, Bản Khai Lý Lịch Trích Ngang Dùng Để Xác Định Hàng Thừa Kế,

Mẫu Khai Nhận Thừa Kế Theo Di Chúc, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc, Mau Van Ban Khai Nhan Thua Ke Theo Di Chuc, Luận Văn Thừa Kế Theo Di Chúc Theo Qui Định Của Pháp Luật Việt Nam, Thừa Kế Theo Di Chúc Theo Qui Định Của Pháp Luật Việt Nam, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Theo Di Chúc, Vụ án Về Người Lập Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc Khi Bị Mất Năng Lực Hành Vi Dân Sự, Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Tài Sản Thừa Kế, Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Thừa Kế, Hướng Dẫn Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Đơn Khai Nhận Hàng Thừa Ke, Mẫu Thông Báo Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Tờ Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Tờ Khai Từ Chối Nhận Di Sản Thừa Kế, Đơn Đề Nghị Tách Thửa Hoặc Hợp Thửa Theo Mẫu Số 11/Đk, Khái Niệm Nào Sau Đây Chỉ Cái Được Công Nhận Là Đúng Theo Quy Định Hoặc Theo, Ban Khai Ca Nhan Theo Qd 49, Bản Khai Nhân Khẩu Theo Mẫu Nk5, Bản Khai Nhân Khẩu Theo Mẫu Nk1, Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 290, Mẫu Bản Khai Thân Nhân Theo Quyết Định 62, Mẫu Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 62, Ban Khai Than Nhan Theo Quyet Dinh 49, Ban Khai Ca Nhan Theo Quyet Dinh 49, Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 24/2016, Mau Ban Khai Than Nhan Da Tu Tran Theo Quyêt Dinh62, Mẫu Bản Khai Thân Nhân Theo Quyết Định 49/2015, Mẫu Tờ Khai Thân Nhân Theo Quyết Định Số 49/2015/qĐ-ttg …, Mẫu Số 1b Bản Khai Thân Nhân Theo Quyết Định 49/2015, Bản Khai Cá Nhân Mẫu 1a Theo Quyết Định 49/2015, Mẫu Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 24/2016, Ban Khai Nhân Mẫu 1b Theo Quyết Định 49/2015, Bản Khai Của Thân Nhân Hưởng Mai Táng Phí Theo QĐ49c, Mẫu Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 49/2015, Mẫu 1a Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 49/2015, Bản Khai Cá Nhân Theo Quyết Định 49/2015, Bản Khai Cá Nhân Mẫu 1b Theo Quyết Định 49/2015, Bản Khai Cá Nhân Đề Nghị Trợ Cấp 1 Lần Theo Quyết Định 40/2015 , Tờ Khai Chứng Nhận/hợp Pháp Hoá Lãnh Sự Theo Mẫu Số Ls/hph-2012/tk, Bản Khai Của Thân Nhân Hưởng Mai Táng Phí Theo QĐ49/2015/nĐ-cp, Bản Khai Cá Nhân Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Một Lần Theo Quyết Định, Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Logo Độc Quyền (theo Mẫu), Bản Kê Khai Kinh Nghiệm Của Tổ Chức Cá Nhân Thiết Kế, Mẫu Bản Khai Của Thân Nhân Đề Nghị Hưởng Chế Độ Mai Táng Phí Theo Quyết Định Số 49/2015, Hướng Dan Khai So Yếu Ly Lịch Công Nhân Viên Chuc, Module 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ Làm,

Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc

Pháp luật Việt Nam tôn trọng quyền tự định đoạt của cá nhân với tư cách là chủ sở hữu đối với tài sản của họ. Vì vậy, trước khi chết họ có quyền định đoạt tài sản của mình cho ai theo ý chí của họ được thể hiện trong di chúc đã lập. Sau khi người để lại di chúc chết, di chúc phát sinh hiệu lực, những người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc có thể tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người để lại di chúc có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (là: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con đã thành niên mà không có khả năng lao động) thì chủ thể tiến hành khai nhận di sản thừa kế ngoài những người được chỉ định trong di chúc còn có những người này, hoặc người đại diện theo pháp luật của họ (đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự).

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế theo di chúc:

Giấy chứng tử của người để lại di sản;

Di chúc;

Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất;

Chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, hộ khẩu của người được hưởng di sản theo di chúc.

II. Quy trình thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

Để có thể giúp quý vị có thể nắm bắt được thủ tục khai nhận thừa kế theo di chúc, Văn phòng luật sư Quang Thái sẽ tóm tắt quy trình thực hiện thủ tục nói trên như sau:

Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi có bất động sản của người để lại di sản.

Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế. Trường hợp chỉ một người duy nhất thì lập Văn bản khai nhận di sản thừa kế theo Điều 50 Luật Công chứng. Trường hợp người thừa kế có cả người thừa kế theo di chúc và những người được hưởng di sản theo Điều 669 Bộ luật Dân sự thì có thể lập Văn bản khai nhận di sản thừa kế (tất cả các thừa kế cùng nhận di sản và không thỏa thuận phân chia) hoặc lập Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo Điều 57 Luật Công chứng 2014.

Sau khi tiến hành khai nhận di sản thừa kế tại tổ chức công chứng, những người thừa kế sẽ tiến hành thủ tục sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất. Hồ sơ bao gồm: Bản chính văn bản khai nhận thừa kế có công chứng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà; giấy tờ khác (giấy tờ tùy thân của người hưởng di sản, giấy chứng tử, di chúc …).

III. Liên hệ Luật sư tư vấn:

Liên hệ luật sư giỏi về thừa kế: Văn phòng số 12, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Ngoài ra, Văn phòng luật của Luật sư chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn luật lĩnh vực khác như tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn luật dân sự, tư vấn luật đất đai, tư vấn luật hôn nhân gia đình, tư vấn thủ tục ly hôn, tư vấn luật sở hữu trí tuệ, tư vấn luật lao động, tư vấn luật hình sự…

Hãy liên hệ chúng tôi để được Luật sư tư vấn nhanh chóng, kịp thời vấn đề pháp lý của Quý khách.

Chứng Nhận Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế

Thông tin thủ tục hành chính Chứng nhận văn bản khai nhận di sản thừa kế – Ninh Thuận

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chứng nhận văn bản khai nhận di sản thừa kế – Ninh Thuận

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại Phòng Công chứng số 1

Bước 2:

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho Công chứng viên giải quyết

Bước 3:

Trả kết quả cho cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại Phòng Công chứng số 1

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chứng nhận văn bản khai nhận di sản thừa kế – Ninh Thuận

Văn bản khai nhận di sản thừa kế (bản chính)

Giấy Chứng nhận quyền sở hữu về tài sản của người để lại di sản

Giấy chứng tử của người để lại di sản hoặc các giấy tờ thay thế hoặc các giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng: có thể là sơ yếu lý lịch, hộ khẩu cũ có thể hiện mối quan hệ

Hộ khấu (nếu có), Chứng minh nhân dân của những người khai nhận di sản thừa kế

Văn bản khai nhận di sản thừa kế (bản chính) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có tài sản

Giấy Chứng nhận quyền sở hữu về tài sản của người để lại di sản để chứng minh (bản sao)

Giấy chứng tử của người để lại di sản hoặc giấy tờ thay thế

Khai sinh các con của người để lại di sản thừa kế (nếu có)

Giấy chứng nhận kết hôn của hai vợ chồng người để lại di sản (nếu có) hoặc hộ khẩu cùng hộ

Hộ khẩu (nếu có), Chứng minh nhân dân của những người thừa kế di sản

Giấy xác nhận tình trạng hộ tịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và giấy tờ thay thế

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Chứng nhận văn bản khai nhận di sản thừa kế – Ninh Thuận

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chứng nhận văn bản khai nhận di sản thừa kế – Ninh Thuận

Lệ phí

– Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 100.000.000 đồng: Thu 100.000 đồng/trường hợp.- Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng: thu 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.- Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng: Thu 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng.- Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch trên 5.000.000.000 đồng: Thu 3.800.000 đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng một trường hợp).

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Chứng nhận văn bản khai nhận di sản thừa kế – Ninh Thuận

 Văn bản căn cứ pháp lý

 Văn bản công bố thủ tục

Lược đồ Chứng nhận văn bản khai nhận di sản thừa kế – Ninh Thuận

Chứng Thực Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế – Thừa Thiên Huế

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế – Thừa Thiên Huế

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Cá nhân muốn chứng thực văn bản khai nhận di sản phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã

Bước 3:

Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Bước 4:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành tiến hành chứng thực ngay. Đối với trường hợp cần xác minh thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ. Thời gian tiếp nhận: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30

Bước 5:

Cán bộ Tư pháp – hộ tịch thụ lý hồ sơ, xem xét nội dung trong văn bản. Sau đó trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định

Bước 6:

Trả kết quả + Thời gian trả kết quả: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế – Thừa Thiên Huế

Phiếu yêu cầu chứng thực (Bản chính theo mẫu)

Giấy Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản sao)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (bản sao)

Văn bản nhận tài sản thừa kế (Bản chính theo mẫu)

Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người hưởng di sản theo quy định của pháp luật (bản sao)

Giấy chứng tử của người để lại di sản và người được hưởng di sản nếu người được hưởng di sản đã chết (bản sao)

Giấy chứng nhận kết hôn (nếu tài sản thừa kế thuộc sở hữu chung của vợ chồng) (bản sao)

Giấy khai sinh của các con người để lại di sản (bản sao)

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế – Thừa Thiên Huế Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế – Thừa Thiên Huế Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế – Thừa Thiên Huế

Lược đồ Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế – Thừa Thiên Huế