Top 1 # Viết Văn Bản Nghị Luận Ngắn Về An Toàn Giao Thông Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Văn Bản Nghị Luận Về Vấn Đề An Toàn Giao Thông

Dàn Bài Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Văn Bản Nghị Luận Về Vấn Đề An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thôngan Về An Toan Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Giáo Viên Thcs, Câu Hỏi Tự Luận An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận An Toàn Giao Thông Lớp 4, Bài Luận An Toàn Giao Thông, Luận Văn An Toàn Giao Thông, Bài Luận Về An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thông Thpt, Câu Hỏi Tự Luận An Toàn Giao Thông Thcs, Bản Tham Luận Về An Toàn Giao Thông, Tham Luận Về An Toàn Giao Thông, Tham Luan Phu Nu Voi An Toan Giao Thong, Báo Cáo Tham Luận An Toàn Giao Thông, Báo Cáo Tham Luận Về An Toàn Giao Thông, Những Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thông, Tiểu Luận An Toàn Giao Thông, Bài Tham Luận An Toàn Giao Thông, Bài Tiểu Luận Về An Toàn Giao Thông, Tham Luận An Toàn Giao Thông, Bài Tham Luận Về An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Phần Thi An Toàn Giao Thông, Tham Luận Chung Về An Toàn Giao Thông, Bài Tham Luận Về An Toàn Giao Thông Của Học Sinh, Câu Hỏi Tự Luận Của Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Những Bài Tham Luận Về An Toàn Giao Thông, Đáp án Tự Luận An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Bài Tham Luận Về An Toàn Giao Thông Trong Trường Học, Cách Viết Bài Tham Luận Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Bai Tham Luan Danh Gia Thuc Trang An Toan Giao Thong, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu N Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Dap An Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020 Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Thay Co Hay Nêu Kinh Nghiệm Bản Thân Trong Quá Trình Giảng Dạy Nội Dung Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Dành Cho Giáo Viên, Bài Tiểu Luận Về Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng Hệ Thống Giao Thông Nông Thôn, Dap An An Toàn Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Đáp án Giáo Dục An Toàn Giao Thông Trong Trường Học, Nguyên Tắc Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh, Giáo Trình An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Giao Lưu Giáo Viên Dạy Giỏi An Toàn Giao Thông Giáo Viên Khối 3,4,5, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông Cua Giao Vien, Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Lớp 3 3, Đáp án Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Bài Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Giáo án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Luận Văn An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin, Khóa Luận Bài Toán Trích Xuất Thông Tin Cho Dữ Liệu Bán Cấu Trúc Và áp Dụng Xây Dựng Hệ Thống Tìm Ki, Câu Hỏi Tự Luận Hệ Thống Thông Tin Kế Toán, Tiểu Luận An Toàn Thông Tin, Mẫu Báo Cáo An Toàn Giao Thông, Bài Văn Mẫu An Toàn Giao Thông Lớp 3, Bài Tập Làm Văn Về An Toàn Giao Thông Lớp 3, Bài Văn Mẫu An Toàn Giao Thông, Đề án An Toàn Giao Thông, Văn Bản Chỉ Đạo Về An Toàn Giao Thông, Đề Thi An Toàn Giao Thông, Bài Thi An Toàn Giao Thông Lớp 4, Báo Cáo An Toàn Giao Thông, Dàn ý An Toàn Giao Thông, Đáp án Bài Thi An Toàn Giao Thông, Đề Thi An Toàn Giao Thông Lớp 5, Quy Tắc Đi Bộ An Toàn Giao Thông, Bài Thi An Toàn Giao Thông, An Toan Giao Thong, Bài Thơ An Toàn Giao Thông, Nội Quy An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 4, Bộ Đề Thi An Toàn Giao Thông Lớp 5, Đáp án Đề An Toàn Giao Thông, Văn Bản An Toàn Giao Thông, Đáp án An Toàn Giao Thông, Bản Cam Kết Về An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông, Đáp án Thi An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 7, Bộ Đề Thi An Toàn Giao Thông, Dàn Bài An Toàn Giao Thông, Bài Văn Mẫu Về An Toàn Giao Thông, Đề Bài An Toàn Giao Thông, ôn An Toàn Giao Thông Lớp 5, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Giao Thông,

Dàn Bài Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông, Văn Bản Nghị Luận Về Vấn Đề An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thôngan Về An Toan Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Giáo Viên Thcs, Câu Hỏi Tự Luận An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận An Toàn Giao Thông Lớp 4, Bài Luận An Toàn Giao Thông, Luận Văn An Toàn Giao Thông, Bài Luận Về An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thông Thpt, Câu Hỏi Tự Luận An Toàn Giao Thông Thcs, Bản Tham Luận Về An Toàn Giao Thông, Tham Luận Về An Toàn Giao Thông, Tham Luan Phu Nu Voi An Toan Giao Thong, Báo Cáo Tham Luận An Toàn Giao Thông, Báo Cáo Tham Luận Về An Toàn Giao Thông, Những Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thông, Tiểu Luận An Toàn Giao Thông, Bài Tham Luận An Toàn Giao Thông, Bài Tiểu Luận Về An Toàn Giao Thông, Tham Luận An Toàn Giao Thông, Bài Tham Luận Về An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Phần Thi An Toàn Giao Thông, Tham Luận Chung Về An Toàn Giao Thông, Bài Tham Luận Về An Toàn Giao Thông Của Học Sinh, Câu Hỏi Tự Luận Của Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Những Bài Tham Luận Về An Toàn Giao Thông, Đáp án Tự Luận An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Nghị Định 100 An Toàn Giao Thông, Nghị Định 171 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết Số 32 Về An Toàn Giao Thông, Nghị Quyết An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông, Bài Tham Luận Về An Toàn Giao Thông Trong Trường Học, Cách Viết Bài Tham Luận Về An Toàn Giao Thông, Nghị Định An Toàn Giao Thông Đường Bộ, Bai Tham Luan Danh Gia Thuc Trang An Toan Giao Thong, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu N Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Dap An Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020 Cho Giáo Viên, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên,

Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông Hiện Nay

Đê bài: Anh chị hãy viết bài nghị luận về an toàn giao thông

Trước đây khi xã hội con chưa phát triển thì việc di chuyển của con người rất bất tiện, từ nơi này đi tới nơi khác chủ yếu là đi ngựa, đi bộ, đi thuyền. Còn hiện nay, khi xã hội ngày càng tiên tiến, sáng tạo ra rất nhiều các phương tiện hiện đại giúp cho việc di chuyển của con người nhanh hơn mà lại không mất sức lực như: xe máy, oto, tàu điện ngầm, máy bay,.. Và chúng ta mỗi ngày đều tham gia phương tiện giao thông để tới trường, tới cơ quan làm việc, tới bất cứ đâu chúng ta muốn. Nhưng như vậy có thật sự tốt, những phương tiện hiện đại kia có gây nguy hiểm đến con người? Các bạn nghĩ sao về an toàn giao thông hiện nay? Đây là một tình trạng mà con người trên toàn cầu quan tâm.

An toàn giao thông là một vấn đề được đưa ra bàn luận rất nhiều trong các cuộc họp, hội nghị, báo chí,.. Trước hết ta cần hiểu “an toàn là gì?” An toàn là trạng thái mà khả năng gây hại cho người hoặc hủy hoại tài sản được giảm thiểu và duy trì tại hoặc dưới mức độ chấp nhận được thông qua quá trình liên tục nhận dạng mối nguy hiểm và quản lý rủi ro. Vậy dễ ràng suy ra an toàn giao thông là khả năng của con người khi tham gia giao thông giảm thiểu tới mức tối đa những nguy hiểm rủ ro hoặc hủy hoại tài sản khi sử dụng các phương tiện giao thông. Và thêm vào đó là các hành vi văn hóa khi tham gia các phương tiện giao thông gồm: hành vi chấp hành luật giao thông, ý thức khi tham gia giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Hiện nay có rất nhiều các phương tiện hiện đại ngày càng giúp ích được cho cuộc sống của con người nhưng ngoài mặt lợi ra thì nó cũng có những mặt hại mà hậu quả thì để lại rất nghiêm trọng.

Nghị luận về an toàn giao thông

Và tai nạn giao thông khiến cho rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Chỉ một tích tắc thôi không cẩn thận là có thể mất mạng: mẹ mất con, vợ mất chồng, con mồ côi cha mẹ,.. rất nhiều các trường hợp có thể xảy ra. Tai nạn giao thông còn khiến nhiều người bị thương trở thành những người không đủ bộ phận trên cơ thể, tàn tật, người thực vật, sống quãng đời còn lại mà như đã chết. Nhưng hàng năm sống lượng các vụ tai nạn giao thông không hề giảm mà còn tăng. Ở Việt Nam mỗi năm xảy ra khoảng một nghìn vụ tai nạn, phương tiện gây tai nạn nhiều nhất chủ yếu là xe máy. Nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông chủ yếu: nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân khách quan thì do thời tiết, khí hậu, điều kiện tự nhiên không tốt, hay do các lỗ hổng, ổ gà trên đường đi,..

Hiện nay ở nước ta cơ sở hạ tầng, các công trình đường còn rất yếu kém như các vụ sập cầu treo, một số công trình thì làm ẩu dẫn đến việc bị sứt, nứt,…

Vậy để giảm bớt những vụ tai nạn giao thông tăng tính an toàn giao thông thì công dân cần có ý thức, văn hóa khi sự dụng phương tiện tham gia giao thông. Nhà nước cần có những biện pháp mạnh để xử lí các đối tượng khi tham gia giao thông còn uống các chất có cồn, chất kích thích khiến tâm trí không còn tỉnh táo dễ gây ra các vụ tai nạn. Nhà trường và gia đình quan tâm tốt đến học sinh và nghiêm cấm các em học sinh đi xe khi chưa có bằng lái xe. Tuyên truyền nhiều hơn nữa về luật an toàn giao thông, dán nhiều các băng zôn khẩu hiệu treo trên đường phố,..

Vì tương lai con em chúng ta vì bản thân gia đình và xã hội chúng ta hãy chấp hành tốt các luật lệ khi tham gia giao thông để tình trạng tai nạn giao thông giảm đi. Và chúng ta cần có văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, nếu va chạm nhau gọi ngay công an tới để xử lí không nên văng những lời thô tục để mắng chửi đối phương. Thực hiện thông điệp “An toàn là bạn, tai nạn là thù.”để xã hội ngày càng tân tiến và phát triển hơn không xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Phạm Loan

Văn Bản Chỉ Đạo Về An Toàn Giao Thông

Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thôngan Về An Toan Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu N Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Giáo Viên Thcs, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020 Cho Giáo Viên, Dap An Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Dành Cho Giáo Viên, Thay Co Hay Nêu Kinh Nghiệm Bản Thân Trong Quá Trình Giảng Dạy Nội Dung Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Dành Cho Giáo Viên, Nguyên Tắc Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh, Dap An An Toàn Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Giáo Trình An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Đáp án Giáo Dục An Toàn Giao Thông Trong Trường Học, Giao Lưu Giáo Viên Dạy Giỏi An Toàn Giao Thông Giáo Viên Khối 3,4,5, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông Cua Giao Vien, Giáo án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Đáp án Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Lớp 3 3, Bài Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Đề Thi An Toàn Giao Thông Lớp 5, ôn An Toàn Giao Thông Lớp 5, Văn Bản An Toàn Giao Thông, Đề Thi An Toàn Giao Thông, Đáp án An Toàn Giao Thông, Quy Tắc Đi Bộ An Toàn Giao Thông, An Toàn Giao Thông Về Xe Đạp, Đề Bài An Toàn Giao Thông, Bài Tập Làm Văn Về An Toàn Giao Thông Lớp 3, Bài Tập Làm Văn Về An Toàn Giao Thông, Bài Tập Làm Văn An Toàn Giao Thông, Dàn Bài An Toàn Giao Thông, Bài Thi An Toàn Giao Thông, Dàn ý An Toàn Giao Thông, Bài Thi An Toàn Giao Thông Lớp 4, Đề án An Toàn Giao Thông, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông, An Toan Giao Thong, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 4, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 7, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 8, Báo Cáo An Toàn Giao Thông, Văn Bản Chỉ Đạo Về An Toàn Giao Thông, Đáp án Đề An Toàn Giao Thông, Bản Cam Kết Về An Toàn Giao Thông, Mẫu Báo Cáo An Toàn Giao Thông, Bài Văn Mẫu Về An Toàn Giao Thông, Bộ Đề Thi An Toàn Giao Thông, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Giao Thông, Bài Thơ An Toàn Giao Thông, Đáp án Bài Thi An Toàn Giao Thông, Bài Văn Mẫu An Toàn Giao Thông Lớp 3, Bộ Đề Thi An Toàn Giao Thông Lớp 5, Đáp án Thi An Toàn Giao Thông, Bài Văn Mẫu An Toàn Giao Thông, Nội Quy An Toàn Giao Thông, Giáo án An Toàn Giao Thông Lớp 1, Giáo án An Toàn Giao Thông Lớp 5, Giáo án An Toàn Giao Thông Lớp 3, Giáo án An Toàn Giao Thông, Giáo án An Toàn Giao Thông Lớp 2, Giáo án An Toàn Giao Thông Lớp 4, Đề Thi ăn Toàn Giao Thông Lowpd 5, Báo Cáo An Toàn Giao Thông Năm 2018, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Giao Thông Trường Học, Câu Hỏi Tự Luận An Toàn Giao Thông, Biên Bản An Toàn Giao Thông, Mỹ Thuật 7 Đề Tài An Toàn Giao Thông, Quy Chuẩn An Toàn Giao Thông, Điểm Thi An Toàn Giao Thông, Kế Hoạch An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thông, Quy Định An Toàn Giao Thông, Cẩm Nang An Toàn Giao Thông, Cuộc Thi An Toàn Giao Thông, Chuyên Đề An Toàn Giao Thông, An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Tài Liệu An Toàn Giao Thông, Tài Liệu ôn Tập An Toàn Giao Thông, Báo Cáo An Toàn Giao Thông Năm 2019, Bài Giảng An Toàn Giao Thông, Mẫu Powerpoint Về An Toàn Giao Thông, Luật Giao Thông Thắt Dây An Toàn, Luận Văn An Toàn Giao Thông, An Toàn Giao Thông Vì Nụ Cười Trẻ Thơ, Nguyên Tắc An Toàn Giao Thông, Bài Luận An Toàn Giao Thông, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ Lớp 5, Đáp án Thi An Toàn Giao Thông 2020, Luật An Toàn Giao Thông, Câu Hỏi Tự Luận An Toàn Giao Thông Lớp 4, Bài Powerpoint Về An Toàn Giao Thông, Trật Tự An Toàn Giao Thông, Báo Cáo Tổng Kết An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông Đẹp Nhất, Mĩ Thuật 7 Đề Tài An Toàn Giao Thông, Bài Luận Về An Toàn Giao Thông, Bài 2 An Toàn Giao Thông Vì Nụ Cười,

Câu Hỏi Tự Luận Về An Toàn Giao Thôngan Về An Toan Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu N Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án Phần Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Giáo Viên Thcs, Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Câu Hỏi Tự Luận Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2020 Cho Giáo Viên, Dap An Cuoc Thi Tim Hieu An Toan Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông 2017 Dành Cho Giáo Viên, Đáp án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Dành Cho Giáo Viên, Thay Co Hay Nêu Kinh Nghiệm Bản Thân Trong Quá Trình Giảng Dạy Nội Dung Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Đáp án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Dành Cho Giáo Viên, Nguyên Tắc Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh, Dap An An Toàn Giao Thong Danh Cho Giao Vien, Giáo Trình An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Đáp án Giáo Dục An Toàn Giao Thông Trong Trường Học, Giao Lưu Giáo Viên Dạy Giỏi An Toàn Giao Thông Giáo Viên Khối 3,4,5, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông Cua Giao Vien, Giáo án An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ, Đáp án Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Lớp 3 3, Bài Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông, Đề Thi An Toàn Giao Thông Lớp 5, ôn An Toàn Giao Thông Lớp 5, Văn Bản An Toàn Giao Thông, Đề Thi An Toàn Giao Thông, Đáp án An Toàn Giao Thông, Quy Tắc Đi Bộ An Toàn Giao Thông, An Toàn Giao Thông Về Xe Đạp, Đề Bài An Toàn Giao Thông, Bài Tập Làm Văn Về An Toàn Giao Thông Lớp 3, Bài Tập Làm Văn Về An Toàn Giao Thông, Bài Tập Làm Văn An Toàn Giao Thông, Dàn Bài An Toàn Giao Thông, Bài Thi An Toàn Giao Thông, Dàn ý An Toàn Giao Thông, Bài Thi An Toàn Giao Thông Lớp 4, Đề án An Toàn Giao Thông, Bản Cam Kết An Toàn Giao Thông, Đề Tài An Toàn Giao Thông, An Toan Giao Thong, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 4, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 7, Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 8, Báo Cáo An Toàn Giao Thông, Văn Bản Chỉ Đạo Về An Toàn Giao Thông, Đáp án Đề An Toàn Giao Thông, Bản Cam Kết Về An Toàn Giao Thông, Mẫu Báo Cáo An Toàn Giao Thông, Bài Văn Mẫu Về An Toàn Giao Thông, Bộ Đề Thi An Toàn Giao Thông,

Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về

Tử tế chính là sức mạnh của cuộc sống, là niềm tin và mạch sống của cuộc đời. Tử tế chính là sự tốt bụng, là một phẩm chất vô cùng cao quý và vô cùng đáng trân trọng của con người. Người tử tế là người sống lương thiện, không bao giờ nghĩ xấu về ai và cũng không bao giờ làm hại ai, hơn hết người tử tế còn là người luôn sử dụng lòng tốt của mình để giúp đỡ người khác, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Từ những việc nhỏ nhặt nhất như lễ phép với người lớn, yêu thương trẻ em, người già, không nghi kị người thấp kém hơn mình, bao dung với những người có lỗi lầm với mình… đã là những khía cạnh của sự tử tế. Hay đến những hành động lớn lao hơn như quyên góp tiền bạc, vật chất giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, luôn đứng về lễ phải, biết đấu tranh chống lại cái ác, không chịu an phận thủ thường, bàng quang lãnh đạm với cái xấu…thì sự tử tế đó càng đáng quý biết bao. Những việc ý nghĩa càng nhiều, những cái xấu xa càng được đẩy lùi thì cuộc sống trên trái đất này càng tốt đẹp hơn, đáng sống hơn.

Người tử tế có sự nhiệt huyết với con người, với cuộc đời một cách đáng kinh ngạc, sự nhiệt huyết chính là sức mạnh để họ giải quyết mọi công việc, biến những việc lớn thành việc nhỏ, biến những việc khó giải quyết thành những chuyện dễ giải quyết vô cùng.

Người tử tế là người luôn có tấm lòng bao dung, độ lượng, không quan tâm đến địa vị, danh vọng, không quá chú trọng vào cái tôi mà luôn luôn nghĩ cho người khác và đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết. Người tử tế luôn có những hành động xuất phát từ động cơ trong sáng, mọi suy nghĩ đều hướng đến sự lương thiện, vì cuộc sống chung, thậm chí còn biết hy sinh những quyền lợi cá nhân để hướng tới những điều tốt đẹp trọn vẹn cho cộng đồng.

Từ những hành động tử tế nhỏ bé trong cuộc sống thôi nhưng nó cũng tạo nên sức mạnh tinh thần không hề tầm thường: con cháu quan tâm, lo lắng đến sức khỏe ông bà, cha mẹ, hàng xóm láng giềng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, bạn bè giúp nhau trong học tập, anh chị em yêu thương, đùm bọc nhau… cũng góp phần tạo nên một cuộc đời với nhiều sự tốt đẹp.

Đối với người tử tế, sự tốt bụng không chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ, mà hầu hết đều được thể hiện qua hành động, họ biết thấu cảm với những nỗi đau của người khác, giúp đỡ người khác không chút tính toán. Biết cho đi chính là làm cho chính bản thân mình trở nên cao thượng, cho đi ân đức cũng chính là góp nhặt phước đức cho bản thân. Có những hành động, việc làm tốt đẹp cũng chính là đang làm cho cuộc sống của bản thân trở nên ý nghĩa hơn.

Hãy sống một cuộc đời với nhiều sự tử tế thay vì một cuộc đời của con người vô cảm. Chính sự vô cảm đã khiến cho con người với con người dần dần và ngày càng xa nhau hơn, chỉ biết sống cho mình để rồi khi hoạn nạn không có người giúp đỡ, khi cần có người bên cạnh lúc gặp chuyện buồn cũng chẳng có ai. Tuy nhiên, muốn có được sư giúp đỡ thì cũng phỉa biết sống có tấm lòng thiện chí thực sự, biết yêu thương và tôn trọng mọi người. Có một cộng đồng với nhiều người tử tế thì cuốc sống đó thật tuyệt vời biết bao

Cuộc sống là cả một guồng quay theo quy luật, mỗi người chỉ sống một cuộc đời duy nhất, bạn muốn sống một cuộc đời cống hiến những điều tốt đẹp nhất được mọi người công nhận và ngợi ca như anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” hay một cuộc đời nhạt nhẽo khiến con người ta bị cho vào thành phần sống vô cảm trong xã hội. Điều đó đều phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người.

Sự tử tế là nguồn cội cho những điều tốt đẹp, hãy trân trọng và phát huy nó. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng – để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi”. Đó chính là lời hát gợi mở về sự tử tế, những tấm lòng tử tế trên đời.