Top 5 # Xử Lý Văn Bản Hành Chính Sai Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Xử Lý Văn Bản Hành Chính Sai

Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2019, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2015, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2017 – Kế Hoạch 2018, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Văn Bản Hành Chính Hoàn Chỉnh, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính , Quản Lý Tài Chính Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Thủ Tục Hành Chính Làm Gì, Thủ Tục Hành Chính Một Cửa, Thủ Tục Hành Chính Là, Thủ Tục Hành Chính Kho Bạc, Thủ Tục Hành Chính Là Gì, Thủ Tục Hành Chính Khi Ly Hôn, Thủ Tục Hành Chính Mới, Văn Bản Hành Chính Lớp 6, Thủ Tục Hành Chính Là Gì Ví Dụ, Yêu Cầu Của Một Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Lào Cai, Yêu Cầu Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Là Gì Nêu 01 Ví Dụ, Thủ Tục Hành Chính Kon Tum, Thủ Tục Hành Chính Mua Bán Nhà Đất, Xử Lý Văn Bản Hành Chính Sai, Một Số Văn Bản Hành Chính Mẫu, Một Số Văn Bản Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Cấp Xã, 6 Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Mới, Mẫu Văn Bản Hành Chính Pdf, Thủ Tục Hành Chính ở Cấp Xã, Văn Bản Hành Chính Van 7, án Hành Chính 08, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 3 4, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 3, Quy ước Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 2, Văn Bản Hành Chính Về Đất Đai, Vai Trò Của Văn Hóa Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Ví Dụ, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 2 Là Gì, Mức Độ 3 Thủ Tục Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Nội Bộ, Thủ Tục Hành Chính Kết Hôn, Văn Bản Hành Chính, Các Văn Bản Hành Chính Cấp Xã, Tải Mẫu Văn Bản Hành Chính, Các Bài Văn Bản Hành Chính, “hành Chính Học”, Bộ Thủ Tục Hành Chính Đề án 30, Ngữ Văn 7 Văn Bản Hành Chính, Đề án 30 Thủ Tục Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Đơn, Văn Bản Hành Chính Gồm, Văn Bản Hành Chính Là, Các Văn Bản Hành Chính Lớp 7,

Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2019, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2015, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2017 – Kế Hoạch 2018, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Văn Bản Hành Chính Hoàn Chỉnh, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính ,

Xử Lý Văn Bản Hành Chính Cá Biệt

Vậy khi không đồng ý với một quyết định phân chia đất của UBND cấp huyện thì tôi có thể căn cứ vào nghị định trên để yêu cầu chính quyền xem xét lại hay không?

Nguyễn Thị Xem (410 khu vực 1, quận Cái Răng, TP Cần Thơ)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Theo khoản 2 Điều 24 Nghị định số 40 ngày 12-4-2010 của Chính phủ, văn bản được kiểm tra và xử lý gồm có: Văn bản có chứa quy phạm pháp luật do HĐND, UBND… ban hành hoặc văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do chủ tịch UBND các cấp… ban hành.

Do quyết định giải quyết tranh chấp đất đai mà bà nêu trong thư không phải là văn bản quy phạm pháp luật mà là văn bản hành chính cá biệt nhằm giải quyết công việc cụ thể nên các cơ quan chức năng không thể viện dẫn Nghị định số 40 để xem xét lại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đó, bà cần làm thủ tục khiếu nại theo khoản 2a Điều 136 Luật Đất đai.

2. Thời hạn hòa giải

Năm 1994, tôi được cha tôi để lại di chúc cho thừa hưởng đất. Trên đất này cha tôi có cho hai hộ ở nhờ từ lâu và nay thì một trong hai hộ đã làm giấy chủ quyền nhà đất. Tôi đã nộp đơn khiếu nại đến UBND thị trấn và nơi đây hẹn 30 ngày giải quyết. Nhưng đến nay đã sáu tháng rồi mà tôi vẫn chưa nhận được kết quả. Tôi phải làm sao?

Từ Hữu Trung (39/4B Phú Thọ, quận 11, TP.HCM)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Theo thư trình bày thì có khả năng ông đã gửi đơn đề nghị UBND thị trấn xem xét, hòa giải việc tranh chấp đất. Theo khoản 2 Điều 135 Luật Đất đai, UBND thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác để hòa giải tranh chấp đất đai. Thời hạn hòa giải là 30 ngày làm việc kể từ ngày UBND thị trấn nhận được đơn.

Ông có thể gửi đơn yêu cầu chủ tịch UBND thị trấn thực hiện việc hòa giải theo đúng quy định nêu trên.

Các Sai Sót Thường Gặp Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

Trangtinphapluat.com tổng hợp các sai sót thường gặp trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt hành chính, quyết định cưỡng chế…theo các bản án sơ thẩm, phúc thẩm do Tòa án cấp huyện, cấp tỉnh và Tòa án cấp cao tại Đà Năng chỉ ra trong các bản án, quyết định khi xét xử.

1. Sai sót về biên bản vi phạm hành chính

a) Về việc kịp thời trong lập biên bản vi phạm hành chính

– Tại Bản án số 02/2018/HC-PT ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai thì phần ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh nêu: Theo Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính , người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản VPHC . Trong vụ án này, bà Q thực hiện hành vi cày xới đất của bà M vào ngày 07/9/2017 và sạ lúa ngày 15/9/2017, nhưng người có thẩm quyền không tiến hành lập biên bản VPHC mà đến ngày 03/10/2017 mới mời bà Q đến trụ sở UBND xã N lập biên bản vi phạm hành chính trên cơ sở tổng hợp 2 biên bản sự việc lập vào ngày 07/9/2017 và ngày 15/9/2017 là chưa đúng theo Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

– Tại Bản án số 29/2018/HC-ST ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về việc khiếu kiện quyết định hành chính về việc xử phạt hành chính và giải quyết khiếu nại. Tòa án nhận định như sau:

UBND phường N phát hiện hành vi vi phạm từ ngày 05/12/2017 nhưng đến ngày 06/6/2018 mới lập biên bản vi phạm hành chính là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật XLVPHC “khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình , người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản”. Đồng thời tại khoản 3 Điều 58 Luật XLVPHC quy định “…Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm 1 bản,…”. Biên bản vi phạm hành chính ngày 06/6/2018 thể hiện người vi phạm là ông Đặng HUy A vằng mặt nhưng UBND phường N không lập thủ tục giao biên bản vi phạm hành chính cho ông A là không đúng theo quy định.

* Theo chúng tôi thì Kinh nghiệm rút ra từ các bản án trên là khi phát hiện hành vi phạm hành chính người có thẩm quyền phải lập biên bản ngay chứ để thời gian sau lập biên bản VPHC là không đảm bảo. Trường hợp không lập biên bản ngay tại thời điểm đó được thì sau này khi lập biên bản ở phần mô tả vi phạm nên ghi thời điểm phát hiện hành vi trùng với thời điểm lập biên bản VPHC.

Đối với trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản vi phạm hành chính thì cần lập biên bản thể hiện có bàn giao biên bản vi phạm hành chính cho người vi phạm, trong biên bản cần ghi rõ người vi phạm nhận hay không nhận biên bản vi phạm hành chính. Để đảm bảo tính pháp lý thì cần mời người chứng kiến việc bàn giao biên bản VPHC.

(Hướng dẫn cách lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất )

b) Về tóm tắt hành vi vi phạm trong biên bản

– Cũng tại Bản án số 02/2018/HC-PT ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh nêu trên, Viện kiểm sát nêu: Biên bản không nêu tóm tắt hành vi vi phạm là không đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật XLVPHC và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu của Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP.

* Theo chúng tôi thì Kinh nghiệm rút ra từ bản án trên là ở phần mô tả của biên bản vi phạm hành chính cần mô tả cụ thể hành vi vi phạm như: thời điểm thực hiện hành vi, thời điểm kết thúc, hiện trạng vi phạm…

c) Về ký từng tờ trong biên bản

Cũng tại Bản án số 02/2018/HC-PT ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh nêu trên, Viện kiểm sát nêu: Biên bản vi phạm hành chính lập tổng số 02 tờ nhưng những người có mặt không ký tên vào từng tờ là vi phạm Khoản 3 Điều 58 Luật XLVPHC

(Người vi phạm có được ghi ý kiến vào biên bản vi phạm hành chính?)

2. Sai sót trong bàn giao quyết định cưỡng chế, xử phạt, tổ chức cưỡng chế

a) Thời gian tổ chức cưỡng chế tối thiểu phải là 15 ngày

Tại Bản án số 04/2017HC-PT ngày 22/8/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa về khiếu kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chếquyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tòa án nhận định Quyết định cưỡng chế số 71/QĐ-CC ấn định thời gian tổ chức cương chế chưa đủ 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế là vi phạm Khoản 3 Điều 5 Nghị định 166/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(Hướng dẫn mẫu kế hoạch cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả )

Việc UBND xã ấn định thời gian tổ chức cưỡng chế sau 2 ngày kể từ ngày ra Thông báo là chưa phù hợp, không đủ thời gian để ông P tự tháo dỡ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

* Theo chúng tôi thì Kinh nghiệm rút ra từ các bản án trên là: Trong quyết định cưỡng chế ghi thời gian tổ chức cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc ghi nhiều hơn 15 ngày để có thời gian chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thông báo cho người bị cưỡng chế .

Đối với việc thông báo thời gian cưỡng chế, hiện nay Nghị định 166/2013/NĐ-CP không quy định phải thông báo trước, tuy nhiên để người vi phạm có thể biết và tháo dỡ thì nên ghi thời gian từ 5 ngày trở lên.

b) Về giao quyết định cưỡng chế xử phạt VPHC

Theo Bản án số 05/2019/HC-PT ngày 08/01/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc khiếu kiện quyết định hành chính về phá dỡ công trình và yêu cầu bồi thường thiệt hại, thì Tòa án nhận định :

* Theo chúng tôi thì Kinh nghiệm rút ra từ các bản án trên là: Khi gửi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế phải gửi về địa chỉ ghi trong quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế chứ không phải địa chỉ có công trình, hành vi vi phạm. Đồng thời niêm yết tại công trình vi phạm, nhà sinh hoạt văn hóa nơi có công trình vi phạm, nơi thường trú của người vi phạm.

Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện thì ở phần nội dung gửi phải ghi rõ tên quyết định, nội dung quyết định để làm cơ sở chứng minh cho việc đã gửi quyết định. Đồng thời có thông báo cho người vi phạm biết là đã gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế cho người vi phạm qua đường bưu điện.

3. Sai sót về ban hành quyết định xử phạt

3.1. Về thời hạn ban hành quyết định xử phạt

Tại Bản án số 10/2018/HCST ngày 29/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

(Xem bài viết: Hướng dẫn thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

Tòa án nhận định: Ngày 10/8/2016, Phòng TNMT huyện C lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H nhưng đến ngày 18/8/2016 Chủ tịch UBND huyện C mới ban hành quyết định số 734 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà H là vi phạm khoản 1 Điều 66 Luật XLVPHC ( Ban hành quá 01 ngày so với quy định. QUy định là 7 ngày kể từ ngày lập biên bản VPHC nhưng UBND huyện C ban hành vào ngày thứ 8). Đây là vụ việc không có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp phải giải trình nên căn cứ vào Khoản 2 Điều 66 Luật XLVPHC thi chủ tịch UBND huyện C không được ban hành quyết định xử phạt 734; do đó cũng không có căn cứ để ban hành quyết định 1056 cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà H.

3.2. Sai sót về một hành vi xử phạt 2 lần

Tại Bản án số 114/2019/HC-PT ngày 31/7/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng “về việc khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính” , Tòa án nhận định như sau:

Ngày 24/3/2014, Chủ tịch UBND xã H ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị D . Ngày 03/4/2015, Chủ tịch UBND thành phố N ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 1899/QĐ-XPVPHC đối với bà Nguyễn Thị D. Cả hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên đều xử phạt đối với hành vi lấn chiếm đất sử dụng trên phần diện tích đất thuộc Công ty cổ phần Đầu tư quản lý và một phần diện tích mương nước thủy lợi do UBND xã quản lý.

Như vậy, với cùng một hành vi,UBND xã H và UBND thành phố N cùng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị D là vi phạm điểm d khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm Hành chính năm 2012

( Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần).

3.3. Sai sót về thời hiệu ban hành quyết định sửa đổi

Tại Bản án số 114/2019/HC-PT ngày 31/7/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng “về việc khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính” , Tòa án nhận định như sau:

Bạn đọc nào có nhu cầu tải các Bản án nêu trên về nghiên cứu thì gửi yêu cầu qua mail kesitinh355@gmail.com để Ban biên tập gửi.

Rubi

Xử Lý Đối Với Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Đã Ban Hành Có Sai Sót

Tuy nhiên thực tiễn thi hành việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vẫn có những trường hợp sai sót xảy ra như: xác định sai thẩm quyền, sai quy trình, thiếu thông tin trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng mức phạt không đúng quy định … Nguyên nhân do quy định của pháp luật chưa thống nhất dẫn đến việc áp dụng pháp luật thiếu chính xác, bên cạnh đó một bộ phận cán bộ thực hiện nhiệm vụ chưa nhận thức đầy đủ đúng quy định pháp hoặc còn chủ quan trong việc thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính…

1. Quy định xử lý đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót

Khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và phải kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền”. Như vậy, chủ thể có thẩm quyền việc xử lý quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót bao gồm Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính do mình ban hành hoặc cấp dưới ban hành. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành gặp nhiều khó khăn do chưa có tiêu chí cụ thể khi nào thì đính chính, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nên việc xử lý đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi có sai sót rất ít được thực hiện trong thực tiễn thi hành. Để khắc phục khó khăn trên, ngày 18/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP bổ sung quy định chi tiết về tiêu chí để thực hiện đính chính, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót; thời hạn thực hiện đính chính, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; hiệu lực thi hành quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; thẩm quyền đính chính, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới ….như sau:

– Quyết định về xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có sai sót về kỹ thuật soạn thảo làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định; có sai sót về nội dung nhưng không làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định.

– Quyết định về xử lý vi phạm hành chính được đính chính khi có sai sót về kỹ thuật soạn thảo mà không làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định.

– Khi phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót, người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính tự mình hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người đó có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hoặc đính chính những nội dung sai sót trong quyết định.

– Quyết định sửa đổi, bổ sung, văn bản đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính là những văn bản gắn liền với quyết định về xử lý vi phạm hành chính đã được ban hành và được lưu trong hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy có 2 căn cứ để ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót đều là có sự ảnh hưởng nhất định về nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng không làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định. Trường hợp đính chính chỉ áp dụng đối với sai sót về kỹ thuật nhưng không ảnh hưởng về nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thẩm quyền thực hiện là người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hoặc đính chính những nội dung sai sót trong quyết định. Quyết định sửa đổi, bổ sung, văn bản đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính là một thành phần gắn liền với hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

– Người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính phải hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:Có vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính; Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp (Tình thế cấp thiết; phòng vệ chính đáng; sự kiện bất ngờ; sự kiện bất khả kháng; Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính; Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt; cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt; chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm; giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính; có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đối với vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm).

– Tùy thuộc vào tính chất, mức độ sai sót, người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính phải hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có sai sót về nội dung làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định; Quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của quyết định về xử lý vi phạm hành chính.

– Trong các trường hợp sau đây, nếu có căn cứ để ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính thì người đã ban hành quyết định phải ban hành quyết định mới hoặc chuyển người có thẩm quyền ban hành quyết định mới: Các trường hợp có vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc trường hợp pháp luật quy định không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính; có bản án, quyết định của Tòa án về việc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định về xử lý vi phạm hành chính bị khởi kiện.

Như vậy, khi xem xét việc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử phạt vi phạm hành chính người có thẩm quyền phải dựa vào tính chất, mức độ sai sót để xác định hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định. Trường hợp ban hành quyết định mới phải có căn cứ rõ ràng.

– Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính, văn bản đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực kể từ thời điểm ký hoặc thời điểm cụ thể ghi trong quyết định.

– Thời hạn thi hành quyết định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính là 10 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân, tổ chức vi phạm nhận được quyết định. Đối với quyết định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thì cá nhân vi phạm phải thi hành ngay khi nhận được quyết định.

– Thời hiệu thi hành quyết định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ban hành quyết định. Đối với quyết định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thì thời hiệu thi hành là 06 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định.”

– Người có thẩm quyền đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót và cơ quan của người đó phải kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện quyết định gây ra.

– Việc xem xét trách nhiệm được thực hiện như sau: Cơ quan của người có thẩm quyền đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót phải tổ chức việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm của người đã ban hành, tham mưu ban hành quyết định đó, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình ban hành, tham mưu ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót, tùy theo tính chất, mức độ lỗi và nội dung có sai sót của quyết định, phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; nếu gây thiệt hại thì phải hoàn trả theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị đề nghị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành

Thứ nhất, về căn cứ sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính chỉ giới hạn trong hai trường hợp có sai sót về kỹ thuật và sai sót về nội dung tuy nhiên quy định pháp luật chưa dự liệu những trường hợp phải sửa đổi, bổ sung do quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc quyết định, bản án của Tòa án nên rất khó khăn khi người có thẩm quyềntiếp nhận quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc quyết định, bản án của toán án có nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thứ ba, về thời hiệu thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành mới các quyết định về xử phạt vi phạm hành chính. “Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định…“. Việc quy định trên phù hợp với quy định về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong Luật ” Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện thuộc loại cấm lưu hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp cần thiết để bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, xây dựng và an ninh trật tự, an toàn xã hội. “. Tuy nhiên nội dung này tách ra hai trường hợp: phần phạt tiền trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ có thời hiệu thi hành là 01 năm, nhưng trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì không giới hạn thời hiệu để thi hành. Nhưng quy định chung về thời hiệu để sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành mới các quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong một năm là chưa phù hợp với quy định trên, nên khi áp dụng vào thực tiễn thi hành gặp nhiều khó khăn nhất là áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong một số lĩnh vực như: đất đai, xây dựng, môi trường….những trường hợp sau một năm mới phát hiện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót thì việc xử lý đối với phần tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong quyết định được thực hiện như thế nào. Nếu không xử lý thì không thể thi hành, không đảm bảo hiệu lực của quản lý nhà nước, mà thực hiện xử lý thì không phù hợp với quy định trên.

Thứ tư, về thời hạn ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung, đính chính, ban hành mới: Theo quy định tại điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: “07 ngày đối với vụ việc đơn giảm, 30 đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình và có thể gia hạn thêm 30 ngày đối với trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính “. Vậy việc xử lý khi có sai sót cần phải ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thì thời hạn ra quyết định được tính như thế nào khi mà việc phát hiện ra quyết định có sai sót đã hết thời hạn nêu trên kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Hơn nữa hiện nay Luật cũng chưa có quy định cụ thể về thời hạn ban hành quyết sửa đổi, bổ sung, đính chính, ban hành mới kể từ khi phát hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót dẫn đến thực tiễn thì hành còn tùy tiện, khiến nhiều vụ việc bị kéo dài thời gian xử lý.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên cần phải hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng sau:

– Bổ sung căn cứ để thực hiện sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính gồm: theo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật.

– Căn cứ hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm về quy trình cần nghiên cứu xem xét trên hai góc độ: có ảnh hưởng trực tiếp đến bản chất quyết định xử phạt vi phạm hành chính và không ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

– Về thời hiệu xử lý trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả cần nghiên cứu quy định theo hướng không quy định thời hiệu cụ thể để đảm bảo phù hợp với quy định về việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

– Quy định cụ thể về thời hạn xử lý quyết định có sai sót theo từng trường hợp như việc quy định thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với hình thức xử lý quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót.

Xử lý Vi phạm Hành chính