Top 1 # Xử Phạt Hành Chính Luật An Toàn Thực Phẩm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong An Toàn Thực Phẩm

được quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định này bao gồm các vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu; về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung: i) tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; ii) tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Ngoài hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả sau :

a) Buộc thực hiện kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật trên cạn chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y trước khi sản xuất, chế biến thực phẩm;

b) Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa vi phạm;

c) Buộc hủy bỏ kết quả kiểm nghiệm được thực hiện từ mẫu thực phẩm bị đánh tráo hoặc giả mạo hoặc phiếu kết quả kiểm nghiệm được cấp sai quy định;

d) Buộc tiêu hủy giấy tờ giả;

đ) Buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Nghị định quy định cụ thể về 26 vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả), thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2013. Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm. (Phong Lâm).

Sách Luật An Toàn Thực Phẩm, Quy Định Và Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

Gọi đặt hàng 24/24 từ thứ 2 đến thứ 7: 0909 366 858

Sách luật an toàn thực phẩm, Quy định mới về chất phụ gia thực phẩm

Kể từ ngày 1/7/2016 Bộ luật hình sự có hiệu lực thi hành ,người chăn nuôi dùng chất cấm, người biết rõ thực phẩm bẩn mà vẫn cố tình chế biến, cung cấp ra thị trường sẽ bị phạt 50-200 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm, thậm chí tới 20 năm. Đối với tội phạm là pháp nhân thương mại sẽ bị phạt tiền từ 1-18 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn hoặc cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn trong 1-3 năm.

Thứ nhất, hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm.

Thứ hai, người sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm.

Ngoài ra, nhiều văn bản mới quy định về kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm cũng đã được ban hành, cụ thể như: Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm .Quyết định 422/QĐ-BCT ngày 28/1/2016 VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 11/05/2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

Nội dung cuốn sách luật an toàn vệ sinh thực phẩm gồm các phần chính sau

Phần thứ nhất. Quy định mới về kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Phần thứ hai. Quản lý nhà nước về kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

Phần thứ ba. Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh

Phần thứ tư. Hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm

Phần thứ năm. Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành

Chúng tôi tin rằng, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết, giúp ích cho cán bộ quản lý, những người làm công tác bảo vệ môi trường và đông đảo bạn đọc gần xa có thêm tư liệu tra cứu và vận dụng nhằm tránh sai sót đáng tiếc trong việc thực thi pháp luật tại Việt Nam.

Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn: Sách Luật an toàn thực phẩm, Quy định về chất phụ gia thực phẩm

Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về An Toàn Thực Phẩm

* Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị định này được quy định như sau:

– Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

– Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định này bao gồm:

+ Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm;

+ Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm;

+ Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu và vi phạm quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm;

* Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Điều 2, theo đó, ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, một số cấp trong lực lượng Công an nhân dân còn có thể áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm b, đ, e, g, h, i, k và l Khoản 3 Điều 2 đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính như sau:

– Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nguyên liệu, chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; tài liệu, ấn phẩm thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm có nội dung vi phạm; tang vật vi phạm; lô hàng thủy sản không bảo đảm an toàn thực phẩm;

– Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm vi phạm;

– Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm;

– Buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm;

– Buộc ngừng việc sử dụng phương tiện vận chuyển;

– Buộc hủy bỏ kết quả kiểm nghiệm, Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu;

– Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm không còn.

* Các cấp của lực lượng Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 30, gồm:

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng An ninh kinh tế.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh.

6. Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu.

* Theo quy định tại Điều 30 của Nghị định này, Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu có quyền phạt tiền đến mức tối đa theo quy định tại Nghị định này (Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100.000.000 đồng đối với cá nhân, 200.000.000 đồng đối với tổ chức).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018./.

Nghệ An: Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Xử Phạt Hành Chính Có Trái Nghị Định?

Cho rằng cơ sở kinh doanh của mình bị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính trái Nghị định, Giám đốc cơ sở đã có đơn khiếu nại quyết định xử phạt.

Báo Công lý nhận được đơn phản ánh của bà Lê Thị Sang – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Châu Sang (khối 2, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu – Nghệ An) về việc Công ty của bà bị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An (ATVSTP) xử phạt hành chính trái với quy định. Cụ thể bị xử phạt về lỗi: ‘Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm’.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Sang – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Châu Sang cho biết: ‘Chúng tôi nhận được thông báo có đoàn của Chi cục ATVSTP lên kiểm tra hoạt động nhà hàng và khách sạn của chúng tôi. Khi đoàn lên làm việc họ không xem hồ sơ mà chỉ ra lỗi nhà hàng đã hết hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Sau đó họ lập biên bản Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm’.

Khách sạn và nhà hàng Châu Sang khiếu nại quyết định xử phạt hành chính của Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, vào ngày 9/3/2020, Công ty TNHH một thành viên Châu Sang nhận được Quyết định số 35/QĐ-XPVPHC của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An (ATVSTP) do ông Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng ký về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty về lỗi: ‘Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm’.

Theo bà Sang, sau khi nhận Quyết định xử phạt, đối chiếu với Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/ 2018 của Thủ tướng Chính Phủ và căn cứ tại Điểm g, Điều 12 trong Nghị định thì nhà hàng của doanh nghiệp bà thuộc vào diện: ‘Cơ sở không phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm’.

Do đó, bà Sang cho rằng, việc đoàn Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp là trái với Nghị định. Thực tế doanh nghiệp kinh doanh theo dịch vụ nhà hàng trong khách sạn, có đủ điều kiện hoạt động. Việc xử phạt đã khiến cho thương hiệu của doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Quyết định xử phạt hành chính của Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An liệu có trái với Nghị định?.

Để có câu trả lời khách quan, PV đã liên hệ và có buổi làm việc với ông Phạm Ngọc Quy – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An. Tại buổi làm việc, ông Quy cho biết phía đơn vị cũng đã nhận được đơn khiếu nại của Công ty TNHH một thành viên Châu Sang. Hiện Chi cục đang lập đoàn thanh tra và chờ kết quả của đoàn.

‘Sau khi nhận được đơn của bà Lê Thị Sang – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Châu Sang, chúng tôi thành lập tổ xác minh xem lại hồ sơ xem đây là nhà nghỉ hay khách sạn? Quy mô nó như thế nào? Đây là khái niệm của luật nên cũng có nhiều ranh giới để thực hiện cho đúng. Vì vậy, chúng tôi sẽ chờ kết luận từ tổ thanh tra’, ông Quy nói.

Sự việc xử phạt hành chính của Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An khiến cho doanh nghiệp bức xúc, gây ảnh hưởng đến thương hiệu cũng như công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Thiết nghĩ, Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An cần sớm có phản hồi để doanh nghiệp cũng như dư luận tin tưởng.

Theo Nhóm PV/Công lý Link Gốc: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Copy Linkhttp://congly.vn/ban-doc/nghe-an-chi-cuc-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-xu-phat-hanh-chinh-co-trai-nghi-dinh-336446.html