Top 7 # Yêu Cầu Quyết Định Quản Trị Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Khái Niệm, Đặc Điểm Và Yêu Cầu Của Quyết Định Quản Trị

1. Quyết định quản trị là gì?

Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm định ra mục tiêu , chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chính muồi trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường

2. Đặc điểm của quyết định quản trị là gì?

Các quyết định quản trị là sản phẩm tư duy của chủ thể quản trị, chứa đựng một hàm lượng tri thức khoa học lẫn cả yếu tố sáng tạo và tính nghệ thuật nhất định.

Các quyết định quản trị đề ra khi vấn đề đã chín muồi xoay quanh vấn đề của tổ chức. Chất lượng của quyết định quản trị phụ thuộc vào chất lượng thông tin thu nhận và khả năng phân tích của nhà quản trị.

Khả năng ra quyết định quản trị không phải là khả năng bẩm sinh.

3. Yêu cầu của 1 quyết định quản trị là gì?

– Tính hợp pháp : Quyết định quản trị là hành vi của tổ chức hay cá nhân các nhà quản trị nên nó phải tuân theo pháp luật.

+Quyết định phải được đưa ra trong phạm vi thẩm quyền của tổ chức hoặc cá nhân .

+ Quyết định không trái với nội dung mà pháp luật quy định.

+ Quyết định phải được ban hành đúng thủ tục và thể thức.

– Tính khoa học: Tính hợp pháp chưa đủ đảm cảo cho quyết định có hiệu quả.Muốn có hiệu quả thì quyết định phải có tính khoa học.Đó là các quyết định quản trị phải có căn cứ khoa học bất kể đó là quyết định loại nào, nó phải được đề ra trên cơ sở nắm vững những đòi hỏi của các quy luật khách quan dựa trên cơ sở những thông tin xác thực và đảm bảo chất lượng.

– Tính thống nhất: tính thống nhất được thể hiện:

+ Các quyết định được ban hành bởi các cấp và bộ phận chức năng phải thống nhất theo cùng một hướng. Hướng đó do mục tiêu chung xác định

+ Các quyết định được ban hành tại thời điểm khác nhau không được mâu thuẫn, trái ngược, phủ định lẫn nhau. Quyết định nào đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp cần phải loại bỏ.

– Tính linh hoạt: Đòi hỏi các quyết định phải phản ánh được các nhân tố mới trong lựa chọn quyết định, phản ánh tính thời đại, môi trường mà quyết định ra đời và thực hiện.

– Tính cụ thể về thời gian và người thực hiện: Các quyết định quản trị đòi hỏi phải thật cụ thể về thời gian, đặc biệt là các quyết định có tính chất dây chuyền công nghệ, bộ phận này phải hoàn thành nhiệm vụ vào thời điểm nào để bàn giao cho bộ phận kia thực hiện chuyển tiếp.

Quyết Định Quản Trị Phải Thỏa Mãn Mấy Nhu Cầu

Quyết Định Quản Trị Phải Thỏa Mãn Mấy Nhu Cầu, Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta, Quy Định Giải Quyết Chính Sách Đối Với Cán Bộ Sỹ Quan Mắc Bệnh Phải Điều Trị Dài Ngày, Mẫu Số 40-ds Quyết Định Công Nhận Thuận Tình Ly Hôn Và Sự Thỏa Thuận Của Các Đương Sự, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Thỏa Thuận Quan Hệ Khách Hàng Cho Dịch Vụ, Sự Cần Thiết Phải Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng, 1. Sự Cần Thiết Phải Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng V, 1. Sự Cần Thiết Phải Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng V, Qui Định Về Chế Độ Tài Sản Vợ Chồng Theo Thỏa Thuận ở Việt Nam, Sự Tương Đồng, Giao Thoa Trong Quan Điểm Nghệ Thuật Hướng Về Con Người Của Thạch Lam Và Nam Cao, Phương Thức Điều Tiết Quan Hệ Lợi ích Kinh Tế (cạnh Tranh, Thỏa Hiệp Thống Nhất, áp Đặt), Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Quân Nhân Trong Quân Đội, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Quyết Định Số 875-qĐ/tu, Ngày 12/3/2013 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Cán Bộ, Đảng Viên, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Là Một Đảng Viên, Người Quân Nhân Trong Lực Lượng Vũ Trang Quân Khu Tôi Tự Nhận Thấy Mình Cần Phải T, Là Một Đảng Viên, Người Quân Nhân Trong Lực Lượng Vũ Trang Quân Khu Tôi Tự Nhận Thấy Mình Cần Phải T, Quản Trị Khoản Phải Thu, Sỹ Quan Có Phải Gác Đêm Không, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Đơn Yêu Cầu Xử Lý Xâm Phạm Quyền Cần Phải Nộp Cho Cơ Quan Nào, Bài Giải Quản Trị Khoản Phải Thu, Trơngf Phái Quản Trị Học Hiẹn Đại, Mẫu Đơn Xin Rút Tiền Đặt Cọc Khi Phải Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Khóa Luận Quản Trị Khoản Phải Thu, Quan Niệm Muốn Nhanh Thì Phải Từ Từ, Sản Phẩm Phái Sinh Và Quản Trị Rủi Ro Tài Chính, Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Quản Trị Là Gì, Quyết Định Ra Quân, Quyết Định Dân Quân Tự Vệ, Quyết Định Quản Lý, Mẫu Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Ra Quyết Định Quản Trị Là Gì, Ra Quyết Định Quản Trị, Ra Quyết Định Quản Lý, Sách Sản Phẩm Phái Sinh Và Quản Trị Rủi Ro Tài Chính, Những Khó Khăn Trong Quản Lý Mua Hàng Gặp Phải, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Phải Của Đacuyn, Quan Niệm ở Đời Phải Biết Sống Vì Nhau, Ra Quyết Định Trong Quản Lý, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Quyết Định Nghĩa Vụ Quân Sự, Quyết Định Phủ Quân Kỳ Cho Hội Viên Ccb, Quyết Định Quản Lý Nhà Nước, Quyết Định Ra Quân Năm 2020, Quyết Định Ra Quân Năm 2017, Quyết Định Ra Quân Năm 2016, Quy Trình Ra Quyết Định Quản Lý, Quyết Định Ra Quân Năm 2019, Quyết Định Số 814 Của Quân Đôi, Quyết Định Lên Quận Đông Anh, Quyết Định Lãnh Đạo Quản Lý, Quyết Định Ra Quân Năm 2018, Bài Tập Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Ra Quyết Định Trong Quản Trị Học, ý Nghĩa Của Quyết Định Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự án, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, 6 Bước Ra Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Hội Đồng Quản Trị, Chương 3 Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Chợ, Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Chương 5 Quyết Định Quản Trị, Ra Quyết Định Trong Quản Trị, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Đề Tài, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, 4 Quyết Định Của Quản Trị Tài Chính, Quyết Định Ra Quân 2019, Người Lái Xe Phải Giảm Tốc Độ Thấp Hơn Tốc Độ Đến Mức Cần Thiết, Chú ý Quán Sát Và Chuẩn Bị Sẵn, Người Lái Xe Phải Giảm Tốc Độ, Đi Sát Về Bên Phải Của Phần Đường Xe Chạy Trong Các Trường Hợp Nào, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả, Nx, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả., Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp Và Nguyễn Văn Thoa (1996), Công Nghệ Sau Thu Hoạch Và Chế Biến Rau Quả. , Khi Đã Đỗ Xe ô Tô Sát Lề Đường Bên Phải, Người Lái Xe Phải Thực Hiện Các Thao Tác Nào Dưới Đây, Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không, Su Can Thiet Phai Thucj Hien Nghij Quyet 51, Chương 5 Quyết Định Trong Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự Của Cơ Quan, Quyết Định Nghĩa Vụ Quân Sự 2020, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Quân Nhân, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Hồ Sơ Cơ Quan, Ra Quyết Định Quản Lý Nguồn Nhân Lực, Quyết Định 842 Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Số 104 QĐ Tw Của Quân ủy Trung ương, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan Ubnd Xã, Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng,

Quyết Định Quản Trị Phải Thỏa Mãn Mấy Nhu Cầu, Quyết Định Quan Trọng Nào Dưới Đây Không Phải Của Hội Nghị Ianta, Quy Định Giải Quyết Chính Sách Đối Với Cán Bộ Sỹ Quan Mắc Bệnh Phải Điều Trị Dài Ngày, Mẫu Số 40-ds Quyết Định Công Nhận Thuận Tình Ly Hôn Và Sự Thỏa Thuận Của Các Đương Sự, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Thỏa Thuận Quan Hệ Khách Hàng Cho Dịch Vụ, Sự Cần Thiết Phải Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng, 1. Sự Cần Thiết Phải Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng V, 1. Sự Cần Thiết Phải Tiếp Tục Quán Triệt Quan Điểm Của Đảng Ta Về Đối Tác, Đối Tượng Của Cách Mạng V, Qui Định Về Chế Độ Tài Sản Vợ Chồng Theo Thỏa Thuận ở Việt Nam, Sự Tương Đồng, Giao Thoa Trong Quan Điểm Nghệ Thuật Hướng Về Con Người Của Thạch Lam Và Nam Cao, Phương Thức Điều Tiết Quan Hệ Lợi ích Kinh Tế (cạnh Tranh, Thỏa Hiệp Thống Nhất, áp Đặt), Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Quân Nhân Trong Quân Đội, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Quyết Định Số 875-qĐ/tu, Ngày 12/3/2013 Quy Định Một Số Vấn Đề Về Quản Lý Cán Bộ, Đảng Viên, Quyết Định 790/qĐ-btc Ngày 30/03/2012 Quy Định Về Chế Độ Quản Lý Tài Sản Nhà Nước, Là Một Đảng Viên, Người Quân Nhân Trong Lực Lượng Vũ Trang Quân Khu Tôi Tự Nhận Thấy Mình Cần Phải T, Là Một Đảng Viên, Người Quân Nhân Trong Lực Lượng Vũ Trang Quân Khu Tôi Tự Nhận Thấy Mình Cần Phải T, Quản Trị Khoản Phải Thu, Sỹ Quan Có Phải Gác Đêm Không, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Đơn Yêu Cầu Xử Lý Xâm Phạm Quyền Cần Phải Nộp Cho Cơ Quan Nào, Bài Giải Quản Trị Khoản Phải Thu, Trơngf Phái Quản Trị Học Hiẹn Đại, Mẫu Đơn Xin Rút Tiền Đặt Cọc Khi Phải Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Khóa Luận Quản Trị Khoản Phải Thu, Quan Niệm Muốn Nhanh Thì Phải Từ Từ, Sản Phẩm Phái Sinh Và Quản Trị Rủi Ro Tài Chính, Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Quản Trị Là Gì, Quyết Định Ra Quân, Quyết Định Dân Quân Tự Vệ, Quyết Định Quản Lý, Mẫu Quyết Định Phủ Quân Kỳ, Ra Quyết Định Quản Trị Là Gì, Ra Quyết Định Quản Trị, Ra Quyết Định Quản Lý, Sách Sản Phẩm Phái Sinh Và Quản Trị Rủi Ro Tài Chính, Những Khó Khăn Trong Quản Lý Mua Hàng Gặp Phải, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Phải Của Đacuyn, Quan Niệm ở Đời Phải Biết Sống Vì Nhau, Ra Quyết Định Trong Quản Lý, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Quyết Định Nghĩa Vụ Quân Sự,

Quyết Định Quản Trị Là Gì? Nguyên Tắc Ra Quyết Định Quản Trị

Nhà quản trị là gì? Cấp bậc của nhà quản trị trong tổ chức

Tầm hạn quản trị là gì? Đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng

Quyết định quản trị là gì?

Quyết định quản trị chính là hành vi sáng tạo của những nhà quản trị trong doanh nghiệp, giúp định ra các mục tiêu, chương trình hoạt động và tính chất của doanh nghiệp đó để có thể giải quyết được những vấn đề đã chín mùi dựa vào cơ sở vận dụng quy luật vận động khách quan trong sản xuất – kinh doanh và dựa vào việc phân tích những thông tin về hiện trạng của tổ chức và thị trường.

Đôi khi, quyết định quản trị sẽ được thực hiện một cách nhanh gọn, ít đòi hỏi về thời gian cũng như sự nỗ lực. Tuy nhiên đối với các quyết định quan trọng mang tính chất ảnh hưởng tới doanh nghiệp lâu dài, đòi hỏi người ra quyết định phải mất nhiều thời gian, công sức.

Quy trình ra quyết định là một hoạt động quan trọng của quản trị. Nó mang tính chất đúng đắn hoặc là không đúng đắn trong toàn bộ hoạt động của cả một hệ thống. Thông thường quyết định quản trị sẽ có mối quan hệ mật thiết đối với vai trò của các nhà quản trị và uy tín của hệ thống thực hiện quyết định đó.

Phân loại quyết định quản trị

Dựa vào tính chất của vấn đề ra quyết định

Khi đó sẽ bao gồm 3 loại quyết định quản trị. Cụ thể như:

Quyết định quản trị chiến lược: Đây chính là các quyết định đưa ra nhằm xác định về phương hướng hoạt động trong doanh nghiệp, thường được đưa ra bởi các nhà quản trị cấp cao.

Quyết định quản trị chiến thuật: Quyết định này được các nhà quản trị cấp cao đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng và bao quát về lĩnh vực hoạt động.

Quyết định quản trị ngắn hạn: Quyết định được đưa ra ngay lập tức và nhanh chóng, thường là các quyết định có tính chất chuyên môn dành cho những hoạt động nghiệp vụ.

Quyết định quản trị dài hạn: Các quyết định sẽ được đề xuất ra trước tuy nhiên lại không được tiến hành tức thì. Quyết định này cần phải có thời gian để chuẩn bị các tư trang đáp ứng cho những hoạt động có thể sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới.

Quyết định trung hạn: Đối với quyết định này thời gian tiến hành sẽ ngắn hơn so với quyết định quản trị dài hạn. Tuy nhiên nó cũng không nhanh chóng, tức thì mà cần chờ đợi một thời gian tương đối dài.

Quyết định quản trị tác nghiệp: Đây là quyết định được các nhà quản trị cấp thấp đề ra nhằm giải quyết vấn đề mang tính chất nghiệp vụ đối với những bộ phận trong doanh nghiệp.

Quyết định toàn cục: Quyết định đưa ra ảnh hưởng tới công việc của toàn bộ các nhân viên có trong các bộ phận khác nhau. Quyết định toàn cục thường gắn liền với mục tiêu phát triển trong doanh nghiệp.

Quyết định về kiểm tra: Là các quyết định về đánh giá kết quả, tìm hiểu những nguyên nhân hoặc các biện pháp giúp điều chỉnh về hoạt động.

Quyết định về vấn đề tổ chức: Quyết định đưa ra nhằm xây dựng về cơ cấu của các tổ chức hoặc ảnh hưởng tới vấn đề nhân sự.

Quyết định kế hoạch: Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một bản kế hoạch đảm bảo phương án phù hợp đối với các vấn đề xảy ra.

Dựa vào phạm vi thực hiện

Dựa vào chức năng quản trị

Quyết định cần phải đảm bảo với đường lối phát triển của đất nước nói chung và chính sách phát triển của các doanh nghiệp nói riêng.

Đảm bảo về tính khoa học: Mang tới độ chính xác cao và có tính thuyết phục. Quyết định được đưa ra sẽ dựa vào các quy luật khách quan và có độ tin cậy.

Đảm bảo được tính hiện thực sao cho phù hợp với tình hình của thị trường, phù hợp với khả năng của các doanh nghiệp và đảm bảo được nguyện vọng của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp.

Phải có mục đích và đưa ra quyết định cụ thể.

Đảm bảo được tính tiết kiệm, tối ưu và đồng bộ nhất.

Phải đảm bảo về vấn đề an toàn cho kinh tế và đáp ứng được các tình huống xảy ra.

Phù hợp với luật pháp.

Các nguyên tắc và yêu cầu đối với các quyết định quản trị

Khi đưa ra các quyết định quản trị cần phải đảm bảo những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản như sau:

Quyết định quản trị cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc.

Quyết định quản trị cần phải đảm bảo được tính đồng bộ, tính rõ ràng của những thuật ngữ quan trọng. Dựa vào các định nghĩa mang tính chất thống nhất, có sự logic, cô đọng, dễ hiểu về nội dung của các quyết định.

Quy trình ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp

Bước 1: Nhận biết được vấn đề cần ra quyết định

Phản ánh về sự góp ý các phương án đối với việc tiến hành mục tiêu quyết định.

Tính toán chỉ tiêu sử dụng làm các tiêu chuẩn để đánh giá về những quyết định đó.

Số lượng các tiêu chuẩn đưa ra cần phải đảm bảo không được quá nhiều

Bước này các nhà quản trị sẽ tự đặt ra các câu hỏi và tự tìm ra các câu trả lời.

Thống kê danh sách tất cả những phương án. Kể cả về những phương án mới mà bạn nghĩ rằng không thể nào thực hiện được.

Phân tích kỹ càng và lựa chọn ra phương án mang tính thiết thực nhất.

Gộp các phương án gần giống nhau để có thể thuận tiện đánh giá và đề xuất các hướng giúp giải quyết quyết định.

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chuẩn đánh giá phương án

Thông qua phương pháp định tính và phương pháp định lượng để đánh giá phương án.

Xác định tính hiệu quả trong mỗi phương án.

Loại bỏ và thay thế đối với những phương án nào không được đánh giá.

Những tiêu chuẩn đó sẽ bao gồm:

Sau khi đã phân tích và đánh giá phương án nào là tốt nhất thì sẽ lựa chọn phương án để ra quyết định.

Nhà quản trị đề ra những quyết định trực tiếp. Đồng thời phải chịu các trách nhiệm khi đưa ra quyết định dựa vào những phương án đã được đề ra đó.

Bước 3: Tìm kiếm phương án giải quyết vấn đề

Bước 4: Tiến hành đánh giá các phương án

Bước 5: Lựa chọn phương án thích hợp và ra quyết định

Bước 6: Ra văn bản quyết định

Quyết định đưa ra cần phải gửi qua bộ phận phụ trách nhân sự của doanh nghiệp để lập văn bản. Sau đó gửi tới tất cả những nhân viên chịu ảnh hưởng. Khi đó họ sẽ tiếp nhận các thông tin đó và áp dụng để thực hiện kể từ ngày các quyết định có hiệu lực.

Hành vi tổ chức là gì? Thông tin thú vị về hành vi tổ chức

Phong cách lãnh đạo là gì? Phân loại và các yếu tố ảnh hưởng

Tôi là Phương Tâm, dù học quản trị kinh doanh nhưng tôi lại yêu thích viết lách, tôi đã theo đuổi nó hơn 5 năm và thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, tôi là người lên kế hoạch và chịu trách nhiệm về mặt nội dung của website Luận văn Quản trị.

Bài Giảng Quản Trị Học Chương 5 Quyết Định Quản Trị

18-Feb-13 1 Thầy giáo : Bùi hoàng Ngọc Email : [email protected] Chương 5 : Quyết định quản trị Nội dung chính của chương Các nguyên lý khi ra quyết định 2 Mô hình ra quyết định Các kỹ năng cần có khi ra quyết định 3 3 3 1 Quyết định quản trị là gì ? 4 Mục tiêu của chương Biết được các nguyên tắc khi ra quyết định 2

Ứng dụng được mô hình & công cụ quyết định Ứng dụng được quy trình ra quyết định 3 3 3 1 Hiểu khái niệm & vai trò của quyết định 4 18-Feb-13 2 Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là quyết định xem điều gì là quan trọng nhất Phần I : Quyết định quản trị Tình huống thi cấm sẽ Bạn Khi một sinh viên vắng 80% số tiết ? 1. Quyết định quản trị  Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chín muồi dựa trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống thừa hành và việc phân tích các thông tin về thực trạng của hệ thống. 18-Feb-13 3 2. Đặc điểm của quyết định quản trị 2 3 3 3 1 4 3. Phân loại quyết định quản trị  Phân theo tính chất của quyết định :

Quyết định chiến lược, quyết định chiến thuật và quyết định tác nghiệp.  Phân theo thời gian thực hiện : Quyết định dài hạn, quyết định trung hạn và quyết định ngắn hạn.  Phân theo cách thức ra quyết định : Quyết định theo chuẩn, quyết định đột xuất, quyết định có chiều sâu. Ví dụ  Chuyến bay đến trễ. Giám đốc hãng hàng không Vietnam Airlines phải gặp hành khách và quyết định xem nên để họ chờ hay cho họ về nhà.  Mua 1 máy in cho cô thư ký đánh máy vi tính.  Cử 10 nhân viên đi học nâng cao trình độ gồm 6 kỹ sư, 1 cô thư ký, 3 nhân viên KD.

2. Tiến trình ra quyết định  Để ra được các quyết định có tính chính xác cao, nhà quản trị cần phải nghiên cứu và nắm chắc tiến trình ra quyết định.  Stephen P. Robbins & Mary Coulter đã đề xuất tiến trình ra quyết định gồm 8 bước như sau : 18-Feb-13 6 Xác định vấn đề Xác định các tiêu chuẩn của quyết định Lượng hóa các tiêu chuẩn Đánh giá các phương án Lựa chọn phương án tối ưu Xây dựng các phương án Tổ chức thực hiện quyết định Đánh giá hiệu quả của quyết định Tiến trình ra quyết định Bạn chọn cách nào để ra quyết định 1. Tự quyết định, không cần tham khảo ý kiến của bất kỳ ai ? 2. Yêu cầu biểu quyết để lựa chọn được quyết định. 3. Tham khảo ý kiến của một số người nhưng mình vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng. 4. … 3. Các phương pháp ra quyết định Phương pháp phát biểu cuối cùng 2 Phương pháp cố vấn, nhóm chuyên gia Phương pháp nhóm tinh hoa 3 3 3 1 Phương pháp độc đoán 4 Phương pháp luật đa số 3 5 18-Feb-13 7 4. Những điều cần tránh khi ra quyết định Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3 Phần III : Kỹ thuật ra quyết định Một số kỹ thuật chính Ra quyết định quản trị Một số kỹ thuật 5W1H Tư duy ngược dòng Tấn công não Mô hình xương cá 18-Feb-13 8 Một số kỹ thuật chính Kỹ thuật Delphi 6 Phân tích ma trận SWOT Bảng mô tả vấn đề 3 7 3 5 Kỹ thuật tập thể danh nghĩa 8 Phần IV : Phẩm chất cá nhân khi ra quyết định Phẩm chất cần có khi ra quyết định Để ra quyết định quản trị Phẩm chất cần thiết Kinh nghiệm Khả năng xét đoán Óc sáng tạo Khả năng định lượng 18-Feb-13 9 1. Kinh nghiệm  Kinh nghiệm được hiểu là những tri thức, những sự trải nghiệm còn đọng lại trong suy nghĩ hoặc hành động mà con người đã tích lũy được qua thời gian. Kinh nghiệm ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định ? 2. Khả năng xét đoán  Xét đoán là khả năng đánh giá thông tin một cách nhanh chóng, khôn ngoan và chính xác.  Xét đoán bao gồm lương tri, sự chín chắn, lý luận và cả kinh nghiệm.  Xét đoán giúp nhà quản trị có thể có cách nhìn tổng thể và bao quát được nhiều vấn đề. 3. Óc sáng tạo  Óc sáng tạo nói lên khả năng kết hợp các ý tưởng, các vấn đề cùng nảy sinh để đạt được một kết quả mới và hữu hiệu hơn, so với khi xem xét từng yếu tố riêng lẻ và thực hiện các giải pháp riêng lẻ.  Để óc sáng tạo được phát huy, hãy loại bỏ các rào cản sau : 18-Feb-13 10 Rào cản cho sáng tạo 4. Khả năng định lượng  Định lượng là khả năng quy nạp các vấn đề phát sinh về cùng một hệ tiêu chuẩn để có cơ sở đánh giá và lựa chọn thông qua các công cụ hỗ trợ ( toán học, vật lý … )  Công cụ hiệu quả nhất mà các nhà quản trị hay sử dụng đó là ” Sơ đồ cây ” Thầy giáo : Bùi hoàng Ngọc Mob : 0937.13.03.77 Cám ơn vì đã lắng nghe