Xem Nhiều 1/2023 #️ Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 36 # Top 10 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 36 # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 36 mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể, thể chế hóa nghị quyết. Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết. Hội thảo là một trong những hoạt động để thực hiện nhiệm vụ trên.

Hội thảo đã được nghe các chuyên gia, các nhà khoa học cùng tham luận các nội dung về Khung Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ; Bối cảnh, cơ hội, thách thức khu vực và thế giới đối với việc thực hiện Chiến lược; Hợp tác quốc tế về các vấn đề môi trường, sinh thái biển tại Biển Đông.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu khai mạc Hội thảo

Một là, cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược; phương pháp, tiêu chí, cách thức tiến hành xác định các nhiệm vụ, lộ trình thực hiện một cách cụ thể, khả thi theo các giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030.

Hai là, nhận diện đầy đủ bối cảnh, làm rõ các cơ hội và thách thức khu vực và thế giới, trên cơ sở đó để có thể đề xuất các giải pháp hợp lý, khả thi nhằm thực hiện Chiến lược.

Ba là, phân tích, đánh giá về triển khai thực hiện các khâu đột phá phục vụ xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm, trước mắt là phát triển mô hình tăng trưởng xanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong ngành nuôi biển – một ngành kinh tế biển mới nổi và trong ứng phó các thách thức an ninh môi trường biển Đông.

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tại Hội thảo

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội thảo đã thành công tốt đẹp theo chương trình đề ra. Các ý kiến tham luận, trao đổi trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, cởi mở của các đại biểu đại diện cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các chuyên gia, nhà khoa học, …Kết quả của Hội thảo ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn, góp phần quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận, trao đổi của các đại biểu, bế mạc Hội thảo , Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổng hợp toàn bộ các ý kiến tham luận, trao đổi trong Hội thảo để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

2. Khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí làm cơ sở lựa chọn các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để đưa vào Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm nhằm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

3. Tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài của các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời rà soát lại các nhiệm vụ đã làm, chưa làm được mà vẫn mang tính cấp thiết tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, từ đó đánh giá, lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài có tính liên ngành, liên vùng, quan trọng ở cấp quốc gia để đưa vào Kế hoạch.

4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thường xuyên trao đổi, liên hệ với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các Bộ/ngành, địa phương xin ý kiến để công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo đầy đủ, khoa học, khách quan và đúng tiến độ.

Ngoài ra, để đảm bảo tiến độ và chất lượng Kế hoạch sau khi ban hành có tính khả thi, Thứ trưởng cũng trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình cụ thể hóa các nội dung về quan điểm, mục tiêu, định hướng; xác định rõ các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên; đề xuất giải pháp, lộ trình thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong quá trình xây dựng và trình ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và môi trường đã tổ chức lễ khen thưởng và tặng bằng khen cho các đồng chí đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam./.

Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 36

Sáng ngày 18/01, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Bối cảnh, cơ hội, thách thức và giải pháp”. Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện cho các ban, bộ, ngành Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.

Ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là “đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển”. Chiến lược cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 cho từng lĩnh vực: về kinh tế biển; về xã hội; về khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cũng như các chỉ tiêu tổng hợp.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh, đây là một chiến lược tổng thể, toàn diện, là nền tảng cho việc phát triển kinh tế biển, quản lý biển, hải đảo của nước ta trong giai đoạn tới với những khâu đột phá hết sức quan trọng và các nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra.

Thứ trưởng cho biết, thực hiện Nghị quyết, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể, thể chế hóa Nghị quyết. Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo hôm nay để trao đổi các nội dung về: Khung Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ; Bối cảnh, cơ hội, thách thức khu vực và thế giới đối với việc thực hiện Chiến lược; Vấn đề phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường – sinh thái tại Biển Đông. “Hội thảo này có ý nghĩa lớn, góp phần quan trọng vào thành công của việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên khẳng định.

Một là, cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược; phương pháp, tiêu chí, cách thức tiến hành xác định các nhiệm vụ, lộ trình thực hiện một cách cụ thể, khả thi theo các giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030;

Hai là, nhận diện đầy đủ bối cảnh, làm rõ các cơ hội và thách thức khu vực và thế giới, trên cơ sở đó để có thể đề xuất các giải pháp hợp lý, khả thi nhằm thực hiện Chiến lược;

Ba là, phân tích, đánh giá về triển khai thực hiện các khâu đột phá phục vụ xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm, trước mắt là phát triển mô hình tăng trưởng xanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong ngành nuôi biển – một ngành kinh tế biển mới nổi và trong ứng phó các thách thức an ninh môi trường biển Đông.

Toàn cảnh Hội thảo

Trong thời gian tới, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham luận, trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ tập trung trí tuệ, nguồn lực để xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW đảm bảo tiến độ và chất lượng; đồng thời, hoàn thiện bộ tiêu chí làm cơ sở lựa chọn các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để đưa vào Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm.

Nhân dịp Hội thảo, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng Nghị quyết số 36-NQ/TW.

BBT 

Bộ Giao Thông Vận Tải Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 36A/Nq

Thứ hai – 14/03/2016 19:57

Bộ Giao thông vận tải triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết 36A/NQ-CP ngày 14/10/15 của Chính Phủ

Ngày 01 tháng 3 năm 2016, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường đã ký quyết định số 600/QĐ-BGTVT, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 36A/NĐ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử

Quyết định đã cụ thể hóa những nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP; trong đó, tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành Giao thông vận tải (GTVT) để nâng cao hiệu quả quản lý, Điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đưa Bộ GTVT trở thành Bộ dẫn đầu về xây dựng Chính phủ điện tử. Kế hoạch thực hiện nhằm đạt được ba mục tiêu chính:

1. Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin phục vụ quản lý Điều hành kết nối toàn Ngành, tiến tới đến năm 2020 đảm bảo 100% thông tin quản lý Điều hành thực hiện trên môi trường mạng.

2. Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến hết năm 2016, 100% các dịch vụ hành chính công được cung cấp ở mức độ 3.

3. Xây dựng các hệ thống ứng dụng giám sát, quản lý Điều hành giao thông, đảm bảo ATGT và trực tiếp cung cấp thông tin cho người dân.

Để thực hiện được ba mục tiêu đề ra, Bộ Giao thông vận tải cũng đưa ra tám nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong đó giải pháp đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT; ứng dụng CNTT trong quản lý hạ tầng, tổ chức Điều hành giao thông, thu phí không dừng, giám sát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông và phối hợp với UBND hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống Điều khiển tín hiệu giao thông và ứng dụng CNTT trong Điều khiển để giảm thời gian ùn tắc giao thông là những giải pháp quan trọng để thực hiện kế hoạch này. Bộ cũng phân công, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong toàn ngành để tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Tác giả bài viết: Hg

Nguồn tin: Hasitec

Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 26

Ngày đăng: 26/11/2018 06:18

Cơ quan Khối cấp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức hội nghị cán bộ trực tuyến học tập, quán triệt các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Trên cơ sở Kế hoạch của Thành ủy, ngay sau hội nghị trực tuyến, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại địa phương, đơn vị và yêu cầu đảng viên viết thu hoạch sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết. Tính đến hết tháng 8-2018, 100% các đảng bộ quận, huyện và đảng bộ trực thuộc Thành uỷ hoàn thành việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 30-7-2018 để thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ thành phố. Kế hoạch số 123-KH/TU đề ra 2 mục tiêu: (1) Xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và an ninh – quốc phòng của thành phố. (2) Đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo và xây dựng Hải Phòng thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể được xác định trong Kế hoạch số 123-KH/TU. Đến nay, thành phố đã bố trí 9/15 (60%) bí thư cấp uỷ cấp huyện, 5/15 (33,3%) chủ tịch UBND cấp huyện, 62/223 (27,8%) bí thư đảng uỷ cấp xã, 47/223 (21,1%) chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương; nhất thể hoá bí thư đồng thời là chủ tịch UBND ở 3/15 (20%) cấp huyện, ở 6/223 (2,69%) cấp xã.

Quảng Ninh

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 228-KH/TU ngày 29-8-2018 triển khai thực hiện; tổ chức hội nghị toàn tỉnh trực tuyến đến các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội; cơ sở xã, phường, thị trấn nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Ban Tổ chức đã tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết, phân công thực hiện 15 nhiệm vụ thường xuyên đối với các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; phân công rõ trách nhiệm cụ thể, có lộ trình đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự UBND, các huyện thị thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh và 13 cơ quan, đơn vị của tỉnh. Trong đó, Ban Tổ chức thực hiện 21 nhiệm vụ:

(1) Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết

(2) Tham mưu, rà soát, cụ thể hóa, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về công tác cán bộ: Quy định về quản lý tổ chức và cán bộ; Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy chế đánh giá cán bộ; Quy chế luân chuyển, điều động cán bộ; Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý… bảo đảm đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

(3) Tham mưu, cụ thể hóa thực hiện quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

(4) Tham mưu, cụ thể hóa thực hiện quy định về cơ chế tạo điều kiện, khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

(6) Phối hợp, triển khai quy định về hệ thống cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống dữ liệu quốc gia về công tác cán bộ.

(8) Tham mưu, cụ thể hóa quy định của Trung ương về công tác triển khai đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

(10) Tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị; Xây dựng nội dung, chương trình tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, cấp nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

(11) Tham mưu việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và hướng dẫn thực hiện quy định, quy chế để tiếp tục thực hiện chủ trương bầu trực tiếp bí thư tại đại hội các cấp; thực hiện việc lựa chọn, bầu cử có số dư; ứng viên trước khi bổ nhiệm phải trình bày chương trình hành động và cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ.

(12) Tham mưu tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và các quy định, kết luận về công tác quy hoạch cán bộ; triển khai thực hiện hướng dẫn quy định về quy hoạch cán bộ bảo đảm bảo liên thông giữa các cấp, các ngành.

(13) Tham mưu, cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng những cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội đã qua thực tiễn, có triển vọng phát triển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp nhất là đối với cán bộ trẻ.

(14) Phối hợp đề xuất các giải pháp để xây dựng, bảo đảm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

(15) Tham mưu triển khai, cụ thể hóa quy định về quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy viên và lãnh đạo các cấp trong việc tiến cử người có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức; người đứng đầu có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình.

(16) Tham mưu triển khai, cụ thể hóa quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm, từ chức để việc “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” và việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành bình thường, nếp văn hóa ứng xử trong công tác cán bộ.

(17) Tham mưu triển khai, cụ thể hóa quy định về việc thực hiện thí điểm người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; việc thực hiện thí điểm giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

(18) Tham mưu triển khai, cụ thể hóa quy định về tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với chuyên gia.

(20) Tham mưu định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn bảo đảm đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức, biên chế, công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị. Tăng cường công tác nắm, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ quy trình công tác cán bộ của các cấp, các ngành.

(21) Tham mưu, thường xuyên theo dõi, chủ trì, phối hợp kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Long An

Đồng chí Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An trao các quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ ngày 29/10/2018 .

Thực hiện Nghị quyết 26, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trên cơ sở hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết, Tỉnh ủy tổ chức kết nối với 15/15 điểm cầu ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong tỉnh.

Tỉnh ủy đã xây dựng xong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết với mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị tỉnh có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới; bảo đảm có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ tỉnh, đủ sức lãnh đạo đưa tỉnh Long An trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030.

Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2020, đào tạo bảo đảm tiêu chuẩn chức danh quy hoạch về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và các kỹ năng khác cho cán bộ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Khoảng 75% huyện ủy, thị ủy, thành ủy bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương gắn nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 (trong đó có từ 2 đến 3 địa phương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện).

Đến 2025: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) từ 15% trở lên; từ 15 đến 25% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. 100% cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện phải đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên; lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; riêng cấp ủy viên, trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội phải có trình độ lý luận chính trị từ cao cấp và tương đương trở lên. Từ 15 đến 20% cán bộ chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện dưới 40 tuổi. 90% cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học chuyên môn, nghiệp vụ và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

Đến năm 2030: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) từ 15 đến 20%, từ 25 đến 35% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Từ 20 đến 25% cán bộ chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện dưới 40 tuổi. 100% cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học chuyên môn, nghiệp vụ và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác. Nữ là cấp ủy viên các cấp đạt từ 20 đến 25%, nữ là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên 35%.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Kế hoạch, Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

(1) Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ.

(2) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị tỉnh và phù hợp tình hình thực tế của tỉnh.

(3) Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới và sự phát triển của tỉnh.

(4) Kiểm soát chặt chẽ công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; phát huy vai trò của cơ quan dân cử và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và giám sát của nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

Ngọc Thảo – Ban Tổ chức Trung ương

Theo: xaydungdang.org.vn

Bạn đang xem bài viết Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 36 trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!