Xem Nhiều 2/2023 #️ Văn Bản Của Ubnd Tỉnh Tây Ninh Bị ‘Tuýt Còi’ Về Lĩnh Vực Đất Đai # Top 5 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 2/2023 # Văn Bản Của Ubnd Tỉnh Tây Ninh Bị ‘Tuýt Còi’ Về Lĩnh Vực Đất Đai # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Văn Bản Của Ubnd Tỉnh Tây Ninh Bị ‘Tuýt Còi’ Về Lĩnh Vực Đất Đai mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho rằng Quyết định số 15/2019 ngày 26-4-2019 của UBND tỉnh Tây Ninh có những nội dung không phù hợp.

Ngày 20-12-2019, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành kết luận kiểm tra đối với Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26-4-2019 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 15/2019 quy định về điều kiện tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch sử dụng là đất ở để xây dựng nhà ở quy định:

– Đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn 500 m 2: Trường hợp các thửa đất đề nghị tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

– Đối với thửa đất có diện tích từ 500 m 2 đến 2.000 m 2: Người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì một số thủ tục hoặc tài liệu khác do cơ quan nhà nước thực hiện.

Vì vậy, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh khẩn trương xử lý những nội dung không phù hợp của Quyết định 15-2019/QĐ-UBND. Rà soát quá trình thực hiện quyết định này để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định không phù hợp nêu trên gây ra (nếu có).

Ngoài ra cần xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc ban hành văn bản. Cạnh đó, UBND tỉnh Tây Ninh phải thông báo kết quả xử lý văn bản cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong thời hạn 30 ngày.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ… 7.692 văn bản

Báo cáo của Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp cho biết: Năm 2019, toàn ngành kiểm tra VBQPPL đã rà soát được 40.304 VBQPPL (giảm gần 11% so với năm 2018). Qua đó, ngành đã kiến nghị xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới) 7.692 văn bản.

Năm nay, số văn bản đã kiểm tra theo thẩm quyền tại cấp tỉnh, cấp huyện là 14.404 VBQPPL (giảm hơn 21% so với năm 2018). Qua kiểm tra, bước đầu ngành phát hiện 339 văn bản có dấu hiệu trái nội dung, thẩm quyền (chiếm tỉ lệ 2,35% trên tổng số văn bản được kiểm tra).

Riêng tại Bộ Tư pháp, ngành đã kiểm tra theo thẩm quyền 4.885 VBQPPL (giảm 11%); qua kiểm tra đã phát hiện, kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với 165 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành và văn bản không phải VBQPPL nhưng có chứa QPPL (gồm 13 văn bản của cấp bộ, 152 văn bản của địa phương). Đến nay đã có 69/165 văn bản được cơ quan ban hành xử lý.

Văn Bản Của Ubnd Tỉnh Tây Ninh Bị ‘Tuýt Còi’

Ngày 20-12-2019, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành kết luận kiểm tra đối với Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26-4-2019 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 15/2019 quy định về điều kiện tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch sử dụng là đất ở để xây dựng nhà ở quy định:

– Đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn 500 m 2: Trường hợp các thửa đất đề nghị tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

– Đối với thửa đất có diện tích từ 500 m 2 đến 2.000 m 2: Người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Theo kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tại Điều 9 Thông tư số 24/2014 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, thì người sử dụng đất khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc nộp thửa đất chỉ phải nộp hai loại giấy tờ là đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa và bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì một số thủ tục hoặc tài liệu khác do cơ quan nhà nước thực hiện.

Vì vậy, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh khẩn trương xử lý những nội dung không phù hợp của Quyết định 15-2019/QĐ-UBND. Rà soát quá trình thực hiện quyết định này để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định không phù hợp nêu trên gây ra (nếu có).

Ngoài ra cần xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc ban hành văn bản. Cạnh đó, UBND tỉnh Tây Ninh phải thông báo kết quả xử lý văn bản cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong thời hạn 30 ngày.

‘Tuýt Còi’ Văn Bản Về Đất Đai Của Tây Ninh

Ngày 20-12-2019, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp) ban hành kết luận kiểm tra đối với Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26-4-2019 của UBND tỉnh Tây Ninh. Quyết định số 15 này quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 15 nói trên UBND tỉnh Tây Ninh quy định về điều kiện tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch sử dụng là đất ở để xây dựng nhà ở. Nội dung quy định như sau:

– Đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn 500 m 2: Trường hợp các thửa đất đề nghị tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

– Đối với thửa đất có diện tích từ 500 m 2 đến 2.000 m 2: Người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Theo kết luận của Cục Kiểm tra VBQPPL, tại Điều 9 Thông tư số 24/2014 ngày 19-5-2014 của Bộ TN&MT quy định về hồ sơ địa chính thì người sử dụng đất khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc nộp thửa đất chỉ phải nộp hai loại giấy tờ là đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa và bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014 thì một số thủ tục hoặc tài liệu khác do cơ quan nhà nước thực hiện.

Như vậy, theo Cục Kiểm tra VBQPPL, việc yêu cầu người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu… trước khi thực hiện thủ tục tách thửa là không phù hợp với Thông tư số 24/2014, tăng thêm chi phí thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người dân.

Vì vậy, Cục Kiểm tra VBQPPL kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh khẩn trương xử lý những nội dung không phù hợp của Quyết định 15 nói trên. Tỉnh cần rà soát quá trình thực hiện quyết định này để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định không phù hợp nêu trên gây ra (nếu có).

Ngoài ra, Cục đề nghị tỉnh cần xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành văn bản. Cạnh đó, UBND tỉnh Tây Ninh phải thông báo kết quả xử lý văn bản cho Cục Kiểm tra VBQPPL trong thời hạn 30 ngày.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ… 7.692 văn bản

Báo cáo của Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp cho biết: Năm 2019, toàn ngành kiểm tra VBQPPL đã rà soát được 40.304 VBQPPL (giảm gần 11% so với năm 2018). Qua đó, ngành đã kiến nghị xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới) 7.692 văn bản.

Năm nay, số văn bản đã kiểm tra theo thẩm quyền tại cấp tỉnh, cấp huyện là 14.404 VBQPPL (giảm hơn 21% so với năm 2018). Qua kiểm tra, bước đầu ngành phát hiện 339 văn bản có dấu hiệu trái nội dung, thẩm quyền (chiếm tỉ lệ 2,35% trên tổng số văn bản được kiểm tra).

Riêng tại Bộ Tư pháp, ngành đã kiểm tra theo thẩm quyền 4.885 VBQPPL (giảm 11%); qua kiểm tra đã phát hiện, kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với 165 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành và văn bản không phải VBQPPL nhưng có chứa QPPL (gồm 13 văn bản của cấp bộ, 152 văn bản của địa phương). Đến nay đã có 69/165 văn bản được cơ quan ban hành xử lý.

Kế Hoạch 611 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh

Kế Hoạch 611 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2019, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Kế Hoạch 3778 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tỉnh Quảng Ninh, Kế Hoạch 3778 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam Ngày 17/10/2012, Kế Hoạch 3778 Ngày 17/10/2011 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Quy Hoạch Xây Dựng Vùng Tỉnh Quảng Ninh Đến Năm 2030 Tầm Nhìn Đến Năm 2050 Và Ngoài 2050, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Chỉ Thị Số 22 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Đề án 500 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Đề án 25 Tỉnh Uỷ Quảng Ninh Pdf, Đề án 25 Của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đề án 25 Tỉnh Quảng Ninh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Bài Dự Thi 50 Năm Thành Lập Tỉnh Quảng Ninh, “tỉnh ủy Quảng Ninh”+”hd/btctu”, Đơn Giá 3600 Tỉnh Quảng Ninh, Quy Định Số 04 Của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Công Văn Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Đề án 8738 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Tinh Giản Biên Chế Quảng Ninh, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9 Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Phương án 12 Công An Tỉnh Quảng Ninh, Công Văn Số 56 Sxd Ktxd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Thủ Tục Hành Chính Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Công Điện Khẩn Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Ubnd Tỉnh Ninh Bình, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Đáp án Khoa Học Lớp 5 Tỉnh Quảng Ninh Trườn Lý Thường Kiệt, “sinh Hoạt Chi Bộ Theo Chuyên Đề”+”tỉnh ủy Quảng Ninh”, Nghị Quyết Số 55/2016 Của HĐnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quảng Ninh Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Thông Báo Đề Xuất Nhiệm Vụ Khcn 2018 Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2019, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2018, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Chính Trị Trật Tự An Toàn Xã Hội Năm 2019 Huyện Quảng Trạch, Phân Tích Hiện Trạng Chất Lượng Nước Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Kế Hoạch 566 Của Ubnd Tỉnh Hà Nam, Thông Tư 12/2013 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Kế Hoạch 566 Năm 2003 Của Ubnd Tỉnh, Ke Hoach 158 Ngay 16/12/2019 Cua Uy Ban Nhan Dan Tinh Quang Ngai, Kế Hoạch Ubnd Tỉnh Kiên Giang, Kế Hoạch 388 Của Ubnd Tỉnh Điện Biên, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Kế Hoạch Giám Sát Tình Hình An Ninh Trật Tự, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Kế Hoạch 93/kh-ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ngày 21/4/2020, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân Trong Tình Hình Mới, Quy Hoạch Phát Triển Bưu Chính, Viễn Thông Tỉnh Bắc Ninh, Bai Thu Hoach An Ninh Quoc Phong Doi 3 Ve Chu Quyen Bien Dao Viet Nam Trong Tinh Hinh Moi, Bài Thu Hoạch Quan Điểm Chủ Trương Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận Annd Trong Tình, Bài Thu Hoạch Quan Điểm Chủ Trương Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dâ, Bai Thu Hoach Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Vê An Ninh Quốc Gia Va Xây Dưng The Tran An Ninh Nhan D, Bai Thu Hoach Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Vê An Ninh Quốc Gia Va Xây Dưng The Tran An Ninh Nhan D, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Công Văn 2914/ubnd-cn Ngày 29/5/2008 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Yên Tử Quảng Ninh, Công Văn 686/ubnd-kt Ngày 20/2/2020 Của Ubnd Tỉnh Bình Dương, Công Văn Quảng Ninh, Đề án Ocop Quảng Ninh, Biển Nào ở Quảng Ninh Đẹp, Lịch Học Y Quảng Ninh, Lịch Thi Đấu Than Quảng Ninh, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Quảng Ninh, Công Ty Ttp Quảng Ninh, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, 3414/ubnd-kt Ngày 18/6/2019 Của Ubnd Tỉnh, Ubnd Tỉnh Bình Dương “3090/ubnd-ktn”,

Kế Hoạch 611 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2019, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Kế Hoạch 3778 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tỉnh Quảng Ninh, Kế Hoạch 3778 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam Ngày 17/10/2012, Kế Hoạch 3778 Ngày 17/10/2011 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Quy Hoạch Xây Dựng Vùng Tỉnh Quảng Ninh Đến Năm 2030 Tầm Nhìn Đến Năm 2050 Và Ngoài 2050, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Chỉ Thị Số 22 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Đề án 500 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Đề án 25 Tỉnh Uỷ Quảng Ninh Pdf, Đề án 25 Của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đề án 25 Tỉnh Quảng Ninh, Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Văn Bản Chỉ Đạo Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Bài Dự Thi 50 Năm Thành Lập Tỉnh Quảng Ninh, “tỉnh ủy Quảng Ninh”+”hd/btctu”, Đơn Giá 3600 Tỉnh Quảng Ninh, Quy Định Số 04 Của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Công Văn Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Đề án 8738 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Tinh Giản Biên Chế Quảng Ninh, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9 Tỉnh Quảng Ninh, Nghị Quyết 12 Của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Phương án 12 Công An Tỉnh Quảng Ninh, Công Văn Số 56 Sxd Ktxd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Thủ Tục Hành Chính Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Công Điện Khẩn Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh Quảng Nam,

Bạn đang xem bài viết Văn Bản Của Ubnd Tỉnh Tây Ninh Bị ‘Tuýt Còi’ Về Lĩnh Vực Đất Đai trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!